Adalat kopen zonder recept

adalat kopen zonder recept

Koop Adalat zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Adalat kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Adalat Zonder recept

Wil je kopen Adalat online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Adalat kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Adalat zonder recept prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Adalat zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Adalat-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Adalat zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
10 mg30 pillen€ 95,00
10 mg60 pillen€ 127,00
10 mg90 pillen€ 143,00
10 mg120 pillen€ 161,00
10 mg180 pillen€ 183,00
20 mg30 pillen€ 97,00
20 mg60 pillen€ 131,00
20 mg90 pillen€ 149,00
20 mg120 pillen€ 169,00
20 mg180 pillen€ 195,00

Wat is Adalat

Adalat is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Waarvoor wordt het medicijn Adalat gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt om bepaalde soorten pijn op de borst (angina pectoris) te voorkomen. Het kan u in staat stellen meer te bewegen en de frequentie van angina-aanvallen te verminderen. Nifedipine behoort tot een klasse medicijnen die bekend staat als calciumantagonisten. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed gemakkelijker kan stromen.

Adalat Drugsgebruik

Adalat wordt alleen of in combinatie met verschillende geneesmiddelen gebruikt om extreme pijn op de borst (angina pectoris) of hypertensie (hypertensie) aan te pakken. Hoge bloeddruk zorgt voor de belasting van de ingewanden en slagaders. Als het heel lang aanhoudt, werken de ingewanden en slagaders mogelijk niet correct.

 • Dit kan de bloedvaten van de geest, het hart en de nieren beschadigen, wat kan leiden tot een beroerte, coronair hartfalen of nierfalen. Hoge bloeddruk kan ook de kans op hartaanvallen vergroten. Deze problemen zouden ook veel minder waarschijnlijk zijn als bloedstress wordt beheerd.
 • Nifedipine is een calciumantagonist. Het werkt door de beweging van calcium in de cellen van de ingewanden en bloedvaten te beïnvloeden. Als eindresultaat ontspant nifedipine de bloedvaten en verhoogt het de beschikbaarheid van bloed en zuurstof naar de darmen, terwijl de werklast wordt verlaagd.

Hoe lang duurt het voordat Adalat werkt?

Dit medicijn wordt meestal gebruikt voor angina (pijn op de borst als gevolg van een hartaandoening) of om de bloeddruk te verlagen. Het kan ook andere toepassingen hebben. Hoewel u de effecten misschien niet voelt, heeft dit medicijn binnen enkele uren effect.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

Perifeer oedeem: Mild tot matig perifeer oedeem treedt dosisafhankelijk op bij Adalat CC. Het placebo-afgetrokken percentage is ongeveer 8% bij 30 mg, 12% bij 60 mg en 19% bij 90 mg per dag. Dit oedeem is een gelokaliseerd fenomeen waarvan wordt gedacht dat het verband houdt met vasodilatatie van afhankelijke arteriolen en kleine bloedvaten en niet te wijten is aan linkerventrikeldisfunctie of gegeneraliseerde vochtretentie.

 • Bij patiënten bij wie de hypertensie gecompliceerd wordt door congestief hartfalen, dient men voorzichtig te zijn om dit perifere oedeem te onderscheiden van de effecten van toenemende linkerventrikeldisfunctie.

Gebruik bij patiënten met cirrose: De klaring van nifedipine is verminderd en de systemische blootstelling verhoogd bij patiënten met cirrose. Het is niet bekend hoe de systemische blootstelling kan veranderen bij patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis. Zorgvuldige monitoring en dosisverlaging kunnen nodig zijn; overweeg de behandeling te starten met de laagst beschikbare dosis.

Laboratorium testen: Zeldzame, meestal voorbijgaande, maar soms significante verhogingen van enzymen zoals alkalische fosfatase, CPK, LDH, SGOT en SGPT zijn waargenomen. De relatie met nifedipinetherapie is in de meeste gevallen onzeker, maar in sommige gevallen waarschijnlijk. Deze laboratoriumafwijkingen zijn zelden in verband gebracht met klinische symptomen; er is echter melding gemaakt van cholestase met of zonder geelzucht.

 • Een kleine toename (< 5%) van de gemiddelde alkalische fosfatase werd waargenomen bij patiënten die werden behandeld met Adalat CC. Dit was een geïsoleerde bevinding en resulteerde zelden in waarden die buiten het normale bereik vielen. Zeldzame gevallen van allergische hepatitis zijn gemeld bij behandeling met nifedipine. In gecontroleerde onderzoeken had Adalat CC geen nadelige invloed op serumurinezuur, glucose, cholesterol of kalium.

Moeders die borstvoeding geven: Nifedipine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Moeders die borstvoeding geven, wordt geadviseerd hun baby's geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van het medicijn.

Pediatrisch gebruik: De veiligheid en werkzaamheid van Adalat CC bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

Adalat Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde medicijnen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende omstandigheden twee totaal verschillende medicijnen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er mogelijk een wisselwerking zou zijn. In deze omstandigheden kan het nodig zijn dat uw arts de dosis wijzigt, of dat er andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Als u dit medicijn gebruikt, is het met name van essentieel belang dat uw deskundige in de gezondheidszorg weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn gekozen op het idee van hun potentiële betekenis en zijn in wezen niet allesomvattend. Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is normaal gesproken niet aan te raden, maar kan in sommige omstandigheden ook nodig zijn. Als alle geneesmiddelen gezamenlijk worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis of de gebruikelijke manier waarop u een of elk van de geneesmiddelen gebruikt, wijzigen.

 • Abametapir
 • Amobarbital
 • Aprobarbital
 • Armodafinil
 • Atazanavir
 • Boceprevir
 • Bosentan
 • Butabarbital
 • Butalbital
 • Carbamazepine
 • Ceritinib
 • Claritromycine
 • Clobazam
 • Clopidogrel
 • Cobicistat
 • Conivaptan
 • Dantroleen
 • dexamethason

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden, omdat er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn gekozen op het idee van hun potentiële betekenis en zijn in wezen niet allesomvattend.

 • Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende kan een verhoogde kans op bepaalde negatieve effecten veroorzaken, maar kan in sommige omstandigheden ook onvermijdelijk zijn. Als het samen wordt gebruikt, kan uw arts de dosis wijzigen of de manier waarop u dit medicijn gewoonlijk gebruikt, of u specifieke aanwijzingen geven over het gebruik van maaltijden, alcohol of tabak.

Andere medische problemen Adalat

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert dat u waarschijnlijk andere medische problemen heeft, met name:

 • Aortastenose (vernauwing van een klep in uw coronaire hart)
 • Darmblokkade
 • Congestief coronair hartfalen
 • Coronaire hartziekte 
 • Hartaanval 
 • Hypotensie (lage bloeddruk)
 • Cardiogene shock (shock veroorzaakt door hartaanval)
 • Galactose-intolerantie (soms erfelijk nadeel) 
 • Glucose-galactose malabsorptie (soms erfelijk nadeel) 
 • Lapp lactasedeficiëntie (soms erfelijk nadeel)
 • Nierproblemen
 • Leverproblemen (samen met cirrose)

Correct gebruik van Adalat

Naast het gebruik van dit medicijn, kan therapie voor uw hypertensie gewichtsbeheersing en aanpassingen in het soort maaltijden dat u eet, inhouden, met name maaltijden met een overmaat aan natrium (zout). Uw arts zal u laten weten welke van deze het meest essentieel voor u zijn. U moet samen met uw arts controleren voordat u uw plan voor gewichtsverlies wijzigt.

 1. Veel patiënten met hypertensie zullen geen indicatoren van het probleem ontdekken. In werkelijkheid kunnen velen zich echt regelmatig voelen. Het is essentieel dat u uw medicatie precies volgens de instructies inneemt en dat u uw afspraken samen met uw arts houdt, zelfs als u zich echt goed voelt.
 2. Onthoud dat dit medicijn uw hypertensie niet zal behandelen, maar het helpt zeker om het te beheersen. U moet doorgaan met het innemen zoals voorgeschreven in het geval dat u verwacht uw bloeddruk te verlagen en deze laag te houden. Mogelijk moet u de rest van uw leven medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken. Als hypertensie gewoon niet wordt behandeld, kan dit ernstige problemen veroorzaken die lijken op coronair hartfalen, bloedvatenziekte, beroerte of nierziekte.
 3. Slik de verlengde lanceerpil volledig door. Niet breken, pletten of kauwen. Het is het beste om deze pil op een lege buik in te nemen.
 4. Als u de tabletten met verlengde afgifte gebruikt, kan een deel van de pil in uw ontlasting terechtkomen nadat uw lichaam de medicijnen heeft opgenomen. Dit is normaal en niets om je zorgen over te maken.

Wanneer moet u Adalat innemen?

Het wordt aanbevolen om Adalat CC eenmaal daags oraal op een lege maag toe te dienen. Adalat CC is een doseringsvorm met verlengde afgifte en tabletten moeten heel worden doorgeslikt, niet gebeten of verdeeld. Over het algemeen moet de titratie plaatsvinden over een periode van 7-14 dagen, beginnend met 30 mg eenmaal daags.

Op welk tijdstip van de dag moet ik Adalat innemen?

Neem uw dosis elke dag op hetzelfde tijdstip in, bij voorkeur 's morgens. Neem uw tabletten in met een glas water. Neem ze niet in met grapefruitsap. U kunt Adalat LA met of zonder voedsel innemen.

Adalat-dosering

De dosis van dit medicijn zal voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende gegevens bevatten uitsluitend de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicijnen die u neemt, is afhankelijk van de kracht van de medicijnen. Ook hangt de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u de medicijnen gebruikt, af van het medische nadeel waarvoor u de medicijnen gebruikt.

 • Voor de behandeling van pijn op de borst of hypertensie:
  • Voor orale doseringssoort (capsules):
   • Volwassenen: aanvankelijk driemaal daags 10 milligram (mg). Uw arts kan uw dosis naar wens verhogen.
   • Kinderen—Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.
  • Voor orale dosering (tabletten met verlengde afgifte):
   • Volwassenen—In het begin 30 of 60 milligram (mg) zo snel als een dag. Uw arts kan uw dosis naar wens verhogen. De dosis is echter normaal gesproken niet meer dan 90 mg per dag.
   • Kinderen—Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Adalat-opslag

 1. Bewaar de medicijnen in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Houd geen verouderde medicatie vast of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Adalat-voorzorgsmaatregelen

Het is van essentieel belang dat uw arts uw voortgang bij gewone bezoeken controleert om ervoor te zorgen dat dit medicijn correct werkt en om te controleren op negatieve effecten. U mag dit medicijn niet gebruiken als u daarnaast verschillende geneesmiddelen gebruikt die lijken op carbamazepine (Tegretol®), fenobarbital (Luminal®), fenytoïne (Dilantin®), rifabutine (Mycobutin®), rifampicine (Rifadin®, Rimactane®) , of sint-janskruid. Het gezamenlijk gebruik van deze geneesmiddelen kan ernstige problemen veroorzaken. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van alle medicijnen die u gebruikt.

Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen kan optreden, vooral wanneer u plotseling opstaat vanuit een leugenachtigheid of zitplaats. Deze verschijnselen treden meestal op terwijl u begint met het innemen van dit medicijn, of wanneer de dosis wordt verhoogd. Dit medicijn kan bij sommige patiënten vochtretentie (oedeem) veroorzaken. Vertel het onmiddellijk aan uw arts je hebt waarschijnlijk:

 • opgeblazen gevoel of zwelling van het gezicht, armen, armen, verminderde benen of tenen;
 • tintelingen van de armen of tenen;
 • ongewone gewichtstoename of -verlies.

Adalat-bijwerkingen

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze negatieve effecten kunnen optreden, kunnen ze medische behandeling nodig hebben in het geval dat ze zich voordoen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende negatieve effecten optreedt:

 • Opgeblazen gevoel of zwelling van het gezicht, armen, armen, verminderde benen of tenen
 • hoesten
 • lastige of moeizame ademhaling
 • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • snelle, onregelmatige, bonzende of snelle hartslag of pols
 • gevoel van warmte
 • hoofdpijn
 • spierkrampen
 • snel gewicht verwerven
 • beverigheid in de benen, armen, armen of tenen
 • kortademigheid
 • beklemming op de borst
 • tintelingen van de armen of tenen
 • trillen of trillen van de armen of tenen
 • ongewone gewichtstoename of -verlies

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Veroorzaakt Adalat gewichtstoename?

Dit geneesmiddel kan bij sommige patiënten vochtretentie (oedeem) veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als u een opgeblazen gevoel of zwelling van het gezicht, armen, handen, onderbenen of voeten heeft; tintelingen van de handen of voeten; of ongebruikelijke gewichtstoename of -verlies. Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen.

Is Adalat een goed bloeddrukmedicijn?

Adalat (nifedipine) is een calciumantagonist die de bloedvaten (aders en slagaders) ontspant (verwijdt), waardoor het hart gemakkelijker kan pompen en de werklast vermindert, en wordt gebruikt om hoge bloeddruk (hypertensie) te verlagen en om pijn op de borst (angina pectoris).

Disclaimer

 • Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Adalat, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Adalat?

  Het medicijn behoort tot een klasse geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers worden genoemd en vermindert de transmembraanstroom van calciumionen door calciumkanalen naar de myocardiocyten en cellen van gladde spieren van coronaire en perifere vaten en slagaders.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Adalat overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Adalat gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Adalat?

  Tabletten moeten worden bewaard bij een temperatuur van 15-25 C (59-77 F).

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Adalat?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Adalat gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Adalat?

  Als een van de volgende ernstige bijwerkingen optreedt, stop dan met het innemen van Adalat en neem contact op met uw arts of zoek medische hulp: allergie, ongewoon snelle of langzame hartslag, ernstige duizeligheid of flauwvallen, psychose, geelzucht, oedeem van de benen of enkels. 

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Raadpleeg een arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt in geval van allergie voor Adalat, zwangerschap of borstvoeding, toestand van een cardiogene shock, gelijktijdige inname met Rifampicine, acute vorm van hypotensie, aanwezigheid van ileostoma na proctocolectomie; jonger dan 18 jaar (effectiviteit en veiligheid zijn niet vastgesteld). 


Hoe te kopen Adalat zonder abonnement online?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe Adalat te kopen zonder recept binnen 5 minuten

Laatst bijgewerkt op 7 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands