Köp klorokin utan recept

köp generisk klorokin utan recept

köpa Klorokin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Chloroquine Generic online utan krångel och snabbt.

Generisk titel: Klorokin Generisk
Varumärken): Aralen

köpa Klorokin Utan recept

vill du köpa Klorokin uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper klorokin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Chloroquine Generic utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa klorokin utan recept, recensenter från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa klorokinpriserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (ej till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa klorokin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
200 mg30 piller€ 95.00 Kontrollera produkten
200 mg60 piller€ 129.00 Kontrollera produkten
200 mg90 piller€ 147.00 Kontrollera produkten
200 mg120 piller€ 165.00 Kontrollera produkten
200 mg180 piller€ 189.00 Kontrollera produkten

Vad är klorokin

Klorokin är ett oregelbundet antipsykotiskt läkemedel. Blockerar dopaminreceptorer i CNS samt konflikter med dopaminknapp i grundläggande ganglia såväl som i limbic en komponent av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i hemopoietiska systemet (tillsammans med i anamnes), alkoholiska såväl som skadliga psykoser, myasteni, koma.

Klorokin generiska läkemedelsanvändningar

Klorokin används för att förebygga och hantera malaria. Det kan också användas för att hantera levern, en infektion orsakad av protozoer (extraintestinal amebiasis). Klorokin kan också användas för att hantera coronavirus (COVID-19) hos säkra sjukhuspatienter.

Att använda denna medicin ensam eller tillsammans med olika läkemedel (t.ex. azitromycin) kan öka ditt hot om hjärtrytmproblem (t.ex. QT-förlängning, ventrikelflimmer, ventrikulär takykardi). Klorokin bör endast användas för covid-19 på sjukhus eller under medicinska prövningar. Ta inte någon medicin som innehåller klorokin förutom ordinerat av din läkare.

Klorokin tillhör en grupp läkemedel som allmänt kallas antimalariamedel. Det fungerar genom att stoppa eller behandla malaria, en lila blodkropp, en infektion som överförs av en bit av en mygga. Men detta läkemedel används helt enkelt inte för att hantera extrem eller sofistikerad malaria och för att förebygga malaria i områden eller områden där klorokin inte anses fungera (resistens). Denna medicin kan endast erhållas tillsammans med din läkares recept.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder denna produkt

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klorokin eller hydroxiklorokin. Du kanske inte kan använda klorokin om du någonsin har haft synförändringar eller skador på näthinnan. Höga doser eller långvarig användning av klorokin kan orsaka irreversibel skada på näthinnan (membranskiktet inuti ögat som hjälper till att producera syn). Detta kan utvecklas till permanenta synproblem. Risken för näthinneskada är högre hos personer med redan existerande ögonproblem, njursjukdom eller personer som också tar tamoxifen.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • synförändringar eller skador på din näthinna orsakade av ett läkemedel mot malaria;
 • hjärtsjukdom, hjärtrytmrubbning (såsom långt QT-syndrom);
 • en elektrolytobalans (som låga nivåer av kalium eller magnesium i ditt blod);
 • diabetes;
 • lever- eller njursjukdom;
 • psoriasis;
 • alkoholism;
 • porfyri (en genetisk enzymstörning som orsakar symtom som påverkar huden eller nervsystemet); eller
 • en genetisk enzymbrist som kallas glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Malaria är mer benägna att orsaka allvarlig sjukdom eller död hos en gravid kvinna. Att ha malaria under graviditeten kan också öka risken för missfall, dödfödsel, för tidig förlossning och låg födelsevikt.

Klorokinläkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte ska användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika läkemedel under olika omständigheter också användas kollektivt, även om ett samspel eventuellt skulle hända. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel är helt enkelt inte tillrådligt. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

 • Aurotioglukos
 • Bepridil
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Levometadyl
 • Mesoridazin
 • Pimozid
 • Piperaquine
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadin
 • Tioridazin
 • Ziprasidon

Andra interaktioner Chloroquine Generic

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller under tiden för att äta eller äta vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan också utlösa interaktioner. Diskutera tillsammans med din sjukvårdspersonal om du använder din medicin tillsammans med måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem av klorokin generisk

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Allergi mot 4-aminokinolinföreningar
 • Ögon eller fantasifulla och förutseende frågor 
 • Blod- eller benmärgsproblem
 • Ögon eller fantasifulla och förutseende frågor 
 • Hörselproblem 
 • Muskelsvaga punkt
 • Porfyri (bloddysfunktion)
 • Psoriasis (porer och hudsjukdom) 
 • Mag- eller tarmproblem
 • Bradykardi (gradvis hjärtslag)
 • Hjärtrytmproblem
 • Hypokalemi (lågt kaliuminnehåll i blodet)
 • Hypomagnesemi (lågt magnesium i blodet)
 • Epilepsi
 • Brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD).
 • Njursjukdom eller leversjukdom

Korrekt användning av klorokin

Ta denna medicin exakt enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligtvis, och ta det inte under en längre tid än din läkare beordrade. Att uppnå detta kan öka utsikterna till stora negativa effekter.

För patienter som tar klorokin för att förebygga malaria:

 • Din läkare kommer att behöva att du börjar ta denna medicin 1 till 2 veckor tidigare än du reser till ett utrymme där det finns en sannolikhet att få malaria. Detta gör att du kan se hur du reagerar på drogerna. Det skulle också göra det möjligt för din läkare att variera till en annan medicin du förmodligen har ett svar på denna medicin.
 • Du måste också vänta med att ta denna medicin om du är inom utrymmet och i 4 veckor efter att du tillåter världen. Ingen medicin kommer att försvara dig helt från malaria. Men för att skydda dig så fullt som möjligt är det mycket viktigt att du tar denna medicin under den totala tiden som din läkare beställt. Dessutom, om feber utvecklas under dina resor eller inom 2 månader efter att du tillåter världen, kontrollera omedelbart med din läkare.

Om du tar denna medicin för att hålla dig från att få malaria, håll ut den under hela terapitiden. Om du redan har fått malaria, måste du ändå vänta med att ta denna medicin under hela behandlingstiden även om du börjar känna dig högre efter bara några dagar. Detta kommer att hjälpa till att rensa upp din infektion helt. Om du slutar ta denna medicin för snabbt kan dina tecken återkomma.

Klorokin fungerar bäst medan du tar det på ett dagligt schema. Till exempel, om du tar det så snart som per vecka för att förebygga malaria, är det bäst att ta det på samma dag varje vecka. Se till att du inte missar några doser. Om du har några frågor om detta, kontrollera tillsammans med din läkare.

Om du dessutom tar kaolin eller antacida, ta dem minst 4 timmar tidigare än eller efter användning av klorokin. Om du dessutom tar ampicillin, ta det minst 2 timmar tidigare än eller efter att du har använt denna medicin.

Klorokindosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För oralt dosering typ (surfplattor):
  • För att förebygga malaria:
   • Vuxna: 500 milligram (mg) så snart som per vecka på samma dag i varje vecka som börjar 2 veckor tidigare än att turnera till ett utrymme där malaria inträffar, och fortsatte i 8 veckor efter att ha lämnat världen.
   • Barn: Dosen baseras på kroppsvikten och måste bestämmas av din läkare. Dosen är normalt 5 milligram (mg) per kilogram (kg) kroppsvikt så snart som per vecka på samma dag varje vecka som börjar 2 veckor tidigare än när man besöker ett utrymme där malaria inträffar, och fortsatte i 8 veckor efter att ha lämnat värld.
  • För behandling av malaria:
   • Vuxna: Till en början 1000 milligram (mg) så snart som en dag. Därefter 500 mg 6 till åtta timmar efter den primära dosen och 500 mg på den andra och tredje dagen av behandlingen.
   • Vuxna med låg kroppsvikt och ungdomar: Dosen baseras på kroppsvikten och måste bestämmas av din läkare. Till en början 10 milligram (mg) per kilogram (kg) kroppsvikt. Därefter tas 5 mg per kg kroppsvikt 6 timmar, 24 timmar och 36 timmar efter den primära dosen.
  • För behandling av lever en infektion orsakad av protozoer:
   • Vuxna: 1000 milligram (mg) så snart som en dag, taget i två dagar. Detta antas av 500 mg så snart som en dag i minst 2 till tre veckor.
   • Barn: Användning och dos måste avgöras av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Hur man förvarar Chloroquine Generic

 • Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 • Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 • Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.

Klorokin försiktighetsåtgärder

Om du kanske tar denna medicin under mycket lång tid är det mycket viktigt att din läkare verifierar dina framsteg vid vanliga besök. Detta för att göra det möjligt för en infektion att åtgärdas helt och för att tillåta din läkare att kontrollera eventuella negativa effekter. Din läkare kan verifiera dina blod-, urin-, ögon-, öron- och knä- eller fotledsreflexer under hela eller efter användning av denna medicin. Om dina tecken inte förbättras inom bara några dagar, eller om de utvecklas till värre, kontrollera tillsammans med din läkare.

Denna medicin kan utlösa kranskärlsproblem och modifieringar i din kranskärlsrytm. Kolla med din läkare omedelbart att du förmodligen har ont i bröstet eller tryck, minskad urinproduktion, vidgade halsvener, överdriven trötthet, svullnad av ansikte, fingrar, tår eller minskade ben, andningsbesvär eller viktökning. Du kan också verkligen känna dig yr eller svimma, eller så kan du få snabba, bultande eller ojämna hjärtslag.

Denna medicin kan utlösa hypoglykemi (lågt blodsocker), vilket kan vara livshotande. Lågt blodsocker måste hanteras tidigare än det får dig att stryka över (medvetslöshet). Människor känner verkligen helt olika tecken på lågt blodsocker. Det är viktigt att du helt enkelt studerar vilka tecken du normalt har så att du möjligen kan hantera det inom kort. Prata med din läkare om ett av de enklaste sätten att hantera lågt blodsocker. Klorokin kan utlösa fantasifulla och förutseende problem. Det kan också göra dig yr eller yr. Kör inte bil och gör inte något som kan vara skadligt förrän du förstår hur denna medicin påverkar dig. Om dessa reaktioner är särskilt besvärande, kontrollera tillsammans med din läkare.

Klorokinbiverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan ett läkemedel utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan inträffa, om de händer skulle de vilja ha läkarvård. Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande negativa effekterna inträffar:

 • Ångest
 • gör ett försök att ta livet av sig
 • igen, ben- eller buksmärtor
 • svarta, tjäriga avföringar
 • blödande tandkött
 • blåsbildning, skalning eller lossning av porerna och huden
 • blod i urinen eller avföringen
 • suddig eller minskad fantasifull och förutseende
 • förändring i nära eller avstånd fantasifulla och förutseende
 • obehag eller värk i bröstet

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Symtom på överdosering

 • Kalla, klibbiga porer och hud
 • minskad urin
 • dåsighet
 • torr mun
 • snabb, svag puls
 • förhöjd törst
 • yrsel, yrsel eller svimning
 • brist på mattrang
 • muskelvärk eller kramper
 • domningar eller stickningar i armar, tår eller läppar

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Chloroquine, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQHrT_SVcws

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är klorokin?

  Klorokin används för att förebygga eller behandla malaria orsakad av myggbett. Klorokin tillhör en klass av läkemedel som kallas anti-malaria. Klorokin används också för att behandla infektioner orsakade av en annan typ av parasit (amoeba).

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av klorokin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 • Vad händer om du tar för mycket Chloroquine Generic?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan behöva akut vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus

 • Hur förvarar man klorokin?

  Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur i en tätt sluten behållare, borta från värme och ljus.

 • Vad ska jag undvika när jag tar klorokin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Chloroquine Generic. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Chloroquine Generic?

  De allvarligaste biverkningarna är illamående, kräkningar, magkramper, huvudvärk och diarré kan förekomma. 


Hur man köper Klorokin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Chloroquine Generic utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 28 oktober 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska