Phentermine kopen zonder recept

koop fentermine zonder recept

Phentermine kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Adipex kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Phentermine
Merk(en): Adipex

Kopen Phentermine Zonder recept

Wil je kopen Phentermine online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Phentermine kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Adipex Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Phentermine zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Phentermine-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Phentermine zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
75 mg (EU2EU)30 pillen€ 218.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)60 pillen€ 306.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)90 pillen€ 418.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)120 pillen€ 503.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)180 pillen€ 658.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)270 pillen€ 809.00 Bekijk product
75 mg (EU2EU)360 pillen€ 988.00 Bekijk product

Wat is Phentermine?

Phentermine is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Adipex Drugsgebruik

Adipex wordt gebruikt als onderdeel van een kortetermijnplan, samen met een caloriearm gewichtsverliesplan, voor gewichtskorting. Het wordt gebruikt bij mensen met overgewicht die niet in staat zijn geweest om gewicht te verminderen met een plan voor gewichtsverlies en alleen te trainen. Adipex behoort tot de groep geneesmiddelen die algemeen bekend staat als drang naar voedselonderdrukkers.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

Moeders die borstvoeding geven: Het is niet bekend of ADIPEX-P® wordt uitgescheiden in de moedermelk; er zijn echter andere amfetaminen aanwezig in moedermelk. Vanwege het potentieel voor ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding geven, moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder.

Pediatrisch gebruik: De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld. Omdat obesitas bij kinderen een chronische aandoening is die langdurige behandeling vereist, wordt het gebruik van dit product, goedgekeurd voor kortdurende therapie, niet aanbevolen.

Geriatrisch gebruik: Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling. Van dit geneesmiddel is bekend dat het grotendeels door de nieren wordt uitgescheiden en het risico op toxische reacties op dit geneesmiddel kan groter zijn bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Omdat oudere patiënten een grotere kans hebben op een verminderde nierfunctie, moet voorzichtigheid worden betracht bij het kiezen van de dosering en kan het nuttig zijn om de nierfunctie te controleren.

Nierfunctiestoornis: Op basis van de gerapporteerde uitscheiding van fentermine in de urine, kunnen verhogingen van de blootstelling worden verwacht bij patiënten met nierinsufficiëntie. Wees voorzichtig bij het toedienen van ADIPEX-P® voor patiënten met een nierfunctiestoornis. Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR 15 tot 29 ml/min/1,73 m2 ), beperk de dosering van ADIPEX-P® tot 15 mg per dag. ADIPEX-P® is niet onderzocht bij patiënten met een eGFR van minder dan 15 ml/min/1,73 m2, waaronder nierziekte in het eindstadium die dialyse vereist; vermijd het gebruik bij deze populaties.

Geneesmiddelinteracties van fentermine

Hoewel bepaalde medicijnen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende omstandigheden twee totaal verschillende medicijnen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er mogelijk een wisselwerking zou zijn. In deze omstandigheden kan het nodig zijn dat uw arts de dosis wijzigt, of dat er andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Als u dit medicijn gebruikt, is het met name van essentieel belang dat uw deskundige in de gezondheidszorg weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn gekozen op het idee van hun potentiële betekenis en zijn in wezen niet allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is gewoon niet aan te raden. Uw arts kan besluiten om deze remedie niet met u te behandelen of een aantal van de verschillende geneesmiddelen die u gebruikt te veranderen.

 • furazolidon
 • Iproniazide
 • Isocarboxazide
 • Linezolid
 • Methyleenblauw
 • Moclobemide
 • Nialamide
 • Fenelzine
 • Procarbazine
 • Rasagiline
 • Safinamide
 • Selegiline
 • Sibutramine
 • Tranylcypromine

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden, omdat er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek samen met uw deskundige in de gezondheidszorg het gebruik van uw medicatie bij maaltijden, alcohol of tabak.

Andere medische problemen Adipex

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert dat u waarschijnlijk andere medische problemen heeft, met name:

 • Geagiteerde toestand (erg nerveus of angstig)
 • Aritmieën (onregelmatige hartritmes)
 • Arteriosclerose (verharding van de slagaders)
 • Congestief coronair hartfalen
 • Drugsmisbruik of afhankelijkheid
 • glaucoom
 • Hart- of bloedvatenziekte (bijv. coronaire hartziekte)
 • Hypertensie
 • Hyperthyreoïdie (overactieve schildklier)
 • Beroerte
 • Allergie voor tartrazine
 • Hartklepziekte
 • Hypertensie (hypertensie)
 • Pulmonale hypertensie (verhoogde stress in de longen)
 • nierziekte

Correct gebruik van fentermine

 1. Gebruik dit medicijn uitsluitend zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet extra van, neem het gewoonlijk niet extra en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven. Als u een overmatige hoeveelheid van dit medicijn gebruikt, kan het zich ontwikkelen tot gewoontevorming (waardoor psychologische of lichamelijke afhankelijkheid ontstaat).
 2. Dit medicijn is verkrijgbaar in 4 soorten: capsules, desintegrerende tabletten, capsules met verlengde afgifte en tabletten. Volg zorgvuldig de doseringsinstructies voor de vorm die u gebruikt.
 3. Slik de capsule met verlengde afgifte volledig door. Niet pletten, breken of kauwen.
 4. Neem de desintegrerende pil met of zonder maaltijden. Zorg ervoor dat uw armen eerder droog zijn dan het aanraken van de pil. Plaats de pil op het hoogste punt van je tong, nadat je hem uit de fles hebt gehaald. Het zou binnenkort zachter moeten worden. Nadat de pil is gesmolten, slik of neem een slokje water.
 5. Slik de pil volledig door. Niet pletten, breken of kauwen.
 6. Volg zorgvuldig de aanwijzingen van uw arts voor een plan voor gewichtsverlies met minder calorieën en een gemeenschappelijke training. Praat samen met uw arts voordat u aan een trainingsprogramma begint.
 7. Om te voorkomen dat u slaapt, neemt u de laatste dosis van de dag ongeveer 4 tot zes uur eerder dan bedtijd, tenzij uw arts u in andere gevallen vertelt.

Phentermine-dosering:

De dosis van dit medicijn zal voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende gegevens bevatten uitsluitend de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicijnen die u neemt, is afhankelijk van de kracht van de medicijnen. Ook hangt de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u de medicijnen gebruikt, af van het medische nadeel waarvoor u de medicijnen gebruikt.

 • Voor therapie van gewichtsproblemen:
  • Voor orale doseringssoort (capsules):
   • Volwassenen en jongeren van 17 jaar en ouder: 15 tot 30 milligram (mg) zo snel mogelijk per dag, ongeveer 2 uur na het ontbijt.
   • Kinderen van 16 jaar en jeugdig: Gebruik is gewoon niet aan te raden.
  • Voor orale doseringssoort (desintegrerende tabletten):
   • Volwassenen en jongeren van 17 jaar en ouder: Eén pil zo snel mogelijk per dag, 's morgens in te nemen.
   • Kinderen van 16 jaar en jeugdig: Gebruik is gewoon niet aan te raden.
  • Voor orale dosering (capsules met verlengde afgifte):
   • Volwassenen en jongeren van 16 jaar en ouder: Eén capsule zo snel mogelijk per dag, eerder innemen dan het ontbijt of 10 tot 14 uur eerder dan het slapen gaan.
   • Kinderen van 15 jaar en jeugdig: Gebruik is gewoon niet aan te raden.
  • Voor orale dosering (tabletten):
   • Volwassenen en jongeren van 17 jaar en ouder:
    • Lomaira™: driemaal daags één pil, een half uur eerder dan de maaltijd ingenomen.
    • Phentermine: 18,75 tot 37,5 milligram (mg) zo snel mogelijk per dag, eerder dan het ontbijt of 1 tot 2 uur na het ontbijt.
   • Kinderen van 16 jaar en jeugdig: Gebruik is gewoon niet aan te raden.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Adipex-opslag

 1. Bewaar de medicijnen in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Houd geen verouderde medicatie vast of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Voorzorgsmaatregelen voor fentermine

Het is van essentieel belang dat uw arts uw voortgang controleert tijdens regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn correct werkt en geen negatieve effecten veroorzaakt.

Gebruik adpex niet als u daarnaast vergelijkbare geneesmiddelen gebruikt die lijken op benzfetamine, diethylpropion, mazindol, fendimetrazine, Bontril® of Didrex®. Gebruik dit medicijn niet als u bovendien een MAO-remmer (MAO-remmer), verwant aan isocarboxazid (Marplan®), fenelzine (Nardil®), selegiline (Eldepryl®) of tranylcypromine (Parnate®) gebruikt, of u heeft waarschijnlijk de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Het gezamenlijk gebruik van deze geneesmiddelen kan ernstige negatieve effecten veroorzaken.

Het gebruik van dit medicijn als u zwanger bent, kan uw ongeboren kind schaden. Gebruik een efficiënte vorm van anticonceptie om te voorkomen dat u zwanger wordt. Als u vermoedt dat u zwanger zult worden terwijl u dit medicijn gebruikt, informeer dan onmiddellijk uw arts.

Dit medicijn kan ook verslavend zijn. Als u denkt dat dit medicijn gewoon niet goed werkt nadat u het slechts een paar weken heeft ingenomen, verhoog dan de dosis niet. Controleer in plaats daarvan samen met uw arts. Bel onmiddellijk uw arts als u merkt dat u minder goed kunt trainen, of als u flauwvalt, pijn op de borst heeft, zwelling van uw tenen of verminderde benen, of ademhalingsproblemen. Dit kunnen ook tekenen zijn van een zeer ernstige hart- of longfunctiestoornis.

Dit medicijn kan sommige mensen ertoe brengen zich duizelig, licht in het hoofd of veel minder alert te maken dan ze gewoonlijk zijn. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u op dit medicijn reageert voordat u gaat autorijden, machines bedient of iets doet dat schadelijk kan zijn als u duizelig of niet alert bent. Dit medicijn kan een effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Diabetespatiënten kunnen een verandering ontdekken in de bloed- of urinesuikercontroles. Neem contact op met uw arts als u waarschijnlijk nog vragen heeft. Vermijd het gebruik van alcohol als u dit medicijn gebruikt.

Gebruik geen verschillende medicijnen, behalve dat ze samen met uw arts zijn genoemd. Dit bestaat uit:

 • receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept verkrijgbaar)
 • voedingssupplementen
 • natuurlijke behandelingen
 • medicijnen voor drang naar voedselmanagement
 • bronchiale astma
 • verkoudheid
 • hoesten
 • hooikoorts
 • sinus problemen

Bijwerkingen van fentermine

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die negatieve effecten kunnen optreden, kunnen ze medische overweging willen als ze zich voordoen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende negatieve effecten optreedt:

 • Problemen zien, beluisteren of voelen die er niet zijn
 • extreme psychologische veranderingen
 • pijn op de borst
 • verminderd potentieel om te trainen
 • duizeligheid
 • flauwvallen
 • snelle, onregelmatige, bonzende of snelle hartslag of pols
 • hoofdpijn
 • gevoelloosheid of tintelingen in de armen of benen
 • zwelling van de tenen of afname van de benen
 • trillen of trillen van de benen, armen, armen of tenen
 • ademhalingsproblemen
 • moeite doen met nadenken, praten of wandelen
 • zwak punt

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Phentermine, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Phentermine Adipex?

  Phentermine werkt als een eetlustremmer. Hunkeren naar honger wordt verminderd wanneer de actieve chemische stof de delen van het centrale zenuwstelsel aantast. Het verhoogt ook het energieniveau van patiënten die dit medicijn gebruiken. 

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Phentermine mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Adipex gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe Phentermine bewaren?

  Bewaar dit medicijn bij een temperatuur van 2-30 C (36-86 F) in een strakke container die bestand is tegen licht en vocht.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Phentermine?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Adipex gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Phentermine Adipex?

  Dit medicijn wordt meestal goed verdragen en bijwerkingen worden niet verwacht. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn of een beklemd gevoel op de borst of keel, tintelingen, blozen, zwakte, duizeligheid, buikpijn, zweten, irritatie van de neus en reacties op de injectieplaats. 


Hoe te kopen Phentermine zonder abonnement online?

Geschatte kosten : 218,00 EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Adipex binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen?

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands