Köp Metotrexat utan recept

köp metotrexat utan recept

Köp Metotrexat utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Trexall online utan krångel och snabbt.

köpa Metotrexat Utan recept

vill du köpa Metotrexat uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper metotrexat utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Trexall utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Methotrexate utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa metotrexatpriserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa metotrexat utan recept.

Vad är metotrexat

Metotrexat är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Trexall droganvändningar

Metotrexatpiller används ensam eller tillsammans med olika läkemedel för att hantera ett antal olika typer av de flesta cancerformer, jämförbar med bröst, huvud och hals, lunga, blod (t.ex. akut lymfoblastisk leukemi eller ALL), ben, lymfkörtel (t.ex. mykosfungoider, återfallande eller eldfast non-Hodgkin-lymfom) eller livmodern de flesta cancerformer. Det kan också användas för att hantera Reumatoid artrit, extrem psoriasis (porer och hudsjukdom), lupus, ett antal skleros, och polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA).

Metotrexat muntligt svar används för att hantera akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos ungdomar och hjälp med att hantera polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) hos ungdomar som hade olika behandlingar som inte fungerade bra.

Metotrexat tillhör gruppen läkemedel som allmänt kallas antineoplast (de flesta cancerläkemedel). Det blockerar ett enzym som cellerna vill stanna kvar. Detta stör expansionen av de flesta cancerceller, som slutligen förstörs av kroppen.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Metotrexat har potential för allvarlig toxicitet. Giftiga effekter kan vara relaterade i frekvens och svårighetsgrad till dos eller administreringsfrekvens men har setts vid alla doser. Eftersom de kan inträffa när som helst under behandlingen är det nödvändigt att noggrant följa patienter på metotrexat. Mest negativa reaktioner är reversibla om de upptäcks tidigt. När sådana reaktioner förekommer bör läkemedlet minskas i dos eller avbrytas och lämpliga korrigerande åtgärder bör vidtas. Om det behövs kan detta innefatta användning av leucovorinkalcium och/eller akut, intermittent hemodialys med en högflödesdialysator. Om metotrexatbehandling återinrättas bör det utföras med försiktighet, med tillräcklig hänsyn till ytterligare behov av läkemedlet och med ökad vakenhet om eventuell återkommande toxicitet.

Laboratorietester: Patienter som genomgår metotrexatbehandling bör övervakas noggrant så att toxiska effekter upptäcks omedelbart. Baslinjebedömning bör inkludera ett fullständigt blodtal med differential- och trombocytantal, leverenzymer, njurfunktionstester och en bröströntgen. Under behandling av reumatoid artrit och psoriasis rekommenderas övervakning av dessa parametrar: hematologi minst varje månad, njurfunktion och leverfunktion var 1 till 2 månader. Oftare övervakning indikeras vanligtvis under antineoplastisk behandling. Under initiala eller ändrade doser, eller under perioder av ökad risk för förhöjda metotrexatblodnivåer (t.ex. uttorkning), kan frekventare övervakning också anges.

Pediatrisk användning: Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har enbart fastställts vid cancerkemoterapi och vid polyartikulär kurs vid ung reumatoid artrit.

Geriatrisk användning: Kliniska studier av metotrexat inkluderade inte tillräckligt många personer 65 år och äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktig, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever- och njurfunktion, minskade folatlagrar, samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling i denna population. Eftersom nedsatt njurfunktion kan vara associerad med ökade biverkningar och serumkreatininmätningar kan överskatta njurfunktionen hos äldre, bör mer exakta metoder övervägas. Serummetotrexathalter kan också vara till hjälp. Äldre patienter bör övervakas noga med avseende på tidiga tecken på lever-, benmärg och njurtoxicitet. I situationer med kronisk användning kan vissa toxiciteter minskas genom folatillskott. Erfarenheter efter marknadsföring tyder på att förekomsten av benmärgsundertryckningtrombocytopenioch pneumonit kan öka med åldern. 

Metotrexat läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du ta denna medicinDet är särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel borde inte vara riktigt bra. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra ett antal av de olika mediciner du tar.

 • Mässlingvirusvaccin
 • Påssjuka Virusvaccin
 • Rotavirusvaccin
 • Rubellavirusvaccin
 • Varicella -virusvaccin
 • Zoster -vaccin

Att använda detta läkemedel med någon av de nästa läkemedlen är normalt inte riktigt bra, men kan också krävas i vissa fall. Om varje läkemedel ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder ett eller var och ett av läkemedlen.

 • Aceclofenac
 • Acemetacin
 • Acetazolamid
 • Adenovirusvaccin
 • Amoxicillin
 • Amtolmetin Guacil
 • Asparaginas
 • Aspirin

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Att använda detta läkemedel med något av det nästa är normalt inte riktigt bra, men det kan också vara oundvikligt i vissa fall. Om det används kollektivt kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder detta läkemedel, eller ge dig särskilda anvisningar om hur du använder måltider, alkohol eller tobak.

 • Cola

Andra medicinska problem Trexall

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Alkoholmissbruk
 • Anemi
 • Leukopeni 
 • Leversjukdom
 • Trombocytopeni
 • Svagt immunförsvar
 • Ascites 
 • Njursjukdom 
 • Pleural effusion
 • Diabetes
 • Fetma
 • Mage eller tarm nackdel
 • Infektion

Korrekt användning av metotrexat

Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Använd inte extra av det, använd det inte extra vanligt, och använd det inte under en längre tid än din läkare beställde. Ta inte denna medicin regelbundet för att hantera situationer bortsett från de flesta cancerformer.

 • Läs och observera den berörda personens anvisningar som innehåller denna medicin. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.
 • Mät den orala flytande medicinen med en markerad mätsked, oral spruta eller medicineringskopp.
 • Svälj p -piller hela. Krossa inte, krossa eller tugga det. Ta inte p -piller om du råkar inte svälja det.
 • För patienter med reumatoid artrit, psoriasis eller polyartikulär juvenil idiopatisk artrit: Din läkare kan erbjuda dig folsyra eller folinsyrakomplement för att hjälpa till att minska bieffekter av denna medicin.
 • För drabbade med de flesta cancerformer: Ta inte folsyra eller folinsyrakomplement förrän din läkare har instruerat det.
 • Ta inte detta läkemedel med måltider som kan vara rika på mjölk.

Metotrexat dosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. De olika doserna du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen är också beroende av den medicinska nackdelen som du kan använda medicinen för.

 • För oral dosering (tabletter):
  • För akut lymfoblastisk leukemi (ALL):
   • Vuxna och barn: Dosen är baserad på kroppsmätning och bör bestämmas av din läkare. Först 20 milligram (mg) per meter kvadrat (m (2)) fysikmätning så snart som i veckan. Din läkare kan ändra din dos som önskad och tolererad.
  • För mykos fungoides:
   • Vuxna:
    • Används ensam: 25 till 75 milligram (mg) så snart som i veckan.
    • Används med olika läkemedel: Dosen är baserad på kroppsmätning och bör bestämmas av din läkare. Dosen är normalt 10 mg per meter kvadrat (m (2)) fysikmätning 2 gånger per vecka.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För icke-Hodgkin-lymfom:
   • Vuxna: 2,5 milligram (mg) 2 till 4 gånger per vecka. Din läkare kan ändra din dos som önskad och tolererad. Dosen är dock normalt inte mer än 10 mg per vecka.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För polyartikulär juvenil artrit (pJIA):
   • Barn: Dosen är baserad på fysikmätning och bör avgöras av din läkare. Först 10 milligram (mg) per meter kvadrat (m2) så snart som i veckan. Din läkare kan ändra din dos som önskad och tolererad.
  • För psoriasis:
   • Vuxna: Först 10 till 25 milligram (mg) så snart som i veckan. Din läkare kan ändra din dos som önskad och tolererad. Dosen är dock normalt inte mer än 30 mg per vecka.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För reumatoid artrit:
   • Vuxna: Först 7,5 milligram (mg) så snart som i veckan Din läkare kan ändra din dos som önskad och tolererad.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
 • För oral dosering (svar):
  • För akut lymfoblastisk leukemi (ALL):
   • Barn: Dosen är baserad på fysikmätning och bör avgöras av din läkare. Först 20 milligram (mg) per meter kvadrat (m (2)) fysikmätning så snart som i veckan. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
  • För polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA):
   • Barn: Dosen är baserad på fysikmätning och bör avgöras av din läkare. Först, 10 milligram (mg) per meter kvadrat (m (2)) fysikmätning så snart som i veckan. Din läkare kan ändra din dos efter behov.

Missad dosering

Denna medicinering måste ges på ett hårt och snabbt schema. Om du glömmer en dos eller försummar att använda din medicin, ge din läkare eller apotekspersonal anvisningar för vägbeskrivning.

Trexall förvaring

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Metotrexat Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare undersöker dina framsteg vid vanliga besök för att verifiera att detta läkemedel fungerar korrekt och för att undersöka om det finns negativa effekter. Blod- och urinbedömningar skulle också kunna undersökas för negativa effekter.

Att använda denna medicin om du är gravid kan skada ditt ofödda barn. Medicinen kan utlösa startfel om den används av pappan när hans sexuella medhjälpare blir gravid. Om du är en dam som kan bära ungdomar, kan din läkare erbjuda dig att vara gravid, ta en titt på det innan du börjar använda detta läkemedel för att vara säker på att du vanligtvis inte är gravid. Kvinnliga drabbade bör använda en effektiv typ av preventivmedel under hela behandlingen och i minst tre månader efter den slutliga dosen. Manliga som har kvinnliga följeslagare borde använda en effektiv typ av preventivmedel under hela behandlingen och i minst tre månader efter den slutliga dosen. Tala omedelbart för din läkare om du är gravid om du använder detta läkemedel.

Denna medicinering kan utlösa kritiska allergiska reaktioner, tillsammans med anafylaksi, som kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk övervägande. Kontakta din läkare omedelbart om du har utslag, klåda, yrsel, svimning, snabb hjärtslag, andning eller sväljning eller brösttäthet om du använder detta läkemedel.

Tala med din läkare tidigare än att använda detta läkemedel om du planerar att ha barn. Vissa kvinnor och män som använder denna medicin har förändrats till infertila (kan inte ha ungdomar). Begränsa alkoholanvändning med detta läkemedel. Alkohol kan öka risken för leverproblem.

Kontakta din läkare omedelbart om du har ont eller ömhet i överlivet, blek avföring, mörk urin, brist på mattrang, illamående, kräkningar eller gula ögon eller porer och hud. Dessa kan möjligen vara tecken på en kritisk levernackdel.

Metotrexat kan minska mångfalden av vita blodkroppar i ditt blod, vilket ökar risken för infektion. Det kan också minska antalet trombocyter, som är obligatoriska för korrekt blodpropp. Om detta händer, finns det särskilda försiktighetsåtgärder du kan vidta, särskilt när ditt blodförlust är lågt, för att minska risken för infektion eller blödning:

 • Om du får, håll dig borta från personer med infektioner. Kontakta din läkare omedelbart om du råkar anta att du kan få en infektion eller om du råkar få feber eller frossa, hosta eller heshet, minska igen eller få ont i ansiktet eller smärta eller tuff urinering.
 • Kontrollera omedelbart med din läkare om du råkar upptäcka ovanliga blödningar eller blåmärken, svart, tjäraktig avföring, blod i urinen eller avföring eller identifiera rosa fläckar i dina porer och hud.
 • Var försiktig när du använder en daglig tandborste, tandtråd eller tandpetare. Din läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan förespråka olika metoder för att skrubba emaljen och tandköttet. Kontrollera tillsammans med din läkare tidigare än att få något tandarbete utfört.
 • Kontakta inte dina ögon eller näsborrens insida förrän du helt enkelt har tvättat fingrarna och inte rört något under tiden.
 • Var försiktig så att du inte minimerar dig själv när du använder dig av vassa föremål som kan jämföras med en rakhyvel eller nagel- eller tånagelskärare.
 • Undvik kontaktaktiviteter eller andra förhållanden där blåmärken eller skador kan inträffa.

Denna medicinering kan utlösa buk- och tarmproblem. Kontrollera omedelbart med din läkare om du har ont i magen, svart, tjäraktig avföring, förstoppning, diarré, brist på mattrang, illamående, ont i halsen eller bröstet vid sväljning eller kräkningar av blod eller material som dyker upp som espresso.

Metotrexat biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Svarta, tjäriga avföringar
 • blödande tandkött
 • blod i urinen eller avföringen
 • blodigt kräkningar
 • diarre
 • förhöjt hjärtslag
 • klåda, utslag, rodnad i porerna och huden
 • ledvärk
 • illamående
 • identifiera rosa fläckar på porerna och huden
 • sår i munnen eller läpparna
 • ont i magen
 • svullnad av ögonlocken, ansiktet, läpparna, fingrarna, foten eller minskade ben
 • svullnad eller irritation i munnen
 • stör andning
 • ovanlig blödning eller blåmärken
 • kräkningar
 • gula ögon eller porer och hud

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Methotrexate, används uteslutande för de informativa funktionerna, och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdgivaren.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Methotrexate Trexall?

  Metotrexat är en antimetabolit som används för att behandla vissa typer av cancer. Metotrexat används vid behandling av bröstcancer, skivepitelcancer i huvud och nacke, lungcancer, trofoblastisk tumör, livmoderhalscancer, äggstockscancer, blåscancer, kolorektal cancer, matstrupscancer, magcancer, bukspottskörtelcancer, testikelcancer, akut lymfoblastisk leukemi och många andra.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos metotrexat, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Trexall?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur Methotrexate ska förvaras?

  Förvara i en torr behållare borta från solljus vid rumstemperatur mellan 15-30 C (59-86 F) från barn och husdjur.

 • Vad ska jag undvika när jag tar metotrexat?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Trexall. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Methotrexate Trexall?

  Kontakta din läkare omedelbart om du misstänker överdosering. Tecken på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, svaghet, blekhet, lätt blåmärken eller blödningar, munsår, svarta eller blodig avföring, hosta upp blod, kräkningar som liknar kaffegryn, minskad urinering eller anuri.


Hur man köper Metotrexat utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur köper jag Trexall utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska