Köp Ketorolac utan recept

köp ketorolac utan recept

Köp Ketorolac utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Toradol online utan krångel och snabbt.

Aktiv ingrediens i Ketorolac
Varumärken): Toradol

köpa Ketorolac Utan recept

vill du köpa Ketorolac uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Ketorolac utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Toradol utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Ketorolac utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Ketorolac -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Ketorolac utan recept.

Vad är Ketorolac

Ketorolac är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Toradol droganvändningar

Ketorolac används för att lindra någorlunda extrem värk, normalt värk som händer efter en operation eller annan smärtsam process. Det tillhör gruppen läkemedel som kallas icke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID). Ketorolac ska inte vara narkotiskt och är inte vanebildande. Det kommer inte att utlösa kroppsligt eller psykiskt beroende, som narkotika kan. Men ketorolak används vanligtvis tillsammans med ett narkotikum för att erbjuda högre värkhjälp än båda medicinerna som används ensamma.

Ketorolac har det obekvämt bieffekter som kan vara mycket skadligt. Hotet att få en kritisk aspektpåverkan kommer att öka med dosen ketorolac och med storleken på läkemedlet. Därför bör ketorolac inte användas mer än 5 dagar. Innan du använder detta läkemedel måste du tillsammans med din läkare prata om det fina som detta läkemedel kan göra utöver farorna med att använda det.

Vad du bör veta innan du använder detta läkemedel

Allmän: Ketorolac kan inte förväntas ersätta kortikosteroider eller behandla kortikosteroidinsufficiens. Plötsligt avbrott av kortikosteroider kan leda till sjukdomsförvärring. Patienter på långvarig kortikosteroidbehandling bör få sin behandling avsmalnande långsamt om ett beslut fattas att avbryta kortikosteroider.

Levereffekt: Ketorolac ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion eller tidigare leversjukdom. Borderlinehöjningar av ett eller flera leverprov kan förekomma hos upp till 15% av patienter som tar NSAID inklusive Ketorolac. Dessa laboratorieavvikelser kan utvecklas, kan förbli oförändrade eller kan vara övergående med fortsatt behandling. Anmärkningsvärda förhöjningar av ALAT eller ASAT (ungefär tre eller fler gånger normalgränsen) har rapporterats hos cirka 1% av patienter i kliniska prövningar med NSAID. Dessutom sällsynta fall av allvarliga leverreaktioner, inklusive gulsot och dödlig fulminant hepatit, levernekros och leversvikt, några av dem med dödlig utgång har rapporterats.

Hematologisk effekt: Anemi ses ibland hos patienter som får NSAID, inklusive Ketorolac. Detta kan bero på vätskeretention, ockult eller grov GI -blodförlust eller en ofullständigt beskriven effekt på erytropoes. Patienter på långtidsbehandling med NSAID, inklusive Ketorolac, bör få hemoglobin eller hematokrit kontrollerat om de uppvisar några tecken eller symtom på anemi. NSAID hämmar trombocytaggregation och har visat sig förlänga blödningstiden hos vissa patienter. Till skillnad från aspirin är deras effekt på trombocytfunktionen kvantitativt mindre, av kortare varaktighet och reversibel. Patienter som får Ketorolac som kan påverkas negativt av förändringar i trombocytfunktionen, till exempel de med koagulationsstörningar eller patienter som får antikoagulantia, bör övervakas noggrant.

Ketorolac läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Använda denna medicin med någon av nästa mediciner borde verkligen inte vara till hjälp. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

 • Aceclofenac
 • Acemetacin
 • Amtolmetin Guacil
 • Aspirin
 • Bromfenac
 • Bufexamac
 • Celecoxib
 • Kolinsalicylat
 • Klonixin
 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Diklofenak
 • Diflunisal
 • Dipyron
 • Droxicam
 • Etodolac
 • Etofenamat
 • Etoricoxib

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Använd säkert alkohol eller tobak läkemedel kan utlösa tillstånd att hända. Diskutera tillsammans med din sjukvårdspersonal om du använder din medicin tillsammans med måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem Toradol

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

Korrekt användning av Ketorolac

För patienter som tar ketorolac tabletter:

 • För att minska buken måste ketorolac tabletter tas tillsammans med måltider (en måltid eller ett mellanmål) eller med en antacida.
 • Ta denna medicin med ett helt glas vatten. Lägg dig inte heller i cirka 15 till en halvtimme efter att du tagit den. Detta hjälper till att stoppa irritation, vilket kommer att leda till att du sväljer.

För patienter som använder ketorolakinjektion:

 • Läkemedel som ges genom injektion används vanligtvis i bostaden. Om du kan använda ketorolac i bostaden, kommer din hälsovårdare att lära dig hur injektionerna ska ges. Du kan till och med få möjlighet att observera att ge injektioner. Var säker på att du helt enkelt uppfattar exakt hur medicinen ska injiceras.

För skyddad och effektiv användning av detta läkemedel, använd inte extra av det, använd det inte extra vanligt och använd det inte mer än 5 dagar. Att använda en överdriven mängd av detta läkemedel ökar risken för negativa effekter, särskilt hos äldre patienter.

Ketorolac måste endast användas när det är beställt av din läkare för att behandla vissa typer av värk. På grund av risken för stora obehagliga biverkningar, spara inte kvar ketorolak som ska användas förr eller senare, och dela det inte med olika individer.

Ketorolac dosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. Dessutom olika doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du är tar medicinen lita på den medicinska nackdelen som du kanske använder medicinen för.

 • För oral dosering (tabletter):
  • För ont:
   • Vuxna (16 år och äldre): Ett 10-milligram (mg) piller 4 gånger om dagen, 4 till 6 timmar åt sidan. Vissa individer kan också instrueras att endast ta två tabletter för den primära dosen.
   • Barn upp till 16 år: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
 • För injektionsdosering:
  • För ont:
   • Vuxna (16 år och äldre): 15 eller 30 mg, injiceras direkt i en muskel eller en ven 4 gånger om dagen, minst 6 timmar åt sidan. Denna mängd medicin kan också finnas i 1 ml eller i hälften (0,5) ml av injektionen, beroende på energin. Vissa personer som inte vill ha flera injektioner kan få en dos på 60 mg, injicerad direkt i en muskel.
   • Barn upp till 16 år: Användning och dos bör avgöras av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Toradol -lagring

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Förvara inte i kylskåp. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.

Ketorolac Försiktighetsåtgärder

Att ta olika läkemedel tillsammans med ketorolac kan öka risken för negativa effekter. Hotet kommer att bero på hur mycket av varje medicin du tar varje dag, och på hur lång tid du tar medicinerna tillsammans. Ta därför inte acetaminofen (t.ex. Tylenol) tillsammans med ketorolac i olika dagar, tills i alla andra fall instruerat av din läkare eller tandläkare.

Ketorolac kan få vissa individer att byta till yr eller dåsig. Om båda dessa obekväma biverkningar inträffar, kör inte bil, använd maskiner eller gör något som kan vara skadligt om du inte är uppmärksam.

Allvarliga obehagliga biverkningar kan hända under hela behandlingen med denna medicinering. Ibland kan kritiska obehagliga biverkningar inträffa utan varning. Emellertid händer vanligtvis varningsindikatorer, tillsammans med svullnad i ansikte, fingrar, fot och/eller minskade ben; extrem buksmärta, svart, tjäraktig avföring och/eller kräkningar av blod eller material som ser ut som espressomassor; ovanlig viktförvärv; och/eller porer och hudutslag. Indikatorer på stora kranskärlsproblem kan också hända jämfört med bröstvärk, täthet i bröstet, snabb eller oregelbunden hjärtslag eller ovanlig rodnad eller värme i porer och hud. Sluta ta denna medicin och undersök tillsammans med din läkare om du råkar upptäcka någon av dessa varningsindikatorer.

Ketorolac biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Svullnad i ansikte, fingrar, minskade ben, anklar och/eller fot
 • viktökning (ovanligt)
 • Blåmärken (inte på injektionsstället)
 • högt blodtryck
 • porer och hudutslag eller klåda
 • små, rosa fläckar på porer och hud
 • sår, sår eller vita fläckar på läpparna eller i munnen

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Ketorolac, används uteslutande för de informativa funktionerna såväl som bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till distributören av hälsovård.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Ketorolac Toradol?

  Toradol används för kortvarig (upp till 5 dagar) behandling av måttlig eller svår smärta (vanligtvis efter operation), ensam eller i kombination med andra läkemedel. 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Ketorolac, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Toradol?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur Ketorolac ska förvaras?

  Förvara detta läkemedel vid en temperatur av 2-30 C (36-86 F) i en tät behållare som är resistent mot ljus och fukt.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Ketorolac?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Toradol. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Ketorolac Toradol?

  De vanligaste biverkningarna är förstoppning, diarré, yrsel, dåsighet, gas, huvudvärk, matsmältningsbesvär.


Hur man köper Ketorolac utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Toradol utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 20 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska