Köp Risperdal utan recept

¿Köper Risperidon utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Risperidon online utan krångel och snabbt.

Köp Risperdal utan recept

Vill du köpa Risperdal online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som du tidigare fått från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör sovmedicinen och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågorna, hur man köper Risperdal utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Risperidon utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Risperidone utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa risperidonpriserna utan att recept behövs. De skickas över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Risperdal utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
1 mg30 piller€ 89.00 Kontrollera produkten
1 mg60 piller€ 115.00 Kontrollera produkten
1 mg90 piller€ 125.00 Kontrollera produkten
1 mg120 piller€ 137.00 Kontrollera produkten
2 mg30 piller€ 89.00 Kontrollera produkten
2 mg60 piller€ 115.00 Kontrollera produkten
2 mg90 piller€ 125.00 Kontrollera produkten
2 mg120 piller€ 137.00 Kontrollera produkten

Vad är Risperidon eller Risperdal

Risperidon tillhör gruppen av atypiska antipsykotika. Det minskar i hjärnan effekten av naturligt förekommande ämnen, främst dopamin och serotonin. Detta minskar psykos, svår upprördhet och vissa muskeltryckningar. Läkare ordinerar det för psykos, mani, agitation, schizofreni, depression, demens, tics och tvångssyndrom.

 • Vid ångest till följd av stress på jobbet kan detta läkemedel användas, även om det är ett mycket starkt aktivt medel och om man aldrig har behandlats för detta är det inte riktigt ett första val. I så fall är kortvarig användning av bensodiazepiner att föredra.
 • Det används för personer med demens, psykiskt funktionshindrade och personer med autism, eftersom de kan vara mycket rastlösa, aggressiva eller oroliga. Risperidon minskar dessa symtom inom några dagar. Verkningstiden för en dos är 12 till 24 timmar. (HK)

Användning av risperidon

Risperidon tillhör de atypiska antipsykotika. Detta läkemedel används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom samt irritabilitet i samband med autistisk störning hos barn och ungdomar i åldern 5-16 år. Det kan också användas i andra fall.

Dosering och riktning

Ta Risperdal genom munnen med ett glas vatten, med eller utan mat. Undvik att skära, krossa eller tugga detta läkemedel. Ta inte läkemedlet oftare än det är ordinerat. Ge inte upp att ta det förutom på råd från din läkare. Det kan behöva tid för medicin för att hjälpa. Kontakta din läkare angående rätt dos för dig.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar Risperidone ska du berätta för din läkare eller apotekare om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier. Informera din läkare eller apotekare om du har Parkinsons sjukdom, ögon-, lever- eller njurproblem etc. Undvik att dricka alkohol och röka medan du behandlas med detta läkemedel. Äldre människor kan vara mer känsliga för biverkningarna av läkemedlet. Under graviditeten ska denna behandling endast användas när det är starkt nödvändigt. Eftersom detta läkemedel kan absorberas av huden bör kvinnor som är gravida eller kan bli gravida inte manipulera detta läkemedel.

Kontraindikationer

Risperdal ska inte användas av gravida / ammande kvinnor eller barn såväl som av patienter som har visat en överkänslighetsreaktion mot Risperidon.

Hur använder jag Risperdal?

 • Använda tabletter: ta med ett halvt glas vatten.
 • Drick: för att mäta rätt mängd, använd doseringspipetten eller en mätkopp eller mätsked.
 • Smält tabletter ('orodisp'): låt dem först smälta i munnen och svälj sedan.
 • Injektioner: dessa kommer att administreras i en gluteal muskel av läkaren eller sjuksköterskan. Vanligtvis är detta en gång varannan vecka.

Hur länge använder du Risperdal?

Schizofreni

Om den psykotiska episoden är över måste du vanligtvis fortsätta att ta detta läkemedel under lång tid. Annars finns det en hög risk för en annan psykos (återfall). Läkaren kommer vanligtvis att minska dosen under denna period.

Om du har haft en psykos för första gången måste du vanligtvis fortsätta att ta detta läkemedel i 1 eller 2 år efter din återhämtning innan du kan försöka sluta. Endast i undantagsfall, om du har återhämtat dig mycket snabbt, kan du försöka stoppa sex månader efter återhämtningen. Detta måste göras under korrekt övervakning och risken för återfall är ännu större. Har du haft en psykos tidigare måste du vanligtvis fortsätta att ta ett antipsykotiskt läkemedel resten av ditt liv.

Mani

Om de värsta upprörda symtomen har avtagit kan läkaren rekommendera att användningen av risperidon sakta ned. Litium- eller valproinsyra bör sedan vanligtvis fortsätta att användas. Ibland rekommenderar läkaren att fortsätta risperidon för att förhindra ytterligare mani.

Oro

Risperidon används vanligtvis i flera år av personer med svår agitation, aggression eller ångest. Dosen minskas vanligtvis men när symtomen avtar.

Demens

Det används vanligtvis inte längre än 6 veckor vid demens.

Tics och tvångssyndrom

Om läkemedlet fungerar bra måste du fortsätta ta det i flera år.

Posttraumatisk stressyndrom

Om läkemedlet inte har någon effekt efter 3 månader är det förmodligen inte till hjälp att fortsätta det. Tala med din läkare om detta. När symtomen har förbättrats ska du vanligtvis fortsätta använda den i minst ett år.

Bieffekter

De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, yrsel, irritabilitet, sedering, sömnlöshet, urinretention etc. En mycket allvarlig allergisk reaktion uppträder sällan. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information. Om du märker effekterna som inte anges här, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Missad dos

Om du har glömt din dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om du ser att det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Ta inte din dos två gånger.

Överdos

Om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel, sök genast läkare omedelbart. Symtomen vid överdos inkluderar vanligtvis bröstsmärtor, illamående, oregelbunden hjärtslag och känsla av yrsel eller svimning.

Lagring

Förvara dina mediciner vid rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte dina droger i badrummet. Förvara alla droger utom räckhåll för barn och husdjur.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

Vad är Risperidon?

Risperidon tillhör de atypiska antipsykotika. Det minskar effekterna av naturligt förekommande ämnen, främst dopamin, i hjärnan. Detta minskar psykos och agitation. Läkare ordinerar det för psykos, mani, schizofreni, agitation, demens, tics i Tourettes sjukdom, tvångssyndrom och posttraumatisk stressstörning. Titta på alla de olika typerna av Risperidon här.

Vad ska jag göra om jag saknar en dos?

Det är viktigt att ta detta läkemedel konsekvent. Om du glömmer en dos:

- Om du tar detta läkemedel en gång om dagen: tar det mer än 8 timmar innan du tar nästa dos som vanligt? Ta sedan den glömda dosen. Kommer det att vara mindre än åtta timmar? Hoppa sedan över den glömda dosen.
- Om du tar detta läkemedel två gånger om dagen: tar det mer än fyra timmar innan du tar nästa dos som vanligt? Om så är fallet, ta den glömda dosen. Kommer det att vara mindre än fyra timmar? Hoppa sedan över den glömda dosen.
- Får du detta läkemedel en gång varannan vecka och glömde du mötet? Gör ett nytt möte omedelbart.

Kan jag bara sluta ta Risperdal?

Sluta inte ta detta läkemedel lätt: många människor utvecklar en annan psykos efter att ha stoppat ett antipsykotiskt läkemedel. Det är därför viktigt att rådgöra med din läkare i förväg. Hos vissa psykoser är risken för en ny psykos inte så stor, hos andra är den.
Om du ska sluta, avta långsamt under en period av minst fyra veckor.

Om du gradvis fasas ut är det mindre troligt att du upplever en ny psykos direkt. Det förhindrar också abstinenssymptom, såsom svettning, illamående, aptitlöshet, diarré, ångest, sömnlöshet, rastlöshet, rinnande näsa, muskelsmärta och konstiga känslor, såsom ryck. Titta på alla de olika typerna av Risperdal här.

Har Risperidon några interaktioner med andra läkemedel?

Samtidig användning med antihistaminer, antidepressiva medel, sömnhjälpmedel, smärtstillande medel, opiater eller alkohol ökar den lugnande effekten.
Samtidig användning med starka CYP2D6-hämmare (såsom paroxetin, fluoxetin, kinidin, bupropion, cinacalcet), måttliga till starka CYP3A4- / P-glykoproteinhämmare (såsom vissa hiv-proteashämmare, vissa makrolidantibiotika, imidazol-antimykotika, aprepitant, , grapefruktjuice) och starka CYP3A4 / P-glykoprotein-inducerare (såsom rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin och johannesört) kan öka (CYP-hämmare) eller minska (CYP-inducerare) plasmakoncentrationer av risperidon; omvärdera risperidondosering vid start och stopp av samtidig användning med dessa medel. Titta på alla de olika typerna av Risperdal här.

Hur köper jag Risperdal eller Risperidone utan prenumeration online?

Tid som behövs: 5 minuter.

Hur man köper Risperdal utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Risperidon, se i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla de olika typerna av Risperidon här ..

  köp risperidon

 2. Titta på priserna på Risperidon i ett av våra tabeller på den här sidan

  När du har gjort din första undersökning rekommenderar vi att du jämför och tittar på alla priser på Xanax. Titta på alla de olika typerna av Risperdal här.

 3. Köp Risperdal utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Risperidone utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla de olika typerna av Risperdal här.

Senast uppdaterad den 29 augusti 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska