Kup ofloksacynę bez recepty

kup ofloksacynę bez recepty

Kup Ofloksacyna bez recepty online nie jest trudne? Nie martw się, z nami możesz kupować Floxin online bez żadnych kłopotów i szybko.

Kup Ofloksacyna Bez recepty

Czy chcesz Kup Ofloksacyna online? Na tej stronie możesz zobaczyć, gdzie możesz zamówić ten lek bez recepty otrzymanej od lekarza. Bezpieczny, niezawodny i dyskretny. Ten lek należy do leków do pielęgnacji skóry i dermatologii stosowanych w leczeniu trądziku i jest uważany za bezpieczny przez kilku lekarzy, którzy mogą zamawiać online. Chcesz wiedzieć więcej? Następnie sprawdź najczęściej zadawane pytaniajak kupić ofloksacynę bez recepty lub zaznacz wszystkie ceny tego leku.

Zamów Floxin bez cen na receptę

W poniższej tabeli możesz zobaczyć, gdzie można zamówić Ofloksacynę bez recepty, recenzenci z Uniquepharmaceuticals.com sprawdzili wszystkie ceny w Internecie i doszli do wniosku, że Medpillstore dostarcza najlepsze ceny ofloksacyny bez konieczności posiadania recepty. Wysyłają na cały świat (nie do USA/Kanady), ich zapasy znajdują się zarówno w UE, jak i za granicą, i zapewniają doskonałą obsługę zakupu ofloksacyny bez recepty.

Co to jest ofloksacyna

Ofloksacyna to nieregularny lek przeciwpsychotyczny. Blokuje receptory dopaminergiczne OUN oraz powoduje konflikt z guzem dopaminowym w zwojach podstawowych oraz w limbicznym składniku noworodka. Stosuje się przy nadwrażliwości, zaburzeniach układu krwiotwórczego (wraz z wywiadem), psychozach alkoholowych i szkodliwych, miastenii, śpiączkach.

Używanie narkotyków floxin

Ofloksacyna jest używana do radzenia sobie z pewnymi infekcje bakteryjne w wielu różnych elementach sylwetki. Może być używany do różnych problemów, zgodnie z decyzją lekarza. Ofloksacyna może maskować lub opóźniać oznaki kiły. Nie powinien być skuteczny w przypadku infekcji kiłą.

Ofloksacyna należy do kategorii leków powszechnie znanych jako antybiotyki fluorochinolonowe. Działa zabijając mikroorganizmy lub zatrzymując ich postęp. Jednak ten lek nie zadziała przeziębienia, grypalub inaczej infekcje wirusowe.

Co należy omówić z lekarzem przed użyciem tego produktu?

 1. Ciąża: Nie wykazano działania teratogennego ofloksacyny w dawkach doustnych tak wysokich jak 810 mg/kg/dobę (11-krotność zalecanej maksymalnej dawki dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 lub 50-krotność w przeliczeniu na mg/kg) i 160 mg/kg/ dzień (4-krotność zalecanej maksymalnej dawki dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 lub 10-krotność w przeliczeniu na mg/kg) w przypadku podawania odpowiednio ciężarnym szczurom i królikom. Dodatkowe badania na szczurach z doustnymi dawkami do 360 mg/kg/dobę (5-krotność zalecanej maksymalnej dawki u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 lub 23-krotność w przeliczeniu na mg/kg) nie wykazały niekorzystnego wpływu na późny rozwój płodu, poród, poród, laktacja, żywotność noworodka lub wzrost noworodka. Dawki odpowiadające 50 i 10-krotności zalecanej maksymalnej dawki ofloksacyny u ludzi (w przeliczeniu na mg/kg) były toksyczne dla płodu (tj. zmniejszały masę ciała płodów i zwiększały śmiertelność płodów) odpowiednio u szczurów i królików. U szczurów otrzymujących dawki 810 mg/kg/dobę, czyli ponad 10 razy więcej niż zalecana maksymalna dawka u ludzi określona w mg/m², zgłaszano niewielkie zmiany w układzie kostnym.

 2. Matki karmiące: U kobiet w okresie laktacji pojedyncza doustna dawka 200 mg ofloksacyny skutkowała stężeniem ofloksacyny w mleku podobnym do stężeń stwierdzanych w osoczu. Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych ofloksacyny u karmionych niemowląt, należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie leku, biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki. 

 3. Zastosowanie pediatryczne: Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Ofloksacyna powoduje artropatię i osteochondrozę u młodych zwierząt kilku gatunków.

 4. Zastosowanie geriatryczne: Pacjenci w podeszłym wieku są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiego zaburzenia ścięgien w tym zerwanie ścięgna podczas leczenia fluorochinolonem, takim jak FLOXIN® (ofloksacyna). Ryzyko to jest dodatkowo zwiększone u pacjentów otrzymujących jednocześnie leczenie kortykosteroidami. Zapalenie ścięgna lub zerwanie ścięgna może obejmować Achillesa, rękę, ramię lub inne miejsca ścięgna i może wystąpić podczas lub po zakończeniu terapii; zgłaszano przypadki występujące do kilku miesięcy po leczeniu fluorochinolonem. Należy zachować ostrożność przepisując FLOXIN® (ofloksacynę) pacjentom w podeszłym wieku, zwłaszcza kortykosteroidy. Pacjentów należy poinformować o tym potencjalnym działaniu niepożądanym i zalecić, aby zaprzestali stosowania FLOXIN® (ofloksacyny) i skontaktowali się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy zapalenie ścięgna lub zerwanie ścięgna

Interakcje z ofloksacyną

Chociaż na pewno leki nie powinny być stosowane razem pod żadnym względem, w różnych przypadkach dwa zupełnie różne leki mogą być również stosowane łącznie, nawet jeśli może dojść do wzajemnego oddziaływania. W takich przypadkach lekarz może potrzebować zmienić dawkalub inaczej środki ostrożności może być również obowiązkowe. Kiedy biorąc ten lek, szczególnie ważne jest, aby personel medyczny wiedział, czy przyjmujesz którykolwiek z leków wymienionych poniżej. Następujące interakcje zostały wybrane ze względu na ich potencjalne znaczenie i zazwyczaj nie są w zasadzie wyczerpujące.

Stosowanie tego leku z jakimkolwiek kolejnym lekiem nie powinno być naprawdę pomocne. Twój lekarz może zdecydować, że nie będzie miał do czynienia z tym lekiem lub zmieni wiele różnych przyjmowanych leków.

 • Bepridil
 • cyzapryd
 • Dronedaron
 • Mesorydazyna
 • Pimozyd
 • Piperachina
 • Sakwinawir
 • Sparfloksacyna
 • Terfenadyna
 • Tiorydazyna
 • Zyprazydon

Inne interakcje

Niektóre leki nie powinny być stosowane w czasie spożywania posiłków lub spożywania niektórych rodzajów posiłków, ponieważ mogą wystąpić interakcje. Używanie alkoholu lub tytoniu z niektórymi lekami może powodować interakcje. Porozmawiaj ze swoimi specjalistami w zakresie opieki zdrowotnej nad stosowaniem leków z posiłkami, alkoholem lub tytoniem.

Inne problemy medyczne Floxin

Obecność różnych problemów medycznych może mieć wpływ na stosowanie tego leku. Upewnij się, że poinformowałeś swojego lekarza, jeśli masz inne problemy zdrowotne, w szczególności:

 • Bradykardia (wolne bicie serca)
 • Cukrzyca
 • Biegunka
 • Choroba serca
 • Problemy z rytmem serca (np. wydłużony odstęp QT)
 • Hipokaliemia (niski poziom potasu we krwi)
 • Niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszone dostarczanie krwi w sercu wieńcowym)
 • Napady padaczkowe (epilepsja) lub przeszłość: Używać z ostrzeżeniem. Może pogorszyć te sytuacje.
 • Choroba mózgu (np. stwardnienie tętnic)
 • Choroba nerek
 • Choroba wątroby (wraz z marskością)
 • Przeszczep narządu (np. serca, nerki lub płuca wieńcowego)
 • Dysfunkcja ścięgna (np. reumatoidalne zapalenie stawów), przeszłość historyczna: Stosować z ostrzeżeniem. Może wywołać nieprzyjemne skutki uboczne, które zmienią się w gorsze.
 • Myasthenia gravis (skrajny punkt osłabienia mięśni) lub historyczna przeszłość: Nie należy stosować u osób cierpiących na taką sytuację.

Właściwe użycie ofloksacyny

 • Lek ten należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie bierz go więcej, nie bierz go zbyt często i nie zażywaj go przez dłuższy czas niż zalecił lekarz.
 • Ten lek jest dostarczany z przewodnikiem po lekach. Przeczytaj i rygorystycznie przestrzegaj wskazówek. Zapytaj swojego lekarza, jeśli masz jakieś pytania.
 • Możesz przyjmować ten lek z posiłkami lub bez posiłków.
 • Pij dużo płynów, jeśli masz do czynienia z tym lekiem. Picie większej ilości wody pomoże zatrzymać niektóre negatywne skutki ofloksacyny.

Jeśli dodatkowo stosujesz leki zobojętniające kwasy zawierające glin lub magnez (porównywalne do Maalox®, Mylanta®), multiwitaminy (z wapniem, żelazem lub cynkiem), didanozynę (Videx®) lub sukralfat (Carafate®), zażyj te leki na co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu ofloksacyny. Leki te mogą uniemożliwić prawidłowe działanie ofloksacyny.

Kontynuuj stosowanie tego leku przez cały czas leczenia, nawet jeśli naprawdę poczujesz się lepiej po pierwszych kilku dawkach. Twoja infekcja może nie ustąpić, jeśli zbyt szybko przestaniesz używać leku.

Dawkowanie ofloksacyny

Dawka tego leku może być zupełnie inna dla różnych osób. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcjami na etykiecie. Poniższe informacje składają się wyłącznie z typowe dawki tego leku. Jeśli twoja dawka jest zupełnie inna, nie zmieniaj jej, dopóki lekarz nie zaleci podjęcia działań.

Ilość leku, który po prostu zażyjesz, będzie zależeć od energii leku. Ponadto różnorodność dawek, które przyjmujesz każdego dnia, odstęp czasu między dawkami i długość czasu, w którym przyjmujesz lek, zależą od wad medycznych, z powodu których możesz używać leku.

 • Do podawania doustnego (tabletki):
  • W celu usunięcia infekcji:
   • Dorośli: 200 do 400 miligramów (mg) co 12 godzin przez 3 do 14 dni, w zależności od porażki medycznej. Zapalenie gruczołu krokowego jest zwykle leczone przez sześć tygodni. Rzeżączkę zwykle leczy się pojedynczą dawką doustną 400 mg.
   • Dzieci: Stosowanie i dawkowanie powinny zostać ustalone przez lekarza.

Pominięta dawka

Jeśli pominiesz dawkę tego leku, zażyj ją tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, pomiń pominiętą dawkę i wróć do zwykłego schematu dawkowania. Nie podwajaj dawek.

Przechowywanie Floxin

 • Przechowuj lek w zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej, z dala od ciepła, wilgoci i bezpośrednio łagodny. Chronić przed zamarzaniem.
 • Trzymaj się poza zasięgiem młodzieży.
 • Nie przechowuj przeterminowanych leków lub leków, których teraz nie chcesz.
 • Zapytaj swojego specjalistę w dziedzinie opieki zdrowotnej, jak powinieneś wyeliminować wszelkie leki, których nie używasz.

Środki ostrożności dotyczące ofloksacyny

Ważne jest, aby lekarz zbadał postępy, jeśli używasz tego leku. Umożliwi to Twojemu lekarzowi sprawdzenie, czy lek działa prawidłowo i ustalenie, czy zdarzyło Ci się go przyjąć. Można również chcieć zbadać ocenę krwi i moczu pod kątem skutki uboczne. Jeśli twoje objawy nie nasilają się w ciągu zaledwie kilku dni lub jeśli zmienią się w gorsze, zbadaj je razem z lekarzem.

Ten lek może wywołać krytyczne reakcje alergiczne, wraz z anafilaksją, która może zagrażać życiu i wymagać natychmiastowego rozpatrzenia przez lekarza. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli masz wysypkę, swędzenie, pokrzywkę, chrypkę, problemy z oddychaniem, przełykanie lub obrzęk palców, twarzy lub ust po zażyciu tego leku.

Poważny pory i reakcje skórne może się zdarzyć z tym lekiem. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz pęcherze, łuszczenie lub obluzowanie porów i skóry, różowe pory i zmiany skórne, skrajne pryszcze lub pory i wysypkę skórną, owrzodzenia lub owrzodzenia na skórze lub gorączkę jeśli używasz tego leku.

Skontaktuj się z lekarzem natychmiast, jeśli masz:

 • ciemny mocz
 • stołki w kolorze gliny
 • ból brzucha lub brzucha
 • żółte oczy lub pory i skóra

Ofloksacyna może wywoływać biegunkę, a w niektórych przypadkach może być ekstremalna. Może się to zdarzyć 2 miesiące lub więcej po zaprzestaniu stosowania tego leku. Nie przyjmuj żadnych leków, aby poradzić sobie z biegunką bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Leki na biegunkę może pogorszyć biegunkę lub sprawić, że będzie trwać dłużej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat lub jeśli delikatna biegunka utrzymuje się lub będzie się pogarszać, skonsultuj się z lekarzem.

Skutki uboczne ofloksacyny

Wraz z pożądanymi rezultatami lek może wywołać pewne negatywne skutki. Chociaż nie wszystkie z tych nieprzyjemnych skutków ubocznych mogą się zdarzyć, w przypadku ich wystąpienia mogą wymagać rozważenia medycznego. Skontaktuj się z lekarzem natychmiast, jeśli wystąpi którykolwiek z kolejnych nieprzyjemnych skutków ubocznych:

 1. Ból brzucha lub brzucha
 2. niepokój
 3. czarne, smoliste stołki
 4. krwawiące dziąsła
 5. krew w moczu lub stolcu
 6. niewyraźna wyobraźnia i prorocza
 7. bóle ciała lub ból
 8. ból w klatce piersiowej
 9. dreszcze
 10. mętny mocz

Inne negatywne skutki, które nie zostały wymienione, mogą również wystąpić u niektórych cierpiących. Jeśli odkryjesz inne wyniki, zweryfikuj je wraz z wykwalifikowanym personelem medycznym. Zadzwoń do swojego lekarza po zalecenie lekarskie o negatywnych skutkach.

Zrzeczenie się

Informacje dotyczące zaburzeń psychotycznych zawarte w przeglądzie Ofloksacyny są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako alternatywy dla licencjonowanej opieki zdrowotnej lub skierowania do dystrybutora leczenia dobrego samopoczucia. 

 

⚠Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Pfizer nie jest powiązana z tą witryną. Nazwa marki oraz użyte logo i obrazy są własnością firmy Pfizer. Treść tej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym. Sami nie dostarczamy, nie sprzedajemy ani nie wysyłamy leków i nie odsyłamy Cię do renomowanych sklepów internetowych. Zawsze skonsultuj się z lekarzem podczas stosowania leków.

Na tej stronie nie sprzedajemy żadnych leków i kierujemy odwiedzających do zaufanych dostawców Internetu. W ten sposób oszczędzamy Ci i najlepszą cenę ludziom wielu problemów i możesz łatwo i legalnie uzyskać ten potężny lek.


Często Zadawane Pytania

 • Co to jest ofloksacyna floksyna?

  Floxin należy do grupy leków przeciwdrobnoustrojowych zwanych fluorochinolonami, które są syntetycznymi antybiotykami o szerokim spektrum działania. Jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania w leczeniu zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, infekcji skóry, rzeżączki cewki moczowej i szyjki macicy, zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy.

 • Co zrobić, jeśli przegapisz dawkę?

  Jeśli pominiesz dawkę ofloksacyny, zażyj ją tak szybko, jak to możliwe. Jednak niezależnie od tego, czy nadszedł już czas na kolejną dawkę, pomiń pominiętą dawkę i wróć do zwykłego schematu dawkowania. Nie podwajaj dawek.

 • Co jeśli weźmiesz za dużo Floxin?

  Jeśli dojdzie do przedawkowania, podaj imię swojemu lekarzowi lub zadzwoń do najbliższego szpitala. Możesz mieć pilną opiekę medyczną. Możesz również skontaktować się z zarządem zatruć w lokalnym szpitalu.

 • Jak przechowywać Ofloksacynę?

  Przechowywać w temperaturze pokojowej między 59-77 stopni F (15-25 stopni C) z dala od światła i wilgoci, dzieci i zwierząt. Nie używać po upływie terminu ważności.

 • Czego powinienem unikać podczas przyjmowania ofloksacyny?

  Unikaj ekspozycji ciała na światło słoneczne podczas leczenia tym lekiem.

 • Jakie są skutki uboczne ofloksacyny floxin?

  Najczęstsze działania niepożądane to nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, swędzenie i zapalenie pochwy u kobiet. 


Jak kupić Ofloksacyna bez abonamentu online?

Potrzebny czas: 00 dni 00 godzin 05 minut

Jak kupić Floxin bez recepty w ciągu 5 minut?

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2021 do Toni El Clikos

pl_PLPolski