Minocycline kopen zonder recept

minocycline kopen zonder recept

Minocycline kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Minocin kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Minocycline
Merknaam: Minocin

Kopen Minocycline Zonder recept

Wil je kopen Minocycline online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een antibioticum dat wordt gebruikt om infecties te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Minocycline kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Minocin bestellen zonder recept prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Minocycline zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Minocycline-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Minocycline zonder recept.

Wat is minocycline?

Minocycline bindt aan de 30S- en 50S-delen van de ribosomen in de bacteriële cel, waardoor de eiwitsynthese wordt geremd. Het bewegingsspectrum bevat grampositieve en gramnegatieve micro-organismen, intracellulaire micro-organismen en spirocheten. Minocycline heeft de volgende in vitro oefening in tegenstelling tot Gram-positieve micro-organismen dan tetracycline. Kruisresistentie is wijdverbreid onder tetracyclines; niettemin kan minocycline, afhankelijk van het resistentiemechanisme, niettemin efficiënt zijn in tegenstelling tot (met name Gram-positieve) micro-organismen die immuun kunnen zijn voor verschillende tetracyclines.

Aanbeveling voor Minocycline-geneesmiddelen

Basisinfecties: Binnen de behandeling van veelvoorkomende infecties zijn doxycycline en minocycline het populairst in de groep van tetracyclines vanwege ongemakkelijke bijwerkingen, interacties en farmacokinetische parameters.

Voor de behandeling van pneumonie (CAP), acute faryngotonsillitis of urineweginfecties moet aan minocycline alleen worden gedacht op basis van een onderzoek naar de aard en gevoeligheid van de veroorzaker; dit onderzoek is van cruciaal belang als de makelaars die echt nuttig zijn voor de voorbereidende empirische therapie ontoereikend zijn. 

Minocycline-indicaties

 • Infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor minocycline equivalent aan:
  • luchtweginfecties (samen met KNO-infecties);
  • poriën en huid- en papperige weefselinfecties, samen met extreme (inflammatoire) puistjes vulgaris;
  • infecties van het urogenitale systeem;
  • infecties van het maagdarmkanaal;
  • trachoom (ooginfectie veroorzaakt door Chlamydia trachomatis).
 • In geval van overgevoeligheid voor -lactam antibiotica bovendien:
  • Actinomycose;
  • Miltvuur;
  • syfilis;
  • Gonorroe;
  • Infecties veroorzaakt door Listeria monocytogenes.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 • Zwanger zijn
  • Minocycline passeert de placenta.
  • Teratogenese: Menselijke waarnemingen hebben aangetoond dat minocycline osteogenese kan vertragen, vooral in het tweede en derde trimester, wat leidt tot extra broze botten en een nadelige invloed op de tandgroei.
  • Farmacologische impact: Het gevaar van hepatotoxische resultaten bij de moeder zal toenemen bij overmatige doses, vooral bij gebruik gedurende de tweede helft van de zwangerschap.

 • Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker, in kleine hoeveelheden.
  • Farmacologische impact: Bereikbare antagonistische resultaten op bot- en tandgroei bij de peuter. Desalniettemin zijn op basis van Lareb geen resultaten bij de peuter gedurende een korte therapiekuur gerapporteerd. In principe is het goed te doen om de darmflora van de peuter te beïnvloeden, maar dit kan hoogstens diarree tot gevolg hebben.
  • Suggestie: Gebruik is gecontra-indiceerd op basis van de producent. Op basis van Lareb is een deel van de inactivatie het gevolg van calciumstroom in de moedermelk (door gecompliceerde vorming). Voor minocycline en doxycycline is de gecompliceerde vorming lager dan voor verschillende tetracyclines, zodat er een verhoogde kans op opname door de peuter is. In het geval van een korte kuur (< 3 weken), is het onwaarschijnlijk dat glazuur en botten worden aangetast door de minimale hoeveelheden. Gebruik op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid beschermd bij gebruik zoals aangegeven. Bij langdurig gebruik moet het geven van borstvoeding worden afgeraden.
 • Contra-indicaties
  • extreme leverfunctiestoornis;
  • overgevoeligheid voor tetracyclines;
  • jongeren onder de 8 jaar;

Minocycline Geneesmiddelinteracties

Direct vóór, tijdens of na een kuur met (orale) retinoïden weghouden van toediening vanwege de verhoogde kans op intracraniale stress.

 1. Orale preparaten die magnesium, bismut, aluminium, calcium, zink en ijzer bevatten (bijv. antacida, multivitamine- en mineraalpreparaten), actieve kool en ionenwisselaars verminderen de absorptie van minocycline; neem minocycline niet minder dan 2 uur eerder dan of 4 uur na deze voorbereidingen.
 2. Tetracyclines antagoniseren in vitro de beweging van bactericide antibiotica; hun wetenschappelijke relevantie is alleen aangetoond bij levensbedreigende infecties (gelijk aan meningitis, endocarditis, sepsis) en bij patiënten met extreme neutropenie; blijf in deze gevallen uit de buurt van de mix.
 3. De impact van vitamine Okay-antagonisten kan ook verhoogd zijn; test de INR extra meestal indien gezamenlijk gebruikt.
 4. Het gevaar van nefrotoxische reacties zal toenemen bij gelijktijdig gebruik van methoxyfluraan en geassocieerde anesthetica.
 5. Gebruik waarschuwing bij combinatie met waarschijnlijk hepatotoxische geneesmiddelen.
 6. Niet gelijktijdig gebruiken met makelaars die peristaltiek remmen.
 7. Barbituraten, carbamazepine en fenytoïne kunnen de uitscheiding van minocycline versnellen.

Minocycline dosering

 1. Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar
  • Voorlopige dosis 200 mg, aangenomen door 100 mg 1-2×/dag.
  • Behandelingsperiode: ga door met de remedie gedurende 1-3 dagen nadat de kenmerken van de kenmerken of koorts zijn verdwenen. Niettemin moet een infectie met Streptococcus haemolyticus (groep A), waarvan de gevoeligheid is vastgesteld, maar liefst 10 dagen worden behandeld.
 2. Kinderen 9-12 jaar
  • Begindosering 4 mg/kg lichaamsbouw, overgenomen door 2 mg/kg lichaamsbouw van dag tot dag; dit komt overeen met een startdosering van 100-200 mg, aangenomen door 50-100 mg 2×/dag.
  • Behandelingsperiode: ga door met de remedie gedurende 1-3 dagen nadat de kenmerken van de kenmerken of koorts zijn verdwenen. Niettemin moet een infectie met Streptococcus haemolyticus (groep A), waarvan de gevoeligheid is vastgesteld, maar liefst 10 dagen worden behandeld.

 3. Gonokokken urethritis
  • Volwassenen
   • Aanvangsdosis 200 mg, aangenomen door 100 mg 2×/dag gedurende niet minder dan 4 dagen (dames over het algemeen wel 10 dagen), aangenomen volgens een managementtraditie 2-3 dagen na de therapie. Bij mannen is bovendien bewezen dat een enkele dosis van 200-300 mg efficiënt is in > 90% van gevallen.

 4. Niet-gonokokken urethritis
  • Volwassenen
   • 100-200 mg/dag gedurende 7 dagen.

 5. Extreme puistjes vulgaris
  • Volwassenen en kinderen ≥ 9 jaar
   • Aanvangs- en onderhoudsdosering: 50 mg 2×/dag (elke 12 uur). Na aftrek van het inflammatoire gedeelte, de onderhoudsdosering terugschroeven tot 50 mg 1×/dag of 100 mg elke 2 dagen. Remedie moet minimaal 4-6 weken worden voortgezet; de meeste therapieperiode is 6 maanden. Bij onvoldoende respons gedurende de eerste weken de behandeling staken.

 6. Verminderde leverfunctie: gebruik met waarschuwing (zie het gedeelte Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen achter Lever- en nierfunctie); niet gebruiken bij ernstig gestoorde leverfunctie (zie deel Contra-indicaties).
 7. Verminderde nierfunctie: de fabrikant beveelt aan: de volledige dosis te verlagen of de echt nuttige persoonsdosis te verlagen en/of de toedieningsintervallen te verlengen.
 8. Toediening: vanwege het gevaar van slokdarm- en/of maagirritatie, de tabletten niet eerder dan het slapengaan volledig zittend of staand met veel water of maaltijden innemen. Ga niet meteen liggen na het innemen van de tabletten. Gelijktijdige consumptie met melkproducten heeft een lichte invloed op de opname.

Tekenen van overdosering

 • Levertoxiciteit met tekenen van braken
 • koorts afleveringen
 • geelzucht
 • hematomen
 • melena
 • uremie
 • verhoogde transaminasebereiken
 • verlenging van de protrombinetijd

Voorzorgsmaatregelen voor minocycline

Houd alleen rekening met therapie van jongeren van 9-12 jaar als verschillende keuzes niet effectief of gecontra-indiceerd zijn. Afzetting in opstijgend tandweefsel veroorzaakt een blijvende verkleuring van het glazuur; vanwege dit feit is het nut bij jongeren onder de 8 jaar gecontra-indiceerd.

Er bestaat kruisgevoeligheid en kruisresistentie tussen tetracyclines; vanwege dit feit moet worden gewaarschuwd in geval van eerdere overgevoeligheidsreacties. Resistentie kan zich snel ontwikkelen. Concentreer je op superinfecties door resistente micro-organismen. In geval van superinfectie de toediening staken. Als tijdens de behandeling extreme diarree met koorts optreedt, moet u rekening houden met de analyse van pseudomembraneuze colitis of stafylokokken-enteritis.

Lever- en nierfunctie: tetracyclines kunnen een stijging van het ureumgehalte in het bloed veroorzaken, wat te wijten is aan hun katabole beweging. Bij nierinsufficiëntie kunnen hogere concentraties van tetracyclines leiden tot uremie, hyperfosfatemie en acidose. In geval van nier- of leverfunctiestoornis kunnen zelfs regelmatige doses leiden tot extreme systemische accumulatie van het geneesmiddel en waarschijnlijk tot levertoxiciteit. In geval van lichte tot redelijke leverinsufficiëntie, moet u de therapie en de leverfunctie nauwlettend volgen en indien nodig de dosering aanpassen.

Bij langdurige therapie is monitoring van nier-, lever- en hematologische parameters echt nuttig. Houd bij langdurig gebruik ook rekening met controle op de meeste schildklierkankers, aangezien gevallen van onregelmatige schildklierwerking, thyreoïditis, schildklierknobbeltjes, struma en de meeste schildklierkankers zijn gemeld. Langdurig gebruik kan bovendien leiden tot vitamine B-tekort door uitroeiing van vitamine B-producerende micro-organismen in de darm.

Fotodermatitis: Publiciteit om daglicht of UV-stralen tijdens het gebruik te richten, kan fotodermatitis veroorzaken (zich manifesteren als abnormaal extreme zonnebrand); stop de therapie bij het eerste signaal van poriën en huiderytheem.

Goedaardige intracraniële hypertensie (volwassenen) en een bombardement van fontanel (jongere jongeren) zijn vaak reversibel na stopzetting van de therapie; desalniettemin zijn aanhoudende tekenen (hoofdpijn, fantasierijke en vooruitziende problemen) goed te doen. Vestibulaire antagonistische gelegenheden zijn omkeerbaar; als duizeligheid optreedt, wijzig dan de dosis of stop de behandeling. Beëindig de therapie als er verschillende vestibulaire symptomen optreden. 

Beëindig bovendien de therapie als er tekenen optreden die overeenkomen met een verslechtering van de fantasie en vooruitziendheid, scotomen en hallucinaties. Gebruik met waarschuwing bij myasthenia gravis toe te schrijven aan een zwakke neuromusculaire blokkadefunctie van tetracyclines. Voor de therapie van vruchtbare dames, zie daarnaast het deel Zwanger zijn.

Diagnostische beoordelingen: Tetracyclines kunnen binnendringen met niet-specifieke glucose-, eiwit- en urobilinogeenbepalingen in de urine, daarnaast kunnen vals optimistische catecholamineconcentraties in de urine voorkomen.

Minocin-bijwerkingen

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • angio-oedeem
 • uitslag
 • netelroos
 • koorts
 • eosinofilie
 • neutropenie
 • trombocytopenie
 • anafylaxie
 • anafylactoïde purpura
 • pericarditis
 • voorbijgaand lupusachtig syndroom
 • verergering van systemische lupus erythematodes (SLE)
 • longinfiltraten met eosinofielen
 • serumziekte-achtige reactie
 • vasculitis
 • polyartralgie
 • Bombarderen fontanel (jongen)
 • goedaardige intracraniële hypertensie (volwassenen)
 • paresthesie
 • stuiptrekkingen
 • verdoving
 • zwarte tong
 • verkleuring van het glazuur
 • stomatitis
 • anorexia
 • misselijkheid
 • braken
 • slokdarmzweren

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Minocycline, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Minocycline Minocin?

  Minocin wordt gebruikt om bepaalde infecties te behandelen. Het is een tetracycline-antibioticum. Het werkt door de groei van bepaalde bacteriën te vertragen en het immuunsysteem van het lichaam in staat te stellen ze te doden. Het kan ook worden gebruikt met andere geneesmiddelen om ernstige acne te behandelen.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Minocycline mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Minocin gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Minocycline?

  Bewaar Minocin bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C), in een goed gesloten, lichtbestendige container. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Minocycline?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Minocin gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Minocycline Minocin?

  De vaak voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid; slaperigheid; duizeligheid; verlies van eetlust; misselijkheid; buikpijn; braken. 

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Gebruik Minocin niet als u allergisch bent voor de componenten ervan, als u acitretine, isotretinoïne, methoxyfluraan of penicilline gebruikt.


Hoe te kopen Minocycline zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Minocin binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen?

Laatst bijgewerkt op 14 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands