Köp Stilnox utan recept

¿Köper Stilnox utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Stilnox online utan krångel och snabbt.

Stilnox varumärken och produkter

 • Stilnox
 • Stilnox
 • Stilnox

Stilnox & Ingredienser

Stilnox innehåller Stilnox och används för Stilnox-behandling hos män.

Köp Stilnox utan recept

vill du köp Stilnox online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör Stilnox-läkemedlen och anses säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Stilnox utan recept eller kolla alla priser på detta läkemedel.

Beställ Stilnox utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Stilnox utan att använda recept, recensenter från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Stilnox-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (ej till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Stilnox utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
20 mg10 piller€ 83.00 Kontrollera produkten
20 mg30 piller€ 103.00 Kontrollera produkten
20 mg60 piller€ 136.00 Kontrollera produkten
20 mg90 piller€ 168.00 Kontrollera produkten
20 mg120 piller€ 198.00 Kontrollera produkten
40 mg10 piller€ 88.00 Kontrollera produkten
40 mg30 piller€ 108.00 Kontrollera produkten
40 mg
60 piller€ 143.00 Kontrollera produkten
40 mg90 piller€ 186.00 Kontrollera produkten
40 mg120 piller€ 216.00 Kontrollera produkten

Varför ordineras detta läkemedel?

Zolpidem används för att behandla sömnlöshet (svårigheter att somna eller att sova). Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande medel och hypnotika. Det fungerar genom att bromsa aktiviteten i hjärnan för att tillåta sömn.

Hur ska detta läkemedel användas?

 • Zolpidem kommer som en tablett (Ambien) och en förlängd frisättning (långverkande) tablett (Ambien CR) att ta genom munnen. Zolpidem kommer också som en sublingual tablett (Edluar, Intermezzo) att placera under tungan och en oral spray (Zolpimist), som sprayas in i munnen över tungan. Om du tar tabletter, tabletter med förlängd frisättning, sublinguala tabletter (Edluar) eller oral spray, kommer du att ta medicinen vid behov, inte mer än en gång om dagen, omedelbart före sänggåendet.
 • Om du tar de sublinguala tabletterna (Intermezzo) kommer du att ta medicinen vid behov, inte mer än en gång under natten om du vaknar och har svårt att somna om. Zolpidem kommer att verka snabbare om det inte tas i samband med måltid eller omedelbart efter en måltid. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd zolpidem exakt enligt anvisningarna.
 • Du kommer förmodligen att bli mycket sömnig snart efter att du tagit zolpidem och kommer att förbli sömnig en tid efter att du tagit medicinen. Planera att gå och lägga dig direkt efter att du tagit zolpidem-tabletter, tabletter med förlängd frisättning, sublinguala tabletter (Edluar) och oral spray och stanna i sängen i 7 till 8 timmar.
 • Ta zolpidem sublinguala tabletter (Intermezzo) endast när du redan ligger i sängen och kan ligga kvar i sängen i minst 4 timmar till. Ta inte zolpidem om du inte kommer att kunna sova under det antal timmar som krävs efter att du tagit medicinen.
 • Om du går upp för tidigt efter att ha tagit zolpidem kan du uppleva dåsighet och problem med minne, vakenhet eller koordination.
 • Svälj tabletterna med förlängd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du inte kan svälja tabletter.
 • Öppna inte påsen som innehåller den sublinguala tabletten (Intermezzo) förrän du är redo att ta tabletten. För att ta bort den sublinguala tabletten (Edluar) från blisterförpackningen, dra av det översta lagret av papper och tryck tabletten genom folien. För att ta något av märkena av sublinguala tabletter, placera tabletten under tungan och vänta tills den har lösts upp. Svälj inte tabletten hel och ta inte tabletten med vatten.

För att använda oral spray, följ dessa anvisningar och de som finns på förpackningens etikett:

 1. Innan du använder zolpidem spray för första gången, eller om du inte har använt sprayflaskan på 14 dagar, måste du förbereda pumpen.
 2. Rikta upp pilarna på locket och botten av behållaren. Kläm på locket vid pilarna och dra isär locket och basen för att separera. Ta bort det genomskinliga skyddslocket från pumpen.
 3. Håll behållaren upprätt för att fylla pumpen. Rikta den svarta sprayöppningen bort från ditt ansikte och andra människor. Tryck ner pumpen med pekfingret, släpp och låt den återgå till utgångsläget och upprepa 4 gånger till. Du bör se en fin spray komma ut ur behållaren.
 4. För att använda zolpidem spray, håll behållaren upprätt med den svarta sprayöppningen riktad direkt in i munnen, över tungan. Tryck ner pumpen helt för att säkerställa att en full dos av zolpidem sprayas.
 5. Låt pumpen återgå till utgångsläget. Om din läkare endast ordinerat en spray med zolpidem, sätt tillbaka den genomskinliga skyddslocket över pumpen överst på basen efter varje användning. Om din läkare har ordinerat två sprayer med zolpidem för din dos, ska en andra spray användas.
 6. Snäpp tillbaka det barnsäkra locket på basen och vrid locket och basen så att pilarna inte är i linje. Detta för att förhindra att ett barn använder spraydimflaskan.

Dina sömnproblem bör förbättras inom 7 till 10 dagar efter att du börjar ta zolpidem. Ring din läkare om dina sömnproblem inte förbättras under denna tid eller om de blir värre någon gång under din behandling.

Zolpidem ska normalt tas under korta perioder. Om du tar zolpidem i 2 veckor eller längre, kanske zolpidem inte hjälper dig att sova så bra som det gjorde när du först började ta medicinen. Tala med din läkare om riskerna med att ta zolpidem i 2 veckor eller längre.

Zolpidem kan vara vanebildande. Ta inte en större dos av zolpidem, ta det oftare eller ta det under en längre tid än vad din läkare har ordinerat.

Sluta inte ta zolpidem utan att tala med din läkare, särskilt om du har tagit det i mer än 2 veckor. Om du plötsligt slutar ta zolpidem kan du utveckla obehagliga känslor eller humörförändringar eller du kan uppleva andra abstinenssymtom som skakningar, yrsel, mag- och muskelkramper, illamående, kräkningar, svettning, rodnad, trötthet, okontrollerbar gråt, nervositet, panikattack , svårigheter att somna eller sova, okontrollerbar skakning av en del av din kropp och sällan anfall.

Du kan ha svårare att somna eller sova den första natten efter att du slutat ta zolpidem än innan du började ta medicinen. Detta är normalt och brukar bli bättre utan behandling efter en eller två nätter.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med zolpidem och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Andra användningsområden för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Vilka särskilda försiktighetsåtgärder bör jag följa?

Innan du tar zolpidem

 • tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot zolpidem, andra mediciner eller något av ingredienserna i zolpidemprodukten du använder. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.
 • berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antidepressiva medel (”humörhöjningar”) inklusive imipramin (Tofranil) och sertralin (Zoloft); klorpromazin; itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); mediciner för ångest, förkylningar eller allergier, psykisk sjukdom, smärta eller anfall; rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); lugnande medel; sömntabletter; och lugnande medel. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
 • du ska inte ta mer än ett sömntablett på samma natt. Om du har tagit en zolpidemprodukt eller en annan typ av sömntabletter vid läggdags och du vaknar mitt i natten, ska du inte ta en zolpidem sublingual tablett (Intermezzo) eller något annat sömnmedel.
 • berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.
 • tala om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, använder eller någonsin har använt gatudroger, eller har överanvänt receptbelagda läkemedel. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft depression; mental sjukdom; tankar på att skada eller ta livet av dig själv eller försöka göra det; ett problem med kraftig snarkning; sömnapné (tillstånd där andningen kortvarigt stannar många gånger under natten); andra andningsproblem eller lungsjukdomar såsom astma, bronkit och emfysem; myasthenia gravis (tillstånd som orsakar svaghet i vissa muskler); eller njur- eller leversjukdom.
 • tala om för din läkare om du är gravid, särskilt om du är under de sista månaderna av graviditeten, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar zolpidem, kontakta din läkare.
 • prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta zolpidem om du är 65 år eller äldre. Äldre vuxna bör vanligtvis inte ta zolpidem eftersom det inte är lika säkert eller effektivt som andra mediciner som kan användas för att behandla samma tillstånd.
 • om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar zolpidem.
 • du bör veta att zolpidem kan orsaka dåsighet, minskad mental vakenhet, förlängd reaktionstid, koordinationsproblem dagen efter att du tagit det och kan öka risken att du kan falla. Var extra försiktig så att du inte ramlar, speciellt om du går upp ur sängen mitt i natten. Din förmåga att köra bil eller använda maskiner dagen efter att du tagit zolpidem kan försämras även om du känner dig helt vaken. Kör inte bil eller använd maskiner dagen efter att du tagit en zolpidemprodukt med förlängd frisättning. Tala med din läkare om riskerna med att köra bil eller använda maskiner dagen efter att du tagit andra zolpidemprodukter.
 • drick inte alkohol under din behandling med zolpidem. Alkohol kan förvärra biverkningarna av zolpidem.
 • du bör veta att ditt beteende och din mentala hälsa kan förändras på oväntade sätt medan du tar denna medicin. Det är svårt att säga om dessa förändringar orsakas av zolpidem eller om de orsakas av fysiska eller psykiska sjukdomar som du kanske redan har eller plötsligt utvecklar. Berätta omedelbart för din läkare om du upplever något av följande symtom: aggressivitet, konstigt eller ovanligt utåtriktat beteende, hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns), känsla som om du är utanför din kropp, minnesproblem, koncentrationssvårigheter , ångest, att bli lätt upprörd, långsammare tal eller rörelser, ny eller förvärrad depression, funderingar på att ta livet av sig eller försöka göra det, förvirring och andra förändringar i dina vanliga tankar, humör eller beteende. Se till att din familj vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa läkare om du inte kan söka behandling på egen hand.

Vilka speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Denna medicin tas vid behov. Du kan ta zolpidem även om det är senare än den vanliga tiden, så länge du kommer att kunna ligga kvar i sängen i det antal timmar som krävs efter att du tagit det.

Vilka biverkningar kan detta läkemedel orsaka?

Zolpidem kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

 • dåsighet
 • trötthet
 • huvudvärk
 • yrsel
 • yrsel
 • "drogad känsla"
 • ostadig gång
 • svårt att hålla balansen
 • illamående
 • förstoppning
 • diarre
 • gas
 • halsbränna
 • magsmärtor eller ömhet
 • förändringar i aptit
 • okontrollerbar skakning av en del av kroppen
 • smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer, armar, fötter eller ben
 • ovanliga drömmar
 • rodnad, sveda eller stickningar i tungan (med sublinguala tabletter)
 • torr mun eller svalg
 • ringningar, smärta eller klåda i öronen
 • ögonrodnad
 • muskelvärk eller kramper
 • led-, rygg- eller nacksmärtor
 • kraftiga menstruationsblödningar

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, eller de som anges i avsnitten VIKTIGA VARNINGAR eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:

 • utslag
 • nässelfeber
 • klåda
 • svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • känner att halsen sluter sig
 • svårigheter att andas eller svälja
 • heshet
 • andnöd
 • gula ögon eller hud
 • ljusa avföringar
 • illamående
 • kräkningar
 • bultande hjärtslag
 • bröstsmärta
 • dimsyn eller andra synproblem

Zolpidem kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online eller per telefon (1-800-332-1088).

Vad ska jag veta om förvaring och kassering av detta läkemedel?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur, borta från överskottsvärme, ljus och fukt (inte i badrummet). Frys inte zolpidem oral spray. Förvara zolpidem oral sprayflaska upprätt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker avfallshantering av läkemedel för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Vid akut/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

 • dåsighet
 • koma (förlust av medvetande under en period)
 • bromsad andning eller hjärtslag

Vilken annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Zolpidem är en kontrollerad substans. Recept får endast fyllas på ett begränsat antal gånger; fråga din apotekspersonal om du har några frågor.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Vidalista?

  Vidalista-piller är mycket effektiva och FDA-godkända generiska läkemedel av Vidalista 20 mg. Vidalista-piller används vanligtvis för att lösa erektil dysfunktionsproblem. På Powpills kan du få mer information om dessa piller.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos Vidalista, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 • Vad händer om du tar för mycket Vidalista?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan behöva akut vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus

 • Hur förvarar man Vidalista?

  Förvara Vidalista i rumstemperatur mellan 59°F och 86°F (15°C och 30°C).

 Hur köper jag Stilnox utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Stilnox utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Stilnox Titta på alla olika typer av Stilnox här.

 2. Titta på priserna på Vardenafil i ett av våra tabeller på den här sidan

  Det är väldigt viktigt att göra bra forskning om Levitra, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Stilnox härStilnox

 3. Köp Stilnox utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Stilnox utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av Stilnox här.

Senast uppdaterad den 18 februari 2022 av Toni El Clikos

sv_SESvenska