Köp Aciclovir Utan Recept? (2021)

köp aciklovir

¿Köper Acyclovir utan recept är online svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Aciklovir online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Aciklovir
Varumärken): Zovirax, Zovirax kräm

Köp Aciclovir online utan recept

vill du köp Aciclovir online? På den här sidan kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept tidigare från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvård och dermatologi för behandling av akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Aciclovir utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
200 mg30 piller€ 97.00
200 mg60 piller€ 131.00
200 mg90 piller€ 149.00
200 mg120 piller€ 169.00
200 mg180 piller€ 195.00
400 mg30 piller€ 109.00
400 mg60 piller€ 155.00
400 mg90 piller€ 185.00
400 mg120 piller€ 217.00
400 mg180 piller€ 267.00
800 mg30 piller€ 165.00
800 mg60 piller€ 113.00
800 mg90 piller€ 201.00
800 mg120 piller€ 237.00
800 mg180 piller€ 297.00

Köp Aciclovir utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Aciclovir utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Aciclovir -priserna utan att recept krävs. De skickar över hela världen (Inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de erbjuder utmärkt service för att köpa Aciclovir utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
5 mg
1 rör
€ 87.00
5 mg
2 rör
€ 111.00
5 mg
4 rör
€ 125.00
5 mg
6 rör
€ 139.00
5 mg8 rör
€ 147.00

Vad är Aciclovir?

Aciclovir oral tablett är ett receptbelagt läkemedel som är tillgängligt som varumärket Aciclovir. Det finns också som ett generiskt läkemedel. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än varumärkesversionen. I vissa fall kanske de inte finns i alla styrkor eller former som märkesläkemedlet.

Aciclovir kommer också som en oral kapsel, oral suspension, buckal tablett, topikal kräm och topikal salva. Dessutom finns Aciclovir tillgängligt som ett intravenöst läkemedel, som endast ges av en vårdgivare. Detta läkemedel kan användas som en del av kombinationsterapi. Detta innebär att du kan behöva ta det tillsammans med andra mediciner.

Hur effektivt är aciklovir?

Det är viktigt att veta att Aciclovir inte kan döda virusen. Således kommer det alltid att finnas virus i kroppen som kan orsaka symtom igen. Aciklovir är dock mycket effektivt för att hämma och minska symtomen.

 • Du kan använda detta läkemedel under graviditet och om du ammar. Dessutom, för att köra och dricka alkohol, är detta Aciclovir inte ett problem. När du använder detta läkemedel kan du uppleva följande biverkningar: feber, trötthet, huvudvärk, hudirritation (klåda) och gastrointestinala symtom. Sällan kan du också uppleva håravfall, förvirring och anemi. Lever- eller njursjukdom är också möjlig.

Kombinera inte detta läkemedel med ciklosporin (ett immunsupprimerande läkemedel) och läkemedel mot HIV. Kombination med ciklosporin kan vara skadligt för njurarna. Obs: Kom ihåg att alltid avsluta en behandling. Du borde inte avbryta det.

Är det säkert att ta Acyclovir dagligen?

Efter avslutad behandling var frekvensen av återfall (0,71 per 28 dagar) signifikant mindre än förbehandlingsperioden (p = 0,001). Inga viktiga biverkningar sågs. Man drar slutsatsen att långvarig suppression med Acyclovir är säker och effektiv för patienter med återkommande genital herpes.

Hur fungerar Aciclovir?

Aciklovir förhindrar att virus sprids ytterligare och orsakar att sjukdomen bryter ut. I bältros och könsherpes kommer du att se effekten fungera efter några dagar. I munsår fungerar läkemedlet omedelbart. Ju tidigare du börjar behandlingen, desto bättre kommer den att fungera. En behandlingskurs varar vanligtvis mellan 2 och 10 dagar. Var noga med att slutföra denna behandling.

 • Du kan ta tabletterna med lite vatten eller i fallet med lösliga tabletter: lös dem i vatten. Ta läkemedlet före, under eller efter att ha ätit.
 • Det är viktigt att sprida intagstiderna under dagen. Detta sker vanligtvis var fjärde timme. Detta håller en konstant mängd aktiv ingrediens i din kropp hela tiden. På natten behöver du inte göra detta. Här räcker det att ta en dos innan du lägger dig och nästa dos när du står upp.

Varför fungerar inte Acyclovir för Covid-19?

Coronavirus är ganska knepigt, säger Seley-Radtke. Enkla nukleotidhärmar som Acyclovir kommer inte att fungera, eftersom dessa virus har ett annat protein som fungerar som en redaktör, övervakar polymerasets arbete, känner igen lockbetet och skär ut det.

Dosering

Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat, vanligtvis 2 till 5 gånger om dagen enligt anvisningar från din läkare. Drick mycket vätska medan du tar denna medicin om inte din läkare ordinerar något annat. Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, skaka flaskan väl före varje dos.

Mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos. Denna medicin fungerar bäst när den startas vid det första tecknet på ett utbrott, enligt anvisningar från din läkare. Det kanske inte fungerar lika bra om du skjuter upp behandlingen.

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Hos barn är doseringen också baserad på vikt. Denna doseringsinformation gäller för Aciclovir orala tabletter. Alla möjliga doser och läkemedelsformer kanske inte ingår här. Din dos, läkemedelsform och hur ofta du tar läkemedlet beror på:

 • Din ålder
 • Tillståndet som behandlas
 • Hur allvarligt ditt tillstånd är
 • Andra medicinska tillstånd du har
 • Hur du reagerar på den första dosen

Hur mycket acyklovir kan jag ta per dag?

Den vanliga dosen är en 200 mg tablett som tas fyra gånger om dagen.

 • Du bör försöka att avståndet mellan varje dos med 6 timmar
 • Du ska ta Aciclovir 800 mg tabletter tills din läkare säger åt dig att sluta. Tala med din läkare innan du tar Aciclovir 800 mg tabletter om något av ovanstående gäller

Vad används 400 mg acyklovir till?

Aciclovir tabletter är indicerade för behandling av herpes simplex-virusinfektioner i hud och slemhinnor inklusive initial och återkommande genital herpes (exklusive neonatal HSV och allvarliga HSV-infektioner hos immunförsvagade barn).

Vilket är starkare valacyclovir eller acyclovir?

Studier visar att en liten dos på 500 mg Valacyclovir är lika effektiv som en större dos på 800 mg Acyclovir vid behandling av HSV.

Vad används läkemedlet acyklovir för att behandla?

Aciclovir (eller Acyclovir) är ett antiviralt läkemedel. Det behandlar infektioner orsakade av herpesvirus (herpes simplex), inklusive: munsår. genital herpes.

Acyclovir är ett viktigt antiviralt medel vid behandling av herpes simplex- och varicella zoster-virusinfektioner. Även om läkemedlet tolereras väl, har allvarlig nefrotoxicitet, som ofta leder till akut njursvikt, observerats hos patienter.

Påskyndar Acyclovir läkningen?

Det kan påskynda läkningen av såren och minska symtomen (som stickningar, smärta, sveda, klåda). Acyclovir tillhör en klass av läkemedel som kallas antivirala medel. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av viruset.

Är Acyclovir ett antiinflammatoriskt?

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kommer sannolikt att användas samtidigt med Acyclovir eller Valacyclovir i klinisk praxis, men studien om säkerheten för sådana kombinationer rapporterades sällan.

Sänker acyklovir ditt immunförsvar?

Våra data visar att lågdos Acyclovir verkligen minskar cytokinsvaret från CD4+ T-celler på det sena virala proteinet pp65 och indikerar en potentiell roll för detta läkemedel som ett medel för att modulera CMV-specifik immunitet.

Aciclovir biverkningar

Aciclovir oral tablett orsakar inte dåsighet men det kan orsaka andra biverkningar. Några av de mer vanliga biverkningarna av Aciclovir oral tablett inkluderar:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarre
 • Huvudvärk
 • Svaghet

Vem bör inte ta Acyclovir?

Du ska inte ta Acyclovir buckala tabletter (Sitavig) om du är allergisk mot mjölkproteiner. Tala om för din läkare om du någonsin har haft: njursjukdom; eller ett svagt immunförsvar (orsakat av sjukdom eller genom användning av viss medicin).

Kan du dricka kaffe medan du tar Acyclovir?

När det gäller koffein och Tylenol, två av de saker som med största sannolikhet kommer att konsumeras under Valtrex, är det okej att ta dem om inte annat sagts av en läkare.

Sällsynta biverkningar

Ring din läkare omedelbart om du har allvarliga biverkningar. Ring 911 om dina symtom känns livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation. Ovanliga förändringar i ditt humör eller beteende. Symtom kan inkludera:

 • Aggressivt beteende
 • Ostadiga eller skakiga rörelser
 • Förvirring
 • Problem att tala
 • Hallucinationer (att se eller höra något som inte finns där)
 • Krampanfall
 • Koma (att vara medvetslös under lång tid)

Minskning av dina röda blodkroppar och blodplättar. Symtom kan inkludera:

 • Trötthet

Hudreaktioner. Symtom kan inkludera:

 • Håravfall
 • Utslag
 • Att huden går sönder eller lossnar
 • Nässelfeber
 • Stevens-Johnsons syndrom. Detta är en sällsynt, allergisk hudreaktion.

Njursvikt. Symtom kan inkludera:

 • Njur- eller flanksmärta (smärta i sidan och ryggen)
 • Blod i din urin

Allergisk reaktion. Symtom kan inkludera:

 • Problem att andas
 • Svullnad i halsen eller tungan
 • Utslag
 • Nässelfeber
 • Leverproblem
 • Träningsvärk
 • Förändringar i din vision

Försvinner biverkningar av acyclovir?

Vissa biverkningar av Acyclovir kan uppstå som vanligtvis inte behöver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandlingen eftersom din kropp anpassar sig till medicinen. Din sjukvårdspersonal kanske också kan berätta för dig om sätt att förebygga eller minska några av dessa biverkningar.

Aciklovir -interaktioner

En interaktion är när ett ämne förändrar hur ett läkemedel fungerar. Detta kan vara skadligt eller förhindra att läkemedlet fungerar bra. För att förhindra interaktioner bör din läkare hantera alla dina mediciner noggrant. Var noga med att berätta för din läkare om alla mediciner, vitaminer eller örter du tar. För att ta reda på hur detta läkemedel kan interagera med något annat du tar, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vilka droger bör inte tas med Acyclovir?

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka njurproblem (inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel-NSAID som Ibuprofen, Naproxen). Acyclovir är mycket lik valacyclovir. Använd inte mediciner som innehåller Valacyclovir när du använder Acyclovir.

Varför kan jag inte ta ibuprofen med acyclovir?

Inga interaktioner hittades mellan Acyclovir och Ibuprofen. Detta betyder inte nödvändigtvis att det inte finns någon interaktion. Rådgör alltid med din vårdgivare.

Vad ska jag göra om någon överdoser?

Du kan ha farliga nivåer av läkemedlet i kroppen och uppleva allvarligare biverkningar. Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel, kontakta din läkare eller lokala giftkontrollcenter.

Om dina symtom är allvarliga, ring 911 eller gå till närmaste akutmottagning direkt när du använder Aciclovir för tillfället.

Missad dos

Ta din dos så snart du kommer ihåg det. Men om du kommer ihåg några timmar innan din nästa schemalagda dos, ta bara en dos. Försök aldrig komma ikapp genom att ta två doser samtidigt. Detta kan leda till farliga biverkningar.

Lagring

 • Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur. Håll det mellan 59 ° F och 77 ° F (15 ° C och 25 ° C).
 • Håll det borta från ljus.
 • Förvara inte detta läkemedel i fuktiga eller fuktiga utrymmen, såsom badrum.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Acyclovir?

  Acyclovir hämmar tillväxten av vissa typer av virus. För virusinfektioner såsom genital herpes (en sexuellt överförbar sjukdom), bältros (herpes zoster-virus) och munsår (herpes simplex-virus). Även för att förebygga virusinfektioner hos personer med nedsatt resistens, till exempel efter organtransplantationer.

 2. Vad händer om du tar för mycket av denna drog?

  Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att dö eller andas, ring nödlinjen. Annars kontaktar du ett giftkontrollcenter direkt.

 3. Vad ska du göra om du missar en dos?

  Ta din dos så snart du kommer ihåg det. Men om du kommer ihåg några timmar innan din nästa schemalagda dos, ta bara en dos. Försök aldrig komma ikapp genom att ta två doser samtidigt. Detta kan leda till farliga biverkningar.

 4. När ska man använda Acyclovir?

  Din läkare kan ordinera Acyclovir för personer med totalt nedsatt immunitet, till äldre personer med svåra symtom eller om infektionen är i huvud- och halsområdet. Impact Acyclovir förhindrar att infektionen förökar sig och stoppar därmed utbrottet av sjukdomen. Efter några dagar märker du att besvären minskar. Acyclovir kan inte döda infektionen i en nödsituation.

 5. Vilken är den normala dosen att använda?

  Normalt börjar behandlingen med 100 mg 5 gånger per dag, i 7 dagar sedan.

 6. Hur förvarar man acyclovir?

  Förvara detta läkemedel i rumstemperatur. Håll den mellan 59°F och 77°F (15°C och 25°C). Håll den borta från ljus. Förvara inte denna medicin i fuktiga eller fuktiga områden, såsom badrum.

 7. Var ska man hålla utkik efter när man använder Aciclovir?

  Om det finns smärta i överkroppen, gul missfärgning av ögonen, missfärgad avföring eller mycket mörk urin, bör du kontakta din läkare. Njurstörningar. Detta kan märkas av frekventa små anfall av urinering, ofta dricker och urinerar, blod i urinen eller smärta i buken. Överkänslighet mot detta läkemedel. Du kan märka detta genom klåda, utslag eller nässelfeber. I sällsynta fall kan andningsbesvär, svimning eller svullnad uppstå.

 8. Vad ska jag göra om jag glömde att ta mina mediciner?

  Är det mindre än 1 timme innan du behöver ta nästa dos? Hoppa sedan över den glömda dosen och återuppta ditt normala schema. Du tar den glömda dosen i slutet av behandlingen. Du skjuter därför upp den minut du avslutar kursen. För att förhindra återkommande infektioner: Om du använder läkemedlet för att förebygga en infektion är det viktigt att ta det läkemedel som uppstår.

  Om du har glömt att ta en dos: Om du tar detta läkemedel två gånger om dagen, tar det mer än 4 timmar innan du tar nästa dos som vanligt? Ta sedan den glömda dosen. Om det är mindre än 4 timmar, hoppa över dosen. Om du tar detta läkemedel 3, 4 eller 5 gånger om dagen, tar det mer än 2 timmar innan du tar nästa dos som vanligt? Ta sedan den glömda dosen. Kommer det att ta mindre än 2 timmar? Hoppa sedan över den glömda dosen.

Hur man köper Acyklovir utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur du tar Acyclovir utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet.

  Det är väldigt viktigt att göra bra forskning om Acyclovir, se i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla de olika typerna av Acyclovir här.

 2. Titta på priserna på Acyclovir i ett av våra tabeller på den här sidan.

  När du har gjort din första undersökning rekommenderar vi att du jämför och tittar på alla priser på Acyclovir.
  Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Acyclovir utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Acyclovir utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar.
  Titta på alla olika typer av läkemedel här.

Senast uppdaterad den 8 november 2021 av Toni El Clikos

sv_SESvenska