Koop Procardia zonder recept

procardia kopen zonder recept

Procardia kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat koop Procardia zonder gedoe en snel online.

Kopen Procardia Zonder recept

Wil je kopen Procardia online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een bloeddrukmedicatie om bloedvaten te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u Procardia kunt kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Procardia Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Procardia zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Procardia-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Procardia zonder recept.

Procardia-geneesmiddelaanbeveling

Bij > 2 aanvallen van veilige angina pectoris (AP) per week is onderhoudstherapie met een selectieve, lipofiele -blokker of dihydropyridinecalciumantagonist geïndiceerd. Kies op basis van de eigenschappen en het verlangen van de betrokken persoon. Wissel naar het andere medicijn of geef een langwerkend nitraat als er vervelende bijwerkingen of contra-indicaties zijn. Als de impact onvoldoende is, verbeter dan de dosis of voeg de keuze toe. Houd onder bepaalde omstandigheden rekening met het toevoegen van een 3e middel (β-blokker, dihydropyridine of langwerkend nitraat).

Hypertensie: Diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridines), angiotensine-veranderende enzym (ACE)-remmers en angiotensine-receptorblokkers (ARB's) verminderen met succes de bloedstress en verminderen de 10-jarige dreiging van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Comorbiditeit en bepaalde kenmerken van de getroffen persoon bepalen aan welke teams en aan welke makelaars als eerste moet worden gedacht. Medicijnen met een 24-uurs werkzaamheid zijn het populairst. Als het ene medicijn onvoldoende effectief is op de werkelijk bruikbare dosis, is het opnemen van een medicijn uit een andere groep eenvoudiger dan het verhogen van de dosis; het beperkt bovendien dosisafhankelijke ongemakkelijke bijwerkingen. Een hard en snel mengsel binnen de juiste dosisverhouding is het meest geliefd voor oorzaken van therapietrouw.

De therapie van het belangrijkste fenomeen van Raynaud is symptomatisch en voornamelijk niet-medicamenteus. Adviseer om triggers te vermijden, stop met roken en train vaak. Als de symptomen extreem zijn en niet-medicinale aanbeveling ze niet voldoende vermindert, overweeg dan een proeftherapie met Procardia. Het secundaire fenomeen vereist een bepaalde dekking, afhankelijk van de vermoedelijke trigger. Indien verplicht, raadpleeg dan de tweede lijn.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwanger zijn
  • Teratogenese: Bij mensen, met name in het eerste trimester, onvoldoende kennis. Bij dieren gevaarlijk in doses die giftig zijn voor de moeder.
  • farmacologische impact: Extreme daling van de bloedstress met verminderde bloedcirculatie naar de placenta. Remming van de bevalling is mogelijk bij gebruik op het einde van de zwangerschap. Acuut longoedeem is waargenomen bij gebruik als anticonvulsivum, met name bij een aantal zwangerschappen en/of samen met een -blokker.
  • Aanbeveling: Gebruik in het eerste trimester zou niet echt nuttig moeten zijn in het tweede en derde trimester, uitsluitend op strikte indicatie en onder strikte controle van de bloedstress bij dames met extreme hypertensie die niet reageren op een eenvoudige remedie.
  • Vruchtbaarheid: Korting op mannelijke vruchtbaarheid is beschreven bij gebruik van Procardia (omkeerbaar).
 • Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker wel.
  • Aanbeveling: Beoordeel het gevaar van het gebruik van deze medicijnen in combinatie met borstvoeding.

Procardia contra-indicaties

 • hypotensie;
 • schok;
 • Voor aanvullende contra-indicaties, zie het deel Interacties.

Capsule zo mooi: onstabiele angina pectoris en binnen 4 weken na een acuut myocardinfarct.

Gebruik de capsules niet in gevallen van hypertensieve crises, omdat een te snelle daling van de bloedstress kan leiden tot ischemie van de geest en/of coronair hart.

Pil met gereguleerde afgifte 'retard' bovendien: extreme gastro-intestinale obstructie of een Kock-stoma (ook bekend als "Kock's pouch", ileostoma na proctocolectomie).

Procardia-indicaties

 1. Capsule:
  • Prinzmetal-angina pectoris.
  • Stabiele angina pectoris, als -blokkers onvoldoende efficiënt of gecontra-indiceerd zijn.
  • Belangrijke hypertensie, idealiter samen met een -blokker en waarschijnlijk een diureticum.
  • Grote of secundaire typen van het fenomeen van Raynaud.
 2. Retard pil:
  • Belangrijke hypertensie.
  • Grote of secundaire typen van het fenomeen van Raynaud.
 3. Gereguleerde lancering 'retard' pil:
  • Stabiele angina pectoris, als -blokkers onvoldoende efficiënt of gecontra-indiceerd zijn.
  • Gevoelige tot redelijk belangrijke hypertensie.
  • Offlabel: dreigende vroeggeboorte.

Procardia Geneesmiddelinteracties

Procardia wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

Rifampicine zou de werkzaamheid kunnen verminderen door middel van inductie van CYP3A4; gelijktijdig gebruik is gecontra-indiceerd. Fenytoïne, en waarschijnlijk carbamazepine en fenobarbital, kunnen bovendien de werkzaamheid verminderen door enzyminductie. Dosisaanpassingen kunnen ook verplicht zijn, zelfs na stopzetting van de behandeling met fenytoïne, carbamazepine of fenobarbital.

Gemiddelde tot robuuste CYP3A4-remmers, equivalent aan

  • macroliden (bijv. erytromycine)
  • HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir, saquinavir)
  • azol-antimycotica (bijv. fluconazol, itraconazol)
  • ketoconazol
  • fluvoxamine
  • ertraline
  • fluoxetine
  • valproïnezuur
  • amiodine
  • cimetidine
  • wijnstok
  • fluconazol
  • itraconazol
  • sertraline
  • diltiazem
  • cimetidine zou de procardia-graad kunnen verbeteren en het antihypertensieve effect kunnen verbeteren

 • Procardia kan het antihypertensieve effect van verschillende antihypertensiva versterken en het plasmabereik van digoxine verbeteren.
 • Samen met een -blokker, toe te schrijven aan verhoogde dreiging van extreme hypotensie, nauwlettend controleren op hypotensie; in een enkel geval kan verergering van coronair hartfalen optreden.
 • Samen met diuretica kan een kortstondig versterkt saluretisch effect en een reeds bestaande hypokaliëmie optreden.
 • Serum-kinidinebereiken kunnen ook worden verlaagd, Procardia-bereiken verhoogd wanneer gemengd met kinidine.
 • Gebruik waarschuwing bij combinatie met intraveneus magnesiumsulfaat vanwege de dreiging van verhoogde hypotensie en neuromusculaire blokkade.
 • De tacrolimusfocus in serum kan ook verhoogd zijn.

Procardia-dosering

De totaal verschillende Procardia-preparaten moeten niet meteen uitwisselbaar zijn.

 • Gestage angina pectoris
  • Volwassenen
   • Capsule:
    • Voorafgaande dosis 10 mg 3-4×/dag
    • stap voor stap verbeteren indien verplicht, max. 20 mg 6×/dag met tussenpozen van niet minder dan 2 uur
   • Gereguleerde lancering 'retard' pil:
    • startdosering 30 mg 1×/dag
    • stap voor stap verbeteren naar wens zoveel als max. 120 mg 1×/dag

 • Prinzmetal-angina pectoris
  • Volwassenen
   • Capsule:
    • Voorafgaande dosis 10 mg 3-4×/dag:
    • stap voor stap verbeteren indien verplicht, max. 20 mg 6×/dag met tussenpozen van niet minder dan 2 uur.

 • belangrijke hypertensie
  • Volwassenen
   • Capsule: 10-20 mg 3x/dag. Bij doses van elk 20 mg moet het interval tussen de toedieningen niet minder dan 2 uur zijn. Gebruik de capsules niet in geval van hypertensieve crises, omdat een te snelle daling van de bloedstress kan leiden tot ischemie van de geest en/of coronair hart.
   • Pil 'retard': 20-40 mg 2×/dag, idealiter met tussenpozen van 12 uur, in een dosis van 40 mg telkens niet minder dan 4 uur opzij.
   • Gereguleerde lanceertabletten 'retard': begindosering 30 mg 1×/dag, stap voor stap naar wens verbeteren tot max. 120 mg 1×/dag.

 • Het fenomeen van Raynaud
  • Volwassenen
   • Capsule: Startdosering 5 mg 3×/dag, eventueel verbeteren tot max. 10 mg 3×/dag.
   • Pil 'retard': startdosering 10 mg 2×/dag, standaard onderhoudsdosering 20 mg 2×/dag, eventueel verbeteren naar 40 mg 2×/dag, idealiter om de 12 uur, in een dosis van 40 mg telkens nee minder dan 4 uur opzij.

 • Offlabel: dreigende vroeggeboorte
  • Volwassenen
   • Capsule: oplaaddosis 10 mg, 2× binnen het eerste uur, daarna onderhoudsdosering; meest 90 mg/dag (eerste dag max. 110 mg).
   • Onderhoudsdosering: Gereguleerde introductie 'retard' pil: 30-60 mg 1-2×/dag.

Verminderde leverfunctie: dosiskorting kan ook verplicht zijn, gemeenschappelijke monitoring is echt nuttig.

Verminderde nierfunctie: geen dosisaanpassing nodig.

Administratie: Neem de capsule of pil zonder te kauwen, de pil 'vertraagd' 2 uur eerder dan of na inname, de pil met gereguleerde afgifte 'vertraagd' idealiter 's morgens met wat vloeistof (geen grapefruitsap).

Tekenen van overdosering

 • Misselijkheid
 • braken
 • gebrek aan bewustzijn
 • daling van de bloeddruk
 • hartritmestoornissen (tachycardie, bradycardie)
 • hyperglykemie
 • metabole acidose
 • hypoxie
 • cardiogene shock met longoedeem
 • AV-geleidingsstoornissen (bij zeer hoge doses)

Procardia-voorzorgsmaatregelen

 1. Remedie met capsules (snel starten) kan een puntige daling van de bloedstress veroorzaken met reflextachycardie, wat kan leiden tot cardiovasculaire problemen.
 2. Gebruik de capsules niet in gevallen van hypertensieve crises, omdat een te snelle daling van de bloedstress kan leiden tot ischemie van de geest en/of coronair hart.
 3. Voorzichtig gebruiken bij extreme hypotensie (systolische bloeddruk < 90 mmHg), manifest coronair hartfalen en bij extreme aortastenose; Procardia kan het huidige coronaire hartfalen verergeren.
 4. In bepaalde gevallen kan Procardia angina pectoris-achtige symptomen veroorzaken die kunnen worden toegeschreven aan een snelle daling van de bloeddruk met tachycardie; therapie dient dan te worden gestaakt.
 5. Gebruik met waarschuwing bij dialysepatiënten met maligne hypertensie en hypovolemie, aangezien vasodilatatie een extreme daling van de bloedstress kan veroorzaken.
 6. Gebruik met waarschuwing bij (dreigende) ischemie van vingers en/of tenen.
 7. Vaak kunnen pilomhulsels van de pil met gecontroleerde afgifte 'retard' of pil 'retard' een obstructie of een bezoar in het maagdarmkanaal veroorzaken, waardoor chirurgische ingreep noodzakelijk is. Tekenen van obstructie zijn bovendien beschreven zonder dat gastro-intestinale obstructie werd opgemerkt.
 8. In geval van diarree kan de bewegingsduur van de 'retard'-pil met gecontroleerde afgifte ook worden verkort.
 9. Controleer nauwgezet in geval van leverinsufficiëntie; de farmacokinetiek van Procardia is niet onderzocht bij extreme leverinsufficiëntie.

Analysekennis: Gebruik bij jongeren onder de 18 jaar zou niet echt nuttig moeten zijn vanwege onvoldoende kennis over werkzaamheid en beveiliging.

Procardia-bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • Malaise
 • Oedeem
 • Perifeer oedeem
 • Vasodilatatie
 • Constipatie
 • Hoofdpijn
 • Dyspneu
 • Longoedeem
 • pijn op de borst
 • Agranulocytose
 • leukopenie
 • Angina pectoris
 • Fotosensitiviteitsreactie
 • voelbare purpura
 • Giftige epidermale necrolyse
 • Anafylactische reactie
 • anafylactoïde reactie
 • Geelzucht
 • Bezoar
 • Braken
 • Darmobstructie

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Procardia, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Procardia?

  Procardia zit in een groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers worden genoemd. Het werkt door de spieren van uw hart en bloedvaten te ontspannen. Procardia wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk) en angina (pijn op de borst).

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Procardia heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Procardia gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Procardia?

  Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Procardia?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Procardia?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel. 

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  U mag Procardia niet gebruiken als u daarvoor allergisch bent. Vertel uw arts voordat u Procardia inneemt als u een nier- of leveraandoening (vooral cirrose), coronaire hartziekte, congestief hartfalen of spijsverteringsproblemen heeft. Als u geopereerd moet worden, vertel de chirurg dan van tevoren dat u Procardia gebruikt. Het kan zijn dat u voor een korte tijd moet stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.


Hoe te kopen Procardia zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Procardia binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen

Laatst bijgewerkt op 8 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands