Metotreksat Satın Alın reçetesiz

reçetesiz metotreksat satın al

Metotreksat reçetesiz satın alın çevrimiçi zor değil mi? Endişelenme, bizimle yapabilirsin Trexall'ı satın al sorunsuz ve hızlı bir şekilde çevrimiçi.

Satın Al metotreksat Reçetesiz

Sen istiyor musun satın al metotreksat internet üzerinden? Bu sayfada, daha önce kendi doktorunuzdan aldığınız reçetesiz bu ilacı nereden sipariş edebileceğinizi görebilirsiniz. Güvenli, güvenilir ve gizli. Bu ilaç, akne tedavisi için cilt bakımı ve dermatoloji ilaçlarına aittir ve çevrimiçi sipariş vermek için birkaç doktor tarafından güvenli kabul edilir. Daha fazlasını bilmek ister misin? Sonra kontrol et sık sorulan sorularreçetesiz metotreksat nasıl alınır veya hepsini kontrol et bu ilacın fiyatları.

Trexall'ı Reçetesiz Sipariş Edin Fiyatlar

Aşağıdaki tabloda reçetesiz Methotrexate'i nereden sipariş edebileceğinizi görebilirsiniz, Uniquepharmaceuticals.com'dan gelen yorumcular internetteki tüm fiyatları kontrol ettiler ve şu sonuca vardılar: Medpillstore reçete gerekmeden en iyi Metotreksat fiyatlarını sunar. Dünyanın her yerine gönderiyorlar (ABD/Kanada'ya değil), stokları hem AB içinde hem de yurt dışında bulunuyor ve reçetesiz Metotreksat satın almak için mükemmel hizmet veriyorlar.

Metotreksat Nedir?

Metotreksat düzensiz antipsikotik ilaç. CNS'nin dopamin reseptörlerini bloke eder ve ayrıca neonsefalon'un bir bileşeni olan limbikte olduğu kadar temel gangliyadaki dopamin düğmesiyle de çelişir. Aşırı duyarlılık, hemopoietik sistem bozuklukları (anamnez ile birlikte), alkolik ve ayrıca zararlı psikoz, miyasteni, koma ile alınır.

Trexall İlaç Kullanımları

Metotreksat hapı tek başına veya farklı ilaçlarla birlikte bir dizi farklı hastalık türüyle başa çıkmak için kullanılır. çoğu kanser, meme, baş ve boyun, akciğer, kan (örn. akut lenfoblastik lösemi veya ALL), kemik, lenf düğümü (örn. mikozis fungoides, nükseden veya dirençli Hodgkin dışı lenfoma) ile karşılaştırılabilir veya Rahim çoğu kanser. Ayrıca başa çıkmak için kullanılabilir romatizmal eklem iltihabı, aşırı sedef hastalığı (gözenekler ve cilt hastalığı), lupus, bir dizi skleroz ve poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit (pJİA).

Metotreksat oral cevap ile başa çıkmak için kullanılır akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve iyi sonuç vermeyen farklı tedavileri olan gençlerde poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit (pJIA) tedavisine yardımcı olur.

Metotreksat, genel olarak bilinen ilaç grubuna aittir. antineoplastikler (çoğu kanser ilacı). Hücrelerin kalmasını istediği bir enzimi bloke eder. Bu, sonunda vücut tarafından yok edilen çoğu kanser hücresinin genişlemesine müdahale eder.

Bu İlacı Kullanmadan Önce Doktorunuzla Neleri Konuşmalısınız?

Metotreksat ciddi toksisite potansiyeline sahiptir. Toksik etkiler, doz veya uygulama sıklığı ile sıklık ve ciddiyet açısından ilişkili olabilir, ancak tüm dozlarda görülmüştür. Tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabildikleri için metotreksat kullanan hastaları yakından takip etmek gerekir. Çoğu ters tepkiler erken tespit edilirse geri döndürülebilir. Bu tür reaksiyonlar meydana geldiğinde, ilacın dozu azaltılmalı veya kesilmeli ve uygun düzeltici önlemler alınmalıdır. Gerekirse bu, lökovorin kalsiyum ve/veya akut, aralıklı kullanımı içerebilir. hemodiyaliz yüksek akışlı bir diyalizör ile. Metotreksat tedavisi yeniden başlatılırsa, ilaca daha fazla ihtiyaç duyulduğu yeterince göz önünde bulundurularak ve toksisitenin olası tekrarına karşı artan uyanıklık ile dikkatle yapılmalıdır.

Laboratuvar testleri: Metotreksat tedavisi gören hastalar, toksik etkilerin derhal tespit edilmesi için yakından izlenmelidir. Temel değerlendirme, diferansiyel ve trombosit sayılarıyla birlikte tam kan sayımını içermelidir, karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyon testleri ve göğüs röntgeni. Romatoid artrit ve sedef hastalığı tedavisi sırasında şu parametrelerin izlenmesi önerilir: en az ayda bir hematoloji, her 1-2 ayda bir böbrek fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu. Antineoplastik tedavi sırasında genellikle daha sık izleme endikedir. Başlangıç veya değişen dozlar sırasında veya metotreksat kan düzeylerinin yükselme riskinin yüksek olduğu dönemlerde (örn. dehidratasyon), daha sık izleme de endike olabilir.

Pediatrik Kullanım: Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik yalnızca kanser kemoterapisinde ve poliartiküler seyirli jüvenil romatoid artritte belirlenmiştir.

Geriatrik Kullanım: Metotreksatın klinik çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üstü sayıları yeterli sayıda içermemiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma, folat depolarında azalma, eşlik eden hastalık veya bu popülasyondaki diğer ilaç tedavisi. Böbrek fonksiyonundaki düşüş, advers olaylardaki artışlarla ilişkili olabileceğinden ve serum kreatinin ölçümleri yaşlılarda böbrek fonksiyonunu fazla tahmin edebileceğinden, daha doğru yöntemler düşünülmelidir. Serum metotreksat seviyeleri de yardımcı olabilir. Yaşlı hastalar hepatik, kemik iliği ve renal toksisitenin erken belirtileri açısından yakından izlenmelidir. Kronik kullanım durumlarında, folat takviyesi ile belirli toksisiteler azaltılabilir. Pazarlama sonrası deneyim, kemik iliği baskılanmasıtrombositopenive pnömoni yaşla birlikte artabilir. 

Metotreksat İlaç Etkileşimleri

Kesin ilaçlar herhangi bir açıdan toplu olarak kullanılmamalıdır, ancak farklı durumlarda, bir etkileşim meydana gelse bile, tamamen farklı iki ilaç birlikte de kullanılabilir. Bu durumlarda, doktorunuzun ilacı değiştirmesi gerekebilir. doz, veya farklı önlemler zorunlu da olabilir. Sen ne zaman bu ilacı alAşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık uzmanınızın bilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temelinde seçilmiştir ve genellikle esasen her şeyi kapsamaz.

Bu ilacı sonraki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak gerçekten yardımcı olmamalıdır. Doktorunuz sizinle bu ilaçla ilgilenmemeye veya farklı ilaçların bir dizisini değiştirmeye karar verebilir. ilaçlar alıyorsun.

 • Kızamık Virüsü Aşısı
 • Kabakulak Virüs Aşısı
 • Rotavirüs Aşısı
 • Kızamıkçık Virüsü Aşısı
 • Suçiçeği Virüsü Aşısı
 • Zoster Aşısı

Bu ilacı sonraki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak normalde gerçekten yardımcı olmaz, ancak bazı durumlarda da gerekli olabilir. Her ilaç toplu olarak reçete edilirse, doktorunuz dozu veya ilaçlardan birini veya her birini nasıl kullandığınızı değiştirebilir.

 • aseklofenak
 • asemetasin
 • asetazolamid
 • Adenovirüs Aşısı
 • amoksisilin
 • Amtolmetin Guacil
 • asparaginaz
 • Aspirin

Diğer Etkileşimler

Bazı ilaçlar, öğünlerin tüketildiği veya belirli öğünlerin tüketildiği zaman boyunca veya bu süre boyunca kullanılmamalıdır. etkileşimler olabilir. Alkol veya tütünün belirli ilaçlarla kullanılması, etkileşimlerin gerçekleşmesini tetikleyebilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temelinde seçilmiştir ve genellikle esasen her şeyi kapsamaz.

Bu ilacı bir sonraki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak normalde gerçekten yardımcı olmaz, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Toplu olarak kullanılırsa, doktorunuz bu ilacın dozunu veya kullanım şeklinizi değiştirebilir veya yemek, alkol veya tütün kullanımı hakkında size özel talimatlar verebilir.

 • Kola

Diğer Tıbbi Sorunlar Trexall

Farklı tıbbi sorunların varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Diğer tüm tıbbi sorunlarınız varsa, özellikle aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendirdiğinizden emin olun:

 • Alkol kötüye kullanımı
 • Anemi
 • lökopeni 
 • karaciğer hastalığı
 • trombositopeni
 • Zayıf bağışıklık sistemi
 • asit 
 • böbrek hastalığı 
 • plevral efüzyon
 • Şeker hastalığı
 • obezite
 • Mide veya bağırsak dezavantajı
 • enfeksiyon

Metotreksatın Doğru Kullanımı

Bu ilacı yalnızca doktorunuzun önerdiği şekilde alın. Fazlasını kullanmayın, tipik olarak fazladan kullanmayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Çoğu kanser dışındaki durumlarla başa çıkmak için bu ilacı düzenli olarak almayın.

 • Bu ilacı içeren etkilenen kişi talimatlarını okuyun ve bunlara uyun. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşun.
 • Oral sıvı ilacı, işaretli bir ölçü kaşığı, oral şırınga veya ilaç kabı ile ölçün.
 • Hapı bütün olarak yutun. Ezmeyin, kırmayın veya çiğnemeyin. Yutamayacak durumdaysanız hapı almayınız.
 • Romatoid artrit, sedef hastalığı veya poliartiküler jüvenil idiyopatik artriti olan hastalar için: Doktorunuz size, hastalığın azalmasına yardımcı olmak için folik asit veya folinik asit takviyesi önerebilir. yan etkiler bu ilacın.
 • Çoğu kanser hastası için: Doktorunuz tarafından yönlendirilmeden folik asit veya folinik asit takviyesi almayın.
 • Bu ilacı süt açısından zengin olabilecek yemeklerle birlikte almayınız.

Metotreksat Dozajı

Bu ilacın dozu, çeşitli hastalar için tamamen farklı olabilir. Doktorunuzun talimatlarını veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca bu ilacın yaygın dozlarından oluşmaktadır. Dozunuz tamamen farklıysa, doktorunuz harekete geçmenizi söyleyene kadar dozu değiştirmeyin.

Sadece aldığınız ilacın miktarı, ilacın enerjisine bağlı olacaktır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların çeşitliliği, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız sürenin boyutu, ilacı kullandığınız tıbbi dezavantaja bağlıdır.

 • Oral dozaj türü için (tabletler):
  • Akut lenfoblastik lösemi (ALL) için:
   • Yetişkinler ve çocuklar: Doz, vücut ölçümüne göre belirlenir ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmalıdır. İlk başta, haftada en kısa sürede metre kare (m(2)) başına 20 miligram (mg) vücut ölçümü. Doktorunuz dozunuzu istendiği ve tolere edildiği şekilde değiştirebilir.
  • Mikozis fungoides için:
   • Yetişkinler:
    • Tek başına kullanılır: Haftada en kısa sürede 25 ila 75 miligram (mg).
    • Farklı ilaçlarla birlikte kullanılır: Doz, vücut ölçümüne göre belirlenir ve doktorunuz tarafından karar verilmelidir. Doz normalde 10 mg/metre kare (m(2)) fiziksel ölçüm haftada 2 kezdir.
   • Çocuklar: Kullanım ve doza doktorunuz tarafından karar verilmelidir.
  • Hodgkin olmayan lenfoma için:
   • Yetişkinler: 2.5 miligram (mg) haftada 2 ila 4 örnek. Doktorunuz dozunuzu istendiği ve tolere edildiği şekilde değiştirebilir. Bununla birlikte, doz normalde haftada 10 mg'dan fazla değildir.
   • Çocuklar: Kullanım ve doza doktorunuz tarafından karar verilmelidir.
  • Poliartiküler jüvenil artrit (pJIA) için:
   • Çocuklar: Doz, vücut ölçümüne göre belirlenir ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmalıdır. İlk başta, haftada en kısa sürede metre kare (m2) başına 10 miligram (mg). Doktorunuz dozunuzu istendiği ve tolere edildiği şekilde değiştirebilir.
  • Sedef hastalığı için:
   • Yetişkinler: İlk başta, haftada en kısa sürede 10 ila 25 miligram (mg). Doktorunuz dozunuzu istendiği ve tolere edildiği şekilde değiştirebilir. Bununla birlikte, doz normalde haftada 30 mg'dan fazla değildir.
   • Çocuklar: Kullanım ve doza doktorunuz tarafından karar verilmelidir.
  • Romatoid artrit için:
   • Yetişkinler: Başlangıçta haftada en kısa sürede 7.5 miligram (mg) Doktorunuz dozunuzu istendiği ve tolere edildiği şekilde değiştirebilir.
   • Çocuklar: Kullanım ve doza doktorunuz tarafından karar verilmelidir.
 • Oral dozaj türü için (cevap):
  • Akut lenfoblastik lösemi (ALL) için:
   • Çocuklar: Doz, vücut ölçümüne göre belirlenir ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmalıdır. İlk başta, haftada en kısa sürede metre kare (m(2)) başına 20 miligram (mg) vücut ölçümü. Doktorunuz dozunuzu istediği gibi değiştirebilir.
  • Poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit (pJIA) için:
   • Çocuklar: Doz, vücut ölçümüne göre belirlenir ve doktorunuz tarafından kararlaştırılmalıdır. İlk başta, haftada en kısa sürede metre kare (m(2)) başına 10 miligram (mg) vücut ölçümü. Doktorunuz dozunuzu istediği gibi değiştirebilir.

Kaçırılan Doz

Bu ilaç zor ve hızlı bir programda verilmelidir. Bir dozu atlarsanız veya ilacınızı kullanmayı ihmal ederseniz, talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı belirtin.

Trexall Depolama

 1. İlaçları kapalı bir kapta oda sıcaklığında, ısıdan, nemden ve doğrudan nazikten uzakta saklayın. Donmaktan koruyun.
 2. Gençlerin ulaşabileceği yerlerden uzak durun.
 3. Eski ilaçları saklamayın veya artık ilaç istenmiyor.
 4. Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız ilaçları nasıl ortadan kaldırmanız gerektiğini sorun.

Metotreksat Önlemleri

Bu ilacın doğru çalıştığını doğrulamak ve olumsuz etkileri incelemek için doktorunuzun ortak ziyaretlerdeki ilerlemenizi incelemesi önemlidir. Olumsuz etkileri incelemek için kan ve idrar değerlendirmeleri de istenebilir.

Hamileyseniz bu ilacı kullanmak doğmamış çocuğunuza zarar verebilir. İlaç, cinsel suç ortağı hamile kaldığında baba tarafından kullanılsa da başlangıç kusurlarını tetikleyebilir. Gençleri doğurabilecek bir bayansanız, doktorunuz genellikle hamile olmadığınızdan emin olmak için bu ilacı kullanmaya başlamadan önce size hamile olup olmadığına bakmanızı önerebilir. Kadın hastalar, tedavi boyunca ve son dozdan sonra en az 3 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Kadın arkadaşları olan erkek hastalar, tedavi boyunca ve son dozdan sonra en az 3 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Bu ilacı kullanıyorsanız, hamile kalmanız durumunda derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilaç, hayati tehlike oluşturabilecek ve anında tıbbi müdahale gerektirebilecek anafilaksi ile birlikte kritik alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu ilacı kullanıyorsanız kızarıklık, kaşıntı, baş dönmesi, bayılma, hızlı kalp atışı, solunum veya yutma güçlüğü veya göğüste sıkışma varsa hemen doktorunuza danışın.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Bu ilacı kullanan bazı kadın ve erkekler kısırlığa dönüşmüştür (genç sahibi olamamaktadır). Bu ilaçla alkol kullanımını sınırlayın. Alkol, karaciğer sorunları için şansı artırabilir.

Karnın üst kısmında ağrı veya hassasiyet, soluk dışkı, koyu renkli idrar, yemek yeme isteği, mide bulantısı, kusma veya sarı gözler veya gözenekler ve cilt varsa hemen doktorunuza danışın. Bunlar muhtemelen kritik bir karaciğer dezavantajının belirtileri olabilir.

Metotreksat kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin çeşitliliğini azaltabilir ve bu da enfeksiyon kapma olasılığını artırır. Ayrıca doğru kan pıhtılaşması için zorunlu olan trombosit çeşitliliğini de azaltabilir. Böyle bir durumda, özellikle kan güveniniz düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama olasılığını azaltmak için alabileceğiniz özel önlemler vardır:

 • Mümkünse, enfeksiyonlu bireylerden uzak durun. Bir enfeksiyon kapabileceğinizi düşünüyorsanız veya ateşiniz veya üşüme, öksürük veya ses kısıklığı, tekrar azalma veya yüz ağrısı veya ağrılı veya sert idrara çıkma olursa hemen doktorunuza danışın.
 • Herhangi bir olağandışı kanama veya morarma, siyah, katranlı dışkı, idrar veya dışkıda kan veya gözeneklerinizde ve cildinizde pembe noktalar tespit ederseniz hemen doktorunuza danışın.
 • Günlük diş fırçası, diş ipi veya kürdan kullanırken dikkatli olun. Tıbbi doktorunuz, diş hekiminiz veya hemşireniz diş minesini ve diş etlerini fırçalamak için farklı yöntemler önerebilir. Herhangi bir diş ameliyatı yaptırmadan önce doktorunuza danışın.
 • Parmaklarınızı yıkayana ve bu süre boyunca hiçbir şeye dokunmadan gözlerinize veya burun deliğinizin içine dokunmayın.
 • Jilet, tırnak veya ayak tırnağı kesicilere benzer keskin nesneler kullanırken kendinizi küçük görmemeye dikkat edin.
 • Temaslı spor aktivitelerinden veya yerin morarma veya zarar görebileceği farklı koşullardan kaçının.

Bu ilaç karın ve bağırsak sorunlarını tetikleyebilir. Karın ağrısı, siyah, katranlı dışkı, kabızlık, ishal, yemek yememe, mide bulantısı, yutulduğunda boğaz veya göğüste ağrı veya kan veya ortaya çıkan maddeler kusuyorsanız hemen doktorunuza danışın. espresso alanları gibi.

Metotreksat Yan Etkileri

Bir ilaç, istenen sonuçların yanı sıra bazı olumsuz etkileri de tetikleyebilir. Bu rahatsız edici yan etkilerin tümü ortaya çıkmasa da, meydana gelmesi durumunda tıbbi müdahale isteyebilirler.

Bir sonraki rahatsız edici yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse hemen doktorunuza danışın:

 • Siyah, katranlı tabureler
 • diş eti kanaması
 • idrar veya dışkıda kan
 • kanlı kusmuk
 • ishal
 • yüksek kalp atışı
 • Gözeneklerde ve ciltte kaşıntı, kızarıklık, kızarıklık
 • eklem ağrısı
 • mide bulantısı
 • gözeneklerde ve ciltte pembe noktaların yerini belirleyin
 • ağız veya dudaklarda yaralar
 • karın ağrısı
 • göz kapaklarının, yüzün, dudakların, parmakların, ayakların şişmesi veya bacakların azalması
 • ağızda şişme veya tahriş
 • solunumu rahatsız etmek
 • nadir kanama veya morarma
 • kusma
 • sarı gözler veya gözenekler ve cilt

Listelenmeyen diğer olumsuz etkiler de bazı hastalarda ortaya çıkabilir. Başka sonuçlar keşfederseniz, sağlık uzmanınızla birlikte doğrulayın. Olumsuz etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın.

Feragatname

Metotreksat incelemesine dahil edilen psikotik bozukluklarla ilgili bilgiler, yalnızca bilgilendirici özellikler için kullanılır ve lisanslı sağlık hizmetlerine alternatif olarak veya sağlık tedavisi dağıtıcısının sevki olarak düşünülmemelidir.

 

⚠ Sorumluluk reddi

Pfizer bu siteye bağlı değildir. Kullanılan marka adı ve logolar ve resimler Pfizer'in malıdır. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır. İlaçları kendimiz tedarik etmiyoruz, pazarlamıyoruz veya göndermiyoruz ve sizi İnternet'teki saygın web mağazalarına yönlendirmiyoruz. İlaç kullanırken daima bir doktora danışın.

Bu web sitesinde herhangi bir ilaç satmıyoruz ve ziyaretçileri güvenilir İnternet sağlayıcılarına yönlendirmiyoruz. Bu şekilde sizi ve insanlara birçok sorundan en iyi fiyatı kurtarıyoruz ve bu güçlü ilacı kolayca ve yasal olarak elde edebilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

 • Metotreksat Trexall nedir?

  Metotreksat, belirli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan bir antimetabolittir. Metotreksat meme kanseri, baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu, akciğer kanseri, trofoblastik tümör, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, mesane kanseri, kolorektal kanser, yemek borusu kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, testis kanseri, akut lenfoblastik tedavisinde kullanılır. lösemi ve diğerleri.

 • Bir dozu kaçırırsanız ne yapmalısınız?

  Bir doz Metotreksat özlediyseniz, mümkün olduğu kadar çabuk alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozun zamanı gelmiş olsa da, kaçırdığınız dozu atlayın ve genel doz programınıza dönün. Çift doz yapmayın.

 • Ya çok fazla Trexall alırsanız?

  Doz aşımı meydana gelirse, doktorunuzu adlandırın veya size en yakın hastaneyi arayın. Acil tıbbi bakım almış olabilirsiniz. Ayrıca yerel hastanenizdeki zehir yönetimiyle de iletişime geçebilirsiniz.

 • Metotreksat nasıl saklanır?

  Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta, 15-30 C (59-86 F) arasında oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak, kuru ve sıkı bir kapta saklayın.

 • Metotreksat Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

  Trexall'ı kullanırken alkol tüketmekten veya yasa dışı ilaç kullanmaktan kaçının. Avantajları azaltabilir (örneğin kafa karışıklığınızı daha da kötüleştirebilir) ve çarenin olumsuz sonuçlarını (örneğin sedasyon) iyileştirebilirler.

 • Methotrexate Trexall'ın yan etkileri nelerdir?

  Aşırı dozdan şüpheleniyorsanız derhal doktorunuza başvurun. Doz aşımı belirtileri mide bulantısı, kusma, halsizlik, solgunluk, kolay morarma veya kanama, ağız yaraları, siyah veya kanlı dışkı, kan tükürme, kahve telvesine benzer kusma, idrara çıkma veya anüri azalmasıdır.


Nasıl alınır metotreksat çevrimiçi abonelik olmadan?

Gerekli Zaman : 00 gün 00 saat 05 dakika

5 dakika içinde reçetesiz Trexall nasıl alınır

Son Güncelleme: Ekim 21, 2021 Toni El Clikos

tr_TRTürkçe