Köp Adalat utan recept

köpa adalat utan recept

Köp Adalat utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Adalat online utan krångel och snabbt.

köpa Adalat Utan recept

vill du köpa Adalat uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Adalat utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Adalat utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Adalat utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Adalat-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Adalat utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
10 mg30 piller€ 95,00
10 mg60 piller€ 127,00
10 mg90 piller€ 143,00
10 mg120 piller€ 161,00
10 mg180 piller€ 183,00
20 mg30 piller€ 97,00
20 mg60 piller€ 131,00
20 mg90 piller€ 149,00
20 mg120 piller€ 169,00
20 mg180 piller€ 195,00

Vad är Adalat

Adalat är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Vad används läkemedlet Adalat för?

Detta läkemedel används för att förhindra vissa typer av bröstsmärtor (kärlkramp). Det kan tillåta dig att träna mer och minska frekvensen av angina attacker. Nifedipin tillhör en klass av läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Det fungerar genom att slappna av blodkärlen så att blodet kan flöda lättare.

Adalat droganvändning

Adalat används ensamt eller tillsammans med olika läkemedel för att hantera extrem bröstsmärta (kärlkramp) eller högt blodtryck (hypertoni). Hög blodstress bidrar till arbetsbelastningen i tarmarna och artärerna. Om det fortsätter under mycket lång tid, kanske tarmarna och artärerna inte fungerar korrekt.

 • Detta kan skada sinnets blodkärl, kranskärl och njurar, vilket leder till stroke, kranskärlssvikt eller njursvikt. Hög blodstress kan också öka risken för hjärtinfarkt. Dessa problem kan också vara mycket mindre sannolikt att hända om blodstress hanteras.
 • Nifedipin är en kalciumkanalblockerare. Det fungerar genom att påverka rörelsen av kalcium in i cellerna i tarmarna och blodkärlen. Som ett slutresultat avslappnar nifedipin blodkärlen och ökar tillgången på blod och syre till tarmarna samtidigt som det minskar dess arbetsbelastning.

Hur lång tid tar det för Adalat att fungera?

Denna medicin används vanligtvis för angina (bröstsmärtor på grund av hjärtsjukdom) eller för att sänka blodtrycket. Det kan också ha andra användningsområden. Även om du kanske inte känner dess effekter, träder denna medicin i kraft inom några timmar.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Perifert ödem: Milt till måttligt perifert ödem uppstår på ett dosberoende sätt med Adalat CC. Den placebosubtraherade frekvensen är cirka 8% vid 30 mg, 12% vid 60 mg och 19% vid 90 mg dagligen. Detta ödem är ett lokaliserat fenomen som tros vara associerat med vasodilatation av beroende arterioler och små blodkärl och inte på grund av vänsterkammardysfunktion eller generaliserad vätskeretention.

 • Hos patienter vars hypertoni kompliceras av kongestiv hjärtsvikt, bör försiktighet iakttas för att skilja detta perifera ödem från effekterna av ökande vänsterkammardysfunktion.

Användning hos cirrospatienter: Clearance av nifedipin minskar och systemisk exponering ökar hos patienter med cirros. Det är okänt hur systemisk exponering kan förändras hos patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion. Noggrann övervakning och dosreduktion kan vara nödvändig; överväg att påbörja behandlingen med den lägsta tillgängliga dosen.

Laboratorietester: Sällsynta, vanligtvis övergående, men ibland signifikanta ökningar av enzymer såsom alkaliskt fosfatas, CPK, LDH, SGOT och SGPT har noterats. Förhållandet till nifedipinbehandling är i de flesta fall osäkert, men troligt i vissa. Dessa laboratorieavvikelser har sällan associerats med kliniska symtom; kolestas med eller utan gulsot har dock rapporterats.

 • En liten ökning (< 5%) i genomsnittligt alkaliskt fosfatas noterades hos patienter som behandlades med Adalat CC. Detta var ett isolerat fynd och det resulterade sällan i värden som föll utanför det normala intervallet. Sällsynta fall av allergisk hepatit har rapporterats med nifedipinbehandling. I kontrollerade studier påverkade Adalat CC inte serumurinsyra, glukos, kolesterol eller kalium negativt.

Ammande mödrar: Nifedipin utsöndras i modersmjölk. Ammande mödrar rekommenderas att inte amma sina barn när de tar drogen.

Pediatrisk användning: Säkerheten och effektiviteten av Adalat CC hos pediatriska patienter har inte fastställts.

Adalat Läkemedelsinteraktioner

Även om mediciner säkert inte bör användas kollektivt i något avseende, kan under olika omständigheter två helt olika mediciner också användas tillsammans även när ett samspel skulle kunna inträffa. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas.

När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdskunniga vet om du tar något av läkemedlen som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak heltäckande. Att använda denna medicin med något av de följande läkemedlen är normalt inte tillrådligt, men kan också krävas under vissa omständigheter. Om varje läkemedel ordineras gemensamt kan din läkare ändra dosen eller hur du vanligtvis använder ett eller vart och ett av läkemedlen.

 • Abametapir
 • Amobarbital
 • Aprobarbital
 • Armodafinil
 • Atazanavir
 • Boceprevir
 • Bosentan
 • Butabarbital
 • Butalbital
 • Karbamazepin
 • Ceritinib
 • Klaritromycin
 • Clobazam
 • Klopidogrel
 • Cobicistat
 • Conivaptan
 • Dantrolen
 • Dexametason

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller under tiden för att äta eller äta vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan också utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

 • Att använda detta läkemedel med någon av de nästa kan utlösa ett förhöjt hot om vissa negativa effekter men kan också vara oundvikligt under vissa omständigheter. Om den används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur du vanligtvis använder denna medicin, eller ge dig särskilda anvisningar om hur du använder måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem Adalat

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Aortastenos (förträngning av en klaff i ditt kranskärl)
 • Tarmstoppning
 • Kongestivt kranskärlssvikt
 • Kranskärlssjukdom 
 • Hjärtslag 
 • Hypotoni (låg blodstress)
 • Kardiogen chock (chock orsakad av hjärtinfarkt)
 • Galaktosintolerans (sällsynt ärftlig nackdel) 
 • Glukos-galaktos malabsorption (sällsynt ärftlig nackdel) 
 • Lapp laktasbrist (sällsynt ärftlig nackdel)
 • Njurproblem
 • Leverproblem (tillsammans med cirros)

Korrekt användning av Adalat

Förutom att använda denna medicin, kan terapi mot ditt högt blodtryck innefatta viktkontroll och modifieringar av de typer av måltider du äter, särskilt måltider med för mycket natrium (salt). Din läkare kommer att låta dig veta vilken av dessa som är viktigast för dig. Du bör kontrollera tillsammans med din läkare innan du ändrar din viktminskningsplan.

 1. Många drabbade som har högt blodtryck kommer inte att upptäcka några tecken på problemet. I själva verket kan många verkligen känna sig regelbundna. Det är viktigt att du helt enkelt tar din medicin exakt enligt anvisningarna och att du helt enkelt håller dina möten tillsammans med din läkare även om du verkligen känner dig ordentligt.
 2. Kom ihåg att denna medicin inte kommer att behandla din högt blodtryck, men det hjälper säkert att hantera den. Du bör fortsätta att ta det enligt anvisningarna om du förväntar dig att minska din blodstress och hålla nere den. Du kanske måste ta medicin mot högt blodtryck under resten av ditt liv. Om högt blodtryck helt enkelt inte hanteras, kommer det möjligen att utlösa allvarliga problem som liknar kranskärlssvikt, blodkärlssjukdom, stroke eller njursjukdom.
 3. Svälj pillret för förlängd start komplett. Bryt inte, krossa eller tugga den inte. Det är bäst att ta detta piller på en tom buk.
 4. Om du tar tabletterna med förlängd frisättning, kan en del av pillret passera in i avföringen efter att din kroppsbyggnad har absorberat läkemedlen. Detta är regelbundet och inget att oroa sig över.

När ska du ta Adalat?

Det rekommenderas att Adalat CC administreras oralt en gång dagligen på fastande mage. Adalat CC är en doseringsform med förlängd frisättning och tabletter ska sväljas hela, inte bitas eller delas. I allmänhet bör titreringen fortgå under en 7-14 dagars period med början med 30 mg en gång dagligen.

Vilken tid på dagen ska jag ta Adalat?

Ta din dos vid samma tidpunkt varje dag, helst på morgonen. Ta dina tabletter med ett glas vatten. Ta dem inte med grapefruktjuice. Du kan ta Adalat LA med eller utan mat.

Adalat Dosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För behandling av bröstsmärtor eller högt blodtryck:
  • För oral dosering (kapslar):
   • Vuxna - Till en början 10 milligram (mg) tre gånger om dagen. Din läkare kan förbättra din dos efter önskemål.
   • Barn — Användning och dos måste avgöras av din läkare.
  • För oral dosering (tabletter med förlängd frisättning):
   • Vuxna – Till en början 30 eller 60 milligram (mg) så snart som en dag. Din läkare kan förbättra din dos efter önskemål. Dosen är dock normalt inte mer än 90 mg så snart som en dag.
   • Barn — Användning och dos måste avgöras av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Adalat förvaring

 1. Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.

Adalat försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare verifierar dina framsteg vid vanliga besök för att göra det möjligt för denna medicin att fungera korrekt och för att verifiera negativa effekter. Du får inte använda detta läkemedel om du dessutom tar olika läkemedel som liknar karbamazepin (Tegretol®), fenobarbital (Luminal®), fenytoin (Dilantin®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®) , eller johannesört. Att använda dessa läkemedel tillsammans kan orsaka allvarliga problem. Se till att din läkare är medveten om hela medicinen du tar.

Yrsel, yrsel eller svimning kan hända, särskilt när du plötsligt reser dig upp från en falskhet eller en sittplats. Dessa tecken tenderar vanligtvis att inträffa när du börjar ta denna medicin, eller när dosen är förhöjd. Denna medicin kan utlösa vätskeretention (ödem) hos vissa drabbade. Berätta omedelbart för din läkare du har förmodligen:

 • uppblåsthet eller svullnad av ansikte, armar, armar, minskade ben eller tår;
 • stickningar i armar eller tår;
 • ovanligt viktökning eller viktminskning.

Adalat biverkningar

Tillsammans med dess önskade resultat kan ett läkemedel utlösa vissa negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan hända, i händelse av att de inträffar kan de behöva medicinsk behandling.: Kontrollera omedelbart med din läkare om någon av de följande negativa effekterna inträffar:

 • Uppblåsthet eller svullnad i ansikte, armar, armar, minskade ben eller tår
 • hosta
 • besvärliga eller ansträngda andningsorgan
 • yrsel eller yrsel
 • snabb, oregelbunden, bultande eller rasande hjärtslag eller puls
 • värmekänsla
 • huvudvärk
 • muskelkramp
 • snabb viktökning
 • skakningar i ben, armar, armar eller tår
 • andnöd
 • täthet i bröstet
 • stickningar i armar eller tår
 • darrningar eller skakningar i armar eller tår
 • ovanlig viktökning eller förlust

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Orsakar Adalat viktökning?

Detta läkemedel kan orsaka vätskeretention (ödem) hos vissa patienter. Tala om för din läkare omedelbart om du har uppblåsthet eller svullnad i ansikte, armar, händer, underben eller fötter; stickningar i händer eller fötter; eller ovanlig viktökning eller viktminskning. Sluta inte ta detta läkemedel utan att först kontrollera med din läkare.

Är Adalat ett bra blodtrycksmedicin?

Adalat (nifedipin) är ett kalciumkanalblockerare som slappnar av (vidgar) blodkärlen (vener och artärer), vilket gör det lättare för hjärtat att pumpa och minskar dess arbetsbelastning och används för att sänka högt blodtryck (hypertoni) och för att behandla bröstsmärtor (kärlkramp).

varning

 • Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Adalat, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Adalat?

  Läkemedlet tillhör en klass av läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare och minskar det transmembrana kalciumjonflödet genom kalciumkanalerna till myokardiocyterna och cellerna i glatt muskulatur i kranskärl och perifera kärl och artärer.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Adalat, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 • Vad händer om du tar för mycket Adalat?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur ska Adalat förvaras?

  Tabletter bör förvaras vid temperatur 15-25 C (59-77 F).

 • Vad ska jag undvika när jag tar Adalat?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Adalat. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Adalat?

  Om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar, sluta ta Adalat och kontakta din läkare eller sök akut medicinsk hjälp: allergi, ovanligt snabba eller långsamma hjärtslag, svår yrsel eller svimning, psykos, gulsot, ödem i ben eller vrister. 

 • Vad är kontraindikationen?

  Rådgör med läkare innan du tar detta läkemedel vid allergi mot Adalat, graviditet eller amning, tillstånd av en kardiogen chock, samtidigt intag av Rifampicin, akut form av hypotoni, förekomst av ileostomi efter proktokolektomi; ålder under 18 år (effektivitet och säkerhet bestäms inte). 


Hur man köper Adalat utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Adalat utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 7 november 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska