Köp Duloxetine utan recept

köp duloxetine utan recept

Köp Duloxetine utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Cymbalta online utan krångel och snabbt.

köpa Duloxetine Utan recept

vill du köpa Duloxetine uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Duloxetine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Cymbalta utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Duloxetine utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Duloxetine -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Duloxetine utan recept.

Vad är Duloxetine

Duloxetine är ett oregelbundet antipsykotiskt läkemedel. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Cymbalta läkemedelsanvändning

Cymbalta är ett antidepressivt läkemedel som fungerar i sinnet. Det är godkänt för behandling av huvudsaklig depressiv dysfunktion (MDD), generaliserad nervositetsdysfunktion (GAD), diabetisk perifer neuropatisk värk (DPNP), fibromyalgi och kontinuerlig muskuloskeletal värk.

Symtom på förtvivlan omfamnar:

 • Deprimerat humör - känner sig olycklig, tom eller tårfylld
 • Känner mig förtvivlad, ansvarsfull, hopplös och hjälplös
 • Förlust av nyfikenhet eller glädje i dina gemensamma handlingar
 • Sov och ät ungefär som vanligt (för de flesta individer är det mycket mindre)
 • Låg vitalitet, koncentrationsbesvär eller idéer om dödsfall (självmordstankar)
 • Psykomotorisk agitation ('nervös energi')
 • Psykomotorisk retardation (känns som att du överför och funderar i gradvis rörelse)
 • Suicidala idéer eller beteenden

Generaliserad ångestsyndrom (GAD) händer när en individ upplever extrem nervositet eller rädsla i inte mindre än sex månader. Andra tecken omfattar:

 • Rastlöshet
 • Trötthet (låg vitalitet, känner mig tömd regelbundet)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritabilitet
 • Muskeltryck
 • Sömnstörning (problem med att somna eller vakna under kvällen)

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 • Symptom på din situation som stör dig förmodligen mest
 • Om du har fått idéer om självmord eller skada dig själv
 • Läkemedel du har tagit upp till nu i din situation, oavsett om de hade varit effektiva eller framkallat några antagonistiska resultat
 • Om du upplever oavsiktliga effekter av dina läkemedel, prata om dem tillsammans med din leverantör. Vissa oavsiktliga effekter kan röra sig med tiden, men andra kan kräva ändringar av medicinen.
 • Alla olika psykiatriska eller medicinska problem du har fått, tillsammans med ett historiskt förflutet av bipolär dysfunktion, njure eller leversjukdom
 • Alla olika läkemedel du för närvarande tar (tillsammans med receptfria varor, naturliga och kosttillskott) och eventuella medicinska allergiska reaktioner du har fått
 • Andra läkemedel som du inte får medicinera, som påminner om talemedicin eller missbruk. Din leverantör kan klargöra hur dessa helt olika terapier fungerar med medicinen.
 • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar

Duloxetin läkemedelsinteraktioner

Cymbalta ska inte tas med eller inuti 2 veckor efter monoaminoxidashämmare (MAO -hämmare). Dessa omfamnar:

 • fenelzin (Nardil®)
 • tranylcypromin (Parnate®)
 • isokarboxazid (Marplan®)
 • rasagilin (Azalect®)
 • selegilin (Emsam®)

Även om det är ovanligt kan det finnas ett förhöjt hot om serotoninsyndrom när Cymbalta används med olika läkemedel som förbättrar serotonin, som påminner om olika antidepressiva medel, migränläkemedel som kallas ”triptaner” (t.ex. Imitrex®), vissa värkmedicin (t.ex. tramadol (Ultram®), antibiotikumet linezolid (Zyvox®) och amfetamin.

Följande läkemedel kan förbättras graderna och resultaten av Cymbalta:

 • cimetidin (Tagamet®)
 • ciprofloxacin (Cipro®)
 • fluoxetin (Prozac®)
 • fluvoxamin (Luvox®)
 • paroxetin (Paxil®)

Cymbalta kan förbättra konsekvenserna av olika läkemedel som kan utlösa blödning (t.ex. ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarin (Coumadin®) och aspirin).

Korrekt användning av Duloxetine

 • Cymbalta tas ofta 1 eller 2 gånger om dagen med eller utan måltider.
 • Vanligtvis börjar de drabbade med en låg dos medicinering och dosen höjs långsamt under ett antal veckor.
 • Dosen varierar ofta från 20 mg till 120 mg. Endast din vårdgivare kan bestämma rätt dos för dig.
 • Kapseln bör sväljas komplett. Det ska inte tuggas, krossas eller skadas.
 • Cymbalta fördröjd startkapsel (Cymbalta® eller generisk duloxetin) borde sväljas komplett. Det ska inte tuggas, krossas eller skadas. Drizalma Sprinkle ™ fördröjda startkapslar kan också öppnas och ströas på äppelmos om så önskas.

Överväg att använda en kalender, pillbox, väckarklocka eller mobiltelefonvarning som hjälper dig att tänka på att ta din medicin. Du kan också be en familjemedlem eller en kompis att påminna dig eller testa med dig för att se till att du tar din medicin.

Duloxetin dosering

Dosen av detta läkemedel kommer att vara annorlunda för olika patienter. Följ din läkares ordination eller anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen beror också på det medicinska problem som du använder medicinen för.

 • För oral doseringsform (kapslar med fördröjd frisättning):
  • För behandling av ångest:
   • Vuxna: Först 60 milligram (mg) en gång om dagen. Vissa patienter kan börja med 30 mg en gång om dagen i 1 vecka innan de ökar dosen till 60 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 120 mg per dag.
   • Äldre vuxna: Först 30 mg en gång om dagen i 2 veckor innan dosen ökas till 60 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 120 mg per dag.
   • Barn 7 år och äldre: Först 30 mg en gång om dagen i 2 veckor innan dosen ökas till 60 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 120 mg per dag.
   • Barn yngre än 7 år: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
  • För behandling av kronisk muskelsmärta:
   • Vuxna: 60 milligram (mg) en gång om dagen. Vissa patienter kan börja med 30 mg en gång om dagen i 1 vecka innan de ökar dosen till 60 mg en gång om dagen.
   • Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
  • För behandling av depression:
   • Vuxna: 40 milligram (mg) per dag (ges som 20 mg två gånger om dagen) till 60 mg per dag (ges antingen en gång om dagen eller som 30 mg två gånger om dagen). Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 120 mg per dag.
   • Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
  • För behandling av diabetisk perifer neuropati:
   • Vuxna: 60 milligram (mg) en gång om dagen.
   • Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
  • För behandling av fibromyalgi:
   • Vuxna: 60 milligram (mg) en gång om dagen. Vissa patienter kan börja med 30 mg en gång om dagen i 1 vecka innan de ökar dosen till 60 mg en gång om dagen.
   • Barn 13 år och äldre: Först 30 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 60 mg per dag.
   • Barn yngre än 13 år: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos Cymbalta, ta den så snabbt som du tänker på, förutom att det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdgivare. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

Cymbalta förvaring

 1. Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och direkt ljus. Undvik att frysa.
 2. Förvaras oåtkomligt för barn.
 3. Behåll inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.
 4. Fråga din vårdpersonal hur du ska göra dig av med alla läkemedel du inte använder.

Duloxetine biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

 • Huvudvärk
 • illamående
 • diarre
 • torr mun
 • minskad sug efter mat
 • förhöjd svettning
 • känna sig nervös
 • stressad
 • trött
 • sömnig eller har svårt att sova (sömnlöshet)

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Duloxetine, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdgivaren.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Duloxetine Cymbalta?

  Klorokin används för att förebygga eller behandla malaria orsakad av myggbett. Klorokin tillhör en klass av läkemedel som kallas malaria. Klorokin används också för att behandla infektion orsakad av en annan typ av parasit (amöba).

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Duloxetine, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Cymbalta?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur Duloxetine ska förvaras?

  Förvara dina läkemedel vid rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) från ljus och fukt.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Duloxetine?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Cymbalta. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Duloxetine Cymbalta?

  Cymbalta ska inte användas av gravida/ammande kvinnor eller barn samt av patienter som har visat en reaktion av överkänslighet mot Duloxetine.


Hur man köper Duloxetine utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : 95,00 EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Cymbalta utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 22 oktober 2021 av Kyle Bouttes

sv_SESvenska