Köp Prilosec utan recept

köp prilosec utan recept

Att köpa Prilosec utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Prilosec online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Omeprazol

köpa Prilosec Utan recept

vill du köpa Prilosec uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en diabetesmedicin för att behandla högt blodtryck och njurproblem (diabetisk nefropati) orsakad av diabetes och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Prilosec utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Prilosec utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Prilosec utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Prilosec -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Prilosec utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
20 mg30 piller€ 97.00 Kontrollera produkten
20 mg60 piller€ 131.00 Kontrollera produkten
20 mg90 piller€ 149.00 Kontrollera produkten
20 mg120 piller€ 169.00 Kontrollera produkten
20 mg180 piller€ 195.00 Kontrollera produkten
40 mg30 piller€ 101.00 Kontrollera produkten
40 mg60 piller€ 139.00 Kontrollera produkten
40 mg90 piller€ 161.00 Kontrollera produkten
40 mg120 piller€ 185.00 Kontrollera produkten
40 mg180 piller€ 219.00 Kontrollera produkten

Vad är Prilosec

Prilosec är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Prilosec läkemedelsanvändningar

Omeprazol används för att hantera vissa situationer där det kan finnas för mycket syra i buken. Det används för att hantera magsår och duodenalsår, erosiv esofagit och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). GERD är en situation där syran i buken tvättas igen upp i matstrupen. Ibland används omeprazol i blandning med antibiotika (t.ex. amoxicillin, klaritromycin) för att hantera sår relaterade till en infektion som kan hänföras till mikroorganismen H. pylori.

 • Omeprazol kan också användas för att hantera Zollinger-Ellisons syndrom, en situation där buken producerar en överdriven mängd syra.
 • Omeprazol kan också användas för att hantera dyspepsi, en situation som orsakar bitter buk, rapningar, koronar hjärtbränning eller matsmältningsbesvär.
 • Dessutom används omeprazol för att stoppa högre blödning från mag -tarmkanalen hos signifikant sjuka patienter.
 • Omeprazol är en protonpumpshämmare (PPI). Det fungerar genom att minska mängden syra som produceras av buken.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Samtidig magont: Symptomatiskt svar på behandling med omeprazol utesluter inte förekomst av magcancer.
 2. Atrofisk gastrit: Atrofisk gastrit har noterats ibland i magkroppsbiopsier från patienter som behandlats långsiktigt med omeprazol.
 3. Akut interstitiell nefrit: Akut interstitiell nefrit har observerats hos patienter som tar PPI inklusive PRILOSEC. Akut interstitiell nefrit kan inträffa när som helst under PPI -behandling och tillskrivs i allmänhet en idiopatisk överkänslighetsreaktion. Avbryt PRILOSEC om akut interstitiell nefrit utvecklas.
 4. Cyanokobalamin (vitamin B-12) Brist: Daglig behandling med ev syrahämmande läkemedel under en längre tid (t.ex. längre än 3 år) kan leda till malabsorption av cyanokobalamin (vitamin B-12) orsakat av hypo- eller achlorhydria. Sällsynta rapporter om cyanokobalaminbrist som uppträder med syrahämmande behandling har rapporterats i litteraturen. Denna diagnos bör övervägas om kliniska symptom som överensstämmer med cyanokobalaminbrist observeras.
 5. Clostridium difficile associerad diarré: Publicerade observationsstudier tyder på att PPI -terapi som PRILOSEC kan vara associerad med en ökad risk för Clostridium difficile associerad diarre, särskilt hos patienter på sjukhus. Denna diagnos bör övervägas vid diarré som inte förbättras

Prilosec läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du ta denna medicinDet är särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Använda denna medicin med någon av nästa mediciner borde verkligen inte vara till hjälp. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

 • Rilpivirin

Att använda detta läkemedel med någon av de nästa läkemedlen är normalt inte riktigt bra, men kan också krävas i vissa fall. Om varje läkemedel ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder ett eller var och ett av läkemedlen.

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av de nästa kan utlösa ett förhöjt hot om obehagliga biverkningar men kan också vara oundvikligt i vissa fall. Om det används kollektivt kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder detta läkemedel, eller ge dig särskilda anvisningar om hur du använder måltider, alkohol eller tobak.

 • Tranbär

Andra medicinska problem med Prilosec

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Diarre
 • Hypomagnesemi (lågt magnesium i blodet)
 • Osteoporos (nackdel) 
 • Krampanfall
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Leversjukdom

Prilosec korrekt användning

Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligt, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde. Om du kanske använder detta läkemedel utan recept, följ anvisningarna på etiketten. Denna medicinering bör innehålla en medicineringsguide. Läs och observera dessa anvisningar noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Ta omeprazol kapslar eller kapslar med fördröjd frisättning tidigare än en måltid, helst på morgonen. Omeprazol tabletter kan också tas tillsammans med måltider eller på tom buk. Ta omeprazolpulver för oral suspension på tom buk minst 1 timme tidigare än en måltid. För patienter som får stadig utfodring via en tub måste matningen snabbt avbrytas cirka 3 timmar tidigare än och 1 timme efter administrering av omeprazolpulver för oral suspension.

Det kan ta ett antal dagar tidigare innan läkemedlet börjar lindra buksmärta. För att lindra denna värk kan antacida också tas med omeprazol tills din läkare säger till dig i något annat fall.

Om du tar detta läkemedel för att hantera ett sår som är relaterat till en H. pylori -infektion, ta det tillsammans med antibiotika (t.ex. amoxicillin, klaritromycin) på samma tid på dagen. Svälj kapslar och piller av omeprazol hela. Öppna inte kapseln. Krossa inte, krossa eller tugga kapseln eller p -piller.

Om du inte kan svälja omeprazol kapslar med fördröjd frisättning kan du öppna den och strö pellets som finns i kapseln på en matsked äppelmos. Denna kombination ska sväljas direkt med ett glas kallt vatten. Äppelmoset ska inte fräsa och måste vara tillräckligt bekvämt för att sväljas utan att tugga. Tugga eller krossa inte pellets.

Så här använder du pulvret för oral suspension:

 • Töm pulverpaketet i en liten kopp med 2 matskedar vatten.
 • Använd inte olika vätskor eller måltider.
 • Rör om ordentligt och drick direkt.
 • Fyll på koppen med vatten och drick.

För att använda oral suspension med fördröjd frisättning:

 • Töm innehållet i ett 2,5 milligram (mg) paket med pulver direkt i en behållare som innehåller 5 ml vatten.
 • Töm innehållet i ett tio mg pulverpaket direkt i en behållare som innehåller 15 ml vatten.
 • Använd inte olika vätskor eller måltider.
 • Rör om och låt stå i två till tre minuter för att tjockna.
 • Rör om ordentligt och drick inuti en halvtimme.
 • Om någon medicin kvarstår efter intag, tillsätt extra vatten, rör om och drick omedelbart.

Om du kanske använder den orala suspensionen med fördröjd frisättning med ett nasogastriskt eller magrör:

 • Tillsätt 5 ml till en spruta med katetertopp och tillsätt sedan innehållet i ett 2,5 mg -paket (eller 15 ml vatten för paketet med tio mg).
 • Skaka sprutan direkt och lämna den i två till tre minuter för att tjockna.
 • Skaka sprutan och ge medicinen via det nasogastriska eller magröret i buken med en halvtimme.
 • Fyll på sprutan med lika mycket vatten.
 • Skaka och spola eventuellt kvarvarande innehåll från det nasogastriska eller magröret i buken.

Dosering av Prilosec

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av vanliga doser av denna medicin. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. De olika doserna du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen är också beroende av den medicinska nackdelen som du kan använda medicinen för.

 • För orala doser (kapslar, kapslar med fördröjd frisättning eller suspension eller tabletter):
  • För att hantera duodenalsår:
   • Vuxna: 20 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera duodenalsår med H. pylori:
   • Vuxna: 20 eller 40 milligram (mg) en, två eller 3 gånger om dagen tidigare än en måltid. Dosen tas normalt tillsammans med klaritromycin eller klaritromycin plus amoxicillin. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera erosiv esofagit:
   • Vuxna: 20 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera erosiv esofagit som kan tillskrivas syramedierad GERD:
   • Vuxna och barn 17 år och äldre: 20 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid.
   • Barn 1 till 16 år: Dosen är baserad på kroppsvikt och bör bestämmas av din läkare. Dosen är normalt 5 till tjugo mg så snart som en dag tidigare än en måltid.
   • Barn 1 månad till ungdom än 1 12 månaders ålder: Dosen är baserad på kroppsvikt och bör bestämmas av din läkare. Dosen är normalt 2,5 till 10 mg så snart som en dag tidigare än en måltid.
   • Barn som är yngre än 1 månad: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera magsår:
   • Vuxna: 40 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera gastroesofageal refluxsjukdom (GERD):
   • Vuxna: 20 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid. Din läkare kanske vill att du tar omeprazol i mer än 8 veckor för vissa situationer.
   • Barn 1 12 månader och äldre: Dosen är baserad på kroppsvikt och bör bestämmas av din läkare. Dosen är normalt 5 till tjugo mg så snart som en dag tidigare än en måltid.
   • Barn som är yngre än 1 12 månader: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera Zollinger-Ellisons syndrom:
   • Vuxna: 60 milligram (mg) så snart som en dag tidigare än en måltid. Din läkare kan ändra din dos efter behov.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
 • För oral dosering (pulver för suspension):
  • För att stoppa högre blödning i mag -tarmkanalen hos signifikant sjuka patienter:
   • Vuxna: Första dagen: 40 milligram (mg) för den primära dosen, sedan efter 6 till åtta timmar, en andra dos på 40 mg. Efter den första dagen: 40 mg så snart som en dag i så mycket som 14 dagar.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera duodenalsår:
   • Vuxna: 20 milligram (mg) så snart som en dag i 4 till åtta veckor.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera magsår:
   • Vuxna: 40 milligram (mg) så snart som en dag i 4 till åtta veckor.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att hantera gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) för erosiv esofagit:
   • Vuxna: 20 milligram (mg) så snart som en dag i 4 till åtta veckor.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.

Missad dos

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Prilosec försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare undersöker din eller ditt barns framsteg vid vanliga besök. Detta gör det möjligt för din läkare att se om medicinen fungerar korrekt och avgöra om du råkar behöva fortsätta ta den. Blod, urin och olika laboratoriebedömningar skulle också kunna undersökas bieffekter. Om din eller ditt barns situation inte förbättras, eller om det blir värre, undersök tillsammans med din läkare.

 • Tala om för din läkare om du har asiatiska släktingar, jämförbara med filippinska, kinesiska, japanska, koreanska eller taiwanesiska. Du kan ha en minskad dos av denna medicin för att hantera erosiv esofagit.
 • Använd inte omeprazol om du dessutom använder läkemedel som innehåller rilpivirin (Edurant®, Complera®). Att använda dessa läkemedel tillsammans kan utlösa oönskade obehagliga biverkningar.
 • Denna medicin ges vanligtvis tillsammans med olika läkemedel för att hantera sår. Var säker på att du uppfattar farorna och den korrekta användningen av alla andra läkemedel som din läkare erbjuder dig eller din lilla tillsammans med omeprazol.
 • Omeprazol kan utlösa en kritisk sorts allergisk reaktion när den används hos patienter med situationer som hanteras med antibiotika. Ring din läkare omedelbart om du råkar ut eller om din lilla har klåda, andas eller sväljer eller svullnar fingrar, ansikte eller mun.

Förvaring av Prilosec

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Prilosec biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Rygg, ben eller bukvärk
 • blödande eller skorpsår på läpparna
 • blåsor
 • blodig eller grumlig urin
 • frossa
 • fortsätter med sår eller sår i munnen
 • hård, brännande eller smärtsam urinering
 • feber
 • frekvent lust att kissa
 • grundläggande känsla av obehag eller sjukdom
 • klåda, porer och hudutslag
 • ledvärk
 • brist på mattrang
 • muskelvärk eller kramper
 • värk
 • rosa eller irriterade ögon
 • rodnad, ömhet, klåda, brännande eller skalning av porerna och huden
 • öm hals
 • sår, sår eller vita fläckar på läpparna, i munnen eller på könsorganen
 • ovanlig blödning eller blåmärken
 • ovanlig trötthet eller svaghet

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Symtom på överdosering

 • Suddig fantasifull och prescient
 • förvirring
 • torrhet i munnen
 • rodnad
 • huvudvärk
 • förhöjd svettning

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Prilosec, används uteslutande för de informativa funktionerna såväl som inte bör tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till distributören av hälsovård.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Prilosec?

  Prilosec ska behandla sår orsakade av bakteriella infektioner. Detta läkemedel kan användas i kombination med antibiotika som amoxicillin eller klaritromycin.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Prilosec, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Prilosec?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur ska Prilosec förvaras?

  Förvara vid rumstemperatur mellan 59-77 F (15-25 C). 

 • Vad ska jag undvika när jag tar Prilosec?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Prilosec. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Prilosec?

  Biverkningar som kan försvinna under behandlingen inkluderar huvudvärk, förstoppning, hosta, yrsel eller utslag. Låt din läkare veta om det fortsätter eller är störande. 

 • Vad är kontraindikationen?

  Överkänslighet


Hur man köper Prilosec utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Prilosec utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 18 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska