Kup losartan bez recepty

Kup Losartan bez recepty online nie jest trudne? Nie martw się, z nami możesz kup losartan online bez żadnych kłopotów i szybko.

Kup Losartan Bez recepty

Czy chcesz Kup Losartan online? Na tej stronie możesz zobaczyć, gdzie możesz zamówić ten lek bez recepty otrzymanej od lekarza. Bezpieczny, niezawodny i dyskretny. Lek ten należy do leków przeciwcukrzycowych stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i jest uważany przez kilku lekarzy za bezpieczny w przypadku zamawiania online. Chcesz wiedzieć więcej? Następnie sprawdź najczęściej zadawane pytaniajak kupić losartan bez recepty lub zaznacz wszystkie ceny tego leku.

Zamów losartan bez cen na receptę

W poniższej tabeli możesz zobaczyć, gdzie możesz zamówić Losartan bez recepty, recenzenci z Uniquepharmaceuticals.com sprawdzili wszystkie ceny w internecie i doszli do wniosku, że Medpillstore dostarcza najlepsze ceny Losartanu bez konieczności posiadania recepty. Wysyłają na cały świat (nie do USA/Kanady), ich zapasy znajdują się zarówno w UE, jak i za granicą, i zapewniają doskonałą obsługę zakupu Losartanu bez recepty.

Co to jest losartan?

Losartan jest blokerem receptora angiotensyny (ARB), dodatkowo znanym jako selektywny receptor angiotensyny II typu 1 (AT1) antagonista, który antagonizuje działanie angiotensyny II na ciśnienie krwi, krążenie nerkowe, łatwą proliferację komórek mięśniowych i uruchamianie aldosteronu. Powoduje to rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie wydzielania aldosteronu.

Zalecenie dotyczące leku Losartan

Nadciśnienie: leki moczopędne, β-blokery, antagoniści wapnia (dihydropirydyny), inhibitory enzymu zmieniającego angiotensynę (ACE) i blokery receptora angiotensyny (ARB) skutecznie obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają 10-letnie zagrożenie śmiertelnością i zachorowalnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Choroba współwystępująca i poszczególne cechy osoby dotkniętej chorobą decydują o tym, które zespoły i o których brokerach należy najpierw pomyśleć. Najbardziej lubiane są leki o całodobowej skuteczności. Jeśli jeden lek jest niewystarczająco skuteczny w naprawdę pomocnej dawce, włączenie leku z innej grupy jest prostsze niż zwiększenie dawki; dodatkowo ogranicza negatywne skutki zależne od dawki. Twarda i szybka mieszanka w odpowiednim stosunku dawek jest najbardziej lubiana ze względu na podatność.

W przypadku skurczowej niewydolności wieńcowej należy rozpocząć od inhibitora ACE, a w przypadku zatrzymania płynów od diuretyku, a następnie, jeśli pacjent jest klinicznie stabilny, dodać selektywny β-bloker. Mieszanka tych brokerów łagodzi objawy i może zmniejszyć wczesną śmiertelność i ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Ureguluj poszkodowaną osobę do środka w oparciu głównie o ostrożne dostosowanie dawki i wspólne monitorowanie elektrolitów w surowicy i operacji nerek. ARB zastępują inhibitory ACE, jeśli nie wydają się być tolerowane. Jak również ARB mogą być stosowane jako uzupełnienie leków moczopędnych, inhibitorów ACE i beta-blokerów na uporczywe objawy niewydolności wieńcowej (klasa II-IV wg NYHA).

Wskazania dotyczące losartanu

 • Istotne nadciśnienie u dorosłych i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 • Nadciśnienie z przerostem lewej komory serca wskazywanym na EKG w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu naczyniowo-mózgowego (CVA) u dorosłych;
 • Leczenie choroby nerek u osób dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę jako element leczenia hipotensyjnego;
 • Przetrwała niewydolność wieńcowa serca u dorosłych z upośledzoną czynnością lewej komory (LVEF ≤ 40%), jeśli leczenie inhibitorami ACE zostanie uznane za nieodpowiednie jako konsekwencja jakiegokolwiek wpływu na twarz, znacznego kaszlu lub przeciwwskazania.

Co należy omówić z lekarzem przed zastosowaniem tego leku?

 • Być w ciąży
  • Teratogeneza: Gdy ARB są stosowane w drugim i trzecim trymestrze ciąży, obserwuje się identyczne wyniki, jak w przypadku stosowania inhibitorów ACE, wraz z hipoplazją płuc u noworodków, opóźnieniem rozwoju wewnątrzmacicznego, przetrwałym przewodem tętniczym, hipoplazją czaszki, nieprawidłowościami kończyn i zwiększoną śmiertelnością.
  • Wpływ farmakologiczny: Stosowanie ARB w drugim i trzecim trymestrze może prowadzić do toksyczności dla płodu i/lub noworodka przypominającej:
   • upośledzona czynność nerek
   • niewydolność nerek
   • małowodzie
   • niedociśnienie
   • hiperkaliemia
  • Zalecenie: Stosowanie w pierwszym trymestrze po prostu nie jest zbyt pomocne; stosowanie w drugim i trzecim trymestrze jest przeciwwskazane.
  • Różne: Jeśli potrzebujesz dzieci i jesteś w ciąży, najlepiej zacząć od alternatywnego lekarstwa; wskazane jest poinformowanie o tym osoby dotkniętej chorobą na początku środka zaradczego. Jeśli rozgłos pojawił się od drugiego trymestru ciąży, przeprowadź badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki płodu. Uważnie monitoruj noworodki pod kątem niedociśnienia.

 • Laktacja
  • Przemiana w mleku kobiecym: Nieznane (u ludzi), pewne (u zwierząt).
  • Zalecenie: Nie należy przyjmować tych leków ani nie karmić piersią.

 • Przeciwwskazania
  • Ciężko upośledzona czynność wątroby.

Interakcje leków z losartanem

Jednoczesny lek z inhibitorem ACE i ARB zwiększy ryzyko niedociśnienia, omdleń, hiperkaliemii i pogorszenia czynności nerek. Jeżeli podwójna blokada jest całkowicie niezbędna, powinna być stosowana wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty w indywidualnie określonych przypadkach, u których na bieżąco monitorowana jest operacja nerek, ciśnienie krwi i elektrolity. U chorych na cukrzycę lub z obniżoną czynnością nerek stosowanie losartanu razem z aliskirenem jest przeciwwskazane. W przypadku różnych osób mikstura po prostu nie jest pomocna; jeśli mieszanka jest przeznaczona do użytku, bardzo pomocna jest okresowa ocena czynności nerek, morfologii krwi i elektrolitów w surowicy.

 • Różne leki przeciwnadciśnieniowe i leki, które mogą wywołać niedociśnienie
  • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  • leki przeciwpsychotyczne
  • baklofen może poprawić działanie zmniejszające ciśnienie krwi. Ekstremalne zmniejszenie obciążenia krwi może wywołać zawał mięśnia sercowego lub CVA w chorobie wieńcowej serca i chorobie naczyń mózgowych.
 • Sole potasu i leki moczopędne oszczędzające potas:
  • spironolakton
  • triamteren
  • amiloryd, heparyna i inne produkty lecznicze zwiększające stężenie potasu w osoczu
   • trimetoprim
   • takrolimus
   • Cyklosporyna może nasilać wpływ na zakres stężenia potasu w surowicy i powodować hiperkaliemię, a w szczególności zaburzenia czynności nerek i niewydolność wieńcową serca.
 • Po zmieszaniu z litem wzrost koncentracji litu we krwi może spowodować wcześniejsze osiągnięcie progu zatrucia; regulować za pomocą ostrzeżenia i monitorować zawartość litu w surowicy przez cały czas użytkowania.
 • Flukonazol (inhibitor CYP2C9) i ryfampicyna mogą zmniejszać skupienie energetycznego metabolitu losartanu.
 • Działanie przeciwnadciśnieniowe można również zmniejszyć za pomocą NLPZ; dodatkowo istnieje podwyższone zagrożenie pogorszenia czynności nerek i hiperkaliemii.

Dawkowanie losartanu

 1. Nadciśnienie:
  • Dorośli ludzie:
   • 50 mg 1x/dzień, wzmocnij do 100 mg 1x/dzień rano, jeśli jest to niezbędne (po 3-6 tyg.). W przypadku wyczerpania ilości wewnątrznaczyniowej, przypominającej stosowanie nadmiernych dawek leków moczopędnych oraz u osób dializowanych, należy wziąć pod uwagę dawkę początkową 25 mg 1×/dobę.
  • Młodzież > 6 lat:
   • Przy wadze ciała 20-50 kg: 25 mg 1×/dzień, w charakterystycznych okolicznościach 50 mg 1×/dzień.
   • Przy wadze ciała > 50 kg: 50 mg 1 × dziennie, w szczególnych okolicznościach wzrasta do maksymalnie 100 mg 1 × dziennie.
   • Dawki > 1,4 mg/kg masy ciała/dzień (lub >100 mg/dzień) nie były badane.

 2. Nadciśnienie z przerostem lewej komory:
  • Dorośli ludzie:
   • 50 mg 1x/dzień, jeśli to konieczne, dodać małą dawkę hydrochlorotiazydu w odpowiedzi na obciążenie krwi i/lub zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg 1x/dzień. W przypadku wyczerpania ilościowego, przypominającego stosowanie nadmiernych dawek leków moczopędnych oraz u osób dializowanych: należy wziąć pod uwagę dawkę początkową 25 mg 1×/dobę.

 3. Nadciśnienie i cukrzyca typu 2 z białkomoczem:
  • Dorośli ludzie:
   • 50 mg 1x/dzień, jeśli jest to niezbędne, wzmocnić do 100 mg 1x/dzień po miesiącu w odpowiedzi na ciśnienie krwi. W przypadku wyczerpania ilościowego, przypominającego stosowanie nadmiernych dawek leków moczopędnych oraz u osób dializowanych: należy wziąć pod uwagę dawkę początkową 25 mg 1×/dobę.

 4. Przetrwała niewydolność wieńcowa:
  • Dorośli ludzie;
   • Dawka początkowa 12,5 mg 1×/dzień. Jeśli osoba dotknięta chorobą dobrze toleruje lekarstwo, podwajaj dawkę do 100 mg w odstępach tygodniowych. Dawkowanie najbardziej 150 mg 1×/dzień.

 5. Pomyśl o zmniejszeniu dawki w przypadku delikatnej do rozsądnej niewydolności wątroby, stosowanie w skrajnych zaburzeniach czynności wątroby jest przeciwwskazane. Losartan po prostu nie jest zbyt pomocny u młodzieży z zaburzeniami czynności wątroby.
 6. W przypadku zaburzeń czynności nerek i hemodializy nie jest konieczne dostosowanie dawki początkowej.
 7. Dane dotyczące podania: Połknąć tabletkę do końca, popijając szklanką wody.

Środki ostrożności dotyczące losartanu

Ostrzeżenie w przypadku wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego; dodatkowo w przypadku zwężenia zastawki aortalnej, zwężenia zastawki mitralnej i kardiomiopatii przerostowej obturacyjnej. Ponadto, w wyniku niedostatecznej wiedzy, należy stosować ostrzeżenie w skrajnej niewydolności wieńcowej serca, niewydolności wieńcowej z towarzyszącą ciężką niewydolnością nerek oraz w niewydolności wieńcowej z zaburzeniami rytmu serca zagrażającymi życiu.

 1. Szczególnie w przypadku niedoboru ilościowego i/lub niedoboru sodu oraz niewydolności wieńcowej, istnieje większe zagrożenie odpowiedzi hipotensyjnej.
 2. Niedociśnienie występujące podczas znieczulenia i zabiegu chirurgicznego w wyniku zablokowanego wysiłku angiotensyny II; zostanie skorygowany o zwiększenie ilości.
 3. Podwyższone zagrożenie hiperkaliemią w wieku > 70 lat, cukrzycą, upośledzeniem lub nagłym pogorszeniem:
  • operacja nerek
  • odwodnienie
  • kwasica metaboliczna
  • ostra niewydolność wieńcowa
  • rozpad komórek
 4. W przypadku upośledzenia czynności nerek należy wziąć pod uwagę ostre pogorszenie czynności nerek i przystąpić do jego obserwacji. W pierwszej kolejności zlikwiduj wszelkie zaburzenia elektrolitowe spowodowane dysfunkcją czynności nerek. W przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub jednostronnego zwężenia tylko jednej sprawnej nerki należy dodatkowo uwzględnić (ostry) spadek czynności nerek, który może być odwracalny po odstawieniu.
 5. Pomyśl o zmniejszeniu dawek w przypadku delikatnej lub rozsądnej niewydolności wątroby; podawanie losartanu dzieciom z zaburzeniami czynności wątroby nie jest naprawdę pomocne.
 6. Dodatkowo, ze względu na stosunkowo ograniczone informacje, losartan po prostu nie jest zbyt pomocny u dzieci w wieku poniżej 6 lat oraz u tych z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m²). Nie ma doświadczenia w stosowaniu po obecnym przeszczepie nerki.
 7. Inhibitory ACE i ARB są znacznie mniej skuteczne w przeciwdziałaniu nadciśnieniu u osób z ciemnymi porami i skórą niż u osób z delikatnymi porami i skórą.

Skutki uboczne losartanu

 • zawroty głowy, zawroty głowy
 • Niedokrwistość.
 • hiperkaliemia,
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi
 • stężenie kreatyniny w surowicy
 • hipoglikemia
 • zmęczenie, astenia
 • Zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
 • kołatanie serca
 • dusznica bolesna
 • Kaszel
 • duszność
 • Ból żołądka, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka
 • Ból głowy, senność, problemy ze snem
 • pokrzywka, swędzenie, wysypka
 • Odpowiedź anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie naczyń
 • Omdlenie, migotanie przedsionków, udar, parestezje
 • Zapalenie wątroby
 • zaburzenia czynności wątroby
 • małopłytkowość
 • hiponatremia
 • zapalenie trzustki
 • dysfunkcja stylu
 • infekcje dróg moczowych
 • objawy grypopodobne
 • złe samopoczucie
 • ból mięśni
 • wspólny ból
 • rabdomioliza
 • zaburzenie erekcji
 • melancholia
 • migrena
 • szum w uszach
 • światłoczułość

Zrzeczenie się

Informacje dotyczące zaburzeń psychotycznych zawarte w przeglądzie Losartanu są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako alternatywy dla licencjonowanej opieki zdrowotnej lub skierowania do dystrybutora leczenia dobrego samopoczucia.

 

⚠Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Pfizer nie jest powiązana z tą witryną. Nazwa marki oraz użyte logo i obrazy są własnością firmy Pfizer. Treść tej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym. Sami nie dostarczamy, nie sprzedajemy ani nie wysyłamy leków i nie odsyłamy Cię do renomowanych sklepów internetowych. Zawsze skonsultuj się z lekarzem podczas stosowania leków.

Na tej stronie nie sprzedajemy żadnych leków i kierujemy odwiedzających do zaufanych dostawców Internetu. W ten sposób oszczędzamy Ci i najlepszą cenę ludziom wielu problemów i możesz łatwo i legalnie uzyskać ten potężny lek.


Często Zadawane Pytania

 • Co to jest losartan?

  Losartan stosuje się samodzielnie lub razem z innymi lekami w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. 

 • Co zrobić, jeśli przegapisz dawkę?

  Jeśli pominiesz dawkę losartanu, zażyj ją tak szybko, jak to możliwe. Jednak niezależnie od tego, czy nadszedł już czas na kolejną dawkę, pomiń pominiętą dawkę i wróć do zwykłego schematu dawkowania. Nie podwajaj dawek.

 • Co jeśli weźmiesz za dużo Losartanu?

  Jeśli dojdzie do przedawkowania, podaj imię swojemu lekarzowi lub zadzwoń do najbliższego szpitala. Możesz mieć pilną opiekę medyczną. Możesz również skontaktować się z zarządem zatruć w lokalnym szpitalu.

 • Jak przechowywać losartan?

  Lek należy przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej, z dala od ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła.

 • Czego powinienem unikać podczas przyjmowania losartanu?

  Unikaj spożywania alkoholu lub stosowania nielegalnych leków podczas przyjmowania leku Losartan. Mogą obniżyć korzyści (np. pogorszyć twoje zmieszanie) i poprawić wrogie wyniki (np. uspokojenie) środka.

 • Jakie są skutki uboczne losartanu?

  Możliwe działania niepożądane obejmują biegunkę, skurcze mięśni, zawroty głowy, bezsenność, przekrwienie błony śluzowej nosa, uporczywy kaszel, zwiększone stężenie potasu w surowicy, utratę apetytu, suchość w ustach i obrzęk naczynioruchowy.

 • Jakie są przeciwwskazania?

  Nadwrażliwość, ciąża, karmienie piersią, niemowlęctwo, niedociśnienie tętnicze, hiperpotasemia.


Jak kupić Losartan bez abonamentu online?

Potrzebny czas: 00 dni 00 godzin 05 minut

Jak kupić Losartan bez recepty w ciągu 5 minut?

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2021 do Toni El Clikos

pl_PLPolski