Flukonazol satın al reçetesiz

reçetesiz flukonazol satın al

Flukonazol reçetesiz satın alın çevrimiçi zor değil mi? Endişelenme, bizimle yapabilirsin Diflucan satın al sorunsuz ve hızlı bir şekilde çevrimiçi.

Aktif madde: flukonazol
Marka adı: diflucan

Satın Al flukonazol Reçetesiz

Sen istiyor musun satın al flukonazol internet üzerinden? Bu sayfada, daha önce kendi doktorunuzdan aldığınız reçetesiz bu ilacı nereden sipariş edebileceğinizi görebilirsiniz. Güvenli, güvenilir ve sağduyulu. Bu ilaç, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir mantar önleyici ilaca aittir ve birkaç doktor tarafından çevrimiçi sipariş vermek için güvenli kabul edilir. Daha fazlasını bilmek ister misin? Sonra kontrol et sık sorulan sorularFlukonazol reçetesiz nasıl alınır veya hepsini kontrol et bu ilacın fiyatları.

Diflucan Reçetesiz Sipariş Fiyatları

Aşağıdaki tabloda nereden sipariş verebileceğinizi görebilirsiniz. Reçetesiz flukonazol, Uniquepharmaceuticals.com'dan yorumcular internetteki tüm fiyatları kontrol ettiler ve şu sonuca vardılar: Medpillstore Reçete gerekmeden en iyi Flukonazol fiyatlarını sunar. Dünyanın her yerine gönderiyorlar (ABD/Kanada'ya değil), stokları hem AB içinde hem de denizaşırı ülkelerde bulunuyor ve Flukonazolü reçetesiz satın almak için mükemmel hizmet veriyorlar.

DozajMiktarFiyatÜrünü kontrol edin
50 mg30 hap€ 101.00 Ürünü kontrol edin
50 mg60 hap€ 141.00 Ürünü kontrol edin
50 mg90 hap€ 165.00 Ürünü kontrol edin
50 mg120 hap€ 189.00 Ürünü kontrol edin
50 mg180 hap€ 225.00 Ürünü kontrol edin
200 mg30 hap€ 107.00 Ürünü kontrol edin
200 mg60 hap€ 151.00 Ürünü kontrol edin
200 mg90 hap€ 179.00 Ürünü kontrol edin
200 mg120 hap€ 209.00 Ürünü kontrol edin
200 mg180 hap€ 255.00 Ürünü kontrol edin

Flukonazol İlaç Önerisi

Tek bir komplike olmayan orofaringeal Candida için yetişkin veya daha büyük bir bebekte belirtileri olan bir enfeksiyon için, mikonazol oral jel ile doğal tedaviyi seçin. Etki yetersizse nistatini dikkate alın. (Ağır) bağışıklığı baskılanmış hastalarda, flukonazol veya itrakonazol içeceği ile sistemik tedavi en çok sevilir. (Tekrarlayan) nüks durumunda, aralıklı tedaviyi veya flukonazol ile bakım tedavisini dikkate alın.

Annenin beslenmesi sırasında veya sonrasında ağrıyla karışmış olsun ya da olmasın, ağrısı olduğundan şüphelenilen bebekler için, pamukçuk ile komşu bir mantar önleyici ile ilgilenin. 3 aya kadar olan bebekler için nistatin seçin. 4 aylık ve daha büyük bebekler için, uygun şekilde kullanılması koşuluyla, daha basit olan mikonazol en çok sevilendir. Çocuğun yeniden bulaşmasını durdurmak için annenin meme uçlarını mikonazol kremle tedavi edin.

Vulvovajinal kandidiyazisin zahmetli belirtilerinin tedavisi olarak, doğal ve oral antimikotikler eşit derecede etkilidir. Rahatsız edici yan etkilerin azalma tehdidi nedeniyle, mikonazol ile doğal tedavi en çok beğenilmektedir. Oral tedavi en çok beğeniliyorsa (hamilelik veya emzirme döneminde değil) flukonazol verin. Nükslerle, birincil enfeksiyon olmaları durumunda olduğu gibi ilgilenin.

Diflucan Endikasyonları

Yetişkinler

Çözümü:

 • mukozal kandidiyaz ile birlikte:
  • orofaringeal kandidiyazis;
  • özofagus kandidiyazisi;
  • kandidüri;
  • oral hijyen veya doğal tedavi yetersiz ise kalıcı oral atrofik kandidiyaz;
  • kalıcı mukokutanöz kandidiyaz;
 • akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyaz; yerel çarenin uygulanamaması gerektiğinde;
 • candida balanitis, yerel çarenin uygulanamaması gerektiğinde;
 • invaziv kandidiyaz;
 • dermatomikozlar ile birlikte:
  • Tinea pedis;
  • tinea corporis;
  • tinea cruris;
  • tinea versicolor;
  • sistemik tedavi endike olduğunda farklı dermal kandida enfeksiyonları;
 • tinea unguium (onikomikoz), farklı yolların uygun olmaması gerektiğinde;
 • koksidioidomikoz;
 • kriptokokal menenjit.

Profilaksisi:

 • HIV'li hastalarda orofaringeal veya özofagus kandidiyazisinin nüksleri, aşırı nüks tehdidi olan bir enfeksiyon;
 • 12 ayda ≥ 4 nüksde vajinal kandidiyaz nüksleri;
 • genişletilmiş nötropeni durumunda kandidiyaz;
 • Aşırı nüks tehdidinde kriptokokal menenjit nüksleri.

çocuklar

Çözümü:

 • orofaringeal kandidiyazis;
 • özofagus kandidiyazisi;
 • invaziv kandidiyaz;
 • kriptokokal menenjit.

Profilaksisi:

 • kandidiyazis durumunda bağışıklık çalışması;
 • Aşırı nüks tehdidinde kriptokokal menenjit nüksleri.

Bu İlacı Kullanmadan Önce Doktorunuzla Neleri Konuşmalısınız?

 • Hamile olmak
  • teratogenez: Tek veya kümülatif ≤ 150 mg dozlarla derinlemesine uzmanlık, genel malformasyon tehdidi içinde bir artış göstermez. Araştırmalar, ilk trimesterde 40.000'den fazla flukonazol maruziyeti kaydetti. Bunlardan birkaçı tahsis veritabanlarındaydı, bu durumda kızın ilacı alıp almadığından emin değil. Bilgiler, kesin olarak yüksek bir başlatma kusurları tehdidi sunmuyor. Belirli anormallikler konusunda zorlukla yüksek bir tehdit oluşturan araştırmalar var, ancak görüntü araştırma boyunca sabit kalmamalıdır. Konjenital koroner kalp defektleri (Fallot tetralojisi, güzel damarların transpozisyonu), şizis ve kas-iskelet sistemi anormallikleri hakkında konuşuldu.

   Tek bir dev gözlemsel kohort incelemesinde, marjinal olarak yükselmiş kas-iskelet sistemi malformasyonları tehdidi, topikal azollerle tedavi edilen bayanlara kıyasla 450 mg kümülatif dozlarla tedavi edilen her 1000 kadın için yaklaşık 1 yeni vakaya ve tedavi edilen 1000 kadın için yaklaşık 4 vakaya karşılık gelmektedir. dozlar > 450 mg. Çok az yükselen bir düşük tehdidi, esas olarak mevcut araştırmalara dayanarak göz ardı edilemez. Flukonazolün uzun süreli (≥ 3 ay) aşırı dozlarda (400-400- 800 mg/gün), yayılmış enfeksiyonlar (örn. koksidioidomikoz) ile ilgili olarak.

  • Öneri: 150 mg'lık tek doz uygulama kullanılabilir. Uzun süreli kullanım veya daha yüksek dozların (> 150 mg) kullanımı gerçekten yararlı olmamalı, kullanımı yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarla sınırlandırmalıdır.

 • emzirme
  • Anne sütüne geçiş: Tabii, kayda değer miktarda. Tipik odak, annenin plazmasındakinin yaklaşık 98%'sidir. Yükseklik odağı kabaca 5.2 saat sonra gerçekleşir. Çocuğun tek bir dozdan sonra aldığı tahmini flukonazol dozu zaten 15%'den fazladır. Uzun eliminasyon yarı ömrü bir önceliktir. Yürümeye başlayan çocuk üzerinde hiçbir antagonistik sonuç ancak olarak tanımlanmamıştır.
  • Öneri: Tek doz flukonazol (≤ 200 mg) sonrasında laktasyona devam edilebilir. Birkaç hafta boyunca hızlı süreli kullanım (2-3 hafta boyunca 100-200 mg) düşünülebilir; bu her ihtimale karşı korumalıdır. Görüldüğü gibi, flukonazol genellikle bu miktarlarda kullanılır. Uzun süreli kullanım gerçekten yararlı olmamalıdır (nispeten az dokümantasyona atfedilebilir).

 • Kontrendikasyonlar
  • azol bileşiklerine aşırı duyarlılık.

Flukonazol İlaç Etkileşimi

Flukonazol ve CYP3A4 tarafından metabolize edilen (eritromisin, pimozid ve kinidine eşdeğer) QT uzatan tıbbi ürünlerin birlikte kullanımı kontrendikedir.

Özellikle aşırı dozda flukonazol (800 mg) ile yüksek QT uzaması tehdidine atfedilebilen amiodaron ile kombine ederken uyarı kullanın.

Flukonazol, makul ölçüde güçlü bir CYP2C9 ve CYP3A4 inhibitörüdür ve aynı şekilde (çok) güçlü bir CYP2C19 inhibitörüdür; her ihtimalde ek olarak P-glikoproteini (Pgp) inhibe eder. Bu enzim yöntemleriyle büyük ölçüde metabolize edilebilen yüksek plazma ilaç konsantrasyonlarına dikkat edin (örn. her bir CYP3A4 ve CYP2C19 tarafından metabolize edilen tofasitinib; dozunu beş mg 1×/gün olarak yeniden ölçeklendirin). Flukonazolün uzun terminal yarı ömrü nedeniyle, enzim inhibitör etkisi flukonazolün kesilmesinden sonra 4-5 gün devam eder.

Ek olarak, aşağıdakilere eşdeğer CYP2C9 tarafından büyük ölçüde metabolize edilebilen tıbbi ürünlerin karışımına dikkat edin:

 • sülfonilüre türevleri
 • bazı NSAID'ler
  • naproksen
  • diklofenak
  • selekoksib
  • meloksikam
  • doz ayarlaması da gerekebilir
 • fenitoin.

Aynısı fluvastatin için de geçerlidir; Kreatin kinaz yükselirse veya rabdomiyoliz veya miyopati tanımlanır veya şüphelenilirse devam etmeyin.

Flukonazol:

 • vorikonazolün tanıtımını artıracak; uzun yarılanma ömrü nedeniyle, vorikonazolün flukonazole arka arkaya verilmesi durumunda vorikonazolün rahatsız edici yan etkileri için test yapın;
 • Okay vitamini antagonistlerinin etkisini artırabilir; ayrıca INR'yi test edin;
 • çeşitli mekanizmalar yoluyla amitriptilin, nortriptilin, teofilin ve zidovudin plazma aralıklarını artıracaktır;
 • yüksek üveit tehdidi ile rifabutinin tanıtımı artacaktır.

Rifampisin, flukonazolün reklamını (kabaca 25%) azaltır; bir sonraki doz da gerekli olabilir. Hidroklorotiyazid muhtemelen flukonazolün plazma odağını kabaca 40% iyileştirebilir. Siklofosfamid ve flukonazol ile karma tedavi, serum bilirubin ve kreatinin düzeylerinde artışa neden olur. Tretinoin ile birlikte bir psödotümör serebri vakası bildirilmiştir.

Flukonazol Dozajı

Parenteralden oral uygulamaya (veya tersi) geçerken doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklar, yetişkinlerden daha fazla flukonazol klerensine sahiptir. Yetişkinlerde 100, 200 ve 400 mg'lık bir doz, gençlerde üç, 6 ve 12 mg/kg vücut ağırlığı dozuna karşılık gelir. Adolesanlarda (12-17 yaş), yetişkinler veya gençler için dozaj, doktorun takdirine bağlı olarak, kilo ve pubertal büyümeye göre kullanılmalıdır. Gençlerde günlük maksimum doz olan 400 mg'ı aşmayın.

 1. Çare orofaringeal kandidiyaz
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz:
    • Üreticiye bağlı olarak, 1. günde 200-400 mg yükleme dozu, 100-200 mg 1x/gün olarak kabul edilmiştir.
    • Tedavi periyodu: 7-21 gün (orofaringeal kandidiyazis remisyona girene kadar), ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık tepkisi olan hastalarda zorunluysa daha uzun. Dozaj ve tedavi süresi için.
  • çocuklar
   • Oral, intravenöz:
    • 28 günden 11 yaşına kadar olan çocuklar: 1. günde 6 mg/kg vücut ağırlığı yükleme dozu, 3 mg/kg 1×/gün; tedavi süresi 7-21 gün, ciddi derecede bozulmuş bağışıklık tepkisi olan hastalarda zorunluysa daha uzun; en fazla 400 mg/gün.
    • 15-27 günlük hamile yenidoğanlar: 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
    • 0-14 günlük hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg.

 2. Özofagus kandidiyazis tedavisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz:
    • Üreticiye bağlı olarak, 1. günde 200-400 mg yükleme dozu, 100-200 mg 1x/gün olarak kabul edilmiştir.
    • Tedavi periyodu: 14-30 gün (özofagus kandidiyazisi remisyona girene kadar), ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık tepkisi olan hastalarda zorunluysa daha uzun.
  • çocuklar
   • Oral, intravenöz:
    • 28 günden 11 yaşına kadar olan çocuklar: yükleme dozu: 6 mg/kg vücut ağırlığı (1. gün), 3 mg/kg 1×/gün olarak kabul edilir.
    • Tedavi süresi: 14-30 gün, bağışıklık tepkisi ciddi şekilde bozulmuş hastalarda zorunluysa daha uzun; en fazla 400 mg/gün.
    • Yenidoğanların gebelik yaşı 15-27 gün: her 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
    • 0-14 günlük hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg.

 3. çare kandidüri
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz:
    • Üreticiye göre 200-400 mg 1×/gün.
    • Tedavi periyodu: 7-21 gün, ciddi şekilde zayıflamış bağışıklık tepkisi olan hastalarda zorunluysa daha uzun. 

 4. Kalıcı atrofik kandidiyazın çaresi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: 50 mg 1×/gün; terapi süresi 14 gün.

 5. Kalıcı mukokutanöz kandidiyaz tedavisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: 50-100 mg 1×/gün. Çözüm süresi: 28 güne kadar, enfeksiyonun şiddetine ve altta yatan immünosupresyona bağlı olarak daha uzun aralıklar.

 6. Akut kandidiyaz vajinalis ve Candida balanitinin tedavisi
  • Yetişkinler (ve ergenler)
   • Oral: En kısa sürede 150 mg. Bu endikasyon için gençlerde etkinlik ve güvenlik oluşturulmamıştır. Ergenlerin (12-17 yaş) tedavisi kritikse, yetişkinlerle aynı dozu kullanın.

 7. İnvaziv kandidiyaz tedavisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: 1. günde 800 mg yükleme dozu, günde 1 kez 400 mg olarak kabul edildi.
   • Tedavi süresi: Üreticiye bağlı olarak, ilk olumsuz kan geleneği sonucu ve belirtilerin kaybolmasından 2 hafta sonrasına kadar adaylık için.
   • SWAB'a göre, yayılmış kandidiyazis kanıtı olmayan kandidemi tedavisi süresi, son iyimser kan geleneğinden 2 hafta sonrasına kadardır; akut yayılmış kandidiyazis için, en az 4-8 hafta.
  • çocuklar
   • Oral, intravenöz: Üreticiye göre, 28 gün ila 11 yaş arası çocuklar için: 6-12 mg/kg vücut ağırlığı 1×/gün (en fazla 400 mg/gün); Terapi süresi, hastalığın ciddiyetine bağlıdır.
   • 15-27 günlük hamile yenidoğanlar: her 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
   • 0-14 günlük hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg. Dozaj ve uygulama sıklığı için.

 8. Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris ve dermal Candida enfeksiyonlarının tedavisi (tinea versicolor dışında, aşağıya bakınız)
  • Yetişkinler
   • Ağızdan: 150 mg 1×/hafta veya 50 mg 1×/gün. Çözüm süresi: 2-4 hafta, tinea pedis için zorunlu ise 6 hafta.

 9. Çözüm tinea versicolor
  • Yetişkinler
   • Oral: 1-3 hafta boyunca haftada 1× 300-400 mg veya 2-4 hafta boyunca 50 mg 1×/gün.

 10. Tinea unguium'un çaresi
  • Yetişkinler
   • Ağızdan: 150 mg 1×/hafta. Çözüm süresi: Kirlenmiş tırnak değiştirilene kadar tedaviye devam edin, genellikle tırnaklar için 3-6 ay ve ayak tırnakları için 6-12 ay. Bununla birlikte, ilerleme hızı, belirli bir kişiye ve yaşa bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Uzun süreli, kalıcı enfeksiyonların karlı tedavisinden sonra bile, tırnaklar genellikle şekilsiz kalabilir.

 11. çare koksidiyoidomikoz
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: 200-400 mg 1×/gün, bazı enfeksiyonlarda (özellikle menenjit için) 800 mg/gün düşünülmelidir.
   • Tedavi süresi: 11-24 ay, zorunlu ise daha uzun.

 12. Kriptokokal menenjit tedavisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: Üreticiye göre: 1. günde 400 mg yükleme dozu, günde 1 kez 200-400 mg, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon durumunda, günlük dozu 800 mg/gün'e çıkarın.
   • Çözüm süresi: genellikle en az 6-8 hafta. Çocuklar
   • Oral, intravenöz: 28 günden 11 yaşına kadar olan çocuklar: 6-12 mg/kg vücut ağırlığı 1×/gün (maks. 400 mg/gün); Terapi süresi, hastalığın ciddiyetine bağlıdır.
   • 15-27 günlük hamile yenidoğanlar: her 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
   • 0-14 günlük hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg.

 13. Tekrarlayan orofaringeal ve özofagus kandidiyazis profilaksisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: Kalıcı immünosupresyonu olan hastalar için belirsiz bir aralık için 100-200 mg 1×/gün veya 200 mg 3×/hafta.

 14. Tekrarlayan vajinal kandidiyazis profilaksisi (12 ayda ≥ 4 atak)
  • Yetişkinler
   • Oral: 1., 4. ve 7. günlerde 150 mg, altı ay boyunca haftada 1 kez 150 mg'lık bir idame dozu ile benimsenmiştir. Bu endikasyon için gençlerde etkinlik ve güvenlik oluşturulmamıştır. Ergenlerde (12-17 yaş) tedavi kritikse, yetişkinlerde olduğu gibi aynı dozu kullanın.

 15. Genişletilmiş nötropenide Candida enfeksiyonlarının profilaksisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: 200-400 mg 1×/gün. Tedaviye, beklenen nötropeni başlangıcından sadece birkaç gün önce başlayın ve nötropeninin restorasyonundan sonra 7 güne kadar devam edin (> 1.0 × 106 hücre/litreye bağlıdır).9
  • çocuklar
   • Oral, intravenöz: 28 gün ila 11 yaş arası çocuklar: İndüklenen nötropeninin kapsamına ve süresine bağlı olarak 3-12 mg/kg vücut ağırlığı 1×/gün (maks. 400 mg/gün) (yetişkin dozuna bakınız).
   • 15-27 günlük hamile yenidoğanlar: 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
   • 0-14 günlük hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg.

 16. Kriptokokal menenjit nüksünün profilaksisi
  • Yetişkinler
   • Oral, intravenöz: (Tam dozla tam bir tedavi küründen sonra): Belirsiz bir aralık için günde 1 kez 200 mg. HIV'de ikincil profilaksi dönemi için.
  • çocuklar
   • Oral, intravenöz: (Tam dozla birlikte tam bir tedavi sürecinden sonra): 28 günden 11 yaşına kadar olan çocuklar: 6 mg/kg vücut ağırlığı 1×/gün (maks. 400 mg/gün), süresiz.
   • 15-27 günlük hamile yenidoğanlar: her 48 saatte bir aynı doz, maks. 48 saatte bir 12 mg/kg.
   • 0-14 gün arası hamile yenidoğanlar: her 72 saatte bir aynı doz, maks. 72 saatte bir 12 mg/kg.

 17. Azaltılmış böbrek çalışması
  • Tek bir doz için doz ayarlaması kritik değildir;
  • Bir tedavi süreci için geleneksel yükleme dozunu (endikasyona uygun) kullanın ve aşağıdaki dozu buna göre değiştirin:
   • Kreatinin klerensi > 50 ml/dak: doz ayarlaması gerekmez;
   • Kreatinin klerensi ≤ 50 ml/dak (hemodiyaliz yok): gerçekten faydalı dozun 50%'si;
   • Hemodiyalizde: Her hemodiyalizden sonra ve diyalizin kesilmediği günlerde gerçekten faydalı dozun 100%'si (hesaplanan/tahmini kararlı durum) kreatinin klirensi temelinde bir doz azaltımı verin.
  • Azalmış karaciğer çalışması: fayda konusunda nispeten az bilgi bulunabilir; uyarı ile yönetin.

Flukonazolün Doğru Kullanımı

 • Bilimsel duruma bağlı olarak iv infüzyonla (maks. 20 mg/dk = maks. 10 ml/dk) veya oral yoldan uygulayın.
 • Gecikmeden günlük oral dozu uygulayın.
 • Kapsülleri biraz su ile birlikte alınız.
 • Süspansiyonu kullanmadan önce sallayın.

Diflucan Yan Etkileri

 • baş ağrısı
 • Mide bulantısı, kusma, ishal, mide ağrısı
 • Gözenekler ve deri döküntüsü
 • Yüksek alkalin fosfataz değerleri
 • baş dönmesi, kasılmalar, parestezi, stil bozukluğu.
 • Yemek için azalan dürtü
 • Ağız kuruluğu, dispepsi, gaz, kabızlık
 • Kolestaz, sarılık, yüksek bilirubin
 • Anemi
 • Uyuşukluk, uykusuzluk, yorgunluk, asteni, halsizlik, ateş
 • kas ağrısı
 • Kaşıntı
 • ürtiker
 • monte ilaç patlaması
 • yüksek terleme
 • Eksfoliatif gözenekler ve aşağıdakilere eşdeğer cilt sorunları:
  • Stevens-Johnson sendromu ve zehirli epidermal nekroliz
  • eksfolyatif dermatit
  • akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP)
  • anjiyoödem
  • yüz ödemi
  • alopesi
 • titreme
 • Hepatit
 • hepatosellüler hasar veya nekroz
 • Karaciğer yetmezliği
 • QT uzaması

Feragatname

Flukonazol incelemesine dahil edilen psikotik bozukluklarla ilgili bilgiler, yalnızca bilgilendirici özellikler için kullanılır ve lisanslı sağlık hizmetlerine alternatif olarak veya sağlık tedavisi distribütörünün sevk edilmesi olarak düşünülmemelidir.

 

⚠ Sorumluluk reddi

Pfizer bu siteye bağlı değildir. Kullanılan marka adı ve logolar ve resimler Pfizer'in malıdır. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır. İlaçları kendimiz tedarik etmiyoruz, pazarlamıyoruz veya göndermiyoruz ve sizi İnternet'teki saygın web mağazalarına yönlendirmiyoruz. İlaç kullanırken daima bir doktora danışın.

Bu web sitesinde herhangi bir ilaç satmıyoruz ve ziyaretçileri güvenilir İnternet sağlayıcılarına yönlendirmiyoruz. Bu şekilde sizi ve insanlara birçok sorundan en iyi fiyatı kurtarıyoruz ve bu güçlü ilacı kolayca ve yasal olarak elde edebilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

 • Flukonazol Diflucan nedir?

  Diflucan, kandidiyaz adı verilen mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir mantar önleyici antibiyotiktir. Bu ilaç, vajinal, boğaz ve mantar enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, peritonit ve zatürree gibi enfeksiyonların tedavisi için reçete edilir. 

 • Bir dozu kaçırırsanız ne yapmalısınız?

  Flukonazol dozunu kaçırırsanız, mümkün olduğu kadar çabuk alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuzun zamanı gelmiş de olsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve genel doz programınıza dönün. Çift doz yapmayın.

 • Ya çok fazla Diflucan alırsanız?

  Doz aşımı meydana gelirse, doktorunuzu adlandırın veya size en yakın hastaneyi arayın. Acil tıbbi bakım almış olabilirsiniz. Ayrıca yerel hastanenizdeki zehir yönetimiyle de iletişime geçebilirsiniz.

 • Flukonazol nasıl saklanır?

  15-30 C (59-86 F) oda sıcaklığında nem ve ısıdan uzakta saklayın.

 • Flukonazol Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

  Diflucan kullanırken alkol tüketmekten veya yasadışı ilaç kullanmaktan kaçının. Avantajları azaltabilir (örneğin kafa karışıklığınızı daha da kötüleştirebilir) ve çarenin olumsuz sonuçlarını (örneğin sedasyon) iyileştirebilirler.

 • Fluconazole Diflucan'ın yan etkileri nelerdir?

  En yaygın yan etkiler alerjik reaksiyonu içerir: kurdeşen; nefes almada zorluk; yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boğazınızın şişmesi. 

 • Kontrendikasyonlar nelerdir?

  Fluconazole veya diğer antifungal azol preparatlarına, örneğin klotrimazol, ketokonazol, itrakonazol ve diğerlerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilere Diflucan'a izin verilmez. 


Nasıl alınır flukonazol çevrimiçi abonelik olmadan?

Tahmini maliyet : avro

Gerekli Zaman : 00 gün 00 saat 05 dakika

Diflucan reçetesiz 5 dakikada nasıl alınır

Son Güncelleme: 14 Kasım 2021 Toni El Clikos

tr_TRTürkçe