Kan du ta alkohol och Viagra samtidigt?

Många män som använder alkohol och Viagra på samma gång. Bara för att de behöver något för att konsumera något när de använder det ena eller det andra. Att kombinera de två kan å andra sidan ha en negativ inverkan på din förmåga att få erektion. Ta reda på hur mycket alkohol du säkert kan dricka när du tar Viagra.

Kan Viagra tas med alkohol?

För män som lider av erektil dysfunktion, Viagra är det valda läkemedlet. Men dricka är utan tvekan en av anledningarna till att du kan lida av erektil dysfunktion i första hand. Även om alkohol kan hjälpa dig att övervinna ångest, kommer det sannolikt att ha en negativ inverkan på din sexuella funktion.

Alkohol kan orsaka hormoninducerad ED genom att påverka en stor hormonproducerande körtel i hjärnan, vilket resulterar i lägre testosteronproduktion och sannolikt hormoninducerad ED. Nerverna i penis som orsakar erektion tros påverkas av alkoholhalten, även om den exakta mekanismen genom vilken alkohol orsakar ED är okänd. Du bör undvika att dricka alkohol om du använder Viagra eftersom du har upplevt erektionsproblem tidigare.

Dessutom, alkohol och Viagra (liksom alla andra Viagra piller eller Sildenafil) kan interagera. Blodtrycket sänks med både Viagra och alkohol. Om ditt blodtryck går för lågt kan du ha yrsel, yrsel, svimning, huvudvärk och till och med hjärtslag. Dessa Viagra -biverkningar är inte bara skadliga, utan de har heller ingen effekt på din sexuella prestation.

Ingen alkohol med Viagra?

Även om det är viktigt att begränsa din alkoholkonsumtion medan du använder Viagra, är det också säkert att ha en blygsam mängd alkohol, motsvarande 2 - 3 drycker - så det är inget fel med ett glas vin eller en öl.

Utlöser alkohol erektil dysfunktion?

Att begränsa din konsumtion medan du tar Viagra är inte bara viktigt, det kommer också att göra det lättare att bekämpa ED och andra sexuella problem. Enligt studier är alkoholism kopplat till ett antal sexuella dysfunktioner hos män, inklusive intermittent utlösning, a brist på libidooch problem med att nå orgasm. I en uppföljande forskning förbättrades de som avstod från alkohol i två – tre månader till samma nivå som kontrollgruppen.

Ökad alkoholkonsumtion kan öka ditt LDL -kolesterol, vilket innebär att du riskerar diabetes och hjärt-kärlsjukdom, som båda kan leda till ED. För mycket alkoholbruk kan orsaka prostatabesvär och låga testosteronnivåer, vilket kan bidra till erektil dysfunktion. Slutligen, om du vill ha en mer framgångsrik konversation, dra ner på spriten.

sv_SESvenska