Koop Modalert zonder recept

koop modalert zonder recept

Koop Modalert zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat koop Modalert zonder gedoe en snel online.

Kopen Modalert Zonder recept

Wil je kopen Modalert online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een ADHD-medicijn om obstructieve slaapapneu te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u Modalert zonder recept kunt kopen of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Modalert Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Modalert zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Modalert-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Modalert zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
200 mg30 pillen€ 118.00
200mg (EU2EU)30 pillen€ 213.00
200 mg60 pillen€ 183.00
200mg (EU2EU)60 pillen€ 309.00
200 mg90 pillen€ 248.00
200mg (EU2EU)90 pillen€ 406.00
200 mg120 pillen€ 313.00
200mg (EU2EU)120 pillen€ 513.00
200 mg180 pillen€ 443.00
200mg (EU2EU)180 pillen€ 716.00
200 mg240 pillen€ 573.00

Modalert-geneesmiddelaanbeveling

Bij narcolepsie wordt de plaats van slaperigheid overdag onderscheiden, Modalert is echt nuttig. Wanneer kataplexie het belangrijkste probleem is, is natriumoxybaat het primaire alternatief.

 • Pitolisant is effectief bij slaperigheid overdag en kataplexie.
 • Natriumoxybaat heeft een uniek bewegingsmechanisme dan pitolisant en Modalert en heeft vanwege dit feit bovendien een optimistisch effect op de nachtelijke slaap. De keuze van waarschijnlijk de meest geschikte remedie voor de getroffen persoon is evenzeer als de arts.

indicaties: Extreme slaperigheid bij volwassenen met narcolepsie, met en zonder kataplexie.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwanger zijn
  • Teratogenese: Er is een grotere kans op aangeboren en hartafwijkingen bij mensen. Bovendien is vertraging van de voortgang gemeld.
  • Suggestie: Niet gebruiken.
  • Verschillend: Een vruchtbaar meisje moet tijdens het hele gebruik en gedurende twee maanden na het stoppen met Modalert efficiënte anticonceptie gebruiken; toe te schrijven aan de wisselwerking met anticonceptiva, is een verdere methodologie vereist.

 • Borstvoeding
  • Overgang naar moedermelk: Zeker wel.
  • Aanbeveling: Gebruik deze medicijnen niet en geef geen borstvoeding.

Contra-indicaties

 • ongecontroleerde redelijke tot extreme hypertensie;
 • hartritmestoornissen.

Modalert Geneesmiddelinteracties

Vanwege de inductie van CYP3A4/5 wordt het sterk aanbevolen om gedurende en gedurende twee maanden na het staken van het gebruik van Modalert over te gaan op een andere of gelijktijdige anticonceptiemethode. Het kan de plasmafocus van substraten van CYP3A4/5 verminderen met belangrijke pre-systemische eliminatie die van ciclosporine door 50%.

Remming van CYP2C19 en onderdrukking van CYP2C9 kan de fenytoïneklaring verlagen en tekenen van fenytoïnetoxiciteit moeten worden gecontroleerd. Voor geneesmiddelen die kunnen worden gemetaboliseerd door middel van CYP2C19, equivalent aan diazepam, propranolol en omeprazol, kan het nodig zijn de dosis te verlagen.

Bij patiënten met CYP2D6-deficiëntie kan het verplicht zijn om de doses van sommige tricyclische antidepressiva en SSRI's, die door CYP2D6 worden gemetaboliseerd, te verlagen.

Modalert-dosering

 • Narcolepsie
  • Volwassenen
   • Echt nuttige begindosis 200 mg per dag. Als er mogelijk een ontoereikende respons is op de primaire dosis van 200 mg, verbeter dan tot 400 mg per dag.
   • Bij oudere personen (> 65 jaar): begindosis 100 mg per dag.

Verminderde lever opereren: In geval van ernstige leverinsufficiëntie is de begindosering 100 mg per dag.

Verminderde nierfunctie: Er mag geen doseringssuggestie worden gegeven vanwege onvoldoende kennis over veiligheid en werkzaamheid.

Correct gebruik van Modalert 

 • Neem de tabletten zonder te kauwen in met wat water, bij voorkeur tijdens de maaltijden, in een enkele dosis 's morgens of in twee doses 's morgens en' s middags.
 • Neem geen tabletten meer na ongeveer 14.00 uur, omdat dit soms kan leiden tot een verstoorde slaap.
 • Bij langdurig gebruik de aangedane persoon periodiek opnieuw beoordelen omdat de werkzaamheid op lange termijn (>9 weken) niet is beoordeeld.

Tekenen van overdosering

 • slapeloosheid
 • angstgevoelens
 • genoegen
 • hallucinaties
 • verwarring
 • desoriëntatie
 • misselijkheid
 • diarree
 • hypertensie
 • tachycardie
 • bradycardie
 • pijn op de borst
 • stervende

Modalert-voorzorgsmaatregelen

Remedie moet beginnen door of onder toezicht van een arts met informatie over slaapproblemen.

 1. Cardiovasculaire resultaten: ECG eerder uitvoeren dan met therapie. Controleer de bloedstress en de coronaire hartprijs vaak tijdens de therapie. Beëindig de therapie als zich aritmie of redelijke tot extreme hypertensie ontwikkelt. De remedie zou niet echt nuttig moeten zijn bij linkerventrikelhypertrofie, cor pulmonale en bij patiënten met mitralisklepprolaps die een mitralisklepprolapssyndroom hadden tijdens eerdere therapie met centrale stimulerende middelen.

 2. Psychiatrische resultaten: Gebruik waarschuwing bij patiënten met een historisch verleden van:
  • psychose
  • melancholie
  • manie
  • bipolaire disfunctie
  • extreme angst
  • agitatie
  • slapeloosheid
  • alcohol-, drugs- of middelenmisbruik.

   Als een reeds bestaande psychiatrische stoornis verergert, stop dan met de therapie en start niet opnieuw. Als zich suïcidaal gedrag ontwikkelt, stop dan met de therapie. Het kan essentieel zijn om de therapie te staken als zich psychosen, manie en agressief gedrag ontwikkelen.

 3. Cutane resultaten: Bij het eerste signaal van huiduitslag de therapie stopzetten en niet opnieuw starten.
 4. Overgevoeligheid voor meerdere organen: Beëindig de therapie bij vermoeden van overgevoeligheid van een aantal organen.
 5. Resultaten bij jongeren: Niet gebruiken bij jongeren vanwege de dreiging van extreme overgevoeligheid van de poriën en de huid en psychiatrische onaangename bijwerkingen.
 6. Het rijden: Dit geneesmiddel kan een effect hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Vraag het advies van “Veilig rijden met medicijnen” van IVM

Modalert-bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • hoofdpijn
 • gebrek aan drang naar eten
 • nervositeit
 • slapeloosheid
 • angstgevoelens
 • melancholie
 • verwarring
 • prikkelbaarheid
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • paresthesie
 • tachycardie
 • hartkloppingen
 • wazig fantasierijk en vooruitziend
 • vasodilatatie
 • maagpijn
 • misselijkheid
 • droge mond
 • diarree
 • dyspepsie
 • constipatie
 • pijn op de borst
 • asthenie

Er kunnen enkele bijwerkingen optreden die meestal geen medische hulp nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. 

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Modalert, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Modalert?

  Modalert is een oraal medicijn dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van slaperigheid overdag veroorzaakt door narcolepsie of obstructieve slaapapneu. Het werkt door de balans van chemicaliën in de hersenen aan te passen om de waakzaamheid en alertheid gedurende de dag te bevorderen. 

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Modalert overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Modalert gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Modalert?

  Bewaar het geneesmiddel in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van hitte, vocht en direct licht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Modalert?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Modalert?

  Ernstige bijwerkingen die medische noodhulp kunnen vereisen, zijn een gevoelige huid, gemakkelijker blauwe plekken krijgen, spierpijn, koorts, griepsymptomen, depressie, ernstige angst, pijn op de borst, onregelmatige hartslag, zweren die in of rond de mond verschijnen of hallucinaties.


Hoe te kopen Modalert zonder abonnement online?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Modalert binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen

Laatst bijgewerkt op 9 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands