Ofloxacine kopen zonder recept

ofloxacine kopen zonder recept

Kopen Ofloxacine zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat koop Floxin zonder gedoe en snel online.

Kopen Ofloxacine Zonder recept

Wil je kopen Ofloxacine online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u ofloxacine kunt kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Floxin Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Ofloxacine zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en zijn tot de conclusie gekomen dat Medpillstore levert de beste Ofloxacine-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van ofloxacine zonder recept.

Wat is ofloxacine?

Ofloxacini is een onregelmatig antipsychoticum. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Floxin Drugsgebruik

Ofloxacine wordt gebruikt om zeker te behandelen bacteriële infecties in veel verschillende elementen van het lichaam. Het kan worden gebruikt voor verschillende problemen, zoals bepaald door uw arts. Ofloxacine kan de tekenen van syfilis. Het zou niet efficiënt moeten zijn tegen syfilis-infecties.

Ofloxacine behoort tot de categorie medicijnen die algemeen bekend staat als: fluoroquinolon antibiotica. Het werkt door micro-organismen te doden of hun voortgang te stoppen. Dit medicijn gaat echter niet werken voor verkoudheid, griep, of anders virusinfecties.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit product gebruikt?

 1. Zwangerschap: Van ofloxacine is niet aangetoond dat het teratogene effecten heeft bij orale doses tot 810 mg/kg/dag (11 maal de aanbevolen maximale dosis voor de mens op basis van mg/m² of 50 maal op basis van mg/kg) en 160 mg/kg/ dag (4 maal de aanbevolen maximale dosis voor de mens op basis van mg/m² of 10 maal op basis van mg/kg) wanneer toegediend aan respectievelijk drachtige ratten en konijnen. Aanvullende onderzoeken bij ratten met orale doses tot 360 mg/kg/dag (5 maal de aanbevolen maximale dosis voor de mens gebaseerd op mg/m² of 23 maal gebaseerd op mg/kg) toonden geen nadelig effect op de late foetale ontwikkeling, bevalling, bevalling, borstvoeding, neonatale levensvatbaarheid of groei van de pasgeborene. Doses equivalent aan 50 en 10 maal de aanbevolen maximale humane dosis ofloxacine (op basis van mg/kg) waren foetotoxisch (dwz verminderd foetaal lichaamsgewicht en verhoogde foetale mortaliteit) bij respectievelijk ratten en konijnen. Er werden kleine variaties in het skelet gemeld bij ratten die doses van 810 mg/kg/dag kregen, wat meer dan 10 keer hoger is dan de aanbevolen maximale dosis voor de mens op basis van mg/m².

 2. Moeders die borstvoeding geven: Bij zogende vrouwen resulteerde een enkele orale dosis van 200 mg ofloxacine in concentraties van ofloxacine in melk die vergelijkbaar waren met die in plasma. Vanwege het potentieel voor ernstige bijwerkingen van ofloxacine bij zuigelingen die borstvoeding geven, moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder. 

 3. Pediatrisch gebruik: De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Ofloxacine veroorzaakt artropathie en osteochondrose bij jonge dieren van verschillende soorten.

 4. Geriatrisch gebruik: Geriatrische patiënten lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige peesaandoeningen inclusief peesruptuur bij behandeling met een fluoroquinolon zoals FLOXIN® (ofloxacine). Dit risico is verder verhoogd bij patiënten die gelijktijdig behandeld worden met corticosteroïden. Tendinitis of peesruptuur kan betrekking hebben op de achillespees, hand, schouder of andere peesplaatsen en kan optreden tijdens of na voltooiing van de therapie; gevallen die tot enkele maanden na de behandeling met fluorochinolonen optraden, zijn gemeld. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van FLOXIN® (ofloxacine) aan oudere patiënten, met name aan patiënten die corticosteroïden. Patiënten moeten worden geïnformeerd over deze mogelijke bijwerking en geadviseerd worden om te stoppen met FLOXIN® (ofloxacine) en contact op te nemen met hun zorgverlener als er symptomen van tendinitis of peesruptuur optreden

Ofloxacine Geneesmiddelinteracties

Hoewel zeker medicijnen mogen in geen enkel opzicht gezamenlijk worden gebruikt, in verschillende gevallen kunnen twee totaal verschillende geneesmiddelen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er een wisselwerking kan optreden. In deze gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosis, of anders preventieve maatregelen kan ook verplicht zijn. Wanneer het nemen van dit medicijn, is het bijzonder belangrijk dat uw deskundige in de gezondheidszorg weet of u een van de hieronder vermelde geneesmiddelen gebruikt. Het volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen zou niet echt nuttig moeten zijn. Uw arts kan besluiten dit geneesmiddel niet met u te behandelen of een aantal van de verschillende geneesmiddelen die u gebruikt te veranderen.

 • Bepridil
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Saquinavir
 • Sparfloxacine
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Ziprasidon

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden, omdat er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan interacties veroorzaken. Bespreek samen met uw deskundige in de gezondheidszorg het gebruik van uw medicatie bij maaltijden, alcohol of tabak.

Andere medische problemen Floxin

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert als u andere medische problemen heeft, met name:

 • Bradycardie (trage hartslag)
 • suikerziekte
 • Diarree
 • Hartziekte
 • Hartritmeproblemen (bijv. verlengd QT-interval)
 • Hypokaliëmie (laag kalium in het bloed)
 • Myocardischemie (verminderde bloedtoevoer in het coronaire hart)
 • Toevallen (epilepsie), of historisch verleden van: Gebruik met waarschuwing. Kan deze situaties verergeren.
 • Hersenziekte (bijv. verharding van de slagaders)
 • nierziekte
 • Leverziekte (samen met cirrose)
 • Orgaantransplantatie (bijv. coronair hart, nier of long)
 • Peesdisfunctie (bijv. reumatoïde artritis), historisch verleden van: Gebruik met waarschuwing. Kan ongemakkelijke bijwerkingen veroorzaken die erger worden.
 • Myasthenia gravis (extreem zwak spierpunt), of historisch verleden van: Mag niet worden gebruikt bij patiënten met deze situatie.

Correct gebruik van ofloxacine

 • Gebruik dit medicijn uitsluitend zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet extra van, neem het normaal gesproken niet extra en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven.
 • Dit medicijn wordt geleverd met een medicatiehandleiding. Lees en volg de aanwijzingen nauwgezet op. Vraag uw arts als u vragen heeft.
 • U kunt dit medicijn bij of zonder maaltijden innemen.
 • Drink veel vloeistoffen als u met dit medicijn wordt behandeld. Het drinken van meer water zal helpen om sommige negatieve effecten van ofloxacine te stoppen.

Als u daarnaast antacida gebruikt die aluminium of magnesium bevatten (vergelijkbaar met Maalox®, Mylanta®), multivitaminen (met calcium, ijzer of zink), didanosine (Videx®) of sucralfaat (Carafate®), neem deze geneesmiddelen dan in bij de ten minste 2 uur eerder dan of 2 uur nadat u ofloxacine heeft ingenomen. Deze geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat ofloxacine niet correct werkt.

Blijf dit medicijn gebruiken voor de volledige behandelingstijd, zelfs als u zich echt hoger voelt na de eerste paar doses. Uw infectie verdwijnt mogelijk niet als u te snel stopt met het gebruik van de medicatie.

Ofloxacine Dosering

De dosis van dit medicijn kan voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende informatie bestaat uitsluitend uit de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet totdat uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicatie die u gewoon inneemt, hangt af van de energie van de medicatie. Ook de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de hoeveelheid tijd die u inneemt, hangt af van het medische nadeel waarvoor u de medicatie zou kunnen gebruiken.

 • Voor orale dosering (tabletten):
  • Voor het verhelpen van een infectie:
   • Volwassenen: 200 tot 400 milligram (mg) elke 12 uur gedurende 3 tot 14 dagen, afhankelijk van het medische nadeel dat wordt behandeld. Prostatitis wordt normaal gesproken gedurende zes weken behandeld. Gonorroe wordt normaal gesproken behandeld met een enkele orale dosis van 400 mg.
   • Kinderen: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Floxin-opslag

 • Bewaar het medicijn in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 • Buiten het bereik van jongeren houden.
 • Bewaar geen verouderde medicatie of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 • Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Voorzorgsmaatregelen voor ofloxacine

Het is essentieel dat uw arts uw voortgang onderzoekt als u dit medicijn gebruikt. Dit zal uw arts in staat stellen om te zien of de medicatie correct werkt en om te bepalen of u moet doorgaan met het innemen ervan. Bloed- en urineonderzoek zou ook kunnen worden onderzocht op: bijwerkingen. Als uw symptomen binnen een paar dagen niet verbeteren, of als ze erger worden, onderzoek dan samen met uw arts.

Dit medicijn kan leiden tot kritieke allergische reacties, samen met anafylaxie, die levensbedreigend kan zijn en onmiddellijke medische behandeling vereist. Bel onmiddellijk uw arts of verpleegkundige als u uitslag, jeuk, netelroos, heesheid, ademhalingsproblemen, moeite met slikken of zwelling van uw vingers, gezicht of mond heeft nadat u dit medicijn heeft ingenomen.

Echt poriën en huidreacties kan gebeuren met dit medicijn. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u blaarvorming, vervelling of loslating van de poriën en huid, roze poriën en huidlaesies, extreme puistjes of poriën en huiduitslag, zweren of zweren op de poriën en huid, of koorts of koude rillingen heeft. als u dit medicijn gebruikt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

 • donkere urine
 • kleikleurige ontlasting
 • buik of buikpijn
 • gele ogen of poriën en huid

Ofloxacine kan diarree veroorzaken, en in sommige gevallen kan het extreem zijn. Het kan 2 maanden of langer gebeuren nadat u stopt met het gebruik van dit medicijn. Neem geen medicijnen tegen diarree zonder eerst met uw arts te overleggen. Diarree medicijnen kan de diarree verergeren of langer aanhouden. Als u hier vragen over heeft of als lichte diarree aanhoudt of erger wordt, overleg dan met uw arts.

Ofloxacine bijwerkingen

Naast de gewenste resultaten kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die ongemakkelijke bijwerkingen kunnen optreden, willen ze misschien medische overweging als ze zich voordoen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende ongemakkelijke bijwerkingen optreedt:

 1. Buik- of buikpijn
 2. angstgevoelens
 3. zwarte, teerachtige ontlasting
 4. bloedend tandvlees
 5. bloed in de urine of ontlasting
 6. wazig fantasierijk en vooruitziend
 7. lichamelijke pijn of pijn
 8. pijn op de borst
 9. rillingen
 10. troebele urine

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Ofloxacine, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen. 

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Ofloxacine Floxin?

  Floxin behoort tot de groep van antimicrobiële geneesmiddelen die de fluoroquinolonen worden genoemd, synthetische breedspectrumantibiotica. Het is een breedspectrumantibioticum voor de behandeling van bronchitis, longontsteking, huidinfecties, urethrale en cervicale gonorroe, urethritis en cervicitis.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis ofloxacine heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Floxin inneemt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u ofloxacine?

  Bewaren bij kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren. Niet gebruiken na de vervaltermijn.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van ofloxacine?

  Vermijd blootstelling van uw lichaam aan zonlicht tijdens de behandeling met dit medicijn.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Ofloxacine Floxin?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, diarree, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, jeuk en vaginitis bij vrouwen. 


Hoe te kopen Ofloxacine zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Floxin binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen?

Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands