Dosering

De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn. Gewoonlijk varieert de duur van de behandeling van enkele dagen tot twee weken, met een maximum van 4 weken, inclusief de periode van uitkomen. De incubatietijd moet worden aangepast aan de patientënt. In bepaalde situaties kan een verlenging van de maximale behandelingsduur nodig zijn, maar dit mag alleen gebeuren na herevaluatie van de toestand van de patiënt. De dosering moet in één keer worden ingenomen en mag niet dezelfde avond opnieuw worden toegediend. Wil meer weten? Kijk dan op onze koop zolpidem bladzijde.

Volwassenen

De aanbevolen dagelijkse dosis voor volwassenen is 10 mg en dient onmiddellijk voor het slapengaan te worden ingenomen. De laagste actieve dagelijkse dosis zolpidem moet worden gebruikt en mag niet hoger zijn dan 10 mg. Max. Hoogte 10 mg 1 × / dag, vlak voor het slapengaan ingenomen. Behandel zo kort mogelijk, meestal een paar dagen tot 2 weken; zonder herevaluatie tot 4 weken gebruiken (inclusief tapering).

Oude mensen

Bij oudere of verzwakte patiënten, die bijzonder gevoelig zijn voor de effecten van zolpidem, wordt een dosis van 5 mg aanbevolen. Deze dosis mag alleen worden verhoogd tot maximaal 10 mg als de klinische respons onvoldoende is en het geneesmiddel goed wordt verdragen. Patiënten met leverinsufficiëntie Bij patiënten met leverinsufficiëntie, bij wie de klaring van het geneesmiddel niet zo snel is als bij gezonde mensen, wordt een dosis van 5 mg aanbevolen.

Deze dosis mag alleen worden verhoogd tot maximaal 10 mg als de klinische respons onvoldoende is. Meer lezen? Vervolgens kijk op onze slaaphulp pagina.

Deze dosering mag alleen worden verhoogd tot maximaal 10 mg als de klinische respons onvoldoende is en het geneesmiddel goed wordt verdragen. Voor alle patiënten mag de dosis van 10 mg per dag niet worden overschreden. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Het gebruik van zolpidem wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar vanwege een gebrek aan gegevens die het gebruik in deze leeftijdsgroep ondersteunen. Beschikbare gegevens uit placebogecontroleerde onderzoeken worden getoond.

Middelen van administratie:

Dit medicijn moet met vloeistof worden ingenomen.

FDA op dosering van Zolpidem

Nieuwe gegevens suggereren dat sommige gebruikers de volgende dag misschien moeite hebben met activiteiten die alertheid vereisen, zoals autorijden. Voor vrouwen wordt de aanbevolen dosering van zolpidem verlaagd van 10 mg naar 5 mg (onmiddellijke afgifte) en van 12,5 naar 6,25 mg (verlengde afgifte). De FDA beveelt artsen nog steeds aan om mannen dezelfde doses voor te schrijven als vrouwen, hoewel de halfwaardetijd van zolpidem bij mannen korter is. Meer weten? Vervolgens raadpleeg onze apotheek zonder recept

Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands