Köp Naproxen utan recept

¿Köper Naproxen utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Naproxen online utan krångel och snabbt.

Köp Naproxen online över disk

Vill du köpa Naproxen online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som du tidigare fått från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Denna medicin anses vara säker att beställa online av flera läkare. Vill veta mer? Kolla sedan in Vanliga frågor, hur man köper Naproxen utan recept eller kontrollera alla priser på detta läkemedel.

Köp Naproxen utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Naproxen utan recept, recensenter från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Naproxen-priserna utan att recept behövs. De levereras över hela världen (inte till USA / Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Naproxen utan recept.

Vad är naproxen?

Det finns två typer av receptbelagd naproxen: vanlig naproxen och naproxennatrium. Vanlig naproxen kommer som en oral tablett med omedelbar frisättning, en oral tablett med fördröjd frisättning och en oral suspension. Naproxennatrium kommer som en oral tablett med omedelbar frisättning och en oral tablett med förlängd frisättning.

Naproxen finns också i receptfria former. Denna artikel behandlar endast receptformer av naproxen.

Receptbelagda orala tabletter finns som märkesläkemedel Anaprox, Naprelanoch Naprosyn. De finns också som generiska läkemedel. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än varumärkesversionen. I vissa fall kanske de inte finns i alla styrkor eller former som märkesläkemedlet.

Dosering

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar använda naproxen och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare, vanligtvis två gånger dagligen med eller utan mat. Svälj detta läkemedel helt. Bryt, krossa eller tugga inte tabletterna. Om du gör det kan läkemedlet frisättas för snabbt, vilket ökar risken för biverkningar. Ta detta läkemedel med ett helt glas vatten (8 uns / 240 milliliter) såvida inte din läkare säger något annat. Ligga inte i minst 10 minuter efter att du har tagit detta läkemedel.

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för magblödning och andra biverkningar, ta detta läkemedel i den lägsta effektiva dosen på kortast möjliga tid. Öka inte din dos eller ta detta läkemedel oftare än riktat. För pågående tillstånd som artrit, fortsätt att ta detta läkemedel enligt din läkare.

För vissa tillstånd (som artrit) kan det ta upp till två veckor att ta detta läkemedel regelbundet tills du får full nytta.

Bieffekter

Receptbelagda tabletter av naproxen kan orsaka sömnighet. Du bör inte köra bil, använda maskiner eller göra andra aktiviteter som kräver vakenhet tills du vet att du kan fungera normalt. Detta läkemedel kan också orsaka andra biverkningar.

Mer vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna som uppträder med naproxen oral tablett inkluderar:

 • magont
 • förstoppning
 • diarre
 • gas
 • halsbränna
 • illamående och kräkningar
 • yrsel

Milda biverkningar kan försvinna inom några dagar eller ett par veckor. Tala med din läkare eller apotekspersonal om de är svårare eller inte försvinner.

Allvarliga biverkningar

Ring din läkare omedelbart om du har allvarliga biverkningar. Ring 911 om dina symtom känns livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation. Allvarliga biverkningar och deras symtom kan inkludera följande:

 • bröstsmärta
 • andfåddhet eller andningssvårigheter
 • svaghet i en del eller sida av kroppen
 • svårigheter att prata
 • svullnad i ansiktet eller halsen
 • högt blodtryck
 • blödning och sår i magen och tarmarna, med symtom som:
  • magont
  • blodigt kräkningar
  • blod i avföringen
  • svart och klibbig pall
  • astmaattacker hos personer som har astma
  • lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthet, slöhet och svaghet
  • gulning av din hud eller dina vita ögon
  • ovanlig viktökning eller svullnad i armar, ben, händer och fötter
  • hudutslag eller blåsor med feber

Varning: Vårt mål är att ge dig den mest relevanta och aktuella informationen. Men eftersom läkemedel påverkar varje person olika kan vi inte garantera att denna information innehåller alla möjliga biverkningar. Denna information ersätter inte medicinsk rådgivning. Diskutera alltid möjliga biverkningar med en vårdgivare som känner till din medicinska historia.

Försiktighetsåtgärder

 • Innan du tar naproxen, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till aspirin eller andra NSAID (såsom ibuprofen, celecoxib); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.
 • Innan du tar detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: astma (inklusive anamnes på försämrad andning efter att ha tagit aspirin eller andra NSAID), blodsjukdomar (såsom anemi, blödning / koagulationsproblem), nästillväxt (näspolyper), hjärtsjukdomar (såsom tidigare hjärtinfarkt), högt blodtryck, leversjukdom, stroke, hals / mag / tarmproblem (såsom blödning, halsbränna, sår).
 • Njurproblem kan ibland uppstå vid användning av NSAID-läkemedel, inklusive naproxen. Det är mer troligt att problem uppstår om du är uttorkad, har hjärtsvikt eller njursjukdom, är äldre eller om du tar vissa mediciner (se även avsnittet om läkemedelsinteraktioner). Drick mycket vätska enligt din läkare för att förhindra uttorkning och berätta för din läkare omedelbart om du har en förändring i urinmängden.
 • Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte bil, använd maskiner eller gör något som är vaken förrän du kan göra det säkert. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).
 • Detta läkemedel kan orsaka magblödning. Daglig användning av alkohol och tobak, särskilt i kombination med detta läkemedel, kan öka risken för magblödning. Begränsa alkohol och sluta röka. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.
 • Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Begränsa din tid i solen. Undvik solarium och solljus. Använd solskyddsmedel och använd skyddskläder när du är utomhus. Tala omedelbart till din läkare om du blir solbränd eller har hudblåsor / rodnad.
 • Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).
 • Äldre vuxna kan ha större risk för mag- / tarmblödning, njurproblem, hjärtinfarkt och stroke när de använder detta läkemedel.
 • Innan du använder detta läkemedel bör kvinnor i fertil ålder prata med sin läkare om fördelarna och riskerna. Tala om för din läkare om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Detta läkemedel kan skada ett ofödat barn och orsaka problem med normal förlossning / förlossning. Det rekommenderas inte att användas under graviditet från 20 veckor till förlossningen. Om din läkare bestämmer att du måste använda detta läkemedel mellan 20 och 30 veckors graviditet, ska du använda den lägsta effektiva dosen på kortast möjliga tid. Du ska inte använda detta läkemedel efter 30 veckors graviditet.
 • Detta läkemedel övergår i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Rådgör med din läkare innan du ammar.

Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar aliskiren, ACE-hämmare (såsom captopril, lisinopril), angiotensin II-receptorblockerare (såsom valsartan, losartan), cidofovir, kortikosteroider (såsom prednison), litium, "vattenpiller" (diuretika som som furosemid).

Ta inte detta läkemedel med antacida eller andra läkemedel som minskar magsyra (inklusive famotidin, ranitidin, protonpumpshämmare som omeprazol). Dessa produkter kan påverka den enteriska beläggningen av detta läkemedel, vilket orsakar att läkemedlet släpps för snabbt och ökar risken för biverkningar.

Detta läkemedel kan öka risken för blödning när det tas med andra läkemedel som också kan orsaka blödning. Exempel inkluderar blodplättläkemedel såsom klopidogrel, "blodförtunnande medel" såsom dabigatran / enoxaparin / warfarin, bland andra.

Kontrollera alla receptbelagda och receptfria läkemedelsetiketter noggrant eftersom många läkemedel innehåller smärtstillande medel / feberreducerande medel (aspirin, NSAID som celecoxib, ibuprofen eller ketorolak). Dessa läkemedel liknar naproxen och kan öka risken för biverkningar om de tas tillsammans. Om din läkare har instruerat dig att ta lågdosaspirin för att förhindra hjärtinfarkt eller stroke (vanligtvis vid doser på 81-325 milligram om dagen), bör du fortsätta att ta aspirinet om inte din läkare instruerar dig något annat. Daglig användning av naproxen kan minska aspirins förmåga att förhindra hjärtinfarkt / stroke. Prata med din läkare om riskerna och fördelarna. Fråga om andra mediciner som kan användas för att behandla smärta / feber.

Överdos

Du kan ha farliga nivåer av läkemedlet i kroppen. Symtom på en överdos av detta läkemedel kan inkludera:

 • Trötthet
 • dåsighet
 • orolig mage
 • halsbränna
 • illamående och kräkningar
 • medvetslöshet
 • magblödning

I sällsynta fall kan en överdos orsaka:

 • farliga allergiska reaktioner
 • högt blodtryck
 • njursvikt
 • problem att andas
 • koma

Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel, kontakta din läkare eller lokala giftkontrollcenter. Om dina symtom är svåra, ring 911 eller gå direkt till närmaste akutmottagning.

Missad dos

Om du saknar din dos, ta den så snart du kan. Men om det bara är några timmar till nästa dos, vänta till den planerade tiden och ta en enda dos. Försök aldrig komma ikapp genom att ta två doser samtidigt. Detta kan leda till toxiska biverkningar.

Lagring

Förvara naproxen vid rumstemperatur mellan 68 ° F och 77 ° F (20 ° C och 25 ° C). Håll behållaren tätt stängd och skydda läkemedlet från ljus.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Naproxen?

  Det finns två typer av receptbelagd naproxen: vanlig naproxen och naproxennatrium. Vanlig naproxen kommer som en oral tablett med omedelbar frisättning, en oral tablett med fördröjd frisättning och en oral suspension. Naproxennatrium kommer som en oral tablett med omedelbar frisättning och en oral tablett med förlängd frisättning.

 • Vad händer om du tar för mycket Naproxen?

  Du kan ha farliga nivåer av läkemedlet i kroppen. Symtom på en överdos av detta läkemedel kan inkludera:
  trötthet, sömnighet, magbesvär, halsbränna, illamående kräkningar, medvetslöshet och magblödning.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta din nästa dos regelbundet. Fördubba inte dosen för att komma ikapp.

Hur man köper Naproxen utan prenumeration online

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Köp Naproxen över disk

 1. Läs all viktig information om läkemedlet.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Naproxen, se i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla de olika typerna av Naproxen här.

 2. Titta på priserna på Naproxen i ett av våra tabeller på denna sida.

  När du har gjort din första forskning rekommenderar vi att du jämför och tittar på alla priser på Naproxen.
  Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

  köp abilify utan recept

 3. Köp Naproxen utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Naproxen utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar.
  Titta på alla olika typer av läkemedel här.

Senast uppdaterad den 29 augusti 2021 av Josette Davignon

sv_SESvenska