Köp Cabergolin utan recept

köpa kabergolin utan recept

köpa Kabergolin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Dostinex online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Kabergolin
Varumärke: Dostinex, Cabgolin

köpa Kabergolin Utan recept

vill du köpa Kabergolin uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Cabergolin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Dostinex receptfria priser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Cabergoline utan att använda recept, recensenter från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Cabergoline priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa kabergolin utan recept.

Vad är Cabergolin

Kabergolin är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Dostinex (kabergolin)

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
0,3 mg30 piller€ 173.00
0,3 mg60 piller€ 285.00
0,3 mg90 piller€ 381.00
0,3 mg120 piller€ 477.00
0,3 mg180 piller€ 657.00
0,5 mg30 piller€ 283.00
0,5 mg60 piller€ 505.00
0,5 mg90 piller€ 711.00
0,5 mg120 piller€ 917.00
0,5 mg180 piller€ 1317.00

Dostinex läkemedelsanvändning

Kabergolin används för att hantera flera typer av medicinska problem som uppstår när en överdriven mängd av hormon prolaktin är producerat. Det kan användas för att hantera säker menstruationsproblem, fertilitetsproblem hos kvinnor och mänoch hypofysprolaktinom (tumörer i hypofysen).

Det fungerar genom att hindra sinnet från att tillverka och frigöra prolaktinhormonet från hypofysen. Användning av kabergolin stoppas normalt när prolaktinintervallet är regelbundet i sex månader. Det kan också ges en gång till om tecken på för stor mängd prolaktin hända en gång till.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Allmän: Initiala doser högre än 1,0 mg kan ge ortostatisk behandling hypotoni. Försiktighet bör iakttas när Dostinex administreras tillsammans med andra läkemedel som är kända för att sänka blodtrycket.
 2. Postpartum laktationshämning eller hämning: Dostinex är inte indicerat för hämning eller undertryckande av fysiologisk amning. Användning av bromokriptin, en annan dopaminagonist för detta ändamål, har associerats med fall av hypertoni, strokeoch kramper.
 3. Nedsatt leverfunktion: Eftersom kabergolin i stor utsträckning metaboliseras av levern, bör försiktighet iakttas och noggrann övervakning iakttas när Dostinex ges till patienter med nedsatt leverfunktion.
 4. Psykiatrisk: Patologiskt spelande, ökad libidooch hypersexualitet har rapporterats hos patienter som behandlats med dopaminagonister inklusive kabergolin. Detta har i allmänhet varit reversibelt vid minskning av dosen eller avbrytande av behandlingen

Kabergolin Läkemedelsinteraktioner

Även om mediciner säkert inte bör användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika mediciner under olika omständigheter också användas tillsammans även när ett samspel skulle kunna inträffa. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdskunniga vet om du tar något av läkemedlen som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak heltäckande.

Att använda denna medicin med någon av de följande medicinerna är helt enkelt inte tillrådligt. Din läkare kan besluta att inte ta itu med dig med detta botemedel eller ändra ett antal av de olika mediciner du tar.

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säkra läkemedel kan också utlösa interaktioner. Diskutera tillsammans med din sjukvårdskunniga när du använder din medicin med måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem med Dostinex Cabergolin

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Fibrotiska problem 
 • Hjärtproblem
 • Hypertoni
 • Hjärtsjukdom 
 • Lungsjukdom eller olika andningsproblem
 • Hög blodstress
 • Hög blodstress av att vara gravid
 • Leversjukdom

Korrekt användning av kabergolin

 • Ta denna medicin exakt enligt din läkares anvisningar.
 • Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligtvis, och ta det inte under en längre tid än din läkare beordrade. För att uppnå detta kan utsikterna för negativa effekter öka.
 • Du kan ta denna medicin med eller utan måltider.

Kabergolindosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För oral dosering (tabletter):
  • För problem med överdrivet prolaktinintervall eller hypofystumörer:
   • Vuxna: Till en början 0,25 milligram (mg) 2 gånger i veckan. Din läkare kan öka din dos var 4:e vecka som önskat, baserat på kroppsprolaktinintervall, så mycket som 1 mg två gånger i veckan.
   • Barn: Användning och dos måste bestämmas av läkaren.

Missad dosering

Om du missar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen. Men om det är så gott som dags för din efterföljande dos, kontrollera tillsammans med din läkare för att se om du kan fördubbla din dos.

Dostinex förvaring

 • Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 • Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 • Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 • Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.

Försiktighetsåtgärder för kabergolin

Det är viktigt att din läkare verifierar dina framsteg vid vanliga besök om du tar denna medicin för att göra det möjligt för denna medicin att fungera korrekt. Blod och olika kontroller för tarmarna kunde också önskas verifiera för bieffekter.

Se till att din läkare är medveten om om du är gravid eller planerar att utvecklas till gravid. Berätta omedelbart för din läkare om du antar att du kan vara gravid när som helst om du använder denna medicin. Om du är gravid, se till att din läkare är medveten om om du ens har högt blodtryck. Du och din läkare bör fokusera på huruvida du måste fortsätta att ta denna medicin under hela din graviditet. Denna medicin kan utlösa vissa individer att utvecklas till dåsig, yr eller mycket mindre pigga än de är vanligtvis. Se till att du förstår hur du reagerar på denna medicin tidigare än du kör bil, använder maskiner eller gör olika jobb som kräver att du är uppmärksam.

Yrsel, yrsel eller svimning kan inträffa, särskilt när du reser dig upp från en falskhet eller sittande. Att resa sig långsamt kan hjälpa. Kontrollera med din läkare omedelbart du förmodligen har tecken på svimning, hallucinationer (att se, lyssna på eller känna problem som inte finns där), yrsel, täppt näsborre, eller racing heartbeat.

Denna medicin kan förstärka ditt hot om att få allvarligt kranskärl, njure, lung- eller bukproblem. Kontrollera omedelbart med din läkare att du förmodligen har ont i bröstet, överdriven trötthet, minskad igen eller facettvärk, knölar eller ömhet i buken, ihållande hosta, andningsbesvär eller svullnad i armar, vrister, minskade ben eller tår.

Kabergolin biverkningar

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan ett läkemedel orsaka några oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de uppstår. Kontakta din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

 • Uppblåsthet eller svullnad i ansikte, armar, händer, underben eller fötter
 • brännande, krypande, klåda, domningar, stickningar, "nålar" eller stickningar
 • frossa
 • kallsvettningar
 • förvirring
 • yrsel, svimning eller yrsel när man reser sig från liggande eller sittande ställning
 • snabba, oregelbundna, bultande eller snabba hjärtslag eller puls
 • allmän känsla av obehag eller sjukdom
 • snabb viktökning
 • svullnad runt ögonen
 • stickningar i händer eller fötter
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • ovanlig viktökning eller viktminskning

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i recensionen av Cabergoline, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Cabergoline Dostinex?

  Kabergolin är ett syntetiskt ergolin med hög affinitet till dopamin D2-receptorer, en stark hämmare av prolaktinutsöndring med långvarig aktivitet. Prolaktin är ett hormon som frigörs från hypofysen. Denna medicin används för att behandla hormonell obalans med mycket prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi) för att minska eller förhindra bröstmjölkproduktion, förutom efter förlossningen (postpartum). 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Cabergolin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 • Vad händer om du tar för mycket Dostinex?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Cabergolin?

  Förvara Cabergolin i en torr och tät behållare borta från solljus vid rumstemperatur mellan 15-30 C (59-86 F) borta från barn och husdjur.

 • Vad ska jag undvika när jag tar kabergolin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Dostinex. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Cabergoline Dostinex?

  Biverkningar kan inkludera symptom på allergi (nässelutslag, utslag, svullnad av ansikte och tunga, akne). hosta eller andningssvårigheter. Viktiga biverkningar är: yrsel, svimning, illamående, kräkningar, magsmärtor, förstoppning, huvudvärk, domningar. 

 • Vad är kontraindikationen?

  Dostinex är kontraindicerat hos patienter med okontrollerad hypertoni eller känd överkänslighet mot ergotderivat (ergotamin, ergonovin, Ergomar, Cafergot, dihydroergotamin, migranal nässpray, DHE 45, Ergotrate, eller metylergonovin, metergin, lung-, perikard-, hjärt-, hjärt-, hjärt-, hjärt- och lungsjukdomar. i historien. 


Hur man köper Kabergolin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Dostinex utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 8 november 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska