Köp Atenolol utan recept

köpa atenolol utan recept

Köp Atenolol utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Tenormin online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Atenolol
Varumärke: Tenormin

köpa Atenolol Utan recept

vill du köpa Atenolol uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck, sänkning av hjärtfrekvensen, behandling av angina och anses säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Atenolol utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Tenormin Receptfria Priser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Tenormin utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Atenolol-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (ej till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Tenormin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
25 mg30 piller€ 93.00 Kontrollera produkten
25 mg60 piller€ 125.00 Kontrollera produkten
25 mg90 piller€ 141.00 Kontrollera produkten
25 mg120 piller€ 157.00 Kontrollera produkten
25 mg180 piller€ 177.00 Kontrollera produkten
50 mg30 piller€ 95.00 Kontrollera produkten
50 mg60 piller€ 129.00 Kontrollera produkten
50 mg90 piller€ 147.00 Kontrollera produkten
50 mg120 piller€ 165.00 Kontrollera produkten
50 mg180 piller€ 189.00 Kontrollera produkten
100 mg30 piller€ 99.00 Kontrollera produkten
100 mg60 piller€135.00 Kontrollera produkten
100 mg90 piller€ 155.00 Kontrollera produkten
100 mg120 piller€ 177.00 Kontrollera produkten
100 mg180 piller€ 207.00 Kontrollera produkten

Vad är Atenolol

Tenormin är ett beta-adrenerg blockerande medel. Dess roll är att blockera effekterna av adrenerga läkemedel, såsom adrenalin eller epinefrin, på nerverna i det sympatiska nervsystemet. Tenormin minskar hjärtfrekvensen och använde det för behandling av onormalt snabba hjärtrytmer, arteriell hypertoni, angina, akut hjärtinfarkt, takykardi (olika typer), kammarflimmer och andra. Är Atenolol en bra blodtrycksmedicin?

Är Atenolol en bra blodtrycksmedicin?

Atenolol används med eller utan andra mediciner för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Att sänka högt blodtryck hjälper till att förebygga stroke, hjärtinfarkt och njurproblem. Detta läkemedel används också för att behandla bröstsmärtor (kärlkramp) och för att förbättra överlevnaden efter en hjärtinfarkt.

Är Atenolol säkert på lång sikt?

Atenolol är i allmänhet säkert att ta under lång tid. Om du tar det för ett hjärtproblem eller för att förhindra migrän, fungerar det bäst när du tar det på lång sikt. Du måste kontrollera ditt blodtryck regelbundet om du tar atenolol under en längre tid mot migrän.

Tenormin droganvändning

Atenolol används ensamt eller tillsammans med olika läkemedel (jämförbart med hydroklortiazid) för att hantera högt blodtryck. Hög blodstress bidrar till arbetsbelastningen i centrum och artärer. Om det fortsätter under mycket lång tid, kanske centrum och artärerna inte fungerar korrekt.

 • Detta kan skada sinnets blodkärl, kranskärl och njurar, vilket leder till en stroke, kranskärlssvikt, eller njursvikt. Hög blodstress kan öka risken för hjärtinfarkt. Dessa problem kan också vara mycket mindre sannolikt att inträffa om blodstress hanteras.
 • Atenolol kan också användas för att hjälpa till att stoppa bröstvärk och för att sänka svårighetsgraden av hjärtinfarkter.

Denna medicin är en betablockerare. Det fungerar genom att påverka svaret på nervimpulser i vissa delar av kroppen, som centrum. Som ett resultat slår mitten långsammare och minskar blodstressen. När blodstressen sänks höjs mängden blod och syre till mitten.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Allmän: Patienter som redan har en betablockerare måste utvärderas noggrant innan Tenormin administreras. Initiala och efterföljande Tenormin-doser kan justeras nedåt beroende på kliniska observationer inklusive puls och blodtryck. Tenormin kan förvärra perifera arteriella cirkulationsrubbningar.
 2. Nedsatt njurfunktion: Läkemedlet bör användas med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion. 
 3. Djurtoxikologi: Kroniska studier med oral atenolol utförda på djur har avslöjat förekomsten av vakuolering av epitelceller från Brunners körtlar i tolvfingertarmen hos både han- och honhundar vid alla testade dosnivåer av atenolol (startande vid 15 mg/kg/dag eller 7,5 gånger det maximala rekommenderad human antihypertensiv dos*) och ökad incidens av förmaksdegeneration av hjärtan hos hanråttor vid 300 men inte 150 mg atenolol/kg/dag (150 respektive 75 gånger den maximala rekommenderade humana antihypertensiva dosen*).
 4. Ammande mödrar: Atenolol utsöndras i human bröstmjölk i förhållandet 1,5 till 6,8 jämfört med koncentrationen i plasma. Försiktighet bör iakttas när Tenormin ges till en ammande kvinna. Kliniskt signifikant bradykardi har rapporterats hos ammade spädbarn. För tidigt födda barn, eller spädbarn med nedsatt njurfunktion, kan vara mer benägna att utveckla biverkningar.
 5. Pediatrisk användning: Säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts.

Atenolol Läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Använda denna medicin med någon av nästa mediciner är normalt inte riktigt bra, men kan också krävas i vissa fall. Om varje läkemedel ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur vanligtvis du använder ett eller var och ett av läkemedlen.

 • Albuterol
 • Ceritinib
 • Klonidin
 • Crizotinib
 • Diltiazem
 • Lakosamid
 • Levalbuterol
 • Olodaterol
 • Ponesimod
 • Rivastigmin
 • Salmeterol
 • Siponimod
 • Terbutalin
 • Verapamil
 • Vilanterol

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan utlösa interaktioner. Diskutera tillsammans med din sjukvårdspersonal om du använder din medicin tillsammans med måltider, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem Tenormin

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Bradykardi (trög hjärtslag)
 • Hjärta block
 • Hjärtsvikt
 • Feokromocytom (tumör i binjurarna)
 • Diabetes
 • Hypertyreos (överaktiv sköldkörtel)
 • Hypoglykemi (lågt blodsocker)
 • Njursjukdom
 • Lungsjukdom (t.ex. bronkialastma, bronkit, emfysem)

Korrekt användning av Atenolol

Förutom att använda denna medicin, kan botemedel mot din hypertoni inbegripa viktkontroll och justeringar av de typer av måltider du äter, särskilt måltider med överdrivet natrium. Din läkare kommer att låta dig veta vilken av dessa som är viktigast för dig. Du bör undersöka tillsammans med din läkare tidigare än att ändra din viktminskning plan.

Vilken tid på dagen ska Atenolol tas?

Du kan ta dem på morgonen, vid måltiderna och vid sänggåendet. När du tar dem med mat kan du få färre biverkningar eftersom din kropp absorberar läkemedlet långsammare.

Många drabbade som har högt blodtryck kommer inte att upptäcka några tecken på problemet.

I själva verket kan många verkligen känna sig regelbundna. Det är viktigt att du helt enkelt tar din medicin exakt enligt anvisningarna och att du helt enkelt sparar dina möten tillsammans med din läkare även om du råkar verkligen må bra.

Kom ihåg att denna medicin inte kommer att behandla din högt blodtryck.

Du bör fortsätta att ta det enligt anvisningarna om du råkar räkna med att minska din blodstress och hålla nere den. Du kan behöva ta medicin mot högt blodtryck under resten av ditt liv. Om hypertoni inte ska hanteras kan det mycket väl utlösa kritiska problem som kan jämföras med kranskärlssvikt, blodkärlssjukdom, stroke eller njursjukdom.

Avbryt eller sluta inte ta denna medicin utan att först kontrollera med din läkare. Din läkare kanske vill att du regelbundet ska minska mängden du tar tidigare än att sluta helt. Vissa situationer kan bli värre när medicineringen avbryts helt plötsligt, vilket kan vara skadligt.

 

Kan atenolol orsaka minnesförlust?

Betablockerare som atenolol orsakar vanligtvis inte minnesförlust eller försämring av kognitiv funktion, även om det säkert är möjligt att du kan ha en reaktion i enlighet med dessa linjer (eller möjligen som ett resultat av någon av dina andra mediciner).

Lugar Tenormin dig?

Vad kommer Tenormin att göra? Atenolol ska hjälpa dig att känna dig lugn och avslappnad. Det kan ta lite tid för atenolol att få full effekt. Denna effekt bör minska ditt beteendeproblem.

Orsakar atenolol viktökning?

Ja. Viktökning kan uppstå som en bieffekt av vissa betablockerare. Den genomsnittliga viktökningen är cirka 2,6 pund (1,2 kg). Viktökning är mer sannolikt med äldre betablockerare, såsom atenolol (Tenormin) och metoprolol (Lopressor, Toprol-XL).

Tenormin Dosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. De olika doserna du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen är också beroende av den medicinska nackdelen som du kan använda medicinen för.

 • För oral dosering (tabletter):
  • För akut hjärtinfarkt:
   • Vuxna: 50 milligram (mg) tio minuter efter den sista intravenösa (IV) dosen antagen av en annan 50 mg tolv timmar senare. Sedan, 100 mg så snart som en dag eller 50 mg två gånger om dagen i ytterligare 6 till 9 dagar eller fram till utskrivning från sjukhuset.
   • Barn: Användning och dos bör bestämmas av din läkare.
  • För bröstvärk:
   • Vuxna: Till en början 50 milligram (mg) så snart som en dag. Din läkare kan förbättra din dos om så önskas.
   • Barn: Användning och dos bör bestämmas av din läkare.
  • För högt blodtryck:
   • Vuxna: Till en början 50 milligram (mg) så snart som en dag. Din läkare kan förbättra din dos om så önskas.
   • Barn: Användning och dos bör bestämmas av din läkare.

Är Tenormin detsamma som metoprolol?

Alla tre är tillgängliga som generiska läkemedel och märkesläkemedel: Metoprolol omedelbar frisättning: Lopressor. Metoprolol förlängd frisättning (ER): Toprol XL. Atenolol: Tenormin.

Är Tenormin ett kontrollerat ämne?

Tenormin 100 mg är inte ett kontrollerat ämne enligt lagen om kontrollerade ämnen (CSA).

Är Tenormin över disk?

Atenolol är ett receptbelagt läkemedel i USA, vilket innebär att man behöver ett recept från en licensierad medicinsk leverantör innan man kan få atenololtabletter från ett apotek. På grund av detta kan man inte bara köpa atenolol online och atenolol OTC är inte tillgängligt från apotek i USA.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Tenormin lagring

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Atenolol försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare undersöker dina framsteg vid vanliga besök för att verifiera att denna medicin fungerar och för att undersöka för bieffekter .

 • Att använda denna medicin om du är gravid kan skada ditt ofödda barn. Använd en effektiv typ av preventivmedel för att undvika att bli gravid. Om du antar att du har blivit gravid medan du använder medicinen, informera din läkare omedelbart.
 • Se till att någon läkare eller tandläkare som behandlar dig är medveten om att du använder denna medicin. Du kanske måste sluta använda denna medicin ett antal dagar tidigare än att ha kirurgiskt ingrepp.
 • Atenolol kan utlösa kranskärlssvikt hos vissa drabbade. Kontrollera med din läkare omedelbart om du har bröstsmärtor eller obehag; vidgade halsvener; överdriven trötthet; oregelbunden andning; oregelbunden hjärtslag; andnöd; svullnad av ansikte, fingrar, fot eller minskade ben; vikt förvärva; eller väsande andning.
 • Denna medicin kan utlösa justeringar i ditt blodsockerintervall. Dessutom kan denna medicin dölja indikatorer på lågt blodsocker, jämförbart med ett snabbt pulspris. Kontrollera tillsammans med din läkare om du har dessa problem eller om du råkar upptäcka en förändring i resultaten av dina blod- eller urinsockerbedömningar.
 • Denna medicin kan få vissa individer att ändra sig till mycket mindre alerta än de är vanligtvis. Om denna aspektpåverkan inträffar, kör inte bil, använd inte maskiner eller gör något som kan vara skadligt om du inte är pigg medan du tar atenolol.

Atenolol biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Suddig fantasifull och prescient
 • kyliga fingrar eller fot
 • förvirring
 • tuffa eller ansträngda andningsorgan
 • yrsel, svimning eller yrsel när du plötsligt reser dig från en bedrägeri eller sitter helt plötsligt
 • andnöd
 • svettas
 • täthet i bröstet
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • väsande andning

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Påverkar atenolol sömnen?

Även om atenolol inte hade någon effekt på subjektiva mått på sömn minskade detta hydrofila läkemedel också REM-frekvensen, vilket tyder på att det antingen har någon central effekt eller att REM-minskningen beror på en perifer "avskärmande" effekt.

Kan man dricka kaffe med atenolol?

När du använder betablockerare bör du också undvika att äta eller dricka produkter som innehåller koffein eller ta receptfria läkemedel mot hosta och förkylningar, antihistaminer och antacida som innehåller aluminium. Du bör också undvika att dricka alkohol, eftersom det kan minska effekterna av betablockerare.

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i granskningen av Atenolol, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas till alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Atenolol Tenormin?

  Tenormin är ett beta-adrenergt ämne. Det används för att behandla högt blodtryck, minskning av hjärtfrekvensen, behandling av angina

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Ta aldrig en dubbel dos av detta läkemedel. Om det nästan är dags för nästa dos hoppar du bara över den missade delen och fortsätter att ta medicinen enligt schemat.

 • Vad händer om du tar för mycket Tenormin?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Atenolol?

  Tabletter bör förvaras i rumstemperatur mellan 25-25 C (68-70 F) borta från ljus och fukt.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Atenolol?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Tenormin. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Atenolol Tenormin?

  Biverkningar är sällsynta och övergående om de uppstår. De kan inkludera svaghet, trötthet, yrsel, huvudvärk, depression, drömmar, sömnlöshet, minnesförlust, magkramper, diarré, förstoppning, illamående, feber, impotens, yrsel, långsam puls, lågt blodtryck, domningar, stickningar, kalla extremiteter, och ont i halsen och även allergi.

 • Vad är kontraindikationen?

  Överkänslighet, sick sinus syndrome, sinusbradykardi (hastighet långsammare än 50 per minut), atrioventrikulär blockering (grad II och III), arteriell hypotoni, akut eller kronisk hjärtsvikt, perifera blodflödesstörningar, amning. 


Hur man köper Atenolol utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 01 timmar 05 minuter

Hur man köper Tenormin utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 14 november 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska