Köp Lexapro Escitalopram Online

köp lexapro utan recept

¿Uppköp Lexapro utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Lexapro online utan krångel och snabbt.

Escitalopram är en aktiv ingrediens för Lexapro och Dexanil.

Köp Lexapro utan recept

vill du köp Lexapro uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör antidepressiva läkemedel och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågorna, hur man köper Lexapro utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Escitalopram utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Lexapro Escitalopram utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Escitalopram -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Lexapro utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
2 mg100 piller€ 486.00 Kontrollera produkten
2 mg200 piller€ 916.00 Kontrollera produkten

Lexapro varumärken:

 • Lexapro® tabletter: 5 mg, 10 mg, 20 mg; Vätska: 1 mg/ml
 • Escitalopram tabletter: 5 mg, 10 mg, 20 mg; Vätska: 1 mg/ml

Generisk identifiera: escitalopram (es sye TAL oh barnvagn)

Vad är Lexapro av Escitalopram?

Lexapro är ett antidepressivt läkemedel som fungerar i sinnet. Det är godkänt för behandling av huvudsaklig depressiv dysfunktion (MDD) och generaliserad nervositetsdysfunktion (GAD).

Symtom på förtvivlan omfamnar:

 • Deprimerat humör - känner sig olycklig, tom eller tårfylld
 • Känner mig förtvivlad, ansvarsfull, hopplös och hjälplös
 • Förlust av nyfikenhet eller glädje i dina gemensamma handlingar
 • Sov och ät ungefär som vanligt (för de flesta individer är det mycket mindre)
 • Låg vitalitet, koncentrationsbesvär eller idéer om dödsfall (självmordstankar)
 • Psykomotorisk agitation ('nervös energi')
 • Psykomotorisk retardation (känns som att du överför och funderar i gradvis rörelse)
 • Suicidala idéer eller beteenden

Generaliserad nervös dysfunktion (GAD) händer när en individ upplever extrem nervositet eller rädsla i inte mindre än sex månader. Andra tecken omfattar:

 • Rastlöshet
 • Trötthet (låg vitalitet, känner mig tömd regelbundet)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritabilitet
 • Muskeltryck
 • Sömnstörning (problem med att somna eller vakna under kvällen)

Lexapro kan också vara användbart när det föreskrivs "off-label" för obsessiv tvångsdysfunktion (OCD), konsumtionsproblem som påminner om binge-konsumtionsdysfunktion eller bulimia nervosa, panikdysfunktion, posttraumatisk stressdysfunktion (PTSD) och premenstruell dysforisk dysfunktion (PMDD). "Off-label" betyder att det inte har godkänts av Food and Drug Administration för denna situation. Din psykologiska leverantör bör motivera sina funderingar med att rekommendera ett "off-label" botemedel. De borde vara tydliga när det gäller gränserna för analysrundan för detta läkemedel och om det finns andra val.

Vad är viktig information att veta om detta läkemedel?

Sluta inte ta Lexapro, även när du verkligen känner dig högre. När du kommer från dig kommer din vårdgivare att bedöma hur lång tid du kommer att behöva ta drogerna. Saknade doser av escitalopram kan förbättra ditt hot om återfall i dina tecken.

Att plötsligt stoppa escitalopram kan sluta med ett antal av de följande uttagstecknen:

 • irritabilitet
 • illamående
 • känner dig yr
 • kräkningar
 • mardrömmar
 • huvudvärk
 • parestesi (stickningar, stickningar i porerna och huden)

Depression kan också vara en del av bipolär sjukdom. Personer med bipolär dysfunktion som tar antidepressiva medel kan också vara i fara för att ”byta” från förtvivlan till mani. Symptom på mani omfamnar:

 • "Högt" eller irriterat humör
 • mycket överdriven fåfänga
 • minskad sömnbehov
 • ansträngning att fortsätta tala
 • racingidéer
 • helt enkelt distraherad
 • stadigt bekymrad över handlingar med ett stort hot för farliga straff (till exempel extrem shopping för sprees)

Medicinsk övervägande bör sökas om man misstänker serotonergt syndrom. Vänligen diskutera med allvarliga oavsiktliga effekter för indikatorer/tecken.

Finns det specifika bekymmer om Escitalopram?

Om du planerar att bli gravid ska du meddela din vårdgivare om att hantera dina läkemedel bäst. Människor som bor med MDD som vill visa sig vara gravida står inför viktiga val. Obehandlad MDD har faror för fostret, förutom mamman. Det är viktigt att diskutera riskerna och fördelarna med botemedel tillsammans med din läkare och vårdgivare. För tjejer som tar antidepressiva läkemedel under vecka 13 genom att vara gravida (andra och tredje trimestern) finns det ett hot om att barnet kan födas tidigare än det är absolut utvecklat (tidigare än 37 veckor).

För mammor som har tagit SSRI under graviditeten verkar det vara lägre än 1% -sannolikheten för att spädbarn skapar ihållande pulmonell hypertoni. Detta är en förmodligen dödlig situation som är relaterad till användning av antidepressiva medel under andra halvan av graviditeten. Flickor som avbröt antidepressiva medel hade emellertid varit fem gånger extra benägna att få ett förtvivlat återfall än de som fortsatte sitt antidepressiva. Om du är gravid, tala om farorna och fördelarna med användning av antidepressiva medel tillsammans med din vårdgivare.

Försiktighet föreslås vid amning eftersom escitalopram flyttas till bröstmjölk

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar Lexapro ?.

 • Symptom på din situation som stör dig förmodligen mest
 • Om du har fått idéer om självmord eller skada dig själv
 • Läkemedel du har tagit upp till nu i din situation, oavsett om de hade varit effektiva eller framkallat några antagonistiska resultat
 • Om du upplever oavsiktliga effekter av dina läkemedel, prata om dem tillsammans med din leverantör. Vissa oavsiktliga effekter kan röra sig med tiden, men andra kan kräva ändringar inom medicinen.
 • Alla olika psykiatriska eller medicinska problem du har fått, tillsammans med ett historiskt förflutet med bipolär dysfunktion
 • Alla olika läkemedel du för närvarande tar (tillsammans med receptfria varor, naturliga och kosttillskott) och eventuella medicinska allergiska reaktioner du har fått
 • Andra läkemedel som du inte får medicinera, som påminner om talemedicin eller missbruk. Din leverantör kan klargöra hur dessa helt olika terapier fungerar med medicinen.
 • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • Om du dricker alkohol eller använder medicin

Hur ska jag ta Escitalopram?

 • Escitalopram tas ofta en gång om dagen med eller utan måltider.
 • Vanligtvis börjar patienter med en låg dos medicinering och dosen höjs långsamt under ett antal veckor.
 • Dosen varierar ofta från 10 mg till tjugo mg. Endast din vårdgivare kan bestämma rätt dos för dig.
 • Vätskan bör mätas med en doseringssked eller oral spruta som du får ut från ditt apotek.

Överväg att använda en kalender, pillbox, väckarklocka eller mobiltelefonvarning som hjälper dig att tänka på att ta din medicin. Du kan också be en familjemedlem eller kompis att påminna dig eller testa med dig för att se till att du tar din medicin.

Vad händer om jag saknar en dos Lexapro?

Om du saknar en dos Lexapro, ta den så snabbt som du tänker på, förutom att det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdgivare. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

Vad ska jag undvika när jag tar Lexapro?

Undvik att äta alkohol eller använda olaglig medicin medan du tar antidepressiva läkemedel. De kan sänka fördelarna (t.ex. förvärra din situation) och förbättra antagonistiska resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

Vad händer om jag överdoserar?

Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringshjärtat.

En särskild åtgärd för att vända konsekvenserna av escitalopram finns inte.

Vad är möjliga biverkningar av Lexapro Escitalopram?

 • Huvudvärk
 • illamående
 • diarre
 • torr mun
 • förhöjd svettning
 • känna sig nervös
 • stressad, trötthet
 • har svårt att sova (sömnlöshet)
 • Sexuella oavsiktliga effekter, som påminner om problem med orgasm eller ejakulatorisk fördröjning minskar vanligtvis inte med tiden.
 • Låga natriumblodintervall (tecken på låga natriumintervall kan omfamna huvudvärk, svag fläck, koncentrationsproblem och komma ihåg)
 • tandslipning
 • vinkelstängningsglaukom (tecken på vinkelstängningsglaukom kan omfamna ögonvärk, förändringar i fantasifull och prescient, svullnad eller rodnad i eller runt ögat)
 • serotonergt syndrom (tecken kan omfatta skakningar, diarré, förvirring, extrem muskeltäthet, feber, anfall och dödsfall)
 • beslag

SSRI -antidepressiva medel tillsammans med escitalopram kan öka risken för blödningstillfällen. Kombinerad användning av aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen), warfarin och olika antikoagulantia kan förbättra detta hot. Detta kan omfatta tecken som påminner om tandkött som blöder extra enkelt, näsborre eller gastrointestinal blödning. Vissa omständigheter har varit livshotande.

Finns det några risker att ta?

Hittills finns det inga identifierade problem relaterade till långvarig användning av escitalopram. Det är en skyddad och effektiv medicin när den används enligt anvisningarna.

Vilka andra läkemedel kan interagera med Lexapro?

Escitalopram ska inte tas med eller inuti 2 veckor efter monoaminoxidashämmare (MAO -hämmare). Dessa omfamnar:

 • fenelzin (Nardil®)
 • tranylcypromin (Parnate®)
 • isokarboxazid (Marplan®)
 • rasagilin (Azilect®)
 • selegilin (Emsam®)

Även om det är ovanligt kan det finnas ett förhöjt hot om serotonergt syndrom när escitalopram används med olika läkemedel som förbättrar serotonin, som påminner om olika antidepressiva medel, migränläkemedel som kallas ”triptaner” (t.ex. Imitrex®), vissa värktabletter (t.ex. tramadol (Ultram®), antibiotikumet linezolid (Zyvox®) och amfetamin.

Escitalopram kanske förbättra konsekvenserna av olika läkemedel som kan utlösa blödning (t.ex. ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarin (Coumadin®) och aspirin).

Hur lång tid tar det att arbeta?

Sömn, vitalitet eller mattrang kan ge en viss förbättring under de första 1-2 veckorna. Förbättring av dessa kroppstecken kan vara ett viktigt tidigt tecken på att medicinen fungerar. Deprimerat humör och avsaknad av nyfikenhet i handlingar kan ha så mycket som 6-8 veckor att totalt förbättra.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Lexapro?

  Lexapro Escitalopram tillhör medicinerna mot depression. Det används för att behandla allvarlig depression i samband med humörstörningar. 

 2. Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

  Det är viktigt att ta detta läkemedel konsekvent. Om du glömmer en dos: ta den så snabbt som du tänker på förutom att den är närmare tiden för din efterföljande dos. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

 3. Vilka interaktioner har Lexapro med andra läkemedel?

  Det kan orsaka extremt illamående, kräkningar, svettningar och komplikationer.

 4. Kan jag bara sluta ta Escitalopram?

  Följ läkarens anvisningar om när du ska sluta med medicinen.

  Plötsligt stoppa Escitalopram kan därför orsaka samma symtom som de du tog det för i första hand. Titta på alla de olika typerna av Escitalopram här.

Hur köper jag Lexapro Escitalopram utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : 93,00 EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Lexapro utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om Escitalopram

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Lexapro, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Lexapro här..

 2. Se priserna på Escitalopram i en av våra tabeller på den här sidan

  Efter att du gjort din första undersökning rekommenderar vi dig att jämföra och titta på alla priser på Lexapro. Titta på alla de olika typerna av Escitalopram här.

 3. Köp Lexapro utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Escitalopram utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla de olika typerna av Escitalopram här.

  köp lexapro utan recept

Senast uppdaterad den 27 september 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska