Köp Clomipramine Online

Köp Clomipramine utan recept

köp klomipramin utan recept

köpa Klomipramin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Anafranil online utan krångel och snabbt.

köpa Clomipramine Utan recept

vill du köpa Clomipramine uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Clomipramine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Anafranil Receptfria Priser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Clomipramine utan att använda recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Clomipramin-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Clomipramin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
10 mg30 piller€ 91.00 Kontrollera produkten
10 mg60 piller€ 121.00 Kontrollera produkten
10 mg90 piller€ 135.00 Kontrollera produkten
10 mg120 piller€ 149.00 Kontrollera produkten
10 mg180 piller€ 165.00 Kontrollera produkten
25 mg30 piller€ 97.00 Kontrollera produkten
25 mg60 piller€ 131.00 Kontrollera produkten
25 mg90 piller€ 149.00 Kontrollera produkten
25 mg120 piller€ 169.00 Kontrollera produkten
25 mg180 piller€ 195.00 Kontrollera produkten
50 mg30 piller€ 103.00 Kontrollera produkten
50 mg60 piller€ 145.00 Kontrollera produkten
50 mg90 piller€ 145.00 Kontrollera produkten
50 mg120 piller€ 197.00 Kontrollera produkten
50 mg180 piller€ 237.00 Kontrollera produkten

Vad är Clomipramine

Klomipramin är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Anafranil droganvändning

Anafranil används för att hantera tvångssyndrom (OCD). OCD är en nervös situation där en individ har återkommande idéer eller koncept eller gör repetitiva problem som ett resultat av att de är oroliga. Anafranil är ett tricykliskt antidepressivt medel (TCA). Det antas arbeta i sinnet genom att öka träningen av kemikalien serotonin.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Självmord: Eftersom depression är ett vanligt associerat kännetecken för OCD, måste risken för självmord beaktas. Recept för Anafranil bör skrivas ut för den minsta mängden kapslar som överensstämmer med god patienthantering, för att minska risken för överdosering.

Kardiovaskulära effekter: Måttliga ortostatiska sänkningar av blodtryck och måttlig takykardi sågs var och en hos cirka 20% av patienter som tog Anafranil i kliniska prövningar; men patienterna var ofta asymtomatiska. Bland cirka 1400 patienter som behandlats med CMI i premarketing-erfarenheterna och som hade EKG, utvecklade 1,5% avvikelser under behandlingen, jämfört med 3,1% av patienter som fick aktiva kontrollläkemedel och 0,7% av patienter som fick placebo. De vanligaste EKG-förändringarna var PVC, ST-T-vågsförändringar och intraventrikulära överledningsavvikelser. Dessa förändringar var sällan förknippade med signifikanta kliniska symtom. Ändå är försiktighet nödvändig vid behandling av patienter med känd kardiovaskulär sjukdom, och gradvis dostitrering rekommenderas.

Psykos, förvirring och andra neuropsykiatriska fenomen: Patienter som behandlats med Anafranil har rapporterats visa en mängd olika neuropsykiatriska tecken och symtom inklusive vanföreställningar, hallucinationer, psykotiska episoder, förvirring och paranoia. På grund av den okontrollerade karaktären hos många av studierna är det omöjligt att ge en exakt uppskattning av omfattningen av risken för behandling med Anafranil. Liksom med tricykliska antidepressiva medel som det är nära besläktat med, kan Anafranil utlösa en akut psykotisk episod hos patienter med okänd schizofreni.

Mani/hypomani: Under premarketingtestning av Anafranil hos patienter med affektiv störning utlöstes hypomani eller mani hos flera patienter. Aktivering av mani eller hypomani har också rapporterats hos en liten del av patienter med affektiv sjukdom som behandlats med marknadsförda tricykliska antidepressiva medel, som är nära besläktade med Anafranil.

Leverförändringar: Under förmarknadsföringstestning associerades Anafranil ibland med förhöjda SGOT och SGPT (poolad incidens på cirka 1% respektive 3%) av potentiell klinisk betydelse (dvs värden större än 3 gånger den övre normalgränsen). I de allra flesta fall var dessa enzymökningar inte associerade med andra kliniska fynd som tydde på leverskada; dessutom var ingen gulsot. Sällsynta rapporter om allvarligare leverskador, vissa med dödlig utgång, har registrerats i utländska erfarenheter efter marknadsföring. Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med känd leversjukdom, och regelbunden övervakning av leverenzymnivåer rekommenderas för sådana patienter.

Clomipramin-läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte ska användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika läkemedel under olika omständigheter också användas kollektivt, även om ett samspel eventuellt skulle hända. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel är helt enkelt inte tillrådligt. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

 • Bepridil
 • Bromoprid
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Furazolidon
 • Grepafloxacin
 • Iproniazid
 • Isokarboxazid
 • Linezolid
 • Mesoridazin
 • Metylenblå
 • Metoklopramid
 • Moklobemid
 • Pargyline
 • Fenelzin

Andra interaktioner

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller under tiden för att äta eller äta vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan också utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Normalt är det inte tillrådligt att använda detta läkemedel tillsammans med något av de följande, men det kan också vara oundvikligt under vissa omständigheter. Om den används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur du vanligtvis använder denna medicin, eller ge dig särskilda anvisningar om hur du använder måltider, alkohol eller tobak.

 • Tobak
 • Grapefruktjuice

Andra medicinska problem Anafranil

Andra medicinska problem

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Binjuretumör 
 • Alkoholmissbruk
 • Hjärnskada
 • Hjärtsjukdom 
 • Hypertyreos
 • Hypovolemi (låg blodmängd)
 • Modifieringar av beteende eller humör
 • Bipolär dysfunktion 
 • Depression
 • Glaukom (vinkelstängningssort)
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Mani eller hypomani
 • Psykos (psykisk sjukdom) 
 • Schizofreni (psykologisk sjukdom)
 • Krampanfall
 • Urinretention (besvär att urinera)
 • Hjärtslag

Korrekt användning av Clomipramine

 • Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligtvis, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde.
 • Denna medicin bör innehålla en medicinguide. Läs och följ dessa anvisningar noggrant. Fråga din läkare eller apotekspersonal, du har förmodligen några frågor.
 • Det är bäst att ta denna medicin med måltider. Ta denna medicin vid sänggåendet för att minimera dåsighet under dagen.

Klomipramin Dosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För oral dosering (kapslar):
  • För tvångssyndrom:
   • Vuxna: Till en början 25 milligram (mg) så snart som en dag vid sänggåendet. Din läkare kan ändra din dos som önskat och tolererat. Högre doser kan också ges i jämnt fördelade delar under dagen. Dock är dosen normalt inte mer än 250 mg per dag.
   • Barn 10 år och äldre: Till en början 25 mg så snart som en dag vid sänggåendet. Din läkare kan ändra din dos som önskat och tolererat. Högre doser kan också ges i jämnt fördelade delar under dagen. Dock är dosen normalt inte mer än 200 mg per dag.
   • Barn yngre än 10 år: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Förvaring av Anafranil

 1. Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.

Klomipramin försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare verifierar din eller ditt barns framsteg vid vanliga besök för att tillåta ändringar i din dos och för att verifiera att denna medicin fungerar korrekt. Blod- och urinkontroller kan också önskas för att verifiera negativa effekter.

Anafranil kan få vissa individer att bli upprörda, irriterade eller visa olika oregelbundna beteenden. Det kan också utlösa vissa barn, ungdomar och yngre vuxna att ha självmordstankar och -tendenser eller att utvecklas till extra deprimerade. Vissa individer kan ha besväret med att sova, bli upprörda helt enkelt, få en enorm kraftförstärkning eller börja agera hänsynslöst. Informera också läkaren om du eller ditt barn har plötsliga eller starka känslor, liknande att känna sig nervös, indignerad, stressad, våldsam eller rädd. Om du eller din vårdgivare upptäcker någon av dessa negativa effekter, informera din läkare omedelbart. Låt läkaren veta om du, din ungdom eller någon i dina nära och kära har bipolär dysfunktion (manodepressiv) eller har försökt begå självmord.

Använd inte Anafranil med en monoaminoxidas (MAO)-hämmare (t.ex. isokarboxazid [Marplan®], linezolid (Zyvox®), fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylcypromin [Parnate®]). Börja inte använda klomipramin under 2 veckor efter att du slutat med en MAO-hämmare. Vänta i två veckor efter att du slutat använda Anafranil tidigare än du börjar använda en MAO-hämmare. Om du tar dem tillsammans eller inte väntar i två veckor kan du utveckla:

 • förvirring
 • agitation
 • rastlöshet
 • tecken på buken eller tarmarna
 • en plötslig överdriven kroppstemperatur
 • en särskilt högt blodtryck
 • extrema kramper (anfall)

Klomipramin biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan ett läkemedel utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan inträffa, om de händer skulle de vilja ha läkarvård. Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande negativa effekterna inträffar:

 • Blåsvärk
 • blodig eller grumlig urin
 • suddig fantasifull och prescient
 • kroppsvärk eller värk
 • brännande, krypande, klåda, domningar, stickningar, ”nålar” eller stickande känslor
 • förvirring
 • besvärande, brännande eller smärtsam urinering
 • yrsel, svimning eller yrsel när man plötsligt går upp från en bedrägeri eller sittplats
 • extrem muskeltonus
 • oro eller nervositet
 • känner sig olycklig eller tom
 • feber

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Clomipramine, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från hälsovårdsdistributören.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Clomipramine Anafranil?

  Anafranil är ett läkemedel som används för att behandla tvångssyndrom (OCD). Detta är ett nervöst tillstånd där en person har återkommande tankar eller idéer eller gör repetitiva saker för att de är oroliga. 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Clomipramine, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 • Vad händer om du tar för mycket Anafranil?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Clomipramine?

  Förvara dina läkemedel vid rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) från ljus och fukt. 

 • Vad ska jag undvika när jag tar Clomipramine?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Anafranil. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Clomipramine Anafranil?

  De vanligaste biverkningarna är yrsel, muntorrhet, dåsighet, förstoppning, magbesvär, illamående, kräkningar, svettning etc. Ångestsymtom kan tillfälligt förvärras när du börjar använda Clomipramine. 


Hur man köper Clomipramine utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Anafranil utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 23 oktober 2021 av Kyle Bouttes

sv_SESvenska