Zaleplon kopen zonder recept

zaleplon kopen zonder recept

Koop Zaleplon zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat sonate kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Zaleplon Zonder recept

Wil je kopen Zaleplon online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Zaleplon kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Sonata bestellen zonder recept prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Zaleplon zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Zaleplon-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Zaleplon zonder recept.

Wat is Zaleplon?

Zaleplon is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Drugsgebruik in Sonata

Zaleplon wordt gebruikt om slapeloosheid (slapen) aan te pakken. Het behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als: depressiva van het centrale zenuwstelsel (CZS), die het zenuwstelsel vertraagt. Zaleplon maakt het gemakkelijker om sneller in slaap te vallen en de hele avond door te slapen. In de meeste gevallen dienen slaapmiddelen slechts korte tijdsintervallen te worden gebruikt, vergelijkbaar met 1 of 2 dagen, en gewoonlijk niet langer dan 1 of 2 weken.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Zwangerschap: In embryofoetale ontwikkelingsstudies bij ratten en konijnen leverde orale toediening van respectievelijk maximaal 100 mg/kg/dag en 50 mg/kg/dag aan drachtige dieren gedurende de gehele organogenese geen bewijs van teratogeniteit op. Deze doses zijn equivalent aan 49 (rat) en 48 (konijn) maal de maximaal aanbevolen dosis voor de mens (MRHD) van 20 mg op een mg/m22 basis. Bij ratten was de pre- en postnatale groei verminderd bij de nakomelingen van moederdieren die 100 mg/kg/dag kregen. Deze dosis was ook toxisch voor de moeder, zoals blijkt uit klinische symptomen en een verminderde gewichtstoename van de moeder tijdens de zwangerschap. De dosis zonder effect voor groeivermindering van rattennakomelingen was 10 mg/kg (een dosis die overeenkomt met 5 maal de MRHD van 20 mg op een mg/m22 basis). Bij konijnen werden bij de onderzochte doses geen nadelige effecten op de embryofoetale ontwikkeling waargenomen.

 2. Moeders die borstvoeding geven: Een onderzoek bij zogende moeders gaf aan dat de klaring en halfwaardetijd van zaleplon vergelijkbaar zijn met die bij jonge normale proefpersonen. Een kleine hoeveelheid zaleplon wordt uitgescheiden in de moedermelk, waarbij de hoogste hoeveelheid wordt uitgescheiden tijdens een voeding ongeveer 1 uur na toediening van Sonata. Aangezien de kleine hoeveelheid van het geneesmiddel uit de moedermelk kan leiden tot mogelijk belangrijke concentraties bij zuigelingen, en omdat de bijwerkingen van zaleplon bij een zuigeling niet bekend zijn, wordt aanbevolen dat moeders die borstvoeding geven Sonata niet gebruiken.

 3. Pediatrisch gebruik: De veiligheid en werkzaamheid van Sonata bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

 4. Geriatrisch gebruik: Een totaal van 628 patiënten in dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken met parallelle groepen die Sonata kregen, waren ten minste 65 jaar oud; hiervan kregen 311 5 mg en 317 kregen 10 mg. In zowel slaaplaboratorium- als poliklinische onderzoeken reageerden oudere patiënten met slapeloosheid op een dosis van 5 mg met een verminderde slaaplatentie, en daarom is 5 mg de aanbevolen dosis in deze populatie. Tijdens kortdurende behandeling (studies van 14 nachten) van oudere patiënten met Sonata, traden geen bijwerkingen met een frequentie van ten minste 1% significant hoger op met Sonata van 5 mg of 10 mg dan met placebo.

Geneesmiddelinteracties van Zaleplon

Hoewel bepaalde geneesmiddelen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende gevallen twee totaal verschillende geneesmiddelen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er een wisselwerking is. In deze gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosis, of anders preventieve maatregelen kan ook verplicht zijn. Wanneer u dit medicijn gebruikt, is het bijzonder belangrijk dat uw bekwame zorgverlener weet of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: medicijnen vermeld onder. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen zou niet echt nuttig moeten zijn. Uw arts kan besluiten dit geneesmiddel niet met u te behandelen of een aantal van de verschillende geneesmiddelen die u gebruikt te veranderen.

 • Calciumoxybaat
 • Magnesiumoxybaat
 • Kaliumoxybaat
 • Natriumoxybaat

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden sinds interacties zou kunnen gebeuren. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende kan een verhoogde kans op bepaalde ongemakkelijke bijwerkingen veroorzaken, maar kan in sommige gevallen ook onvermijdelijk zijn. Indien gezamenlijk gebruikt, kan uw arts de dosis wijzigen of hoe u dit medicijn gewoonlijk gebruikt, of u specifieke aanwijzingen geven over het gebruik van maaltijden, alcohol of tabak.

 • ethanol

Andere medische problemen Sonata

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert als u andere medische problemen heeft, met name:

 • Alcohol misbruik
 • Drugsmisbruik of afhankelijkheid
 • Aspirine gevoeligheid
 • Astma
 • Depressie
 • Longziekte (bijv. COPD) of verschillende ademhalingsproblemen
 • Geestelijke ziekte
 • Slaapapneu (ademhalingsproblemen tijdens de slaap)
 • nierziekte
 • leverziekte

Correct gebruik van Zaleplon

Gebruik dit medicijn uitsluitend zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet extra van, neem het normaal gesproken niet extra en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven. Als een overmatige hoeveelheid wordt ingenomen, kan dit veranderen in gewoontevorming (waardoor psychologische of lichamelijke afhankelijkheid wordt veroorzaakt).

 • Dit medicijn moet een medicatiehandleiding bevatten. Lees en volg deze aanwijzingen nauwgezet op. Vraag uw arts als u vragen heeft.
 • Neem zaleplon gewoon eerder in dan wanneer u naar de matras gaat of wanneer u moeite heeft om in slaap te vallen. Dit medicijn werkt in een korte tijd om u in slaap te brengen.
 • Gebruik dit medicijn niet als uw schema u niet toestaat om 's avonds te slapen (ongeveer 7 tot acht uur). Als u eerder moet opstaan, kunt u zich echt slaperig voelen en als u problemen heeft met herinneringen aan de expertise, omdat de resultaten van de medicatie geen tijd hebben gehad om uit te stellen.
 • Neem dit medicijn op een lege buik.

Zaleplon-dosering

De dosis van dit medicijn kan voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende informatie bevat uitsluitend de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet totdat uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicatie die u gewoon inneemt, hangt af van de energie van de medicatie. Ook de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de hoeveelheid tijd die u inneemt, hangt af van het medische nadeel waarvoor u de medicatie zou kunnen gebruiken.

 • Voor orale doseringssoort (capsules):
  • Voor de remedie van slapeloosheid:
   • Volwassenen: 5 of 10 milligram (mg) zo snel mogelijk daags voor het slapengaan. Uw arts kan uw dosis naar wens aanpassen en verdragen. Neem echter niet meer dan 20 mg per dag.
   • Oudere volwassenen: 5 mg zo snel mogelijk daags voor het slapengaan.
   • Kinderen: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door een arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses. Gebruik dit medicijn alleen als u niet kunt slapen. U hoeft geen schema bij te houden om het in te nemen.

Sonata-opslag

 1. Bewaar het medicijn in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Bewaar geen verouderde medicatie of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Zaleplon-voorzorgsmaatregelen

Het is van essentieel belang dat uw arts uw vooruitgang bij gewone bezoeken onderzoekt om te controleren of dit medicijn correct werkt en om te onderzoeken op negatieve effecten. Als u ervan uitgaat dat u zaleplon langer dan 7 tot 10 dagen zou kunnen gebruiken, praat er dan over met uw arts. Slapeloosheid die langer aanhoudt, kan een aanwijzing zijn voor een ander medisch nadeel.

Zaleplon kan kritiek veroorzaken allergische reacties, samen met anafylaxie en angio-oedeem, die levensbedreigend kunnen zijn en onmiddellijke medische behandeling vereisen. Bel onmiddellijk uw arts als u huiduitslag, jeuk, netelroos, ademhalingsproblemen of slikken heeft, of zwelling van uw vingers, gezicht, mond of keel als u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn zal bijdragen aan de resultaten van alcohol en anders centraal zenuwstelsel (CZS)-depressiva (geneesmiddelen die u slaperig of veel minder alert maken). Enkele voorbeelden van CZS-depressiva zijn:

 • antihistaminica of medicijnen tegen hooikoorts
 • verschillende allergiesymptomen of verkoudheid
 • kalmerende middelen
 • kalmeringsmiddelen
 • slaapmiddelen
 • voorgeschreven pijnstillers of verdovende middelen
 • medicatie voor epileptische aanvallen of barbituraten
 • spierverslappers
 • verdoving
 • tandheelkundige anesthetica

Controleer samen met uw arts voordat u een van de bovenstaande medicijnen gebruikt of u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn kan ertoe leiden dat sommige personen, met name oudere personen, slaperig, duizelig, licht in het hoofd, onhandig of onvast worden, of veel minder alert dan ze gewoonlijk zijn, wat kan leiden tot vallen. Ook al wordt zaleplon voor het slapengaan ingenomen, het kan sommige personen ertoe aanzetten zich echt slaperig of veel minder alert te voelen bij het opstaan. Rijd niet of doe niets dat mogelijk schadelijk kan zijn totdat u begrijpt welke invloed dit medicijn op u heeft.

Zaleplon bijwerkingen

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die ongemakkelijke bijwerkingen kunnen optreden, willen ze misschien medische overweging als ze zich voordoen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende ongemakkelijke bijwerkingen optreedt:

 • Ongerustheid
 • wazig of dubbel fantasierijk en vooruitziend
 • pijn op de borst
 • verwarring over id, plaats en tijd
 • ontmoediging
 • vals of ongewoon gevoel van welzijn
 • snelle, onregelmatige, bonzende of snelle hartslag of pols
 • ongelukkig of leeg voelen
 • koorts
 • basisgevoel van ongemak of ziekte

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Zaleplon, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Zaleplon-sonate?

  Dit medicijn wordt korte tijd gebruikt om mensen te behandelen die moeite hebben met inslapen. Als u andere slaapproblemen heeft, zoals 's nachts niet kunnen slapen, is dit medicijn mogelijk niet geschikt voor u. Zaleplon staat bekend als een hypnoticum.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Zaleplon overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als je te veel Sonata neemt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Zaleplon?

  Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Zaleplon?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Sonata gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Zaleplon Sonata?

  Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter meteen medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.


Hoe te kopen Zaleplon zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Zo koopt u Sonata binnen 5 minuten zonder recept

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands