Köp Emsam utan recept

köp emsam utan recept

Att köpa Emsam utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du köpa Emsam online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Selegiline

köpa Emsam Utan recept

vill du köpa Emsam uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en psykisk medicin för att behandla parkinsons syndrom och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Emsam utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Emsan utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Emsam utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Emsam -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Emsam utan recept.

Vad är Emsam

Emsam - oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Emsan droganvändningar

Porer och hudplåster används för att hantera psykologisk förtvivlan hos vuxna. Detta läkemedel är en monoaminoxidashämmare (MAOI). Detta läkemedel kan endast erhållas tillsammans med din läkares recept.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder denna produkt

När man bestämmer sig för att använda droger måste man väga riskerna med att ta droger i motsats till det stora det skulle göra. Detta är ett samtal du och din läkare kommer att ringa. För denna medicinering måste du tänka på följande:

 1. Allergier: Berätta för din läkare att du förmodligen någonsin har haft något ovanligt eller allergiskt svar på detta läkemedel eller andra läkemedel. Informera också din hälsovårdare, du har förmodligen andra typer av allergisymtom, liknande måltider, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria varor, läs etiketten eller paketkomponenterna noggrant.
 2. Pediatrisk: Lämplig forskning som hittills genomförts har inte visat någon vinst på att använda porer och hudplåster hos barn med förtvivlan. Studier har visat att vissa barn, ungdomar och yngre vuxna tar hänsyn till självmord eller försöker självmord när de tar detta läkemedel. På grund av denna toxicitet är det inte tillrådligt att använda barn. porer och hudplåster bör inte användas till barn som är yngre än 12 år.
 3. Geriatrisk: Lämplig forskning som utförts hittills har inte påvisat geriatriska specifika problem som kan begränsa användbarheten av porer och hudplåster hos äldre.
 4. Amning: Det finns inte tillräckligt med forskning för kvinnor för att ta reda på hot om småbarn när de använder detta läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna i motsats till de potentiella farorna tidigare än att ta detta läkemedel medan du ammar.

Emsam läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte ska användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika läkemedel under olika omständigheter också användas kollektivt, även om ett samspel eventuellt skulle hända. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel är helt enkelt inte tillrådligt. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

 • Amitriptylin
 • Amoxapin
 • Amfetamin
 • Apraklonidin
 • Atomoxetin
 • Bensfetamin
 • Brimonidin
 • Bupropion
 • Karbamazepin
 • Karbinoxamin
 • Citalopram
 • Clomipramine
 • Kodein
 • Cyklobenzaprin
 • Cyproheptadin

Andra interaktioner av Emsam

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller under tiden för att äta eller äta vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan också utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Normalt är det inte tillrådligt att använda detta läkemedel tillsammans med något av de följande, men det kan också vara oundvikligt under vissa omständigheter. Om den används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur du vanligtvis använder denna medicin, eller ge dig särskilda anvisningar om hur du använder måltider, alkohol eller tobak.

 • Avokado
 • Bitter apelsin
 • Tyramin som innehåller mat

Andra medicinska problem med Emsam

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Bipolär dysfunktion (manisk depressiv dysfunktion), i fara eller i hushållets historiska förflutna av eller
 • Hjärtproblem eller
 • Hypotoni (låg blodstress) eller
 • Mani eller hypomani, hushållets historiska förflutna av eller
 • Psykisk sjukdom, historiskt förflutet av — Använd med varning. Kan förvärra dessa situationer.
 • Feokromocytom (nackdelen med binjurarna) - Ska inte användas av patienter med denna situation.

Emsam Korrekt användning

Använd denna medicin exakt enligt din läkares anvisningar. Använd inte extra plåster eller applicera dem extra vanligtvis än din läkare säger till dig. Denna medicinering levereras med en medicineringsguide och berörda personers anvisningar. Läs och följ dessa anvisningar noggrant. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du förmodligen har några frågor.

Så här använder du porerna och hudplåstret:

 • Applicera plåstret omedelbart efter att det har tagits bort från skyddspåsen. Sänk den inte till mindre föremål och kontakta inte det klibbiga golvet i plåstret. Använd bara en lapp i taget.
 • Tvätta porerna och huden på den plats där du applicerar plåstret försiktigt med tvål och värmevatten. Skölj helt och torka med en klar, torr handduk.
 • Applicera plåstret på torra, rena, intakta porer och hudutrymme i ditt högre bröst eller igen (under nacken och ovanför midjan), högre lår eller på överarmens yttergolv. Lägg inte plåstret över yviga, oljiga, irriterade, skadade, ärrade eller känsliga porer och hud. Undvik att placera plåstret på områden där det kan gnidas av med trånga kläder.
 • Tryck fast plåstret ordentligt på plats tillsammans med fingertopparna för att göra det möjligt för omkretsen av plåstret korrekt.
 • Sätt på en helt ny patch om den föråldrade har ramlat av och inte kan appliceras igen.
 • Efter 24 timmar, ta bort plåstret. Välj en unik plats i dina porer och hud för att använda den helt nya plåstret. Lägg inte den helt nya lappen på samma plats som du bar den sista. Försök att variera plåstret på samma tid varje dag.
 • Utsätt inte plåstret för direkta värmekällor, liknande värmekuddar, elektriska filtar, värmelampor, bastur, stekande badkar, uppvärmda vattensängar eller direkt dagsljus under långa intervall.
 • Tvätta dina armar med rengöringssåpa och vatten tidigare än och efter användning av en lapp. Kom inte i kontakt med dina ögon förrän du har tvättat dina armar.
 • När du har utraderat en begagnad lapp, vika plåstret till hälften med de klibbiga sidorna tillsammans. Gör positivt för att eliminera det från att nå ungdomar och husdjur.

Sluta inte använda detta läkemedel utan att fråga din läkare. Om du inte har använt din medicin flera dagar i rad, börja inte använda den igen utan att prata med din läkare först.

Emsam dosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För transdermal dosering (porer och hudplåster):
  • För förtvivlan:
   • Vuxna-Först en 6-milligram (mg) plåster så snart som en dag. Din läkare kan öka din dos om så önskas.
   • Barn 12 år och äldre - Användning och dos måste avgöras av din läkare.
   • Barn som är yngre än 12 år - Användning är inte tillrådligt.

Missad dos

Om du glömmer bort att sätta på eller byta en lapp, sätt på en så snabbt du kan. Om det är nästan dags att placera i din efterföljande patch, vänta tills dess att använda en helt ny patch och hoppa över den du missade. Applicera inte ytterligare plåster för att kompensera för en missad dos.

Mer information

Det är viktigt att din läkare verifierar ditt eller ditt barns framsteg vid vanliga besök för att verifiera att detta läkemedel fungerar korrekt och för att kontrollera om det finns negativa effekter.

Du får inte använda detta läkemedel om du eller din unge tar karbamazepin (Tegretol®), olika läkemedel för att hantera förtvivlan (t.ex. klomipramin, duloxetin, fluoxetin, imipramin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, Celexa®, Cymbalta® , Effexor®, Lexapro®, Paxil®, Prozac®, Zoloft®), säkert värkande läkemedel (t.ex. meperidin, metadon, pentazocin, propoxifen, tramadol, Darvon®, Demerol®, Dolophine®, Ultram®) eller hostmedicin ( t.ex. dextrometorfan, Benylin®). Använd inte detta läkemedel om du dessutom tar kapslar eller tabletter.

porer och hudfläckar kan leda till att vissa individer blir upprörda, irriterade eller visar olika oregelbundna beteenden. Det kan också utlösa vissa individer att ha självmordstankar och tendenser eller att utvecklas till extra deprimerad. Var säker på att läkaren är medveten om att du förmodligen har svårt att sova, bli upprörd helt enkelt, få en enorm kraftförstärkning eller börja agera hänsynslöst. Informera också läkaren om att du förmodligen har plötsliga eller starka känslor, som liknar att känna dig nervös, upprörd, stressad, våldsam eller rädd. Om du, din unge eller din vårdgivare upptäcker någon av dessa negativa effekter, informera din läkare eller ditt barns läkare omedelbart. Låt läkaren veta om du eller någon i dina nära och kära har bipolär dysfunktion (maniodepressiv) eller har försökt begå självmord.

Hur Emsam ska förvaras

 • Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 • Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 • Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.
 • Förvara plåstren vid rumstemperatur i en sluten behållare, bort från värme, fukt och direkt skonsam.
 • Återförsälj inte denna medicin på utsidan av den förseglade påsen.

Emsam biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan ett läkemedel utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan inträffa, om de händer skulle de vilja ha läkarvård. Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande negativa effekterna inträffar:

 • Frossa
 • kyliga svettningar
 • förvirring
 • yrsel, svimning eller yrsel när man plötsligt går upp från en bedrägeri eller sittplats

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Emsam, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdgivaren. 

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Emsam?

  Emsam är en monoaminoxidashämmare, som används för att behandla symptom på Parkinsons sjukdom. Detta är ett fall av hjärnan som påverkar rörelse. 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Emsam, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Emsan?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus

 • Hur ska Emsam förvaras?

  Förvara vid rumstemperatur mellan 20-25 C (68-77 F).

 • Vad ska jag undvika när jag tar Emsam?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Emsam. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Emsam?

  De kan innehålla alla typer av en allergisk reaktion. De mest möjliga biverkningarna inkluderar också förvirring, plötslig och svår huvudvärk, dimsyn, illamående, problem med tal eller balans, kräkningar, anfall, bröstsmärta och plötslig domningar eller svaghet; känsla av lättnad, svimning hallucinationer; känner sig rastlös, upprörd eller irriterad ryckande muskelrörelser; smärtsam eller svår urinering. 

 • Vad är kontraindikationen?

  Emsam är inte tillåtet för personer som är överkänsliga för formuleringen. Ta inte Demerol eller sådana typer av narkotika medan du tar Emsam.


Hur man köper Emsam utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Emsam utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska