Sofosbuvir kopen zonder recept

sofosbuvir kopen zonder recept

Sofosbuvir kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Sofosbuvir kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Sofosbuvir
Merk(en): Sovaldi, Sofosbuvir Generiek

Kopen Sofosbuvir Zonder recept

Wil je kopen Sofosbuvir online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn tegen hepatitis C voor de behandeling van chronische hepatitis C en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Sofosbuvir zonder recept te kopen? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Sofosbuvir bestellen zonder receptprijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Sofosbuvir zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Sofosbuvir-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Sofosbuvir zonder recept.

Wat is Sofosbuvir

Sofosbuvir is een remmer van het RNA-afhankelijke RNA-polymerase van HCV NS5B, een enzym dat belangrijk is voor virale replicatie, en werkt in oppositie tegen alle genotypen van het hepatitis C-virus. Het is een nucleotide-prodrug: tijdens het intracellulaire metabolisme in de lever wordt het omgezet in het farmacologisch levendige uridine-analoog trifosfaat. Dat wordt door NS5B-polymerase in HCV-RNA opgenomen, wat resulteert in ketenbeëindiging. De levendige metaboliet remt de menselijke DNA- en RNA-polymerasen niet en is geen remmer van mitochondriale RNA-polymerase.

Aanbeveling voor sofosbuvir-geneesmiddelen

Preventie van hepatitis C Een infectie bestaat uit het naleven van niet-medicinale maatregelen. Er is geen profylaxe met medicijnen. Remedie van persisterende hepatitis C een infectie, als voorlopige remedie of na falen van eerdere therapie, bestaat uit een mix van direct werkende antivirale medicijnen. De keuze van de therapieroutine is onder meer afhankelijk van het HCV-genotype en het diploma van reeds bestaande fibrose in de lever. 

indicaties: Remedie van aanhoudende hepatitis C (CHC) bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, samen met verschillende medicinale handelswaar.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Zwanger zijn
  • Teratogenese: Bij mensen, onvoldoende kennis. Bij dieren geen bewijs van schadelijkheid. Niettemin wordt Sofosbuvir gebruikt in combinatie met verschillende medicinale producten (samen met in selectieve gevallen ribavirine en/of peginterferon ).
  • Aanbeveling: Het gebruik van sofosbuvir alleen of samen met peginterferon α zou niet echt nuttig moeten zijn. Samen met (verschillende) direct werkende makelaars in tegenstelling tot:
   • hepatitis C: Win advies in van de tekstuele inhoud van het geneesmiddel van het betreffende middel.
   • Mengsel met ribavirine: Het gebruik van ribavirine is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap vanwege de belangrijke teratogene en embryogene resultaten van ribavirine.
  • Verschillend: Samen met ribavirine zijn strikte anticonceptiemaatregelen van toepassing, samen met een interval na het einde van de therapie.

 2. Borstvoeding
  • Overgang naar moedermelk: Onbekend. Een antagonistische impact op de peuter kan niet worden uitgesloten.
  • Aanbeveling: Het gebruik van dit geneesmiddel samen met ribavirine of borstvoeding is gecontra-indiceerd. Borstvoeding wordt afgeraden samen met peginterferon α (alleen); als u (andere) direct werkende tussenpersonen gebruikt in tegenstelling tot hepatitis C, vraag dan advies aan de tekstuele inhoud van de gerelateerde drugs. In het geval van maternale hiv-infectie wordt borstvoeding afgeraden vanwege de dreiging van hiv-overdracht.

Geneesmiddelinteracties van sofosbuvir

Sofosbuvir is een substraat voor P-glycoproteïne (Pgp) en het resistentie-eiwit voor borstkanker (BCRP). Vanwege een verminderde therapeutische impact is comedicatie met krachtige inductoren van Pgp of BCRP equivalent aan:

 • rifampicine
 • carbamazepine
 • fenytoïne
 • fenobarbital
 • Sint-janskruid

Het effect van een inductor kan niet minder dan 2 weken aanhouden na het stopzetten ervan. Co-medicatie met Pgp-inductoren met een matige sterkte gelijk aan modafinil, oxcarbazepine en rifabutine zou niet echt nuttig moeten zijn. Gelijktijdige medicatie met amiodaron wordt sterk afgeraden vanwege de incidentie van extreme (levensbedreigende) bradycardie en AV-blokkade.

Wanneer u vitamine Okay-antagonisten gebruikt, moet u de INR nauwlettend in de gaten houden met betrekking tot elke verandering in de leverfunctie die tijdens de therapie zal optreden. Bovendien kan de farmacokinetiek van verschillende geneesmiddelen die door de lever worden gemetaboliseerd, veranderen in verband met de klaring van HCV. Vanwege dit feit vereist gelijktijdig gebruik van ciclosporine of tacrolimus stil toezicht en waarschijnlijk dosisaanpassing van die tussenpersonen; desalniettemin is bij het begin van gelijktijdige toediening geen dosisaanpassing vereist.

Het kan verplicht zijn om de dosering van bloedglucoseregulatoren, toe te schrijven aan een verbetering van het bloedglucosebeheer. Desalniettemin kan Sofosbuvir gelijktijdig worden toegediend met geneesmiddelen die Pgp of BCRP remmen en met een aantal antivirale geneesmiddelen tegen hiv.

Sofosbuvir-dosering

Remedie van aanhoudende hepatitis C

 • Volwassenen (incl. leeftijd)
  • Samen met verschillende medicijnen: 400 mg 1×/dag. Een korting op de dosis zou niet echt nuttig moeten zijn.
  • De periode van behandeling met sofosbuvir + ribavirine is:
   • 12 weken (CHC-genotype 2),
   • 24 weken (CHC-genotype 3)
   • voor genotypen 1, 4, 5 of 6, gebruik deze routine (24 weken) uitsluitend bij patiënten die niet in aanmerking komen voor of onliberaal zijn voor peginterferon α) of tot levertransplantatie (bij patiënten met CHC die wachten op levertransplantatie).
  • De therapieperiode voor behandeling met sofosbuvir + ribavirine + peginterferon α is:
   • 12 weken (CHC genotype 1, 3, 4, 5 of 6).
  • In alle bovengenoemde gevallen, waar de therapieperiode 12 weken is, kan de therapie ook worden verlengd na 12 weken tot maximaal 24 weken, met name bij aanwezigheid van een aantal bedreigingselementen voor een verminderde respons op op interferon gebaseerde therapie.
  • Na ontvangst van een levertransplantatie is de therapieperiode 24 weken met een voorlopige dosis ribavirine van 400 mg verdeeld over 2 doses per dag. Indien goed verdragen, dient de dosis ribavirine stapsgewijs verhoogd te worden naar 1000 mg (< 75 kg lichaamsgewicht) of 1200 mg (≥ 75 kg). Als de voorlopige dosis niet goed wordt verdragen, moet u de dosis terugschroeven op basis van het hemoglobinebereik. In wetenschappelijke onderzoeken werd de dosis, indien goed verdragen, na 2 en na 4 weken verhoogd, daarna niet eerder dan elke 4 weken.

 • Kinderen van 12 jaar en ouder
  • Samen met verschillende medicijnen: 400 mg 1×/dag. Een korting op de dosis zou niet echt nuttig moeten zijn.
  • De therapieperiode voor behandeling met sofosbuvir + ribavirine is:
   • 12 weken (CHC-genotype 2)
   • 24 weken (CHC-genotype 3)
  • In genotype 2, de plaats waar de therapieperiode 12 weken is, kan de therapie na 12 weken ook worden verlengd tot maximaal 24 weken, met name in de aanwezigheid van een aantal bedreigingselementen voor een verminderde respons op op interferon gebaseerde therapie.
  • De dosis ribavirine bij jongeren is afhankelijk van het lichaamsgewicht:
   • < 47 kg: 15 mg/kg/dag;
   • 47-49 kg: 600 mg/dag;
   • 50-65 kg: 800 mg/dag;
   • 66-80 kg: 1000 mg/dag;
   • > 81 kg: 1200 mg/dag

Bij grote antagonistische reacties: dosiskorting van sofosbuvir zou niet echt nuttig moeten zijn. De officiële productgegevens CBG/EMA somt normaal gesproken zinnen op wanneer de dosis van verschillende geneesmiddelen moet worden verlaagd en uitvoerige gegevens over ribavirine. Doseringsgegevens voor de tegenovergestelde medicinale handelswaar kunnen worden gevonden in de gerelateerde geneesmiddelteksten.

Gelijktijdige infectie met hiv: De echt bruikbare doseringen die hier worden beschreven, zijn ook van toepassing op patiënten met een gelijktijdige HIV-infectie.

Verminderde lever opereren: Bij lichte tot extreme leverinsufficiëntie is geen dosisaanpassing van cruciaal belang

Verminderde nierfunctie: Bij lichte of redelijke nierinsufficiëntie is geen dosisaanpassing vereist. Er is relatief weinig kennis over het gebruik bij extreme nierinsufficiëntie (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²) of bij terminale nierziekte bij hemodialyse. Sofosbuvir zou ook bij deze patiënten kunnen worden gebruikt zonder dosisaanpassing als er geen andere gerelateerde therapiekeuzes kunnen worden gevonden.

In het geval van braken binnen 2 uur na inname van de tablet een extra pil innemen. Als er > 2 uur zijn verstreken, is geen verdere dosis van cruciaal belang.

Vergeten dosis: Neem zo snel mogelijk in als het binnen 18 uur na de standaardtijd van toediening wordt gezien. Als > 18 uur verstreken zijn, de gemiste dosis niet herhalen.

Administratie: Neem de pil in zijn geheel (vanwege de bittere stijl van de levendige stof) en bij de maaltijd (voor een hogere opname).

Voorzorgsmaatregelen voor sofosbuvir

Co-infectie met hepatitis B: Controleer vóór aanvang van de therapie op gelijktijdige infectie met het hepatitis B-virus (HBV), aangezien gevallen van HBV-reactivering, samen met enkele met dodelijke gevolgen, zijn gemeld na therapie met direct werkende antivirale middelen (DAA's). Als co-infectie wordt geconstateerd, test dan zorgvuldig en behandel deze aan de hand van de huidige therapietips.

Levensbedreigende bradycardie en AV-blokkade zijn gemeld bij het gebruik van sofosbuvir en amiodaron. Bradycardie treedt vaak op binnen enkele uren of dagen van gebruik, maar kan tot ongeveer 2 weken aanhouden na het starten van de HCV-therapie. Vanwege dit feit zou de mix van sofosbuvir en amiodaron idealiter moeten worden voorkomen; zijn alleen van toepassing wanneer verschillende antiaritmische middelen niet worden getolereerd of gecontra-indiceerd. Als de mix van cruciaal belang is, moet u de getroffen persoon bij het starten met sofosbuvir herhaaldelijk gedurende niet minder dan 48 uur in een toepasselijke wetenschappelijke setting controleren. Controleer daarna dag na dag, gedurende niet minder dan de eerste 2 weken van de therapie, in een poliklinische setting, of instrueer de getroffen persoon om actie te ondernemen. Aangezien amiodaron een bijzonder lange halfwaardetijd heeft (20-100 dagen), moet u deze waarnemingen ook doen bij een getroffen persoon die eerder maanden is gestopt met amiodaron en nu begint met sofosbuvir. Instrueer de getroffen persoon die deze mix gebruikt om onmiddellijk contact met ons op te nemen als er tekenen van bradycardie of coronaire hartblokkade optreden.

diabetici: een verbetering van de bloedglucoseregulatie kan optreden na het starten van de therapie, waarschijnlijk resulterend in symptomatische hypoglykemie; de bloedglucosewaarden nauwlettend in de gaten houden, vooral gedurende de eerste 3 maanden, en de (dosis van) bloedglucosebehandelingsproducten aanpassen indien verplicht.

Analyse kennis en expertise: De wetenschappelijke onderzoeken met sofosbuvir zijn voornamelijk uitgevoerd in combinatie met ribavirine of met ribavirine + peginterferon α. Daarnaast zijn er veel mengselpreparaten met sofosbuvir op de markt gekomen:

 • ledipasvir/sofosbuvir
 • sofosbuvir/velpatasvir
 • sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Vanwege dit feit zijn dit momenteel de echt bruikbare mengsels. Er is relatief weinig veiligheidskennis over het gebruik bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²) of terminale nierziekte (ESRD) die hemodialyse vereist. De werkzaamheid en veiligheid van sofosbuvir zijn niet vastgesteld in:

 • jongeren onder de 12 jaar;
 • jongeren met levercirrose;
 • jonge duiven met genotype 1, 4, 5 of 6.

Bijwerkingen van sofosbuvir

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

  • vermoeidheid
  • prikkelbaarheid
  • slapeloosheid
  • hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Verhoogd bilirubine in het bloed
  • Verminderde hemoglobine
  • focus disfunctie
  • Wanhoop
  • Dyspepsie, constipatie.
  • dyspnoe
  • hoesten
  • Spierpijn, gewrichtspijn, opnieuw pijn, spierspasmen
  • Koorts, asthenie
  • nasofaryngitis
  • Droge poriën en huid, jeuk, alopecia
  • Bloedarmoede.

Bij sommige patiënten kunnen ook andere niet vermelde bijwerkingen optreden. Als u andere effecten opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Sofosbuvir, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Sofosbuvir?

  Sofosbuvir is een van de meest bekende en betrouwbare geneesmiddelen tegen hepatitis C. De snelheid van de behandeling met Sofosbuvir kan variëren van 40-99% van de ziekten met betrekking tot de ernst van de ziekte.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Sofosbuvir heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Sofosbuvir heeft ingenomen?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Sofosbuvir?

  Bewaar Sofosbuvir bij 77 graden F (25 graden C). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Sofosbuvir?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Sofosbuvir?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, hersenpijn, misselijkheid, onaangenaam dommelen, huiduitslag, duizeligheid en misselijkheid.


Hoe te kopen Sofosbuvir zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Sofosbuvir binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen?

Laatst bijgewerkt op 8 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands