Morfine kopen zonder recept

morfine kopen - zonder recept

Morfine kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Morfine kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Morfine Zonder recept

Wil je kopen Morfine online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een pijnbestrijdingsmedicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe morfine te kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Morfine bestellen zonder receptprijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Morfine zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste morfineprijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van morfine zonder recept.

Wat is morfine?

Morfine-combinatie wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn wanneer 24 uur per dag pijnverlichting nodig is voor een lange periode. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van pijn die u maar af en toe heeft, of pijn die kan worden verlicht met niet-narcotische medicatie. Morfine is een verdovende pijnstiller. Het werkt op het centrale zenuwstelsel (CZS) om pijn te verlichten.

Aanbeveling voor morfinegeneesmiddelen

Volg bij het behandelen van pijn een stapsgewijze strategie en ga naar de volgende stap als er sprake kan zijn van onvoldoende pijnvermindering, contra-indicaties of een bepaalde indicatie.

Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID waarschijnlijk samen met paracetamol. De volgende stap is tramadol, idealiter samen met paracetamol of een NSAID. De volgende stap is een sterk werkend opioïde, oraal of transdermaal, idealiter samen met paracetamol of een NSAID. De laatste medicijnstap is subcutane of intraveneuze toediening van een sterk werkend opioïde.

 • Bij pijn met een oncologische trigger wordt vaak direct met sterk werkende opioïden begonnen, idealiter samen met paracetamol en/of een NSAID.
 • Voor doorbraakpijn, samen met efficiënte onderhoudstherapie, moet u ervoor zorgen dat snelwerkende pijnstillers kunnen worden gevonden als reddingsbehandeling

Morfine-indicaties

 • Acute extreme pijn, samen met postoperatieve;
 • Aanhoudende extreme pijn, vooral in de terminale fase van een ziekte;
 • In gevallen van dyspneu en acuut longoedeem toe te schrijven aan linkerventrikeldecompensatie;
 • Premedicatie eerder dan, en als pijnstiller tijdens de anesthesie;
 • Sendolor: extreme acute pijn, pijn bij de meeste vormen van kanker en doorbraakpijn bij de meeste vormen van kanker;
 • Offlabel:
  • extreme dyspneu bij palliatieve patiënten met COPD wanneer luchtwegverwijders en corticosteroïden geen vermindering vertonen;
  • Offlabel: acuut coronair syndroom;
  • Offlabel: acuut coronair hartfalen.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwanger zijn
  • Opioïden passeren de placenta.
  • Teratogeniteit: Bij mensen onvoldoende kennis. Teratogeniteit en reproductietoxiciteit zijn aangetoond bij dieren.
  • farmacologische impact: Bereikbare pijn. Langdurig gebruik van opioïden zoveel als partus kan leiden tot opioïdenafhankelijkheid en neonatale onthoudingssyndroom (NAS)
   • rusteloosheid
   • braken
   • verhoogde drang naar eten
   • prikkelbaarheid
   • hyperactiviteit
   • bevend
   • verstopte neus
   • stuiptrekkingen
   • hoog gehuil. Wanneer morfine gewoon eerder dan (2-3 uur) of tijdens de partus aan de moeder wordt toegediend, kan dit waarschijnlijk de variatie van de foetale coronaire hartprijs verminderen en respiratoire melancholie bij het nieuwe kind veroorzaken. Het gevaar van respiratoire melancholie is vooral groot bij premature baby's. Verminderde mobiliteit van de baarmoeder kan het aantal bevallingen verlengen.
  • Suggestie:
   • Uitsluitend gebruiken op strikte indicatie.
   • Als naloxon gedurende de hele partus wordt gebruikt, moet het toegankelijk worden bewaard.
   • Niet systemisch toedienen gedurende de partus, maar uitsluitend regionaal binnen het epidurale of intrathecale gebied.
   • Controleer pasgeborenen van wie de moeder morfine gebruikten tijdens de zwangerschap voor indicatoren van NAS:
    • omgaan met een opioïde indien verplicht;
    • geef bij extreme respiratoire melancholie een opioïdantagonist
  • Verschillend: Pas op met ethanol in de drank.
  • Vruchtbaarheid: chromosomale schade in geslachtscellen en verminderde vruchtbaarheid kan optreden, vruchtbare vrouwen en mannen moeten efficiënte anticonceptie gebruiken.

 • Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker, in grotere concentraties dan in maternaal plasma.
  • farmacologische impact: respiratoire melancholie en antagonistische invloed op het centrale zenuwstelsel.
  • Suggestie: Niet gebruiken.

 • Contra-indicaties
  • acute respiratoire melancholie;
   • bronchiale astma en aanhoudende obstructieve longziekte, extreme aanwezigheid van bronchusafscheiding of cyanose;
  • hersentrauma, schedelbeschadiging, verhoogde intracraniële stress; delirium tremens, alcoholisme, angst of opwinding tijdens de impact van alcohol of hypnotica; coma, therapieresistente krampachtige problemen;
  • gal en galweg chirurgische ingreep, paralytische ileus, galkoliek, acute leverziekte, extreme buikpijn, peritonitis.

Interacties tussen morfinegeneesmiddelen

 1. Gelijktijdig gebruik van alcoholische dranken, verschillende centraal onderdrukkende stoffen kunnen het onderdrukkende effect op het centrale zenuwstelsel versterken.
 2. Mengsel met sedativa, equivalent aan:
  • benzodiazepinen
  • kan leiden tot sedatie
  • respiratoire melancholie
  • coma en sterven
 3. Samen met bètablokkers kan een verhoogde remming van het centrale zenuwstelsel en verhoogde resultaten van bètablokkers optreden.
 4. Het gelijktijdig gebruik van sommige morfinomimetica met MAO-remmers zal het gevaar van een serotonerge syndroom vergroten.
 5. Samen met vitamine Okay-antagonisten is een stijging van de INR met bloeding gemeld.
 6. Alcohol, zelfs in kleine porties, kan het ademhalingsdepressieve effect van morfine verbeteren.
 7. Cimetidine, nimodipine, methylfenidaat en gabapentine zouden de pijnstillende werking van morfine kunnen verbeteren.
 8. Tricyclische antidepressiva verbeteren de pijnstillende werking van morfine.
 9. Gemengde opioïde agonisten/antagonisten kunnen de pijnstillende werking van morfine verminderen door agressieve blokkering van receptoren.
 10. Ritonavir kan het plasmabereik van morfine verlagen door glucuronidering te induceren.
 11. Rifampicine kan de plasmafocus van morfine verminderen.
 12. Opties van morfinesulfaat en 5-fluoro-uracil zijn onverenigbaar.

Morfine dosering

 1. Acute en aanhoudende extreme pijn
  • Volwassenen
   • Oraal: 10-20 mg elke keer, elke 4 uur indien verplicht.
  • oud
   • 5-10 mg elke keer
  • Kinderen
   • Oraal: à Terme pasgeboren 0,05-0,1 mg/kg elke 4 uur; 1 maand-18 jaar 0,1-0,2 mg/kg elke 4 uur.
   • Rectaal: à terme neonaat 0,1-0,2 mg/kg elke 4 uur; 1 maand-18 jaar 0,2-0,4 mg/kg elke 4 uur.
   • Iv : ontijdig (zwangerschapsduur < 37 weken) of à terme neonaat:
    • aanvangsdosis 0,05-0,1 mg/kg in 60 min,
    • onderhoudsdosis 0,003-0,02 mg/kg/u als een gestage infusie. 
   • Met PCA-pomp: 5-18 jaar: 1 mg/kg in 50 ml natriumchlorideresolutie (= 20 microg/kg/ml):
    • bolus van 1 ml (= 20 microg/kg)
    • lock-out interval van 10 min
    • achtergrondinfusie van 0,25 ml/u gedurende de eerste 24 uur (= 5 microg/kg/u)
   • Sc: 1 maand-18 jaar:
    • Aanvangsdosis 0,05-0,1 mg/kg zodra
    • Onderhoudsdosering 0,01 mg/kg/u als vaste infusie
    • Maximaal 0,03 mg/kg/u bij niet-geventileerde patiënten. 
   • Im: 3 maanden-18 jaar: 0,1 mg/kg zodra
 2. Nierfunctiestoornis
  • Er kunnen ernstige antagonistische reacties optreden die te wijten zijn aan een verminderde nierklaring: een levendige metaboliet wordt uitgescheiden via de nieren. Titreer zorgvuldig, in geval van redelijke nierinsufficiëntie (creatinineklaring 30-60 ml/min) behoud 75% van de standaarddosis; in geval van extreme nierinsufficiëntie (< 30 ml/min) 50% van het standaard dosisinterval aanhouden.

 3. leverfunctiestoornis
  • De eliminatiehalfwaardetijd zal toenemen. In geval van een ernstige leverfunctiestoornis, dient u rekening te houden met halvering van de toedieningsfrequentie (verdubbeling van het toedieningsinterval).
   • oud
    • Begin met een verlaging van de dosis en titreer individueel op basis van de respons. Het eliminatieverloop van is langzamer; korting van de dagelijkse dosis kan ook verplicht zijn, vooral bij regelmatige toediening van morfine.

 4. Cardiale bronchiale astma
  • Volwassenen
   • Intraveneus: elke keer 5-10 mg. Houd er bij ouderen rekening mee te beginnen met 2,5 mg en deze dosis te herhalen indien verplicht.

 5. Offlabel: Extreme dyspnoe binnen de palliatieve sectie bij patiënten met COPD
  • Volwassenen
   • Aanvangsdosering: 5 mg oraal of 2,5-5 mg sc, 4-6×/dag. Bij onvoldoende effect: dosering verhogen met 50%.
   • Onderhoudsdosering: geef de dagelijkse dosis als morfine in vertraagde vorm.
   • Rescue-behandeling: indien verplicht, nog eens 15% van de 24-uurs dosis toedienen (in niet-vertraagde soort).

 6. Offlabel: vermoed acuut coronair syndroom
  • Volwassenen (incl. leeftijd)
   • 5-10 mg (0,1 mg/kg lichaamsgewicht) iv in 4-5 min;
   • met een leeftijd > 65 jaar of coronair hartfalen: 2,5-5 mg (0,05 mg/kg lichaamsgewicht).

 7. Offlabel: acuut coronair hartfalen
  • Volwassenen
   • bij aanhoudende extreme opwinding, dyspneu, angst of pijn in de vroege sectie 2,5-5 mg (0,05 mg/kg) iv in 4-5 min: indien verplicht herhalen na 10 tot twintig minuten.

Correct gebruik van morfine

 1. Neem de pil compleet;
 2. Met Oramorph 20 mg/ml meet u de hoeveelheid vloeistof af met de meegeleverde pipet/druppelaar, druppel rechtstreeks in een glas vloeistof en drink het onmiddellijk op, de resolutie van twee mg/ml kan onmiddellijk worden gedronken. Als een morfinedrank onverdund wordt ingenomen, drink dan voldoende vloeistof om tandbederf te stoppen;
 3. De ampul met de injectievloeistof kan worden verdund met een fysiologische zoutoplossing van 0,9%; dat is echt handig bij jongeren. Morfinezouten zijn onverenigbaar met de natriumzouten van barbituraten en fenytoïne;
 4. Een te snelle intraveneuze toediening kan de frequentie van antagonistische reacties verbeteren. Bij jonge duiven heel langzaam toedienen;
 5. Bij een slechte bloedsomloop moet morfine langzaam iv worden gegeven omdat het nauwelijks wordt geabsorbeerd

Tekenen van overdosering

 • puntige pupillen
 • waarschijnlijk dodelijke respiratoire melancholie
 • spier zwak punt
 • bradycardie
 • hypotensie
 • melancholie van het centrale zenuwstelsel van stupor tot coma
 • aspiratiepneumonie
 • schok
 • instorting van de bloedsomloop
 • hartstilstand

De aangedane persoon wordt cyanotisch en de hogere luchtwegen worden geblokkeerd omdat de larynx- en tongspiergroepen verslappen. De pupillen worden vaak kleiner, de spierspanning neemt af en de poriën en huid voelen kil en klam aan.

Voorzorgsmaatregelen voor morfine

Gebruik met waarschuwing: verminderde ademhaling werken zoals bij emfyseem:

 • extreme bronchiale astma, extreme cor pulmonale, extreme slijmvorming in de luchtwegen en bij extreme gewichtsproblemen; bij verhoogde intracraniële stress;
 • bij hartproblemen, hypotensie gepaard gaande met hypovolemie, shockverschijnselen;
 • Onbehandelde myxemie of giftige psychose;
 • ziekte van de galwegen, pancreatitis, inflammatoire darmziekte;
 • delirium tremens, alcoholintoxicatie;
 • prostaathyperplasie;
 • krampachtige problemen;
 • myasthenia gravis.

Bij extreme lever- en nierinsufficiëntie, hypothyreoïdie en bij jongeren en op leeftijd moet de dosering worden aangepast. Gebruik buitensporige waarschuwing bij patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie en vermoedelijke gastro-intestinale lediging. Ernstige intra-abdominale problemen, gelijk aan darmperforatie, kunnen ook worden gemaskeerd door de pijnstillende werking van morfine.

Gebruik kan leiden tot gewenning en afhankelijkheid. Het gevaar daarvan is groter bij langer gebruik en betere doseringen. Waarschuwing moet worden uitgeoefend bij patiënten die vatbaar zijn voor gewoonte, bijvoorbeeld met een historisch verleden van alcohol- of drugsmisbruik. Als de therapie wordt stopgezet, stop dan langzaam om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. De incidentie van opioïd-geïnduceerde hyperalgesie die niet reageert op een extra dosis, zal toenemen, de dosis terugschroeven, indien verplicht, of overstappen op een ander opioïd.

Bijwerkingen van morfine

 • onregelmatige ideeën
 • reminiscentie en focusproblemen
 • afhankelijkheid
 • verminderde hoestreflex
 • allodynie
 • hyperalgesie
 • hyperhidrose
 • onthoudingssyndroom
 • bewegingsproblemen
 • spierstijfheid
 • myoclonus
 • leverenzym aanpassingen
 • galspasmen
 • tremor
 • gestresste benen syndroom
 • diarree
 • maag koliek
 • misselijkheid
 • griepachtige symptomen
 • tachycardie
 • mydriasis
 • dysforie
 • angstgevoelens
 • prikkelbaarheid

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Morfine, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is morfine?

  Morfine is een opioïde medicijn. Een opioïde wordt soms een verdovend middel genoemd. Morfine wordt gebruikt om matige tot ernstige pijn te behandelen. Kortwerkende formuleringen worden genomen als dat nodig is voor pijn.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis morfine mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel morfine gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u morfine?

  Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en licht.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van morfine?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u morfine gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van morfine?

  Vaak voorkomende bijwerkingen van morfine kunnen slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid zijn; constipatie, maagpijn, misselijkheid, braken; zweten; of gevoelens van extreem geluk of verdriet.


Hoe te kopen Morfine zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Morfine kopen zonder recept binnen 5 minuten?

Laatst bijgewerkt op 18 december 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands