Dessa användarvillkor anger hur Uniquepharmaceuticals.com samlar in, lagrar och använder information om dig när du använder vår tjänst. Dessa användarvillkor gäller från och med 22 januari 2021.

ANVÄNDARVILLKOR SAMMANFATTNING

Detta avsnitt sammanfattar hur vi får, lagrar och använder information om dig. Den är endast avsedd att ge en mycket allmän översikt. Den är inte komplett i sig och den måste läsas tillsammans med motsvarande fullständiga avsnitt i dessa användarvillkor.
    • Hur vi samlar in eller får information om dig:
    • när du tillhandahåller det till oss (t.ex. genom att kontakta oss, placera och beställa på vår webbplats och registrera dig för vårt nyhetsbrev via e-post, från din användning av vår webbplats och använda cookies).
    • Information vi samlar in: namn, kontaktinformation, IP-adress, information från kakor, information om din dator eller enhet (t.ex. enhet och webbläsartyp), information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilka sidor du har tittat på, tiden när du visa dem och vad du klickade på, den geografiska platsen från vilken du besökte vår webbplats (baserat på din IP-adress), företagsnamn eller företagsnamn (om tillämpligt).
    • Hur vi använder din information: för administrativa och affärsmässiga ändamål (särskilt för att kontakta dig och behandla beställningar som du gör på vår webbplats), för att förbättra vår verksamhet och webbplats, för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, för att marknadsföra våra varor och tjänster, för att analysera dina användning av vår webbplats och i samband med våra juridiska rättigheter och skyldigheter.
    • Utlämnande av din information till tredje part: endast i den utsträckning som är nödvändig för att driva vår verksamhet, till våra tjänsteleverantörer, för att uppfylla beställningar från dig, där det krävs enligt lag eller för att upprätthålla våra lagliga rättigheter.
    • Vi säljer inte information om dig till tredje part. 
    • Hur länge vi behåller din information: inte längre än nödvändigt, med hänsyn till alla juridiska skyldigheter vi har, någon annan rättslig grund vi har för att använda din information. För specifika lagringsperioder i förhållande till viss information som vi samlar in från dig, se huvudavsnittet nedan med titeln Hur länge vi behåller din information.
    • Hur vi skyddar din information: använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder såsom att lagra din information på säkra servrar, kryptera överföringar av data till eller från våra servrar med hjälp av Secure Sockets Layer (SSL) -teknologi, kryptera betalningar du gör på eller via vår webbplats med Secure Sockets Layer (SSL) -teknik, ger bara åtkomst till din information vid behov.
    • Användning av kakor: vi använder kakor och liknande informationsinsamlingsteknologier såsom webbfyrar på vår webbplats inklusive väsentliga, funktionella, analytiska.
    • Överföringar av din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: vi överför bara din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om vi är skyldiga att göra det enligt lag ELLER under vissa omständigheter överför vi din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive till följande länder: Australien och Nya Zeeland. När vi gör det kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns, inklusive infoga skyddsåtgärder som används för dataöverföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. de tredje parter som vi använder som överför din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har självcertifierat sig själva som överensstämmer med EU-AU Privacy Shield.
    • Användning av automatiserat beslutsfattande och profilering: vi använder inte automatiserat beslutsfattande och / eller profilering på någon av våra webbplatser.
    • Dina rättigheter i förhållande till din information
    • för att få tillgång till din information och för att få information om dess användning
    • att din information ska korrigeras och / eller fyllas i
    • att din information raderas
    • för att begränsa användningen av din information
    • att ta emot din information i ett bärbart format
    • att invända mot användningen av din information
    • att dra tillbaka ditt samtycke till användningen av din information
    • att klaga till en tillsynsmyndighet
    • Känslig personlig information: vi samlar inte medvetet eller avsiktligt det som vanligtvis kallas ”känslig personlig information”. Skicka inte känslig personlig information om dig till oss. För mer information, se huvudavsnittet nedan med titeln Känslig personlig information.


INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS


Vi samlar in och använder information från webbplatsbesökare i enlighet med detta avsnitt och avsnittet Utlämnande och ytterligare användning av din information.

Webbserverns logginformation

Vi använder en tredjepartsserver för att vara värd för vår webbplats som heter Pfebc host. Vår webbplatsserver loggar automatiskt IP-adressen som du använder för att komma åt vår webbplats samt annan information om ditt besök, såsom de sidor som du har tillgång till, information som begärs, datum och tid för förfrågan, källan till din åtkomst till vår webbplats (t.ex. webbplats eller URL (länk) som hänvisade dig till vår webbplats), och din webbläsarversion och operativsystem. Vår server finns i Europeiska unionen.
Användning av webbplatsns logginformation för IT-säkerhetsändamål.
Vi OCH / ELLER vår tredjepartshotellleverantör samlar in och lagrar serverloggar för att säkerställa nätverks- och IT-säkerhet och så att servern och webbplatsen förblir kompromisslös. Detta inkluderar analys av loggfiler för att identifiera och förhindra obehörig åtkomst till vårt nätverk, distribution av skadlig kod, förnekande av tjänsterattacker och andra cyberattacker, genom att upptäcka ovanlig eller misstänkt aktivitet.
Såvida vi inte undersöker misstänkt eller potentiell brottslig verksamhet gör vi inte, och tillåter inte heller vår värdleverantör att göra något försök att identifiera dig från den information som samlas in via serverloggar.
En rättslig grund för behandling: efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för (artikel 6.1 ci den allmänna dataskyddsförordningen).
Laglig skyldighet: vi har en laglig skyldighet att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för vår behandling av information om individer. Att spela in åtkomst till vår webbplats med hjälp av serverloggfiler är en sådan åtgärd.

En rättslig grund för behandling: våra och en tredje parts legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Legitima intressen: vi och vår tredje parts värdleverantör har ett legitimt intresse av att använda din information för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.

Användning av webbservers logginformation för att analysera webbplatsanvändning och förbättra vår webbplats. Vi använder informationen som samlas in av våra webbserversloggar för att analysera hur våra webbplatsanvändare interagerar med vår webbplats och dess funktioner. Vi analyserar till exempel antalet besök och unika besökare vi får, tid och datum för besöket, platsen för besöket och vilket operativsystem och webbläsare som används.
Vi använder informationen som samlats in från analysen av denna information för att förbättra vår webbplats. Till exempel använder vi den insamlade informationen för att ändra informationen, innehållet och strukturen på vår webbplats och enskilda sidor baserat på vad användarna engagerar sig mest med och hur lång tid som spenderas på vissa sidor på vår webbplats.

Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan tillgodose deras behov och önskemål.


INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU KONTAKTAR OSS

Vi samlar in och använder information från individer som kontaktar oss i enlighet med detta avsnitt och avsnittet med utlämnande och ytterligare användning av din information.

E-postinformation

När du skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som visas på vår webbplats samlar vi in din e-postadress och all annan information som du anger i det e-postmeddelandet (till exempel ditt namn, telefonnummer och informationen som finns i alla signaturblock i din e-post). 
Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande gäller att vi tillhandahåller varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), vi kommer att behandla din information för att göra det).

Överföring och lagring av din information

Vi använder en tredjepartsleverantör av e-post för att lagra e-postmeddelanden som du skickar till oss. Vår e-postleverantör från tredje part är Google. Deras användarvillkor är tillgängliga här

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, webbadress, IP-adress. Om du inte tillhandahåller den obligatoriska informationen som krävs i vårt kontaktformulär kommer du inte att kunna skicka kontaktformuläret och vi kommer inte att få din förfrågan.

Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Berättigade intressen: svara på förfrågningar och meddelanden som vi tar emot och hålla register över korrespondens.

Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att genomföra ett avtal eller vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett kontrakt (artikel 6.1 bi Allmänna dataskyddsförordningen).

Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande gäller att vi tillhandahåller varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), vi kommer att behandla din information för att göra det).

Överföring och lagring av din information

Meddelanden som du skickar oss via vårt kontaktformulär kommer att sparas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på vår tredje parts värd ELLER e-postleverantörens servrar i USA. Vår e-post eller webbhotell från tredje part är Google. Deras användarvillkor är tillgängliga här


För ytterligare information om de skyddsåtgärder som används när din information överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se avsnittet i dessa användningsvillkor nedan med titeln 
Meddelanden som du skickar till oss via våra kontaktformulär lagras inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på vår kontaktformulärs servrar.
För mer information om de skyddsåtgärder som används när din information överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se avsnittet i dessa användningsvillkor nedan med titeln Överföringar av din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Telefon

När du kontaktar oss per telefon samlar vi in ditt telefonnummer och all information som vi ger oss under ditt samtal med oss. Vi spelar inte in telefonsamtal.

Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen)

Berättigade intressen: svara på förfrågningar och meddelanden som vi tar emot och hålla register över korrespondens.

Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att genomföra ett avtal eller vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett kontrakt (artikel 6.1 bi Allmänna dataskyddsförordningen).

Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande gäller att vi tillhandahåller varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), vi kommer att behandla din information för att göra det).

INFORMATION VI SAMLAR IN NÄR DU BESTÄLLER

Vi samlar in och använder information från individer som gör en beställning på vår webbplats i enlighet med detta avsnitt och avsnittet Utlämnande och ytterligare användning av din information.

Information som samlas in när du gör en beställning

OBLIGATORISK INFORMATION

När du beställer varor eller tjänster på vår webbplats samlar vi in ditt namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer.
Om du inte tillhandahåller denna information kommer du inte att kunna köpa varor eller tjänster från oss på vår webbplats eller ingå ett avtal med oss.

Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt (artikel 6.1 bi Allmänna dataskyddsförordningen).

Anledning varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: vi behöver den obligatoriska informationen som samlas in i vårt utcheckningsformulär för att fastställa vem avtalet är med och för att kontakta dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet, inklusive att skicka kvitton och orderbekräftelser.

Rättslig grund för behandling: efterlevnad av en rättslig skyldighet (artikel 6.1 ci den allmänna dataskyddsförordningen).

Behandlar din betalning

När du har gjort en beställning på vår webbplats måste du betala för de varor eller tjänster du har beställt. För att behandla din betalning använder vi Payment Express (NetUniquepharmaceuticals.com) och Stripe (M&R Essentials & The Raw Pharmacist).

Din betalning kommer att behandlas av dessa tredjepartsleverantörer. Payment Express och Stripe samlar in, använder och behandlar din information, inklusive betalningsinformation, i enlighet med deras integritetspolicy. Du kan komma åt deras sekretesspolicyer via följande länk (ar): här OCH här 
Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt (artikel 6.1 bi Allmänna dataskyddsförordningen).
Anledning varför det är nödvändigt att fullgöra ett kontrakt: att uppfylla din avtalsenliga skyldighet att betala för de varor eller tjänster du har beställt från oss.

Marknadskommunikation

I kassan har du möjlighet att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Våra varor och tjänster
Du kan välja att ta emot marknadsföringskommunikation från oss i förhållande till våra varor och tjänster via e-post genom att markera en ruta som anger att du vill få sådan kommunikation.
Vi skickar endast marknadsföringskommunikation i relation till våra varor och tjänster om du väljer att ta emot dem.
Rättslig grund för behandling: samtycke (artikel 6.1 ai den allmänna dataskyddsförordningen).

Legitima intressen: direktmarknadsföring och reklam för våra produkter och tjänster.

Samtycke: du ger ditt samtycke till att vi skickar information om våra varor och tjänster genom att registrera dig för att få sådan information i enlighet med stegen som beskrivs ovan.

Användning av webbfyrar i e-postmeddelanden

Vi använder tekniker som webbfyrar (små grafiska filer) i e-postmeddelandena som vi skickar för att göra det möjligt för oss att bedöma graden av engagemang som våra e-postmeddelanden får genom att mäta information som leveranshastigheter, öppna priser och klickfrekvenser som våra e-postmeddelanden uppnår. Vi använder endast webbfyrar i våra e-postmeddelanden om du har samtyckt till att vi gör det.
För mer information om vår tredje parts leverantör av e-postlistor och de använder webbfyrar, se deras sekretesspolicyer som är tillgängliga >här > här och > här 

HUR SÄKER VI DIN INFORMATION

Åtgärder som vidtagits för att säkra din information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information och skydda den mot obehörig eller olaglig användning och oavsiktlig förlust eller förstörelse, inklusive:
    • endast dela och tillhandahålla åtkomst till din information i minsta möjliga utsträckning, med förbehåll för konfidentialitetsbegränsningar där så är lämpligt, och på anonymiserad basis när det är möjligt;
    • använda säkra servrar för att lagra din information
    • verifiera identiteten på varje person som begär tillgång till information innan han eller hon får tillgång till information;
    • använda Secure Sockets Layer (SSL) -programvara för att kryptera all information du skickar till oss via alla formulär på vår webbplats och alla betalningstransaktioner du gör på eller via vår webbplats
    • bara överföra din information via ett slutet system eller krypterade dataöverföringar
Överföring av information till oss via e-post
Överföring av information över internet är inte helt säker, och om du skickar någon information till oss via internet (antingen via e-post, via vår webbplats eller på annat sätt) gör du det helt på egen risk.
Vi kan inte hållas ansvariga för några kostnader, utgifter, förlust av vinst, skada på anseende, skador, skulder eller någon annan form av förlust eller skada som du har lidit till följd av ditt beslut att överföra information till oss på sådana sätt.

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR DEN EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET 

Din information kommer att överföras och lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under de omständigheter som anges nedan. Vi kommer också att överföra din information utanför EES eller till en internationell organisation för att uppfylla juridiska skyldigheter som vi är föremål för (till exempel efterlevnad av ett domstolsbeslut). Där vi är skyldiga att göra det kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder och skydd finns.

Google Analytics

Information som samlas in av Google Analytics (din IP-adress och dina åtgärder i förhållande till vår webbplats) överförs utanför EES och lagras på Googles servrar. Du kan komma åt Googles användarvillkor här

Förvaringsland: Amerikas förenta stater. Detta land är inte föremål för ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen.

KÄNSLIG PERSONLIG INFORMATION

Vad är känslig personlig information?

'Känslig personlig information' är information om en individ som avslöjar deras ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, eller fackföreningsmedlemskap, genetisk information, biometrisk information i syfte att identifiera en individ, information om hälsa eller information om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning.

Vår policy för känslig personlig information

Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt känslig personlig information från individer, och du får inte skicka känslig personlig information till oss.
Om du emellertid oavsiktligt eller avsiktligt överför känslig personlig information till oss, anses du uttryckligen ha samtyckt till att vi behandlar den känsliga personuppgifterna enligt artikel 9.2 (a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi kommer att använda och behandla din känsliga personliga information för att radera den.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRA ANVÄNDARVILLKOR

Vi uppdaterar och ändrar våra användningsvillkor då och då.

Mindre ändringar av våra användarvillkor
Om vi gör mindre ändringar i våra användarvillkor kommer vi att uppdatera våra användarvillkor med ett nytt ikraftträdande som anges i början av det. Vår behandling av din information styrs av de metoder som anges i den nya versionen av användarvillkoren från och med dess ikraftträdande.

Stora ändringar av våra användarvillkor eller syftet för vilka vi behandlar din information

Om vi gör stora ändringar i våra användarvillkor eller avser att använda din information för ett nytt ändamål eller ett annat syfte än de syften för vilka vi ursprungligen samlade in det, kommer vi att meddela dig via e-post (om möjligt) eller genom att lägga upp ett meddelande på vår websida.
Vi kommer att förse dig med informationen om ändringen i fråga och syftet och all annan relevant information innan vi använder din information för det nya ändamålet.
Där det krävs krävs vi ditt tidigare samtycke innan vi använder din information för ett ändamål som skiljer sig från de syften för vilka vi ursprungligen samlade in den.

Senast uppdaterad den 15 december 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska