Köp penicillin online

Köp penicillin utan recept

köpa penicillin utan recept

Köp Penicillin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köpa Ampicillin online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Penicillin
Varumärken): Ampicillin

köpa Penicillin Utan recept

vill du köpa Penicillin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en antibiotikamedicin för att behandla luftvägsinfektioner och öroninfektioner och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper penicillin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Penicillin Receptfria Priser

I följande tabell kan du se var du kan beställ Ampicillin utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa penicillinpriserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa penicillin utan recept.

Vad är penicillin

Penicillin är ett oregelbundet antipsykotiskt läkemedel. Blockerar dopaminreceptorer i CNS samt konflikter med dopaminknappar i grundläggande ganglia såväl som i limbic en komponent av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i hemopoietiska systemet (tillsammans med i anamnes), alkoholiska såväl som skadliga psykoser, myasteni, koma.

Penicillinläkemedelsanvändning

Penicilliner används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De verkar genom att döda bakterierna eller förhindra deras tillväxt. Det finns flera olika sorters penicilliner. Var och en används för att behandla olika typer av infektioner. En typ av ampicillin får vanligtvis inte användas i stället för en annan. Dessutom används penicilliner för att behandla bakterieinfektioner i många olika delar av kroppen. De ges ibland tillsammans med andra antibakteriella läkemedel (antibiotika). Vissa av penicilliner kan också användas för andra problem som bestäms av din läkare. Ingen av amplicinerna kommer dock att fungera för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder denna produkt

 • Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det; eller till andra antibiotika (såsom andra penicilliner, cefalosporiner); eller om du har några andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser, vilket kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekspersonal för mer information.
 • Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt av: njursjukdom.
 • Denna medicin kan göra att levande bakteriella vacciner (som t.ex. tyfoidvaccin) inte fungerar lika bra. Ta inga vaccinationer/vaccinationer när du använder detta läkemedel om inte din läkare säger åt dig att göra det.
 • Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).
 • Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

Penicillin läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, kan i andra fall två olika läkemedel användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan behövas. När du tar något av dessa läkemedel är det särskilt viktigt att din läkare vet om du tar något av nedanstående läkemedel. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Användning av läkemedel i denna klass med något av följande läkemedel rekommenderas vanligtvis inte, men kan behövas i vissa fall. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

 • Alfentanil
 • Amifampridin
 • Amiodaron
 • Avapritinib
 • Axitinib
 • Benshydrokodon
 • Brigatinib
 • Buprenorfin
 • Bupropion
 • Capmatinib
 • Klortetracyklin
 • Kolera vaccin, levande
 • Klaritromycin
 • Kodein

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av mat eftersom interaktioner kan uppstå. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner. Diskutera med din vårdpersonal om hur du använder din medicin tillsammans med mat, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem med ampicillin

Förekomsten av andra medicinska problem kan påverka användningen av läkemedel i denna klass. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Allergi, allmän (såsom astma, eksem, hösnuva, nässelfeber), historia av: Patienter med en historia av allmänna allergier kan vara mer benägna att få en allvarlig reaktion på penicilliner
 • Blödningsproblem, historia av: Patienter med en historia av blödningsproblem kan vara mer benägna att få blödningar när de får karbenicillin, piperacillin eller ticarcillin
 • Kongestiv hjärtsvikt (CHF) 
 • Högt blodtryck: Stora doser karbenicillin eller ticarcillin kan förvärra dessa tillstånd, eftersom dessa läkemedel innehåller en stor mängd salt
 • Cystisk fibros: Patienter med cystisk fibros kan ha en ökad risk för feber och hudutslag när de får piperacillin
 • Njursjukdom: Patienter med njursjukdom kan ha en ökad risk för biverkningar
 • Mononukleos (”mono”): Patienter med mononukleos kan ha en ökad risk för hudutslag när de får ampicillin, bacampicillin eller pivampicillin
 • Fenylketonuri: Vissa styrkor av amoxicillin-tuggtabletterna innehåller aspartam, som av kroppen ändras till fenylalanin, ett ämne som är skadligt för patienter med fenylketonuri.
 • Mag- eller tarmsjukdom, historia av (särskilt kolit, inklusive kolit orsakad av antibiotika): Patienter med en historia av mag- eller tarmsjukdomar kan vara mer benägna att utveckla kolit när de tar penicilliner

Korrekt användning av penicillin

Penicilliner (förutom bacampicillintabletter, amoxicillin, penicillin V, pivampicillin och pivmecillinam) tas bäst med ett helt glas (8 ounces) vatten på fastande mage (antingen 1 timme före eller 2 timmar efter måltid) om inte annat ordinerats av din läkare .

 

För patienter som tar amoxicillin, penicillin V, pivampicillin och pivmecillinam:

 • Amoxicillin, penicillin V, pivampicillin och pivmecillinam kan tas på full eller tom mage.
 • Den flytande formen av amoxicillin kan också tas av sig själv eller blandas med formler, mjölk, fruktjuice, vatten, ginger ale eller andra kalla drycker. Om den blandas med andra vätskor, ta omedelbart efter blandning. Se till att dricka all vätska för att få hela dosen av medicinen.

För patienter som tar bacampicillin:

 • Den flytande formen av detta läkemedel tas bäst med ett helt glas (8 ounces) vatten på fastande mage (antingen 1 timme före eller 2 timmar efter måltid) om inte annat bestäms av din läkare.
 • Tablettformen av detta läkemedel kan tas på full eller tom mage.

För patienter som tar Ampicillin G genom munnen:

 • Drick inte sura fruktjuicer (till exempel apelsin- eller grapefruktjuice) eller andra sura drycker inom 1 timme efter att du tagit penicillin G eftersom detta kan hindra läkemedlet från att fungera korrekt.

För patienter som tar den orala flytande formen av penicilliner:

 • Detta läkemedel ska tas genom munnen även om det kommer i en droppflaska. Om detta läkemedel inte kommer i en droppflaska, använd en speciellt märkt mätsked eller annan anordning för att mäta varje dos exakt. Den genomsnittliga hushållsteskeden rymmer kanske inte rätt mängd vätska.
 • Använd inte efter utgångsdatumet på etiketten. Läkemedlet kanske inte fungerar korrekt efter det datumet. Om du har några frågor om detta, kontakta din apotekspersonal.

För patienter som tar tuggtablettformen av amoxicillin:

 • Tabletterna ska tuggas eller krossas innan de sväljs.

För att hjälpa till att rensa upp din infektion helt, fortsätt att ta detta läkemedel under hela behandlingen, även om du börjar må bättre efter några dagar. Om du har en "strep"-infektion bör du fortsätta att ta detta läkemedel i minst 10 dagar. Detta är särskilt viktigt vid strepinfektioner. Allvarliga hjärtproblem kan utvecklas senare om din infektion inte åtgärdas helt. Om du slutar ta detta läkemedel för tidigt kan dina symtom återkomma.

Detta läkemedel fungerar bäst när det finns en konstant mängd i blodet eller urinen. Missa inga doser för att hålla mängden konstant. Det är också bäst att ta doserna vid jämnt fördelade tider, dag och natt. Till exempel, om du ska ta fyra doser om dagen, bör doserna placeras med cirka 6 timmars mellanrum. Om detta stör din sömn eller andra dagliga aktiviteter, eller om du behöver hjälp med att planera de bästa tiderna för att ta din medicin, kontakta din läkare.

Se till att din sjukvårdspersonal vet om du äter en diet med låg natriumhalt (lågt salt). Vissa av dessa läkemedel innehåller tillräckligt med natrium för att orsaka problem hos vissa människor.

Penicillin Dosering

Doserna av läkemedel i denna klass kommer att vara olika för olika patienter. Följ din läkares order eller anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av dessa läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen beror också på det medicinska problem som du använder medicinen för.

Antalet tabletter eller teskedar suspension som du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen beror också på det medicinska problem som du tar penicillin för.

 • För Amoxicillin Ampicillin:
  • För bakteriella infektioner:
   • För orala doseringsformer (kapslar, oral suspension, tabletter och tuggtabletter):
    • Vuxna, tonåringar och barn som väger mer än 40 kilogram (kg) (88 pund): 250 till 500 milligram (mg) var åttonde timme eller 500 till 875 mg var tolfte timme, beroende på typen och svårighetsgraden av infektionen.
    • Nyfödda och spädbarn upp till 3 månaders ålder: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 15 mg per kg (6,8 mg per pund) kroppsvikt eller mindre var tolfte timme.
    • Spädbarn från 3 månaders ålder och äldre och barn som väger upp till 40 kg (88 lbs.): Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 6,7 till 13,3 mg per kg (3 till 6 mg per pund) kroppsvikt var åttonde timme eller 12,5 till 22,5 mg per kg (5,7 till 10,2 mg per pund) kroppsvikt var tolfte timme.
     • För duodenalsår (associerade med Helicobacter pylori bakterieinfektion):
      • För orala doseringsformer (kapslar, oral suspension, tabletter och tuggtabletter):
       • Vuxna: 1000 mg två gånger om dagen var tolfte timme i fjorton dagar, tillsammans med de två andra läkemedlen, klaritromycin och lansoprazol, enligt anvisningar från din läkare.
       • Tonåringar och barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
        • För dubbelmedicinsk behandling:
         • Vuxna: 1000 mg tre gånger om dagen var åttonde timme i fjorton dagar, tillsammans med det andra läkemedlet lansoprazol, enligt anvisningar från din läkare.
         • Tonåringar och barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
 • För penicillin G:
  • För bakteriella infektioner:
   • För oral doseringsform (oral lösning, oral suspension och tabletter):
    • Vuxna och tonåringar: 200 000 till 500 000 enheter (125 till 312 milligram [mg]) var fjärde till sjätte timme.
    • Spädbarn och barn under 12 år: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 4167 till 30 000 enheter per kilogram (kg) (189 till 13 636 enheter per pund) kroppsvikt var fjärde till åttonde timme.
     • För bensatin injektion doseringsform:
      • Vuxna och tonåringar: 1 200 000 till 2 400 000 enheter injiceras i en muskel som en engångsdos.
      • Spädbarn och barn: 300 000 till 1 200 000 enheter injicerade i en muskel som en enda dos; eller 50 000 enheter per kg (22 727 enheter per pund) kroppsvikt injiceras i en muskel som en enda dos.
       • För injektionsdosformer (kalium- och natriumsalter):
        • Vuxna och tonåringar: 1 000 000 till 5 000 000 enheter, injicerade i en ven eller muskel var fjärde till sjätte timme.
        • Äldre spädbarn och barn: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 8 333 till 25 000 enheter per kg (3 788 till 11 363 enheter per pund) kroppsvikt, injicerad i en ven eller muskel var fjärde till sjätte timme.
        • För tidigt födda barn och nyfödda: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 30 000 enheter per kg (13 636 enheter per pund) kroppsvikt, injiceras i en ven eller muskel var tolfte timme.
         • För prokaininjektionsdoseringsform:
          • Vuxna och tonåringar: 600 000 till 1 200 000 enheter injiceras i en muskel en gång om dagen.
          • Barn: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 50 000 enheter per kg (22 727 enheter per pund) kroppsvikt, injiceras i en muskel en gång om dagen.
 • För penicillin V:
  • För bakteriella infektioner:
   • För bensatinsaltet oral doseringsform (oral lösning):
    • Vuxna och tonåringar: 200 000 till 500 000 enheter var sjätte till åttonde timme.
    • Barn: 100 000 till 250 000 enheter var sjätte till åttonde timme.
     • För kaliumsaltet oralt dosering former (oral lösning, oral suspension och tabletter):
      • Vuxna och tonåringar: 125 till 500 milligram (mg) var sjätte till åttonde timme.
      • Barn: Dosen baseras på kroppsvikt och måste bestämmas av din läkare. Den vanliga dosen är 2,5 till 16,7 mg per kilogram (kg) (1,1 till 7,6 mg per pund) kroppsvikt var fjärde till åttonde timme.
   •  

Missad dosering

Om du saknar en dos av detta läkemedel, ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Penicillinförvaring

 1. Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och direkt ljus. Undvik att frysa.
 2. Förvaras oåtkomligt för barn.
 3. Behåll inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.

Penicillin försiktighetsåtgärder

Om dina symtom inte förbättras inom några dagar, eller om de blir värre, kontakta din läkare.

Ampicillin kan orsaka diarré hos vissa patienter.

 • Kontrollera med din läkare om svår diarré uppstår. Svår diarré kan vara ett tecken på en allvarlig biverkning. Ta inte någon diarrémedicin utan att först kontrollera med din läkare. Diarrémediciner kan göra din diarré värre eller få den att pågå längre.
 • För mild diarré kan diarrémedicin som innehåller kaolin eller attapulgit (t.ex. Kaopectate tabletter, Diasorb) tas. Andra typer av diarrémedicin bör dock inte tas. De kan göra din diarré värre eller få den att vara längre.
 • Om du har några frågor om detta eller om mild diarré fortsätter eller förvärras, kontakta din läkare.
 

P-piller (p-piller) som innehåller östrogen kanske inte fungerar korrekt om du tar dem medan du tar ampicillin, amoxicillin eller penicillin V. Oplanerade graviditeter kan inträffa. Du bör använda ett annat eller ytterligare preventivmedel medan du tar något av dessa penicilliner. Om du har några frågor om detta, kontakta din läkare.

För diabetespatienter:

 • Penicilliner kan orsaka falska testresultat med vissa urinsockertest. Kontrollera med din läkare innan du ändrar din kost eller dosen av ditt diabetesläkemedel.

Innan du gör några medicinska tester, berätta för ansvarig läkare att du tar detta läkemedel. Resultaten av vissa tester kan påverkas av detta läkemedel.

Penicillin biverkningar

Tillsammans med dess nödvändiga effekter kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de inträffar. Sluta ta detta läkemedel och få akut hjälp omedelbart om någon av följande effekter uppstår:

 1. Snabb eller oregelbunden andning
 2. feber
 3. ledvärk
 4. yrsel eller svimning (plötslig)
 5. svullnad eller svullnad runt ansiktet
 6. röd, fjällande hud
 7. andnöd
 8. hudutslag, nässelfeber, klåda

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i granskningen av Penicillin, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas till alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från hälsovårdsdistributören. 

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är penicillin?

  Penicilliner är användbara mot infektioner i många delar av kroppen, inklusive mun och svalg, hud och mjukvävnad, tonsiller, hjärta, lungor och öron. 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Ampicillin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 • Vad händer om du tar för mycket penicillin?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan behöva akut vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus

 • Hur förvarar man penicillin?

   Förvara vid rumstemperatur mellan 59-77 grader F (15-25 grader C) bort från ljus och fukt, barn och husdjur. 

 • Vad ska jag undvika när jag tar Ampicillin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Benzac. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av penicillin?

  De vanligaste biverkningarna kan vara: diarré, huvudvärk, ont i munnen eller tungan, vaginal klåda och flytningar och vita fläckar i munnen och/eller på tungan.


Hur man köper Penicillin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Ampicillin utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 29 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska