Köp Duloxetine utan recept

Uppköp Duloxetine utan recept är det svårt på nätet? Oroa dig inte, det kan du hos oss beställ Cymbalta online utan krångel och snabbt.

Köp Duloxetine utan recept

Vill du köpa Duloxetine online? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Duloxetine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Cymbalta utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Cymbalta utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Duloxetine -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Duloxetine utan recept.

Märkesnamn och doser

 • Cymbalta® kapslar (försenad lansering): 20 mg, 30 mg, 60 mg
 • Drizalma Sprinkle ™ -kapslar (fördröjd sprinkling): 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
 • Duloxetin kapslar (försenad lansering): 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg

Generisk identifiera: Duloxetine (doo LOX e teen)

Vad är Duloxetine och var används det för?

Duloxetine är ett antidepressivt medel som fungerar i sinnet. Det är godkänt för behandling av huvudsaklig depressiv dysfunktion (MDD), generaliserad ångestdysfunktion (GAD), diabetisk perifer neuropatisk värk (DPNP), fibromyalgi och muskuloskeletal värk.

Symtom på förtvivlan förkroppsligar:

 • Deprimerat humör - känner sig olycklig, tom eller tårfylld
 • Känner mig förtvivlad, ansvarsfull, hopplös och hjälplös
 • Förlust av nyfikenhet eller glädje i dina normala handlingar
 • Sov och ät ungefär som vanligt (för de flesta individer är det mycket mindre)
 • Låg vitalitet, besvärskoncentration eller idéer om bortgång (självmordsövervägande)
 • Psykomotorisk agitation ('nervös energi')
 • Psykomotorisk retardation (känns som att du skiftar och överväger i trög rörelse)
 • Suicidala idéer eller beteenden

Generaliserad ångestsyndrom (GAD) händer när en individ upplever extrem ångest eller rädsla i minst sex månader. Andra tecken förkroppsligar:

 • Rastlöshet
 • Trötthet (låg vitalitet, känner mig tömd regelbundet)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritabilitet
 • Muskelstelhet
 • Sömnstörning (problem med att somna eller vakna mitt i natten)

Vad du behöver veta innan du använder Duloxetine?

Sluta inte ta duloxetin, även om du verkligen känner dig högre. När du kommer från dig kommer din vårdgivare att bedöma hur lång tid du behöver för att ta medicinen.

 • Saknar doser av duloxetin kan förbättra risken för återfall i dina tecken.
 • Avbryter duloxetin plötsligt kan sluta med ett antal av följande abstinenssymboler: irritabilitet, illamående, yrsel, kräkningar, mardrömmar, huvudvärk och/eller parestesier (stickningar, stickningar i porerna och huden).
 • Depression kan också vara en del av bipolär sjukdom. Personer med bipolär dysfunktion som tar antidepressiva medel kan också vara i fara för att ”byta” från förtvivlan till mani. Symtom på mani förkroppsligar "högt" eller irriterat humör, mycket överdriven ytlighet, minskad sömnstörning, stress för att behålla tal, racingidéer, helt enkelt distraherad, kontinuerligt bekymrad vid handlingar med stor fara för farliga straff (till exempel extrem shopping för sprees).

Medicinsk övervägande måste sökas om man misstänker serotonergt syndrom. Sök råd från kritiska negativa effekter för indikatorer/tecken.

Finns det specifika bekymmer om Duloxetine och graviditet?

Om du planerar att bli gravid ska du meddela din vårdgivare om att hantera dina läkemedel bäst. Människor som bor med MDD som vill bli gravida möter viktiga val. Obehandlad MDD har faror för fostret, förutom mamman. Det är viktigt att diskutera farorna och fördelarna med terapi tillsammans med din läkare och vårdgivare. För tjejer som tar antidepressiva läkemedel under veckan 13 när de är gravida (andra och tredje trimestern) finns det en risk att barnet kan födas tidigare än det är helt utvecklat (tidigare än 37 veckor).

Försiktighet föreslås vid amning eftersom duloxetin går över i bröstmjölk.

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar Duloxetine?

 • Symptom på din situation som besvärar dig i huvudsak mest
 • Om du kunde ha idéer om självmord eller skada dig själv
 • Läkemedel du kunde ha tagit tidigare i din situation, oavsett om de har varit effektiva eller medfört fientliga resultat
 • Om du upplever negativa effekter av dina läkemedel, fokusera på dem tillsammans med din leverantör. Vissa negativa effekter kan gå över med tiden, men andra kan kräva justeringar av botemedlet.
 • Alla olika psykiatriska eller medicinska problem du kan ha, tillsammans med ett historiskt förflutet av bipolär dysfunktion, njure eller leversjukdom
 • Alla olika läkemedel du tar för närvarande (tillsammans med receptfria varor, naturliga och kosttillskott) och eventuella läkemedelsallergisymptom du kan ha
 • Annan läkemedelsbehandling du får, i likhet med att tala botemedel eller missbruksterapi. Din leverantör kan klargöra hur dessa helt olika åtgärder fungerar med botemedlet.
 • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • Om du dricker alkohol eller använder medicin

Hur ska jag ta Duloxetine?

 1. Duloxetine tas ofta 1 eller 2 gånger per dag med eller utan måltider.
 2. Vanligtvis börjar de drabbade med en låg dos medicinering och dosen höjs långsamt under ett antal veckor.
 3. Dosen varierar ofta från 20 mg till 120 mg. Endast din vårdgivare kan bestämma rätt dos för dig.
 4. Kapseln måste sväljas komplett. Det ska inte tuggas, krossas eller skadas.
 5. Duloxetin fördröjd startkapsel (Cymbalta® eller generisk duloxetin) måste sväljas komplett. Det ska inte tuggas, krossas eller skadas. Drizalma Sprinkle ™ fördröjda startkapslar kan också öppnas och ströas på äppelmos om så önskas.

  Överväg att använda en kalender, pillbox, väckarklocka eller mobiltelefonvarning som kan hjälpa dig att komma ihåg att ta hjälp. Du kan också be en familjemedlem eller en god vän att påminna dig eller verifiera att du tar ditt botemedel.

Vad händer om jag saknar en dos av Duloxetine?

Om du saknar en dos duloxetin, ta den så snabbt som du tänker på, tills det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdgivare. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs.

Vad ska jag undvika när jag tar Duloxetine?

Undvik att äta alkohol eller använda olaglig medicin om du tar antidepressiva läkemedel. De kan sänka fördelarna (t.ex. förvärra din situation) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet. Alkohol ökar risken för leverproblem med duloxetin.

Vad händer om jag överdoserar med Duloxetine?

Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringshjärtat på ditt närmaste sjukhus

Det finns ingen utvald behandling för att vända resultaten av duloxetin.

Vad är möjliga biverkningar av Duloxetine?

Vanliga negativa effekter

Huvudvärk, illamående, diarré, muntorrhet, minskad matlust, förhöjd svettning, nervös, stressad, trött, trött eller sömnlös (sömnlöshet). Dessa kommer vanligtvis att öka under den första veckan eller två när du fortsätter att ta botemedlet.

Sexuella negativa effekter, liknande problem med orgasm eller fördröjning vid utlösning, och blodstress ökar vanligtvis inte med tiden.

Sällsynta/kritiska negativa effekter

Det har varit ovanliga historier om leversvikt (vanligtvis dödligt) med duloxetin. Denna fara är förhöjd hos dessa med betydande alkoholanvändning eller kraftig leversjukdom.

Ortostatisk hypotoni, eller en minskning av blodstressen när man står eller står upp från att sova, har rapporterats hos patienter som tar duloxetin. Faran kan också vara större hos patienter som dessutom tar mediciner mot högt blodtryck.

Ökad koronar hjärtavgift, oregelbunden menstruationscykel, förhöjd urinering eller urinering, förhöjda leverenzymer, tandslipning, lågt natrium (tecken på låga natriumintervall kan förkroppsligar huvudvärk, svag punkt, koncentrationsproblem och kommer ihåg), vinkelförslutningsglaukom (tecken av vinkelstängningsglaukom kan förkroppsliga ögonsmärta, justeringar i fantasifull och prescient, svullnad eller rodnad i eller runt ögat), serotonergt syndrom (tecken kan förkroppsliga skakningar, diarré, förvirring, extrem muskeltäthet, feber, anfall och död), hypertensiv katastrof (kraftigt förhöjd blodstress), hjärtinfarkt (hjärtinfarkt), Stevens-Johnsons syndrom (utslag), pankreatit

SNRI -antidepressiva medel, tillsammans med duloxetin, kan öka risken för blödningstillfällen. Kombinerad användning av aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, naproxen), warfarin och olika antikoagulantia kan förbättra denna fara. Detta kan innehålla tandkött som blöder extra enkelt, näsborre eller gastrointestinal blödning. Vissa fall har varit livshotande.

Finns det några risker för att ta Duloxetine under lång tid?

Hittills finns det inga identifierade problem relaterade till långvarig användning av duloxetin. Det är ett säkert och effektivt botemedel när det används enligt anvisningarna.

Vilka andra läkemedel kan interagera med Duloxetine?

Duloxetine ska inte tas med eller inuti 2 veckor efter monoaminoxidashämmare (MAO -hämmare). Dessa förkroppsligar fenelzin (Nardil®), tranylcypromin (Parnate®), isokarboxazid (Marplan®), rasagilin (Azalect®) och selegiline (Emsam®).

Även om det är ovanligt finns det en förhöjd risk för serotonergt syndrom när duloxetin används tillsammans med olika läkemedel som förbättrar serotonin, liknande olika antidepressiva medel, migränläkemedel som kallas ”triptaner” (t.ex. Imitrex®), vissa värkmedicin (t.ex. tramadol (Ultram®) ), antibiotikumet linezolid (Zyvox®) och amfetaminer.

Följande läkemedel kan förbättra graderna och resultaten av duloxetin: cimetidin (Tagamet®), ciprofloxacin (Cipro®), fluoxetin (Prozac®), fluvoxamin (Luvox®), paroxetin (Paxil®)

Duloxetine kan förbättra resultaten av olika läkemedel som kan utlösa blödning (t.ex. ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarin (Coumadin®) och aspirin).

Hur lång tid tar det för Duloxetine att fungera?

Sömn, vitalitet eller mattrang kan ge en viss förstärkning under de första 1-2 veckorna. Förbättring av dessa kroppstecken kan vara ett viktigt tidigt tecken på att botemedlet fungerar. Deprimerat humör och avsaknad av nyfikenhet i handlingar kan ta upp till 6-8 veckor för att helt förbättra sig.

Sammanfattning av varningar

Depression och säker på att olika psykiatriska problem själva är relaterade till kommer att öka inom risken för självmord. Patienter med huvudsaklig depressiv dysfunktion (MDD), alla vuxna och barn, kan uppleva en försämring av sin förtvivlan och/eller uppkomsten av självmordstankar och vanor (suicidalitet) eller ovanliga anpassningar av vanor, oavsett om de tar antidepressiva läkemedel eller inte. . Denna fara kan kvarstå tills viktig eftergift sker.

I kortsiktig forskning ökade antidepressiva chanser till suicidalitet hos barn, ungdomar och yngre vuxna jämfört med placebo. Kortsiktig forskning visade inte en ökning inom risken för suicidalitet med antidepressiva medel jämfört med placebo hos vuxna över 24 år. Vuxna 65 år och äldre som tar antidepressiva läkemedel har en minskad risk för suicidalitet. Patienter, deras hushåll och vårdgivare måste vara uppmärksamma på uppkomsten av hysteri, rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet och sömnlöshet. Om dessa tecken dyker upp måste de rapporteras till den drabbade förskrivaren eller vårdpersonal. Alla patienter som behandlas med antidepressiva medel för någon indikation borde se fram emot och meddela sin vårdgivare om försämrade tecken, självmord och konstiga vanor, särskilt under de första månaderna av behandlingen.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Duloxetine?

  Antidepressivt duloxetin är en selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SSNRI). Cymbalta duloxetine förändrar hjärnkemikalier som kan vara ur balans i deprimerade personer. Duloxetine kan hjälpa dig att må bättre, sova bättre, äta mer, ha mer energi och vara mindre orolig.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du glömmer att ta en Duloxetine -dos, ta den så snart du kommer ihåg det tills nästa dos. Detta är något du bör diskutera med din vårdgivare.

 • Vad händer om du tar för mycket Duloxetine?

  Ring en akutcentral om en överdosering inträffar. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också omedelbart kontakta ett giftkontrollcenter.

 • Hur Duloxetine ska förvaras?

  Förvaras åtskilt från ljus och fukt vid rumstemperatur.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Duloxetine?

  Om du använder antidepressiv medicin, undvik att dricka alkohol eller göra olagliga droger. Om du reser dig för snabbt från sittande eller liggande position kan du bli yr. Undvik att köra bil eller delta i farliga aktiviteter tills du har en bättre förståelse för hur duloxetin kommer att påverka dig.

Hur man köper Duloxetine utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : 95,00 EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Cymbalta utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 15 september 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska