Köp Alfuzosin utan recept

köp alfuzosin utan recept

Köp Alfuzosin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Uroxatral online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Alfuzosin
Varumärken): Uroxatral

köpa Alfuzosin Utan recept

vill du köpa Alfuzosin uppkopplad? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Alfuzosin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Uroxatral utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Alfuzosin utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Alfuzosin -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Alfuzosin utan recept.

Vad är Alfuzosin

Alfuzosin är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Alfuzosin läkemedelsanvändning

Alfuzosin används för att hantera indikatorer och tecken på godartad förstoring av prostata (godartad prostatahyperplasi eller BPH). Godartad förstoring av prostata är ett problem som kan hända hos män när de blir äldre. Prostatakörteln ligger under blåsan. När prostatakörteln förstoras, kan muskelvävnad i körteln förvandlas till tätt och komma in på det bästa sättet för röret som dränerar urin från urinblåsan. Detta kan orsaka problem med urinering, som kan jämföras med vanligt urinering, en svag ström vid urinering, eller en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan helt.

Alfuzosin hjälper till att lossa upp muskelvävnaden i prostata och blåsans öppning. Detta kan hjälpa till att förbättra urinströmmen eller sänka tecknen. Men alfuzosin kommer inte att krympa prostata. Prostatan kan bli större. Detta kan leda till att tecknen förändras till värre med tiden. Därför, även om alfuzosin kan minska problemen som kan tillskrivas förstorad prostata nu, bör kirurgiskt ingrepp fortfarande önskas förr eller senare.

Hur lång tid tar det för alfuzosin att börja verka?

Hur lång tid tar det för alfuzosin (Uroxatral) att fungera? Alfuzosin (Uroxatral) kan börja lindra dina BPH-symtom cirka 4 veckor efter att du påbörjat det. Det är viktigt att du fortsätter att ta alfuzosin (Uroxatral) även om du inte känner dig bättre direkt.

Sänker Alfuzosin hjärtfrekvensen?

Alfuzosin inducerade inga markanta förändringar i hjärtfrekvensen: endast en liten ökning observerades. Däremot orsakade propranolol bradykardi, mer markerad i upprätt läge. Palpitationer, huvudvärk, asteni och ortostatisk hypotoni rapporterades i alfuzosingruppen.

Hjälper alfuzosin njursten?

Resultaten bekräftade effekten av tamsulosin och alfuzosin för distala ureteriska stenar. Totalt 86,2% av patienter som tog tamsulosin och 76,7% av patienter som tog alfuzosin kunde driva ut sina stenar i slutet av studien jämfört med 50% av patienter som endast tog analgetika.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Postural hypotoni: Postural hypotoni med eller utan symtom (t.ex. yrsel) kan utvecklas inom några timmar efter administrering av Alfuzosin. Som med andra alfa -adrenerga antagonister finns det en potential för synkope. Patienter bör varnas för att sådana händelser kan inträffa och bör undvika situationer där skador kan uppstå om synkope uppstår. Det kan finnas en ökad risk för hypotoni/postural hypotoni och synkope när Alfuzosin tas samtidigt med antihypertensiva läkemedel och nitrater. Var försiktig när Alfuzosin administreras till patienter med symtomatisk hypotoni eller patienter som har haft ett hypotensivt svar på andra läkemedel.

 2. Patienter med nedsatt njurfunktion: Försiktighet bör iakttas när Alfuzosin ges till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).
 3. Patienter med nedsatt leverfunktion: Alfuzosin är kontraindicerat för patienter med måttlig eller svår nedsatt leverfunktion. Även om Alfuzosins farmakokinetik inte har studerats hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion, bör försiktighet iakttas när Alfuzosin ges till sådana patienter.
 4. Prostatacancer: Prostatacancer och godartad prostatahyperplasi (BPH) orsakar många av samma symtom. Dessa två sjukdomar samexisterar ofta. Därför bör patienter som tros ha BPH undersökas för att utesluta förekomsten av prostatacancer innan behandling med Alfuzosin påbörjas.

Uroxatral läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel borde inte vara riktigt bra. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra ett antal av de olika mediciner du tar.

 • Atazanavir
 • Bepridil
 • Boceprevir
 • Cisaprid
 • Klaritromycin
 • Cobicistat
 • Conivaptan
 • Darunavir
 • Dronedarone
 • Flukonazol
 • Fosamprenavir
 • Idelalisib
 • Indinavir
 • Itrakonazol
 • Ketokonazol
 • Lopinavir
 • Mesoridazin

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Använd säkert alkohol eller tobak läkemedel kan utlösa tillstånd att hända. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Andra medicinska problem Uroxatral

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Angina (ont i bröstet) 
 • Hjärtrytmproblem
 • Postural hypotoni 
 • Hypertoni
 • Leversjukdom, genomsnittlig eller extrem
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom

Korrekt användning av Alfuzosin

 1. Ta denna medicin exakt enligt din läkares anvisningar. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligt, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde.
 2. Denna medicin kommer med en informationsbroschyr om en person som är berörd. Läs och observera dessa anvisningar noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.
 3. Ta denna medicin med måltider och med samma måltid varje dag.
 4. Svälj piller med förlängd frisättning hela. Bryt inte, krossa eller tugga det.

Alfuzosin dosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. Dessutom olika doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du är tar medicinen lita på den medicinska nackdelen som du kanske använder medicinen för.

 • För oral dosering (förlängd tablett):
  • För godartad prostatahyperplasi (BPH):
   • Vuxna: 10 milligram (mg) så snart som en dag.
   • Barn: Användning borde inte vara till stor hjälp.

Missad dosering

Om du saknar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Vilken är den bästa tiden att ta Alfuzosin?

För att undvika skador på grund av yrsel eller svimning kan din läkare säga till dig att ta din första dos alfuzosin med mat vid sänggåendet så att din kropp kan vänja sig vid dess effekter. Ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av det. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det efter samma måltid varje dag.

Kan jag ta alfuzosin efter frukost?

Alfuzosin ska tas precis efter att ha ätit mat. Detta kommer att göra det lättare för din kropp att ta upp medicinen. Ta alfuzosin efter samma måltid varje dag. Ta det inte på fastande mage.

Kan man dricka på alfuzosin?

Din läkare kanske vill ta ditt blodtryck då och då, särskilt när du börjar behandlingen. Du rekommenderas att inte dricka alkohol medan du tar alfuzosin. Alkohol ökar risken för biverkningar från alfuzosin, såsom svimningskänsla eller yrsel.

Alfuzosin Förvaring

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Alfuzosin Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare undersöker dina framsteg vid vanliga besök för att göra det möjligt för denna medicin fungerar korrekt och att undersöka för bieffekter.

 • Använd inte detta läkemedel om du tar ketokonazol, itrakonazol eller ritonavir.
 • Yrsel, yrsel eller svimning kan hända efter att du har använt detta läkemedel, särskilt när du reser dig från en bedrövlighet eller sittplats. Att gå upp långsamt kan hjälpa till att minska denna nackdel. Om du känner dig yr, lägg dig ner så att du inte svimmar. Sitt sedan bara några ögonblick tidigare än att stå för att stoppa yrseln från att återvända.
 • Denna medicinering kan leda till att vissa individer byter till yrsel eller mycket mindre uppmärksam än de brukar. Kör inte bil eller gör något som kan vara skadligt förrän du förstår hur denna medicin påverkar dig.
 • Tala om för din ögonläkare (ögonläkare) att du har använt eller använder denna medicin tidigare än kataraktkirurgi eller varannan ögonprocess. Detta läkemedel kan utlösa en kritisk nackdel som kallas Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).
 • Ring din läkare omedelbart om du råkar ut för expertis a kronisk erektion. Detta är en särskilt ovanlig aspekt, men när den inte behandlas kan den leda till evighet erektil dysfunktion (impotens).
 • Kontakta din läkare omedelbart om du har en arm igen eller ont i käkenont i bröstet eller obehag, brösttäthet eller tyngd, snabb eller oregelbunden hjärtslag, illamående eller svettning.
 • Godartad prostatahyperplasi kan ha samma tecken som de flesta cancerformer i prostata. De kan vanligtvis hända kollektivt. Din läkare kan ta en titt på förekomsten av de flesta cancerformer tidigare än du börjar använda denna medicin.
 • Ta inte olika läkemedel förrän de har nämnts tillsammans med din läkare. Detta består av receptbelagda eller receptfria (receptfria [OTC]) läkemedel och naturliga eller vitamintillskott.

Alfuzosin biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Bröstvärk
 • frossa
 • kyliga svettningar
 • förvirring
 • svimning
 • snabb, dunkande eller oregelbunden hjärtslag eller puls
 • smärtsam eller förlängd erektion av penis

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

Krymper alfuzosin prostatan?

Alfuzosin hjälper till att slappna av musklerna i prostatan och öppningen av urinblåsan. Detta kan bidra till att öka urinflödet eller minska symtomen. Men alfuzosin kommer inte att krympa prostatan. Prostatan kan fortsätta att bli större.

Får alfuzosin dig att kissa mer?

Alfuzosin hjälper till att slappna av musklerna i prostatan och öppningen av urinblåsan. Detta kan bidra till att öka urinflödet eller minska symtomen.

Orsakar Alfuzosin demens?

I den ojusterade kohorten var incidensen av demens i tamsulosin-, doxazosin-, terazosin-, alfuzosin- och ingen medicineringskohorter 17.96%, 18.55%, 20.64%, 17.6212TP1T, respektive .T.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Alfuzosin, används uteslutande för de informativa funktionerna, och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till distributören av hälsovård.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Alfuzosin Uroxatral?

  Alfuzosin är en alfa-blockerare. Det används vid behandling av godartad prostatahyperplasi hos män med förstorad prostata. 

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Alfuzosin, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 • Vad händer om du tar för mycket Uroxatral?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur Alfuzosin ska förvaras?

  Förvara Uroxatral vid 77 grader F (25 grader C) i en tätt sluten behållare. 

 • Vad ska jag undvika när jag tar Alfuzosin?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Uroxatral. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Alfuzosin Uroxatral?

  De vanligaste biverkningarna är dåsighet, yrsel, magont, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet.


Hur man köper Alfuzosin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Uroxatral utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 6 november 2021 av Milos Vermue

sv_SESvenska