Oxycodon kopen zonder recept

oxycodon kopen zonder recept

Oxycodon kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Oxycodon kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Oxycodon Zonder recept

Wil je kopen Oxycodon online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot pijnstillers om pijn te verlichten en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenOxycodon kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Oxycodon bestellen zonder receptprijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Oxycodon zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Oxycodon-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Oxycodon zonder recept.

Bekijk alle prijzen van Roxicodon M30 ->

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
30 mg30 pillen€ 458.00
30 mg90 pillen€ 746.00

Bekijk alle Percocet prijzen ->
Bekijk alle oxycodon producten ->

Wat is Oxycodon?

Oxycodon is een receptoragonist met analgetische, anxiolytische, antitussieve en kalmerende resultaten. De farmacologische beweging verschilt weinig van die van morfine. Toch wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat een verdere pijnstillende behandeling extra onophoudelijk nodig is dan bij een vergelijkbaar morfinepreparaat. Deze voorbereiding valt geheel onder de bepalingen van de Opiumwet.

Oxycodon Geneesmiddelaanbeveling

Voor acute en aanhoudende nociceptieve pijn, volg een stapsgewijze strategie en ga naar de volgende stap als er sprake kan zijn van onvoldoende pijnvermindering, contra-indicaties of een bepaalde indicatie.

Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) waarschijnlijk samen met paracetamol. De volgende stap is tramadol, idealiter samen met paracetamol of een NSAID. De volgende stap is een sterk werkend opioïde, oraal (morfine) of transdermaal (fentanylpleister), idealiter samen met paracetamol of een NSAID. De laatste medicijnstap is subcutane of intraveneuze toediening van een sterk werkend opioïde (morfine).

Voor pijn met een oncologische trigger, sterk werkende opioïden worden vaak onmiddellijk gestart, idealiter gemengd met paracetamol en/of een NSAID. Voor doorbraakpijn, samen met efficiënte onderhoudstherapie, zorg ervoor dat snelwerkende pijnstillers kunnen worden gevonden als reddingsbehandeling (let op de robuuste verslavende impact). Neem indien verplicht contact op met de palliatieve zorgmedewerkers.

Voor de behandeling van extreme postoperatieve pijn met een opioïdeoxycodon-injectie kan worden gebruikt als vervanging voor morfine. Voor de behandeling van aanhoudende extreme pijn bij maligniteiten is morfine met gecontroleerde afgifte het primaire alternatief. Als dit niet winstgevend is, kan oxycodon met gecontroleerde afgifte worden gebruikt. Er zijn aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat bij gebruik van oxycodon ook continu extra behandeling nodig kan zijn. Oxycodon heeft geen voordelen ten opzichte van morfine. Bovendien kan het gebruik van oxycodon duurder zijn dan morfine.

De medicamenteuze behandeling van nierkoliek bestaat uit analgesie en bevordering van steendrainage. Met betrekking tot acute pijnvermindering is diclofenac intramusculair het meest populair. Als het effect onvoldoende is of als diclofenac gecontra-indiceerd is, moet worden gekozen voor subcutane of intramusculaire toediening van morfine. In de tweede lijn kan paracetamol iv een keuze zijn. Voor terugkerende pijn, een NSAID of opioïde oraal of rectaal voor slechts een paar dagen toedienen. Overweeg om voor een korte periode een offlabel -blokker voor te schrijven om steenafscheiding aan te kondigen; tamsulosine is het meest geliefd.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwanger zijn
  • Oxycodon passeert via de placenta.
  • Teratogenese: Bij mensen onvoldoende kennis. Bij dieren bij overmatige doses, verdere presacrale wervels en verdere paren ribben.
  • Farmacologische resultaten: Gebruik tijdens de zwangerschap kan het neonatale opioïde onthoudingssyndroom veroorzaken. Bij toediening 3-4 weken voor de partus kan respiratoire melancholie optreden bij de pasgeborene.
  • Suggestie: Uitsluitend gebruiken op strikte indicatie.

 • Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker wel.
  • farmacologische impact: Oxycodon kan respiratoire melancholie veroorzaken bij het nieuwe kind. Sedatie bij het nieuwe kind is bovendien opgemerkt.
  • Aanbeveling: Niet gebruiken of borstvoeding geven.

Oxycodon contra-indicatie

 • extreme respiratoire melancholie met hypoxie;
 • (extreem) bronchiaal astma en COPD;
 • coma, krampachtige problemen;
 • cor pulmonale, cyanose, verhoogde CO 2bereiken (hypercapnie);
 • hersentrauma, verhoogde intracraniële stress;
 • delirium tremens;
 • acute leverfunctiestoornis, ernstige lever- of nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 10 ml/min);
 • aanhoudende constipatie, ileustekens

Oxycodon-geneesmiddelinteracties

Gelijktijdig gebruik van alcohol of verschillende centraal onderdrukkende middelen (overeenkomend met verschillende opioïden, anesthetica, antipsychotica, anxiolytica, anticholinergica en anti-epileptica die gelijkwaardig zijn aan pregabaline en gabapentine) kan het depressieve effect op het centrale zenuwstelsel versterken. Concreet kan er dan een verhoogde dreiging zijn van respiratoire melancholie en verhoogde sedatie.

Vermenging met sedativa, equivalent aan benzodiazepinen, kan leiden tot sedatie, respiratoire melancholie, coma en overlijden. Verbied het mengen met sedativa aan deze patiënten voor wie er geen andere therapiekeuze is en gebruik oxycodon in de laagst mogelijke dosis en voor de kortst mogelijke tijd. Houd de getroffen persoon nauwlettend in de gaten.

Het gevaar van anticholinerge ongemakkelijke bijwerkingen zal toenemen wanneer het wordt gemengd met anticholinergica, equivalent aan tricyclische antidepressiva, antihistaminica, antipsychotica, spierverslappers en antiparkinsonmiddelen.

Het gelijktijdig gebruik van sommige morfinomimetica (fentanyl, methadon, oxycodon, pethidine en tramadol) met MAO-remmers zal het gevaar van een serotonerge syndroom vergroten, omdat het gebruik van een morfinomimeticum niet echt nuttig zou moeten zijn tijdens of binnen 2 weken behandeling met een MAO-remmer .

Oxycodon is substraat voor CYP3A4 en CYP2D6. Remmers of inductoren kunnen leiden tot klinisch gerelateerde interacties, aanpassing van de oxycodondosering kan ook verplicht zijn. Monitoring is vereist bij het introduceren of stopzetten van deze makelaars met oxycodongebruik. Regel de dosering van oxycodon conservatief met CYP3A4- en CYP2D6-remmers.

Vermenging met serotonerge geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn aan SSRI's of SNRI's kan serotoninetoxiciteit veroorzaken. Tekenen omarmen

 • agitatie, hallucinaties, coma;
 • tachycardie, labiele bloedstress, hyperthermie;
 • hyperreflexie, in coördinatie, stijfheid;
 • misselijkheid, braken, diarree

Oxycodon dosering

De dosering hangt af van de ernst van de pijn en van de reeds gebruikte pijnstillers. Solliciteer niet langer dan verplicht. Vanwege de dreiging van ontwenningsverschijnselen mag de behandeling van aanhoudende pijn niet abrupt worden stopgezet, maar stap voor stap worden afgebouwd.

 1. Aanhoudende extreme pijn:
  • Volwassenen en kinderen > 12 jaar:
   • Reguliere startdosering:
    • oraal: capsule/drank/pil (orodispergeerbaar): 5 mg elke 4-6 uur, eventueel ophogen tot voldoende pijnstilling is bereikt.
    • Gereguleerde lanceringspil: 10 mg 2×/dag, waarschijnlijk kan een begindosis van 5 mg ook worden gebruikt om het optreden van vervelende bijwerkingen te minimaliseren;
   • Verbeter op basis van pijn en de incidentie van tolerantie. Bij kwaadaardige pijn is er geen beperking wanneer de dosering wordt uitgevoerd op basis van de pijn. De dosis kan worden verhoogd met 50-100% per 24 uur.
   • Bij het overschakelen van orale morfine met gecontroleerde afgifte naar oxycodon met gecontroleerde afgifte, is een suggestie voor de vereiste dosis: 10 mg oxycodon is gelijk aan ongeveer 20 mg morfine. Vanwege specifieke persoonsvariaties in gevoeligheid voor totaal verschillende opioïden, wordt sterk aanbevolen om te beginnen met ½ -²/ 3van deze berekende dosis.

 2. Opgezette pijn bij operatie/aanhoudende pijn:
  • Volwassenen:
   • intraveneus:
    • iv (bolus) 1-10 mg van een verdunde resolutie van 1 mg/ml, langzaam toegediend in 1-2 minuten, niet meer onophoudelijk herhalen dan elke 4 uur;
    • iv infusie 2 mg/u met een verdunde resolutie van 1 mg/ml;
    • iv (PCA) bolusdosis van 0,03 mg/kg met een verdunde resolutie van 1 mg/ml toegediend met een minimaal interval (lock-outtijd) van 5 minuten.
    • Subcutane (bolus) startdosis van 5 mg met een verdunde resolutie van 1 mg/ml (of geef 0,5 ml van een onverdunde resolutie van 10 mg/ml), herhaal indien verplicht elke 4 uur; gebruik voor doses > 20 mg de resolutie van 50 mg/ml.
    • Subcutaan (infusie) bij opioïd-naïeve patiënten, startdosis van 7,5 mg/dag met een verdunde resolutie van 1 mg/ml, daarna titreren op basis van pijn. 
   • Bij overschakeling van orale naar parenterale toediening: 2 mg oraal oxycodon komt overeen met 1 mg parenteraal.
    • Bij eerdere iv morfinetherapie: 5 mg iv oxycodon komt overeen met vijf mg iv morfine.
    • Test bij langdurige parenterale toediening vaak of aanvullende therapie nodig is.
    • Gebruik niet langer dan verplicht; de injectie van 50 mg/ml max. 4 weken.
   • In geval van aanhoudende extreme pijn en lichte tot redelijke nierfunctiestoornis en redelijke leverfunctiestoornis, begin dan met 50% lager dan de traditionele dosis.

Toedieningsgegevens: houd de orodispergeerbare pil in de mond, de plaats waar hij zacht wordt. Neem de tabletten met gereguleerde afgifte volledig in. Het breken, kauwen of malen ervan kan resulteren in een (waarschijnlijk dodelijke) versnelde lancering en resorptie. De lege matrix van de pil met gecontroleerde afgifte kon ook worden waargenomen in de ontlasting.

Tekenen van overdosering

 • Misselijkheid en overgeven
 • respiratoire melancholie
 • melancholie van het centrale zenuwstelsel
 • miosis
 • hypothermie
 • bradycardie
 • spier zwak punt
 • hallucinaties
 • longoedeem
 • hypotensie en shock

Remedie: Bij extreme overdosering (coma of respiratoire melancholie):

 • voor een volwassen antidotum naloxon 0,4-2 mg iv, elke 2-3 min herhaald indien verplicht (of geef een infuus).
 • Voor lichte overdosis: 0,2 mg iv naloxon, indien verplicht aangenomen met 0,1 mg elke 2 min. Observeer de aangedane persoon gedurende niet minder dan 6 uur na de laatste dosis naloxon, of 8 uur voor een oxycodonpreparaat met vertraagde afgifte. Bij patiënten die lichamelijk afhankelijk zijn van oxycodon, kan een abrupte of volledige omkering van de resultaten van opioïden pijn en acute ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen voor oxycodon

Opioïden zijn geen eerstelijnsgeneesmiddel voor aanhoudende niet-kwaadaardige pijn en zijn ook niet geschikt als monotherapie. Evalueer het historische verleden van gewoonte, bijv. aan alcohol en misbruik, oxycodon kan ook door deze met latente of manifeste gewoonte gewild en misbruikt worden. De noodzaak van voortzetting van de therapie bij niet-kwaadaardige pijn (bijv. aanhoudende artrose en ziekte van de tussenwervelschijven) wordt vaak opnieuw beoordeeld.

Gebruik kan leiden tot gewenning (grotere doses kunnen ook nodig zijn voor voldoende pijnvermindering) en psychische afhankelijkheid, pas op bij verslavingsgevoelige patiënten.

Abrupt staken van de aanhoudende therapie kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken:

 • rusteloosheid, tranenvloed, loopneusgat, geeuwen, zweten, koude rillingen, spierpijn, mydriasis, hartkloppingen;
 • waarschijnlijk ook prikkelbaarheid, angst, rugpijn, gewrichtspijn, zwak punt, maagkrampen, slapeloosheid, misselijkheid, anorexia, braken, diarree, verhoogde bloeddruk/ademhalingsprijs/coronaire hartprijs

Gebruik met waarschuwing bij bejaarde en verzwakte patiënten

 • hart problemen
 • hypotensie
 • hypovolemie
 • galweg ziekte
 • pancreatitis
 • inflammatoire darmziekte
 • prostaathyperplasie
 • cholelithiasis
 • pancreatitis
 • Ziekte van Addison
 • bijnierinsufficiëntie
 • alcoholisme
 • delirium tremens
 • giftige psychose
 • laatste gastro-intestinale
 • chirurgische ingreep in de urinewegen
 • ernstig gestoorde longoperatie
 • extreme slijmvorming in de luchtwegen
 • hoofdletsel of verhoogde intracraniële stress.

Oxycodon bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • sedatie of slaperigheid
 • slaperigheid
 • constipatie
 • misselijkheid en overgeven
 • hoofdpijn
 • jeuk
 • anorexia
 • diarree
 • maagpijn
 • dyspepsie
 • droge mond
 • duizeligheid
 • tremor
 • asthenie
 • lethargie
 • vermoeidheid
 • nervositeit
 • slapeloosheid
 • angstgevoelens
 • verwarring
 • onregelmatige ideeën en doelen melancholie
 • bronchospasme
 • verminderde hoestreflex
 • dyspnoe
 • uitslag
 • hyperhidrose
 • koorts

Bij sommige patiënten kunnen ook andere niet vermelde bijwerkingen optreden. Als u andere effecten opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Oxycodon, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Oxycodon?

  Oxycodon wordt gebruikt om pijn te verlichten die ernstig genoeg is om behandeling met opioïden te vereisen en wanneer andere pijnstillers niet goed genoeg werkten of niet verdragen kunnen worden. Het behoort tot de groep geneesmiddelen die narcotische analgetica (pijnstillers) worden genoemd. Oxycodon werkt op het centrale zenuwstelsel (CZS) om pijn te verlichten.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Oxycodon heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Oxycodon heeft ingenomen?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Oxycodon?

  Bewaar het geneesmiddel in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van hitte, vocht en direct licht.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Oxycodon?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Oxycodon?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn koude rillingen, koud zweet, verwardheid, moeilijke of moeizame ademhaling, duizeligheid, flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd bij plotseling opstaan vanuit een liggende of zittende houding, koorts, beklemd gevoel op de borst en spiertrekkingen.


Hoe te kopen Oxycodon zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Oxycodon kopen zonder recept binnen 5 minuten?

Laatst bijgewerkt op 8 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands