Köp Trimox utan recept

¿Köper Trimox utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Amoxicillin online utan krångel och snabbt.

Amoxicillin varumärken och produkter

Behandlingar och ingredienser

Trimox innehåller Amoxicillin och används för bakteriebehandling. Det är ett antibiotikum från penicillingruppen för att bekämpa olika typer av infektioner orsakade av bakterier hos män.

Köp Trimox utan recept

vill du köp Trimox online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör gruppen av läkemedel som kallas penicillinantibiotika och anses av flera läkare vara säkert att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper Trimox utan recept eller kolla alla priser på detta läkemedel.

Beställ Trimox utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Trimox utan att använda recept, recensenter från Uniquepharmaceuticals.com har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Trimox-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Trimox utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
20 mg10 piller€ 83.00 Kontrollera produkten
20 mg30 piller€ 103.00 Kontrollera produkten
20 mg60 piller€ 136.00 Kontrollera produkten
20 mg90 piller€ 168.00 Kontrollera produkten
20 mg120 piller€ 198.00 Kontrollera produkten
40 mg10 piller€ 88.00 Kontrollera produkten
40 mg30 piller€ 108.00 Kontrollera produkten
40 mg
60 piller€ 143.00 Kontrollera produkten
40 mg90 piller€ 186.00 Kontrollera produkten
40 mg120 piller€ 216.00 Kontrollera produkten

Varför ordineras detta läkemedel?

Trimox används för att behandla vissa infektioner orsakade av bakterier, såsom lunginflammation; bronkit (infektion i luftvägsrören som leder till lungorna); och infektioner i öronen, näsan, halsen, urinvägarna och huden. Det används också i kombination med andra mediciner för att eliminera H. pylori, en bakterie som orsakar sår. Trimox är i en klass av läkemedel som kallas penicillinliknande antibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Antibiotika som amoxicillin fungerar inte för förkylningar, influensa och andra virusinfektioner. Att ta antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

Hur ska detta läkemedel användas?

 • Trimox kommer som en kapsel, en tablett, en tuggtablett och som en suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis var 12:e timme (två gånger om dagen) eller var 8:e timme (tre gånger om dagen) med eller utan mat. Längden på din behandling beror på vilken typ av infektion du har.
 • Ta amoxicillin vid ungefär samma tider varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta amoxicillin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.
 • Skaka suspensionen väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. Suspensionen kan placeras direkt på barnets tunga eller läggas till formel, mjölk, fruktjuice, vatten, ginger ale eller annan kall vätska och tas omedelbart.
 • Tuggtabletterna ska krossas eller tuggas noggrant innan de sväljs.
 • Svälj tabletterna och kapslarna hela med ett helt glas vatten; tugga eller krossa dem inte.
 • Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med amoxicillin. Om dina symtom inte förbättras eller förvärras, kontakta din läkare.
 • Ta amoxicillin tills du är klar med receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta amoxicillin för tidigt eller hoppar över doser kan det hända att din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna kan bli resistenta mot antibiotika.

Andra användningsområden för detta läkemedel

Trimox används också ibland för att behandla borrelia, för att förhindra mjältbrandsinfektion efter exponering och för att behandla mjältbrandsinfektion i huden. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Vilka särskilda försiktighetsåtgärder bör jag följa?

Innan du tar amoxicillin,

 • tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot amoxicillin; penicillin antibiotika; cefalosporin-antibiotika såsom cefaclor, cefadroxil, cefazolin (Ancef, Kefzol), cefepim (Maxipime), cefixim (Suprax), cefotaxim (Claforan), cefotetan, cefoxitin (Mefoxin), cefpodoxim, cefflarolinedi, (ceftprolinedi), Tazicef, i Avycaz), ceftibuten, ceftriaxon, cefuroxim (Ceftin, Zinacef) och cefalexin (Keflex); andra mediciner; eller någon av ingredienserna i amoxicillinkapslar, tabletter eller suspension. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
 • berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: allopurinol (Lopurin, Zyloprim), andra antibiotika, antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven), p-piller och probenecid (Probalan, i Col-Probenecid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
 • Tala om för din läkare om du har mononukleos (ett virus; även kallat "mono") och om du har eller någonsin har haft njursjukdom, allergier, astma, hösnuva eller nässelfeber.
 • berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar amoxicillin, kontakta din läkare.
 • om du har fenylketonuri (PKU, ett ärftligt tillstånd där en speciell diet måste följas för att förhindra utvecklingsstörning) bör du veta att vissa amoxicillin-tuggtabletter är sötade med aspartam som bildar fenylalanin.

Vilka speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Vilka biverkningar kan detta läkemedel orsaka?

Trimox kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

 • illamående
 • kräkningar
 • diarre
 • förändringar i smak
 • huvudvärk

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta amoxicillin och kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

 • utslag
 • hudblåsor eller peeling
 • klåda
 • nässelfeber
 • väsande andning
 • svårigheter att svälja eller andas
 • svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon
 • svår diarré (vattnig eller blodig avföring) som kan uppstå med eller utan feber och magkramper (kan uppstå upp till 2 månader eller mer efter din behandling)

Trimox kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online.

Vad ska jag veta om förvaring och kassering av detta läkemedel?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara kapslarna och tabletterna i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Den flytande medicinen bör helst förvaras i kylskåp, men den kan förvaras i rumstemperatur. Frys inte. Kassera oanvänd flytande medicin efter 14 dagar.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle.

Vid akut/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrollens hjälplinje. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

 • grumlig eller blodig urin
 • minskad urinering
 • svullnad av någon del av kroppen
 • förvirring
 • illamående
 • kräkningar

Vilken annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på amoxicillin.

Om du är diabetiker, använd Clinistix eller TesTape (inte Clinitest) för att testa din urin för socker medan du tar denna medicin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på. Om du fortfarande har symtom på infektion efter att du avslutat amoxicillin, ring din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad används ett amoxicillin för?

  Amoxicillin är ett penicillinantibiotikum. Det används för att behandla bakterieinfektioner, såsom bröstinfektioner (inklusive lunginflammation) och tandbölder. Det kan också användas tillsammans med andra antibiotika och mediciner för att behandla magsår.

 • Hur länge ska jag ta amoxicillin 500mg?

  Den rekommenderade dosen av amoxicillin för en måttlig bröstinfektion hos en normal frisk vuxen är 500 mg var 8:e timme (eller tre gånger om dagen) eller 875 mg var 12:e timme. Amoxicillin är en typ av penicillinantibiotika som bekämpar bakterier.

 • Är det dåligt att ta amoxicillin?

  Amoxicillin är ett säkert och prisvärt antibiotikum; det är dock inte rätt antibiotikum för alla infektioner. Det är viktigt att inte dela din antibiotika med någon. Ett antibiotikum skrivs ut specifikt för dig och din speciella typ av bakterieinfektion.

 • Kan amoxicillin göra dig sömnig?

  När du tar amoxicillin för att bekämpa en infektion är det normalt att känna sig trött. Men om du'är överdrivet trött till den grad att du känner dig svag, svimmar eller kämpar för att hålla dig vaken, kontakta läkare.

 • Kan jag ta amoxicillin 500 mg två gånger om dagen?

  Amoxicillin tas vanligtvis tre gånger om dagen, men kan ges två gånger om dagen. Amoxicillin kan tas med eller utan mat – mat har ingen effekt på läkemedlet.

 • Kan jag ta amoxicillin på fastande mage?

  Du kan ta det med eller utan mat. Om det gör ont i magen, ta det med mat. Ta din medicin med jämna mellanrum. Ta inte din medicin oftare än vad som anges.

 Hur köper man Trimox utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Trimox utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet

  Efter att du gjort din första efterforskning rekommenderar vi dig att jämföra och titta på alla priser på trimox Titta på alla de olika typerna av Amoxicillin här.

 2. Titta på priserna på Amoxicillin i en av våra tabeller på denna sida

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Amoxicillin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Trimox här.

 3. Köp Amoxicillin utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Trimox utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av Trimox här.

Senast uppdaterad den 2 januari 2022 av Toni El Clikos

sv_SESvenska