Trazodon kopen zonder recept

trazodon kopen zonder recept

Trazodon kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat koop Desyrel zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Trazodon
Merknaam: Desyrel

Kopen Trazodon Zonder recept

Wil je kopen Trazodon online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een antidepressivum dat wordt gebruikt om angst, depressie en slapeloosheid te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u trazodon kunt kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Cipro Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Trazodon zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Trazodon-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Trazodone zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
25 mg30 pillen€ 95.00 Bekijk product
25 mg60 pillen€ 127.00 Bekijk product
25 mg90 pillen€ 143.00 Bekijk product
25 mg120 pillen€ 161.00 Bekijk product
25 mg180 pillen€ 183.00 Bekijk product
50 mg30 pillen€ 93.00 Bekijk product
50 mg60 pillen€ 125.00 Bekijk product
50 mg90 pillen€ 141.00 Bekijk product
50 mg120 pillen€ 157.00 Bekijk product
50 mg180 pillen€ 177.00 Bekijk product
100 mg30 pillen€ 105.00 Bekijk product
100 mg60 pillen€149.00 Bekijk product
100 mg90 pillen€ 177.00 Bekijk product
100 mg120 pillen€ 205.00 Bekijk product
100 mg180 pillen€ 249.00 Bekijk product

Aanbeveling voor trazodongeneesmiddelen

Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum op basis van comorbiditeit, antagonistische resultaten, interacties, expertise en waarde. Wanneer voorgeschreven, normaal observeren, is een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) echt nuttig. Er is een lichte wens naar de SSRI's toe te schrijven aan een nauwelijks extra gunstig neveneffectprofiel. Binnen de gespecialiseerde psychologische welzijnszorg zou ook gestart kunnen worden met een TCA, een SSRI, een niet-selectieve serotonineheropnameremmer (SNRI), mirtazapine of bupropion. Bij klinisch opgenomen patiënten is een TCA het meest geliefd.

De plaats van een antidepressivum in de therapie van een depressieve episode van bipolaire disfunctie is meestal controversieel, toe te schrijven aan relatief weinig bewijs van werkzaamheid. Als een antidepressivum wordt toegevoegd, zijn SSRI's (naast paroxetine) en bupropion het populairst. Houd alleen rekening met een serotonine-noradrenaline-heropnameremmer (SNRI) of een tricyclisch antidepressivum (TCA) (naast imipramine) als verschillende antidepressiva niet hebben bevestigd dat ze effectief zijn. Antidepressiva kunnen een manie veroorzaken. Voor de gebruikelijke therapie van bipolaire disfunctie, zie Bipolaire disfunctie.

indicaties: depressieve disfunctie, met of zonder angst.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwangerschap
  • Teratogenese: Bij mensen relatief weinig kennis. Bij mensen en dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
  • farmacologische impact: Bij aanhoudend gebruik en na toediening in de laatste weken kunnen neonatale ontwenningsverschijnselen optreden (gelijk aan prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, slechte opname en huilen) en in het algemeen anticholinerge symptomen (urineretentie, obstipatie).
  • Aanbeveling: Uitsluitend gebruiken op strikte indicatie. Abrupt stoppen of overschakelen van een antidepressivum tijdens de zwangerschap zou niet echt nuttig moeten zijn. Controleer op de incidentie van neonatale ontwenningsverschijnselen.

 • Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Trazodon: zeker, klein. Energetische metaboliet: onbekend. De relatieve peuterdosis is ongeveer 3%.
  • farmacologische impact: Mogelijke resultaten bij de peuter kunnen niet worden uitgesloten.
  • Suggestie: Kan naar alle waarschijnlijkheid veilig gebruikt worden. Om op het beschermde vlak te zijn, moet u de peuter testen op slecht slapen, slaperigheid, prikkelbaarheid, vaak huilen, slechte inname en slechte voortgang gedurende de eerste paar weken.

Contra-indicaties

 • Acuut myocardinfarct;
 • intoxicatie door alcohol of slaaptabletten.

Geneesmiddelinteracties van trazodon

Ook de resultaten van alcohol en verschillende centraal remmende middelen zouden naast de resultaten van parasympathicolytica kunnen worden gepotentieerd. Menging met robuuste CYP3A4-remmers zou de plasmafocus van trazodon in klinisch noodzakelijke mate kunnen verbeteren; blijf uit de buurt van het mengsel.

 • Carbamazepine kan de plasmaconcentraties verlagen.
 • Fluoxetine kan de plasmaconcentraties verbeteren.
 • Antihypertensiva kunnen het hypotensieve effect verbeteren.
 • Extreme orthostatische hypotensie is gemeld bij gelijktijdig gebruik met fenothiazinen.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige therapie met en tot ongeveer 14 dagen na stopzetting van een MAO-remmer; en bij gebruik van MAO-remmers binnen 1 week na stopzetting van trazodon.

Ongewenste effecten treden meestal op bij het gebruik van kruiden die sint-janskruid bevatten op hetzelfde tijdstip. De impact van spierverslappers en onstabiele anesthetica kan ook worden versterkt. Gelijktijdig gebruik van digoxine en fenytoïne kan het serumbereik van die geneesmiddelen verbeteren.

Trazodon dosering

 • Depressieve disfunctie:
  • Volwassenen:
   • Aanvangsdosering: 150 mg per dag in 2-3 doses of in een enkele dosis voor het slapengaan. Verhoog met 50 mg elke 3-4 dagen (idealiter eerder dan bedtijd) tot een optimale impact is bereikt.
   • Onderhoudsdosering: tot 400 mg/dag, bij poliklinische patiënten. De remedie zou idealiter moeten worden voortgezet totdat de getroffen persoon 4-6 maanden symptoomvrij is. Daarna moet de behandeling stapsgewijs worden afgebouwd.
  • Leeftijd individuen:
   • Aanvangsdosering: 100 mg/dag verdeeld in enkele doses of in 1 dosis voor het slapengaan. Elke 3-4 dagen de dosis met 50 mg verhogen totdat een optimaal effect is bereikt; die waarschijnlijk niet hoger is dan 300 mg/dag (max. 100 mg per enkele dosis).

Nierfunctiestoornis: Bij nierinsufficiëntie is een dosisaanpassing vaak niet verplicht. Gebruik waarschuwing in geval van extreme nierinsufficiëntie.

leverfunctiestoornis: Voorzichtigheid is geboden in gevallen van (met name extreme) leverinsufficiëntie, toe te schrijven aan een te hoge prijs van het levermetabolisme.

Gebruik met CYP3A4-remmers: Moet een mix met robuuste CYP3A4-remmers verplicht zijn, houd rekening met verlaging van de dosis trazodon.

Gebruik met CYP3A4-inductoren: Mengsel met carbamazepine en waarschijnlijk verschillende robuuste CYP3A4-inductoren kan een verhoging van de dosis trazodon vereisen.

Administratie gegevens: Als u het na een maaltijd inneemt, kan dit de ongemakkelijke bijwerkingen verminderen.

Tekenen van overdosering

 • bradycardie
 • QT-verlenging en 'torsade de pointes'.
 • In extreme gevallen:
  • coma
  • stuiptrekkingen
  • hyponatriëmie
  • hypotensie
  • tachycardie
  • ademhalingsfalen

Voorzorgsmaatregelen voor trazodon

Als keelpijn en koorts optreden, moet het bloed worden gecontroleerd. Stop de therapie als priapisme en geelzucht optreden.

 1. Oculaire resultaten: Dit medicijn, toe te schrijven aan mydriasis, kan oogstress verbeteren en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.
 2. Psychiatrische resultaten: Een onderliggende psychose of manie kan manifest worden of verergeren. In geval van verandering naar een manische sectie bij manisch-depressieve psychose, de therapie staken.
 3. Gevaar voor zelfmoord: In het geval van eerder suïcidaal gedrag, naast bij patiënten jonger dan 25 jaar, is verdere controle echt nuttig, vooral in de eerste weken van de remedie (wanneer het medicijn onvoldoende effectief blijft) en na dosisaanpassingen. Er is een verhoogde dreiging van zelfmoord binnen de vroege niveaus van herstel.
 4. comorbiditeit: Nauwkeurige dosering en regelmatige controle bij nier- en leverinsufficiëntie (vooral in extreme gevallen)
  • epilepsie
  • hartziekte (angina pectoris, geleidingsstoornissen, AV-blokkade, laatste myocardinfarct)
  • urineretentie
  • prostaathyperplasie
  • hyperthyreoïdie
 5. taps toelopend: Beëindig een therapiekuur niet ineens; schaal de dosis stap voor stap terug.
 6. Analyse kennis: Niet gebruiken bij jongeren < 18 jaar wegens gebrek aan veiligheidskennis.

Cirpo-bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • nervositeit
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • vermoeidheid
 • droge mond.
 • Poriën en huiduitslag en jeuk
 • allergische reacties
 • griepachtige verschijnselen
 • oedeem
 • gewicht verwerven
 • anorexia
 • verhoogde drang naar eten
 • verwarring
 • agitatie
 • manie
 • agressieve uitbarstingen
 • expressieve afasie
 • hallucinaties
 • desoriëntatie
 • hoofdpijn
 • slapeloosheid
 • tremor
 • oorsuizen
 • onderdak en fantasierijke en vooruitziende problemen
 • hartkloppingen
 • orthostatische hypotensie

In zeer zeldzame gevallen kunnen zeker onaangename bijwerkingen op de spiergroepen en het zenuwstelsel ook extreem, invaliderend en langdurig (maanden tot jaren) en waarschijnlijk onomkeerbaar zijn.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Trazodon, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Trazodon Cipro?

  Trazodon behoort tot de klasse van psychoactieve geneesmiddelen. Dit medicijn wordt gebruikt om angst, depressie en slapeloosheid te behandelen. Het kan ook in andere gevallen worden toegepast.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Trazodon heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Cipro gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u trazodon?

  Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van trazodon?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Cipro gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Trazodon Cipro?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn droge mond, duizeligheid, prikkelbaarheid, sedatie, slapeloosheid, urineretentie, enz. Een zeer ernstige allergische reactie komt zelden voor.

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Desyrel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven of kinderen, en evenmin door patiënten die een overgevoeligheidsreactie op trazodon hebben vertoond.


Hoe te kopen Trazodon zonder abonnement online?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Cipro binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen

Laatst bijgewerkt op 19 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands