Köp Escitalopram utan recept

Uppköp Escitalopram utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Escitalopram online utan krångel och snabbt.

Köp Escitalopram utan recept

Vill du köpa Escitalopram online? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör klassen av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och anses av flera läkare vara säkra att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Escitalopram utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Escitalopram utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Escitalopram utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Escitalopram -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Escitalopram utan recept.

Märkesnamn:

 • Lexapro® Tabletter: 5 mg, 10 mg och 20 mg
 • Dexanil® Tabletter: 5 mg, 10 mg och 20 mg

Generisk titel: escitalopram (es sye TAL oh barnvagn)

Alla FDA -svarta fältvarningar är på slutet av detta sanningblad. Vänligen utvärdera tidigare än att ta denna behandling.

Vad är Escitalopram och vad behandlar det?

Escitalopram är en antidepressiva behandlaret som fungerar i sinnet. Det är tillåtet för att bota huvuddepressiv dysfunktion (MDD) och generaliserad nervositetsdysfunktion (GAD).

Symtom på förtvivlan omfamnar:

 • Deprimerat humör - känner sig olycklig, tom eller tårfylld
 • Känner mig förtvivlad, ansvarsfull, hopplös och hjälplös
 • Förlust av nyfikenhet eller glädje i dina vanliga handlingar
 • Sov och ät ungefär än vanligt (för de flesta individer är det mycket mindre)
 • Låg effekt, problemfri koncentration eller idéer om att dö (självmordsövervägande)
 • Psykomotorisk agitation ('nervös energi')
 • Psykomotorisk retardation (känns som att du kanske skiftar och överväger i trög rörelse)
 • Suicidala idéer eller beteenden

Generaliserad nervös dysfunktion (GAD) händer när en individ upplever extrem nervositet eller rädsla i minst sex månader. Andra tecken omfattar:

 • Rastlöshet
 • Trötthet (låg effekt, känner mig tömd regelbundet)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritabilitet
 • Muskelstelhet
 • Sömnstörning (problem med att somna eller vakna under natten)

Escitalopram kan vara användbart när det föreskrivs "off-label" för obsessiv tvångsdysfunktion (OCD), konsumtionsproblem som påminner om binge-konsumtionsdysfunktion eller bulimia nervosa, panikdysfunktion, posttraumatisk stressdysfunktion (PTSD) och premenstruell dysforisk dysfunktion (PMDD). "Off-label" betyder att det inte har tillåtits av Food and Drug Administration för denna situation. Din psykologiska hälseleverantör bör motivera sin övervägande att rekommendera ett "off-label" botemedel. De måste vara tydliga angående gränserna för analysrundan för den behandlingen och om det finns andra val.

Vad du bör veta innan du använder Escitalopram?

Sluta inte ta escitalopram, även om du verkligen känner dig högre. När du kommer från dig kommer din leverantör av välbefinnande att bedöma hur lång tid du vill ta drogerna.

Saknade doser av escitalopram kan öka ditt hot om återfall i dina tecken.

Att plötsligt sluta med escitalopram kan sluta med ett antal av följande abstinenssymboler: irritabilitet, illamående, yrsel, kräkningar, mardrömmar, huvudvärk och/eller parestesier (stickningar, stickningar i porerna och huden).

Depression kan också vara en del av bipolär sjukdom. Personer med bipolär dysfunktion som tar antidepressiva medel kan också vara i fara för att ”byta” från förtvivlan till mani. Symtom på mani omfattar "högt" eller irriterat humör, mycket överdriven fåfänga, minskad sömnstörning, stress för att behålla tal, racingidéer, helt enkelt distraherad, oavbrutet bekymrad vid handlingar med ett stort hot mot ohälsosamma straff (till exempel extrem shopping för sprees).

Medicinsk övervägande måste sökas om man misstänker serotonergt syndrom. Kontrollera med allvarliga oönskade biverkningar för indikatorer/tecken.

Finns det specifika bekymmer om escitalopram och graviditet?

Om du kanske planerar att bli gravid, meddela din vårdgivare om hur du bäst hanterar dina läkemedel. Människor som bor med MDD som vill bli gravida möter viktiga val. Obehandlad MDD har faror för fostret, förutom mamman. Det är viktigt att diskutera farorna och fördelarna med botemedel tillsammans med din läkare och vårdgivare. För damer som tar antidepressiva läkemedel under veckor 13 genom att vara gravida (andra och tredje trimestern) finns det ett hot om att barnet kan födas tidigare än det är helt utvecklat (tidigare än 37 veckor).

För mammor som har tagit SSRI under graviditeten verkar det vara lägre än 1% -sannolikheten för att spädbarn växer ihållande pulmonell hypertoni. Detta är en förmodligen dödlig situation som är relaterad till användning av antidepressiva medel under andra halvan av graviditeten. Damer som avbröt antidepressiva medel hade emellertid 5 gånger större risk att få ett förtvivlat återfall än de som fortsatte sitt antidepressiva. Om du kan vara gravid, tala om farorna och fördelarna med användning av antidepressiva medel tillsammans med din vårdgivare.

Försiktighet föreslås vid amning eftersom escitalopram går in i bröstmjölk.

Vad ska jag diskutera med min läkare innan jag tar Escitalopram?

 • Symptom på din situation som besvärar dig i huvudsak mest
 • Om du har idéer om självmord eller att skada dig själv
 • Läkemedel du har tagit innan din situation, oavsett om de hade varit effektiva eller utlöst några fientliga resultat
 • Om du upplever oönskade biverkningar av dina läkemedel, prata om dem tillsammans med din leverantör. Vissa oönskade biverkningar kan gå med tiden, men andra kan kräva justeringar inom behandlingen.
 • Alla olika psykiatriska eller medicinska problem du har, tillsammans med ett historiskt förflutet med bipolär dysfunktion
 • Alla olika läkemedel du kan ta för tillfället (tillsammans med receptfria varor, naturliga och kosttillskott) och eventuella behandlingsallergiska reaktioner du har
 • Andra läkemedel som du inte får, som påminner om att diskutera botemedel eller missbruksmedel. Din leverantör kan klargöra hur dessa helt olika medel fungerar med behandlingen.
 • Om du kan vara gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • Om du dricker alkohol eller använder medicin

Hur ska jag ta Escitalopram?

Escitalopram tas ofta en gång om dagen med eller utan måltider.

Vanligtvis börjar patienter med en låg dos läkemedel och dosen höjs långsamt under ett antal veckor.

Dosen varierar ofta från 10 mg till tjugo mg. Endast din vårdgivare kan bestämma rätt dos för dig.

Vätskan måste mätas med en doseringssked eller oral spruta som du kan ta ut från ditt apotek.

Överväg att använda en kalender, pillbox, väckarklocka eller mobiltelefonvarning som kan hjälpa dig att komma ihåg att ta din behandling. Du kan be en familjemedlem eller kompis att påminna dig eller verifiera att du tar din behandling.

Vad händer om jag saknar en dos av Escitalopram?

Om du saknar en dos escitalopram, ta den så snabbt som du tänker på, tills det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdgivare. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

Vad ska jag undvika när jag tar Escitalopram?

Undvik att äta alkohol eller använda olaglig medicin när du tar antidepressiva läkemedel. De kan sänka fördelarna (t.ex. förvärra din situation) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av behandlingen.

Vad händer om jag överdoserar med Escitalopram?

Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan kontakta gifthanteringscentralen på ditt lokala sjukhus. Det finns ingen utvald åtgärd för att vända konsekvenserna av escitalopram.

Vad är de möjliga biverkningarna av Escitalopram?

Vanliga oönskade biverkningar ::

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarre
 • Torr mun
 • Förhöjd svettning
 • Känna sig nervös
 • Stressad
 • trötthet eller sömnproblem (sömnlöshet)

Dessa kommer vanligtvis att öka under den första veckan eller två när du fortsätter med behandlingen.

Sexuella oönskade biverkningar, som påminner om problem med orgasm eller ejakulatorisk fördröjning minskar vanligtvis inte med tiden.

Sällsynta/allvarliga oönskade biverkningar:

 • Låga natriumblodintervall (tecken på låga natriumintervall kan omfatta huvudvärk,
 • svag punkt
 • problem att koncentrera sig och komma ihåg)
 • slipning av emalj
 • vinkelstängningsglaukom (tecken på vinkelstängningsglaukom kan omfamna ögonvärk,
 • justeringar av fantasifull och prescient, svullnad eller rodnad i eller runt ögat),
 • serotonergt syndrom (tecken kan omfamna skakningar
 • diarre
 • förvirring
 • extrem muskeltäthet
 • feber
 • anfall och döende)
 • beslag

SSRI -antidepressiva medel tillsammans med escitalopram kan öka risken för blödningstillfällen. Kombinerad användning av aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen), warfarin och olika antikoagulantia kan öka detta hot. Detta kan omfatta tecken som påminner om tandkött som blöder extra enkelt, näsborre eller gastrointestinal blödning. Vissa omständigheter har varit livshotande.

Finns det några risker för att ta Escitalopram under lång tid?

Hittills finns det inga identifierade problem relaterade till långvarig användning av escitalopram. Det är en säker och effektiv behandling när den används enligt anvisningarna.

Vilka andra läkemedel kan interagera med Escitalopram?

Escitalopram ska inte tas med eller inuti 2 veckor efter monoaminoxidashämmare (MAO -hämmare). Dessa omfattar fenelzin (Nardil®), tranylcypromin (Parnate®), isokarboxazid (Marplan®), rasagilin (Azilect®) och selegiline (Emsam®).

Även om det är ovanligt kan det finnas ett förhöjt hot om serotoninsyndrom när escitalopram används med olika läkemedel som förstärker serotonin, som påminner om olika antidepressiva medel, migränläkemedel som kallas ”triptaner” (t.ex. Imitrex®), vissa värkmedicin (t.ex. tramadol ( Ultram®), antibiotikumet linezolid (Zyvox®) och amfetamin.

Escitalopram kan öka konsekvenserna av olika läkemedel som kan utlösa blödning (t.ex. ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarin (Coumadin®) och aspirin).

Hur lång tid tar det innan Escitalopram fungerar?

Sömn, kraft eller sug efter mat kan ge en viss förbättring under de första 1-2 veckorna. Förbättring av dessa kroppstecken kan vara ett viktigt tidigt tecken på att behandlingen fungerar. Deprimerat humör och avsaknad av nyfikenhet i handlingar kan ha så mycket som 6-8 veckor att helt förbättra.

Sammanfattning Varningar

Depression och säker på att olika psykiatriska problem själva är relaterade till kommer att öka inom hotet om självmord. Patienter med huvudsaklig depressiv dysfunktion (MDD), alla vuxna och barn, kan uppleva en försämring av sin förtvivlan och/eller uppkomsten av självmordstankar och vanor (självmord) eller ovanliga anpassningar av vanor, oavsett om de tar antidepressiva läkemedel eller inte. . Detta hot kan kvarstå tills viktig eftergift sker.

I kortsiktig forskning ökade antidepressiva risker för suicidalitet hos barn, ungdomar och yngre vuxna jämfört med placebo. Kortsiktig forskning visade inte en ökning inom hotet om suicidalitet med antidepressiva medel jämfört med placebo hos vuxna över 24 år. Vuxna 65 år och äldre som tar antidepressiva medel har ett minskat hot om självmord. Patienter, deras hushåll och vårdgivare måste vara uppmärksamma på uppkomsten av spänning, rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet och sömnlöshet. Om dessa tecken dyker upp måste de rapporteras till den drabbade förskrivaren eller vårdpersonal. Alla patienter som behandlas med antidepressiva medel för någon indikation borde se fram emot och meddela sin vårdgivare om försämrade tecken, självmord och konstiga vanor, särskilt under de första månaderna av botemedlet.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Escitalopram?

  Escitalopram är ett läkemedel mot depression och ångest. Det fungerar genom att hjälpa till att återställa en naturlig substans (serotonin) jämvikt i hjärnan. Escitalopram tillhör den kategorin av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Escitalopram används också för att behandla andra psykiska/humörproblem (såsom tvångssyndrom och panikångest) samt värmevallningar som uppstår efter klimakteriet.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du glömmer att ta en Escitalopram -dos, ta den så snart du kommer ihåg det tills nästa dos. Detta är något du bör diskutera med din vårdgivare. Ta din nästa dos vid samma tidpunkt varje dag. För att komma ikapp, öka inte dosen.

 • Vad händer om du tar för mycket Escitalopram?

  Om en överdosering inträffar, ring akutcentralen. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också omedelbart kontakta ett giftkontrollcenter.

 • Hur Escitalopram ska förvaras?

  Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur. Förvara den mellan 20-25ºC (68-77ºF).

 • Vad ska jag undvika när jag tar Escitalopram?

  Medan du tar alprazolam, håll dig borta från alkoholhaltiga drycker och olagliga droger. Undvik att köra bil eller delta i farliga aktiviteter tills du har en bättre förståelse för hur escitalopram påverkar dig. Det är möjligt att dina reaktioner kommer att hämmas.

Hur man köper Escitalopram utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Escitalopram utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 9 november 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska