Kup kwetiapinę bez recepty

kup kwetiapinę bez recepty

Kup kwetiapinę bez recepty online nie jest trudne? Nie martw się, z nami możesz kup kwetiapinę online bez żadnych kłopotów i szybko.

Składnik czynny: Kwetiapina
Marka(i): Seroquel, Qutan

Kup Kwetiapina Bez recepty

Czy chcesz Kup Kwetiapina online? Na tej stronie możesz zobaczyć, gdzie możesz zamówić ten lek bez recepty otrzymanej od lekarza. Bezpieczny, niezawodny i dyskretny. Lek ten należy do leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu problemu ostrej i przewlekłej psychozy i jest uważany przez wielu lekarzy za bezpieczny do zamawiania online. Chcesz wiedzieć więcej? Następnie sprawdź najczęściej zadawane pytaniajak kupić kwetiapinę bez recepty lub zaznacz wszystkie ceny tego leku.

Zamów kwetiapinę bez cen na receptę

W poniższej tabeli możesz zobaczyć, gdzie możesz zamówić Kwetiapina bez recepty, recenzenci z Uniquepharmaceuticals.com sprawdzili wszystkie ceny w internecie i doszli do wniosku, że Medpillstore zapewnia najlepsze ceny kwetiapiny bez recepty. Wysyłają na cały świat (nie do USA/Kanady), ich zapasy znajdują się zarówno w UE, jak i za granicą, i zapewniają doskonałą obsługę zakupu kwetiapiny bez recepty.

Zalecenie dotyczące leku kwetiapiny

W przypadku psychozy bez pobudzenia podawać lek przeciwpsychotyczny, kierując się głównie przyczyną psychozy, skutecznością, negatywnymi skutkami i rodzajem podania. Jeśli dominuje pobudzenie, podaj benzodiazepinę. Jeśli to nie jest możliwe, podaj mieszankę haloperidolu i prometazyny. Psychoza oporna na leki będzie leczona klozapiną po kolejnym zastosowaniu dwóch całkowicie różnych leków przeciwpsychotycznych. Wskazane jest intensywne monitorowanie, przypominające monitorowanie leukocytów ze względu na możliwość agranulocytozy. 

Dysfunkcja afektywna dwubiegunowa jest leczona przez grupę specjalistów lub w ramach sesji z nimi. W przypadku skrajnych epizodów maniakalnych lekami pierwszego wyboru są haloperidol, olanzapina, kwetiapina lub risperidon. W przypadku epizodu skrajnej depresji lekami pierwszego wyboru są kwetiapina lub mieszanina olanzapiny i fluoksetyny (SSRI). Pomyśl o litie lub kwasie walproinowym jako monoterapii dla każdej postaci epizodów.

Wskazania kwetiapiny

 • Lekarstwo na schizofrenię.
 • Leczenie rozsądnych lub skrajnych epizodów maniakalnych i skrajnych epizodów depresyjnych w dysfunkcji afektywnej dwubiegunowej.
 • Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych u pacjentów z dysfunkcją afektywną dwubiegunową, którzy wcześniej dobrze reagowali na kwetiapinę.

Wyłącznie zarządzana pigułka startowa:

 • środek wspomagający główny epizod depresyjny u osób cierpiących na jednobiegunową melancholię, które nie reagują odpowiednio na monoterapię lekiem przeciwdepresyjnym; weź pod uwagę profil bezpieczeństwa przed rozpoczęciem.

Co należy omówić z lekarzem przed zastosowaniem tego leku?

 • Być w ciąży
  • Teratogeneza: U ludzi brak informacji. Oznaki szkodliwości u zwierząt.
  • Wpływ farmakologiczny: Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować problemy pozapiramidowe, jeśli są stosowane w trzecim trymestrze ciąży oraz objawy odstawienia u noworodka, gdy są stosowane przez bardzo długi czas do porodu.
  • Porada: Najprawdopodobniej może być bezpiecznie stosowany w 1. i 2. trymestrze. W przypadku wykorzystania w 3mi trymestrze nowe dziecko powinno być monitorowane pod kątem objawów pozapiramidowych i/lub objawów odstawienia.
  • Inaczej: Brak odpowiedniego radzenia sobie z ciężarną kobietą z psychozą lub manią może skutkować krytycznymi karami dla każdej mamy i dziecka. Natychmiastowe odstawienie lub zmiana leku przeciwpsychotycznego w trakcie ciąży zwiększy prawdopodobieństwo nawrotu. Z tego powodu, jeśli jest to możliwe, zamień leki przeciwpsychotyczne przed poczęciem.

 • Laktacja
  • Przejście na mleko matki: Jasne. Ograniczona wiedza specjalistyczna nie zaleca żadnych wrogich wyników u malucha. Ilość podawana do mleka matki i względna dawka dla małych dzieci wyglądają na niskie.
  • Porada: Najprawdopodobniej może być bezpiecznie używany. Zamiar monoterapii najmniejszą potencjalną dawką. Należy monitorować malucha pod kątem senności lub drażliwości, bezdechu, suchości w ustach, braku wstawania do karmienia, złego odżywiania, przyrostu masy ciała lub objawów pozapiramidowych.

Interakcje z lekami kwetiapiny

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie silnego inhibitora CYP3A4:

 • klarytromycyna
 • erytromycyna
 • ketokonazol
 • itrakonazol
 • pozakonazol
 • Inhibitory proteazy HIV w wyniku znacznego zahamowania rozkładu kwetiapiny.

Spożywanie soku grejpfrutowego przez cały czas trwania lekarstwa po prostu nie jest pomocne. Jednoczesne stosowanie silnych induktorów CYP3A4:

 • karbamazepina
 • ryfampicyna
 • ziele dziurawca i fenytoina tylko wtedy, gdy są ściśle niezbędne, w wyniku przyspieszonej degradacji kwetiapiny.

Sugeruje się ostrzeżenie w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub leków działających ośrodkowo, antycholinergicznych oraz leków, które zaburzają stabilność elektrolitów lub wydłużają odstęp QT. Nieprzyjemne skutki uboczne (objawy pozapiramidowe, senność, przyrost masy ciała) są bardzo częste razem z litem. Wraz z kwasem walproinowym, leukopenia i neutropenia występują wyjątkowo regularnie.

Dawkowanie kwetiapiny

 1. Schizofrenia:
  • Dorośli ludzie:
   • Pigułka: podziel dawkę dzienną na 2 dawki; na początku skonstruuj dawkę w 4 dni:
    • dzień 1: 50 mg,
    • dzień 2: 100 mg,
    • dzień 3: 200 mg,
    • dzień 4: 300 mg. Następnie miareczkowanie do utrzymania dawki 300-450 mg na dzień; większość 750 mg dziennie.
   • Regulowane tabletki startowe: miareczkować do standardowej dawki 400-800 mg nie mniej niż 1 godzinę przed posiłkiem 1×/dzień;
    • dzień 1: 300 mg;
    • dzień 2: 600 mg dziennie;
    • dawka podtrzymująca: 600 mg/dzień, w razie konieczności nawet 800 mg/dzień.

 2. Epizod maniakalny:
  • Dorośli ludzie:
   • Pigułka: dawka dzienna podzielona na 2 dawki;
    • dzień 1: 100 mg,
    • dzień 2: 200 mg,
    • dzień 3: 300 mg,
    • dzień 4: 400 mg, w razie potrzeby wzmocnić o max. 200 mg/dobę do 800 mg/dobę w dniu 6. Następnie zwiększ dawkę do 200-800 mg/dobę w oparciu głównie o odpowiedź naukową; normalnie 400-800 mg/dzień.
   • Regulowane tabletki startowe: miareczkować do standardowej dawki 400-800 mg nie mniej niż 1 godzinę przed posiłkiem, tak szybko, jak każdego dnia;
    • dzień 1: 300 mg;
    • dzień 2: 600 mg dziennie;
    • dawka podtrzymująca: 600 mg/dzień, nawet 800 mg/dzień, jeśli jest to niezbędne.

 3. Melancholia dwubiegunowa:
  • Dorośli ludzie:
   • Regulowane i nieuregulowane tabletki startowe: 1x dziennie dawkowanie przed snem;
    • dzień 1: 50 mg,
    • dzień 2: 100 mg,
    • dzień 3: 200 mg,
    • dzień 4: 300 mg; naprawdę pomocna dawka: 300 mg/dzień, miareczkowanie do 600 mg/dzień, jeśli jest to niezbędne na podstawie odpowiedzi. W badaniach naukowych 600 mg/dzień nie było prostsze niż 300 mg/dzień. Dawki > 300 mg powinni wprowadzać wyłącznie lekarze wykwalifikowani w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Jeśli przewiduje się problemy z tolerancją, można również rozważyć zmniejszenie dawki do dawki dziennej nie mniejszej niż 200 mg.

 4. Zapobieganie nawrotom dysfunkcji afektywnej dwubiegunowej:
  • Dorośli ludzie:
   • Postępuj identycznie jak w przypadku ostrego środka. Wewnątrz dawki wahają się 300-800 mg/dobę, intencja najniższej potencjalnej dawki w odpowiedzi na odpowiedź i tolerancję.

 5. Jako uzupełnienie leków przeciwdepresyjnych na epizody depresyjne w jednobiegunowej melancholii:
  • Dorośli ludzie:
   • Pigułka o regulowanym uwalnianiu: dawkowanie raz dziennie przed snem;
    • dzień 1-2: 50 mg,
    • dzień 3-4: 150 mg; pod warunkiem, że niezbędne następnie wzrosną do 300 mg/dzień, w wyniku zwiększonego zagrożenia negatywnymi skutkami przy większych dawkach.
  • Osoby w podeszłym wieku:
   • Dzień 1-3: 50 mg, dzień 4: 100 mg/dzień; dodatkowe wzmocnienie do 150 mg/dzień w dniu 8; pod warunkiem, że to niezbędne, a następnie wzrosną do maksymalnie 300 mg/dzień od dnia 22.

 6. Podstawowe sugerowane dawkowanie dla osób w podeszłym wieku: jeśli jest to niezbędne, zmniejszaj dawkę o 50 mg na dobę; zacznij od 50 mg dziennie. Wymagana dawka utrzymania jest zwykle zmniejszona. Dodatkowo miareczkuje się bardzo wolno u osób cierpiących na problemy z sercem.
 7. Zmniejszona praca wątroby:
  • Pigułka z dawką początkową: 25 mg/dzień
  • zarządzana tabletka startowa: 50 mg/dzień
  • zwiększać codziennie o 25-50 mg, aż do osiągnięcia skutecznej dawki
 8. Osłabiona czynność nerek: nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Oznaki przedawkowania

 • senność
 • opanowanie
 • śpiączka
 • ciężkie oddychanie
 • delirium
 • drgawki
 • padaczka stojąca
 • częstoskurcz
 • niedociśnienie
 • wyniki antycholinergiczne
 • zatrzymanie moczu
 • rabdomioliza
 • utrata życia

Środki ostrożności dotyczące kwetiapiny

 1. Zagrożenie metaboliczne: Monitoruj profil metaboliczny wcześniej niż na początku i regularnie w trakcie leczenia ze względu na potencjalne modyfikacje tych parametrów; znacząco w cukrzycy. Radzić sobie z pogorszeniem profilu zagrożeń metabolicznych.

 2. Neutropenia: jeśli neutrofil polega na <1,0 × 10 9/l, przerwij środek zaradczy. Obserwuj wskaźniki i oznaki infekcji i monitoruj liczbę neutrofili, aż osiągnie > 1,5 × 109 /l. Jeśli dojdzie do infekcji lub gorączki, należy wziąć pod uwagę neutropenię. Chorzy powinni zgłaszać oznaki infekcji, natychmiast decydować o różnicowaniu się w nich leukocytów.

 3. Samobójstwo: Podwyższone zagrożenie samobójstwem w melancholii i dysfunkcji afektywnej dwubiegunowej na wczesnych poziomach odbudowy może się rozszerzać. U osób w wieku poniżej 25 lat prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji samobójczych jest podwyższone. Zmieszana z różnymi lekami przeciwdepresyjnymi, kwetiapina zwiększa prawdopodobieństwo samookaleczenia i samobójstwa u osób w wieku 25-64 lat, które nie miały w przeszłości samookaleczeń. Zgłoszono nadużycie. Stosuj ostrzeżenie u osób cierpiących na nadużywanie alkoholu lub narkotyków w przeszłości.

 4. Wyniki pozapiramidowe: Jeśli objawy późnej dyskinezy wystąpią podczas stosowania, zmniejsz dawkę lub przerwij lek. Po odstawieniu objawy te mogą szybko się pogorszyć, a nawet wystąpić. Jeśli akatyzja wystąpi w ciągu pierwszych tygodni leczenia, zwiększenie dawki może być również niebezpieczne. W celu uniknięcia ostrych objawów odstawienia, należy stopniowo odstawiać lek w odstępie nie krótszym niż 1-2 tygodnie.

 5. Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS): Jeśli pojawią się oznaki NMS, natychmiast przerwij podawanie.

 6. Senność: Kiedy skrajna senność pojawia się w ramach lekarstwa na dwubiegunową melancholię, bardzo częste są kontakty z lekarstwami; weź pod uwagę zaprzestanie stosowania środka zaradczego.

 7. Demencja: Przypisuje się potrojeniu prawdopodobieństwa wystąpienia wrogich zdarzeń mózgowo-naczyniowych i zwiększonej śmiertelności u starszych osób cierpiących na demencję, gdy stosuje się niektóre atypowe leki przeciwpsychotyczne, podawanie po prostu nie jest tak naprawdę pomocne u osób cierpiących na demencję z historyczną przeszłością CVA/TIA, nadciśnieniem lub cukrzycą. Używaj z ostrzeżeniem w przypadku ekstremalnych naturalnych problemów mózgowych, epilepsji i demencji z ciałami Lewy'ego.

 8. Choroba Parkinsona: W ramach lekarstwa na melancholię osoby cierpiące na chorobę Parkinsona w wieku > 65 lat są bardziej narażone na utratę życia; w związku z tym ostrzeżenie powinno być stosowane u osób w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona.

 9. Wyniki antycholinergiczne: w zatrzymaniu moczu, przerostu gruczołu krokowego, niedrożności jelit, zwiększonym napięciu wewnątrzgałkowym i jaskrze z wąskim kątem, w wyniku umiarkowanego lub silnego działania antycholinergicznego norkwetiapiny.

 10. Pory krytyczne i reakcje skórne: W przypadku wystąpienia oznak i oznak ekstremalnych porów i reakcji skórnych, kwetiapinę należy natychmiast odstawić.

 11. Choroby współistniejące: Ostrzeżenie należy stosować w przypadku zachłystowego zapalenia płuc, bezdechu sennego (elementy zagrożenia), wydłużenia odstępu QT w przeszłości gospodarstwa domowego, choroby sercowo-naczyniowej lub naczyń mózgowych lub różnych elementów predysponujących do hipotonii, elementów zagrażających żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej i drgawkom w przeszłości. przeszłość. W problemach z sercem uwzględnij wolniejsze miareczkowanie.

 12. Badania laboratoryjne: Stosowanie kwetiapiny w teście enzymatycznym może dawać fałszywie konstruktywne wyniki dla metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych; w razie wątpliwości zweryfikuj wyniki za pomocą odpowiedniego podejścia chromatograficznego.

 13. Informacje analityczne: U młodzieży zgłoszono dodatkowe negatywne skutki (objawy pozapiramidowe i drażliwość), a długoterminowe konsekwencje dla bezpieczeństwa rozwoju, dojrzewania, poprawy poznawczej i behawioralnej są nieznane. Nie ustalono długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności dodatkowego środka przeciw jednobiegunowej melancholii. Bezpieczeństwo i skuteczność ustalono dopiero u dzieci w wieku poniżej 18 lat ani u osób w wieku powyżej 65 lat z epizodami depresyjnymi w kontekście melancholii dwubiegunowej. W przypadku stosowania w epizodzie maniakalnym niewiele jest informacji na temat zażywania litu i kwasu walproinowego nawet po sześciu tygodniach stosowania.

Skutki uboczne kwetiapiny

 • senność
 • suchość w ustach
 • zawroty głowy
 • bół głowy
 • objawy pozapiramidowe
 • waga nabiera
 • objawy odstawienia po odstawieniu
 • zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy i całkowitego cholesterolu LDL (przede wszystkim LDL)
 • niższy w HDL
 • hiperprolaktynemia
 • niższy w kompletnym i darmowym T4
 • niższy w pełnym T3
 • poprawić w TSH
 • zwiększona chęć jedzenia
 • nieregularne gole
 • koszmary
 • myśli i zachowania samobójcze
 • drażliwość
 • gorączka
 • dyzartria
 • nadwrażliwość (wraz z alergicznymi porami i reakcją skóry)
 • Wydłużenie odstępu QT

Podwyższone ciśnienie krwi może być dość powszechne u młodzieży w wieku 10-17 lat. Dodatkowo, częściej niż u dorosłych, występuje zwiększone pragnienie jedzenia, hiperprolaktynemia i objawy pozapiramidowe.

Zrzeczenie się

Informacje dotyczące zaburzeń psychotycznych zawarte w przeglądzie kwetiapiny są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako alternatywy dla licencjonowanej opieki zdrowotnej lub skierowania do dystrybutora leczenia dobrego samopoczucia.

 

⚠Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Pfizer nie jest powiązana z tą witryną. Nazwa marki oraz użyte logo i obrazy są własnością firmy Pfizer. Treść tej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym. Sami nie dostarczamy, nie sprzedajemy ani nie wysyłamy leków i nie odsyłamy Cię do renomowanych sklepów internetowych. Zawsze skonsultuj się z lekarzem podczas stosowania leków.

Na tej stronie nie sprzedajemy żadnych leków i kierujemy odwiedzających do zaufanych dostawców Internetu. W ten sposób oszczędzamy Ci i najlepszą cenę ludziom wielu problemów i możesz łatwo i legalnie uzyskać ten potężny lek.


Często Zadawane Pytania

 • Co to jest kwetiapina?

  Kwetiapina jest stosowana samodzielnie lub razem z innymi lekami w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodów depresyjnych i maniakalnych) oraz schizofrenii. Kwetiapina w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest również stosowana razem z innymi lekami przeciwdepresyjnymi w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych.

 • Co zrobić, jeśli przegapisz dawkę?

  W przypadku pominięcia dawki kwetiapiny należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jednak niezależnie od tego, czy nadszedł już czas na kolejną dawkę, pomiń pominiętą dawkę i wróć do zwykłego schematu dawkowania. Nie podwajaj dawek.

 • Co zrobić, jeśli zażyjesz za dużo kwetiapiny?

  Jeśli dojdzie do przedawkowania, podaj imię swojemu lekarzowi lub zadzwoń do najbliższego szpitala. Możesz mieć pilną opiekę medyczną. Możesz również skontaktować się z zarządem zatruć w lokalnym szpitalu.

 • Jak przechowywać kwetiapinę?

  Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC)

 • Czego powinienem unikać podczas przyjmowania kwetiapiny?

  Podczas przyjmowania kwetiapiny należy unikać spożywania alkoholu lub stosowania nielegalnych leków. Mogą obniżyć korzyści (np. pogorszyć twoje zmieszanie) i poprawić wrogie wyniki (np. uspokojenie) środka.

 • Jakie są skutki uboczne kwetiapiny?

  Najczęstsze działania niepożądane to dreszcze, zimne poty, splątanie, zawroty głowy, omdlenia lub zawroty głowy podczas nagłego wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej oraz senność lub niezwykła senność.


Jak kupić Kwetiapina bez abonamentu online?

Potrzebny czas: 00 dni 00 godzin 05 minut

Jak kupić kwetiapinę bez recepty w ciągu 5 minut

 • Przeczytaj wszystkie ważne informacje o kwetiapinie.

  Bardzo ważne jest, aby przeprowadzać dobre badania Kwetiapina, zajrzyj do naszego przewodnika, aby przeczytać o wszystkich ważnych tematach. Spójrz na wszystkie rodzaje kwetiapiny tutaj.

 • Spójrz na ceny kwetiapiny w jednym z naszych stołów na tej stronie.

  Po przeprowadzeniu wstępnych badań radzimy porównać i spojrzeć na wszystkie ceny kwetiapiny. Spójrz tutaj na różne rodzaje dostępnych dawek.

 • Kup kwetiapinę bez recepty w 5 minut w godnym zaufania sklepie internetowym.

  Wybierz jednego z najlepszych dostawców Kwetiapina bez recepty i otrzymaj swój produkt w ciągu 3-5 dni roboczych. Spójrz na wszystkie rodzaje leków tutaj.

  kup kwetiapinę bez recepty

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021 do Toni El Clikos

pl_PLPolski