Medroxyprogesteron kopen zonder recept

koop medroxyprogesteron zonder recept

Kopen Medroxyprogesteron zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Provera kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Medroxyprogesteron
Merk(en): Provera

Kopen Medroxyprogesteron Zonder recept

Wil je kopen Medroxyprogesteron online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Medroxyprogesteron te kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Provera Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Medroxyprogesteron zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Medroxyprogesteron-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Medroxyprogesteron zonder recept.

Wat is Medroxyprogesteron?

Medroxyprogesteron is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Provera Drugsgebruik

Medroxyprogesteron wordt gebruikt om amenorroe (soms stoppen van de menstruatie) en onregelmatige baarmoederbloeding. Het kan ook worden gebruikt om te stoppen endometriumhyperplasie (verdikking van de voering van de baarmoeder of baarmoeder) bij dames die geconjugeerde oestrogenen gebruiken. Dit medicijn is een progestageen hormoon.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

Toevoeging van een progestageen wanneer een vrouw geen hysterectomie heeft gehad: Studies naar de toevoeging van een progestageen gedurende 10 of meer dagen van een cyclus van oestrogeentoediening, of dagelijks met oestrogeen in een continu regime, hebben een lagere incidentie van endometriumhyperplasie gerapporteerd dan zou worden veroorzaakt door oestrogeenbehandeling alleen. Endometriumhyperplasie kan een voorloper zijn van endometriumkanker.

Er zijn echter mogelijke risico's die kunnen worden geassocieerd met het gebruik van progestagenen met oestrogenen in vergelijking met regimes met alleen oestrogeen. Deze omvatten een verhoogd risico op borstkanker.

Onverwachte abnormale vaginale bloedingen: In gevallen van onverwachte abnormale vaginale bloeding, zijn adequate diagnostische maatregelen geïndiceerd.

Verhoogde bloeddruk: De bloeddruk moet met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd bij behandeling met oestrogeen en progestageen.

Hypertriglyceridemie: Bij vrouwen met reeds bestaande hypertriglyceridemie, oestrogeen plus progestageen therapie kan gepaard gaan met verhogingen van plasmatriglyceriden die leiden tot: pancreatitis. Overweeg stopzetting van de behandeling als pancreatitis optreedt.

Leverfunctiestoornis en/of verleden van cholestatische geelzucht: Oestrogenen plus progestagenen kunnen slecht worden gemetaboliseerd bij vrouwen met een verminderde leverfunctie. Voor vrouwen met een geschiedenis van cholestatische geelzucht geassocieerd met oestrogeengebruik in het verleden of met zwangerschap, moet voorzichtigheid worden betracht en in geval van recidief moet de medicatie worden stopgezet.

Vloeistofretentie: Progestagenen kunnen enige mate van vochtretentie veroorzaken. Vrouwen met aandoeningen die door deze factor kunnen worden beïnvloed, zoals hart- of nierinsufficiëntie, verdienen zorgvuldige observatie wanneer oestrogeen plus progestageen worden voorgeschreven.

Hypocalciëmie: Behandeling met oestrogeen plus progestageen moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij vrouwen met: hypoparathyreoïdie als door oestrogeen geïnduceerd hypocalciëmie kan gebeuren.

Verergering van andere aandoeningen: Behandeling met oestrogeen plus progestageen kan een verergering van astmasuikerziekte mellitus, epilepsie, migraine, porfyrie, systemische lupus erythematosus, en hepatische hemangiomen en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij vrouwen met deze aandoeningen.

Medroxyprogesteron Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde geneesmiddelen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende gevallen twee totaal verschillende geneesmiddelen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er een wisselwerking is. In deze gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosis, of anders preventieve maatregelen kan ook verplicht zijn. Wanneer u dit medicijn gebruikt, is het bijzonder belangrijk dat uw bekwame zorgverlener weet of u een van de hieronder vermelde geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen zou niet echt nuttig moeten zijn. Uw arts kan besluiten dit geneesmiddel niet met u te behandelen of een aantal van de verschillende medicijnen jij bent aan het nemen.

 • Tranexaminezuur

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is normaal gesproken niet echt nuttig, maar kan in sommige gevallen ook nodig zijn. Als alle geneesmiddelen gezamenlijk worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis wijzigen of de manier waarop u een of elk van de geneesmiddelen gebruikt, veranderen.

 • Apalutamide
 • aprepitant
 • Armodafinil
 • Artemether
 • Belzutifan
 • bexaroteen
 • Bosentan
 • Brigatinib
 • Carbamazepine
 • cenobamaat
 • Clobazam

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden sinds interacties zou kunnen gebeuren. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende kan een verhoogde kans op bepaalde ongemakkelijke bijwerkingen veroorzaken, maar kan in sommige gevallen ook onvermijdelijk zijn. Indien gezamenlijk gebruikt, kan uw arts de dosis wijzigen of hoe u dit medicijn gewoonlijk gebruikt, of u specifieke aanwijzingen geven over het gebruik van maaltijden, alcohol of tabak.

 • Cafeïne

Andere medische problemen Provera

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert als u andere medische problemen heeft, met name:

 • Abnormale of ongewone vaginale bloedingen
 • Bloedproppen 
 • Borst de meeste kankers
 • Kanker (oestrogeenafhankelijk of progesteronafhankelijk)
 • Hartaanval
 • leverziekte
 • Beroerte
 • Astma
 • suikerziekte 
 • Endometriose 
 • Epilepsie (aanvallen)
 • Migraine
 • Systemische lupus erythematodes (SLE) 
 • Schildklierproblemen

Correct gebruik van medroxyprogesteron

 1. Het is essentieel dat u dit medicijn alleen gebruikt zoals voorgeschreven door uw arts. Gebruik het niet extra, gebruik het niet extra vaak en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven. Om dit te bereiken, kan dit ongewenste ongemakkelijke bijwerkingen veroorzaken.
 2. Dit medicijn wordt geleverd met een bijsluiter met informatie over de getroffen persoon. Lees en volg de aanwijzingen in de bijsluiter nauwgezet. Vraag uw arts als u vragen heeft.
 3. Als u dit medicijn samen met een oestrogeenmedicijn gebruikt, moet u zich strikt houden aan het schema dat uw arts u voor elk geneesmiddel aanbiedt.

Medroxyprogesteron Dosering

De dosis van dit medicijn kan voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende informatie bestaat uitsluitend uit de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet totdat uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicatie die u gewoon inneemt, hangt af van de energie van de medicatie. Ook de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de hoeveelheid tijd die u gebruikt het nemen van de medicatie vertrouwen op het medische nadeel waarvoor u de medicatie zou kunnen gebruiken.

 • Voor orale dosering (tabletten):
  • Ter preventie van endometriumhyperplasie:
   • Volwassenen: Aanvankelijk 5 milligram (mg) per dag. Uw arts kan uw dosis naar wens aanpassen. De dosis is echter normaal gesproken niet meer dan 10 mg per dag. Het wordt normaal gesproken op een regelmatige basis ingenomen gedurende 12 tot 14 opeenvolgende dagen per dertig dagen.
   • Kinderen: Gebruik zou niet echt nuttig moeten zijn.
  • Voor remedie van amenorroe en onregelmatige baarmoederbloeding:
   • Volwassenen: Aanvankelijk 5 milligram (mg) per dag. Uw arts kan uw dosis naar wens aanpassen. De dosis is echter normaal gesproken niet meer dan 10 mg per dag. Het wordt normaal gesproken gedurende vijf tot tien dagen op regelmatige basis ingenomen.
   • Kinderen: Gebruik zou niet echt nuttig moeten zijn.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Provera-opslag

 1. Bewaar het medicijn in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Bewaar geen verouderde medicatie of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Voorzorgsmaatregelen voor Medroxyprogesteron

 • Het is van essentieel belang dat uw arts uw voortgang bij veel voorkomende bezoeken onderzoekt om te controleren of dit medicijn correct werkt en niet triggert bijwerkingen. Bekkenonderzoek, borstonderzoek en mammografie (röntgenfoto van de borst) kunnen ook worden onderzocht op negatieve effecten, totdat uw arts u in elk ander geval vertelt.
 • Het gebruik van dit medicijn als u zwanger bent, kan uw ongeboren kind schaden. Gebruik een efficiënte vorm van anticonceptie om te voorkomen dat u zwanger wordt. Als u ervan uitgaat dat u zwanger bent geworden terwijl u de medicatie gebruikt, informeer dan onmiddellijk uw arts.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u pijn heeft in de borst, lies of benen, met name de kuiten, ademhalingsproblemen, plotselinge, extreme hoofdpijn, onduidelijke spraak, plotselinge, onverklaarbare kortademigheid, plotseling gebrek aan coördinatie, of fantasierijke en vooruitziende aanpassingen tijdens het gebruik van dit medicijn.
 • Het gebruik van dit medicijn kan de kans op een hartinfarct vergroten, hartinfarct, bloedproppen, Dementie, borstkanker de meeste kankers, of baarmoeder de meeste kankers. Praat samen met uw arts over deze gevaren.
 • Uw kans op coronaire hartziekte of beroerte door dit medicijn is groter als u rookt. Uw risico kan ook verhoogd zijn als u diabetes of overmatig LDL-cholesterol heeft, of als u zwaarlijvig bent. Praat samen met uw arts over methoden om te stoppen met roken. Houd uw diabetes onder controle. Vraag uw arts naar een plan voor gewichtsverlies en train om uw gewicht en bloed-ldl-cholesterolstadium te reguleren.

Bijwerkingen van Medroxyprogesteron

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die ongemakkelijke bijwerkingen kunnen optreden, willen ze misschien medische overweging als ze zich voordoen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende ongemakkelijke bijwerkingen optreedt:

Incidentie niet geïdentificeerd

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Medroxyprogesteron, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Medroxyprogesteron Provera?

  De Provera-mediation is bedoeld ter bestrijding van hormoonafhankelijke vormen van recidiverende borstkanker, recidiverende en/of uitgezaaide kanker van het baarmoederslijmvlies, nier. Het behandelt onregelmatige menstruaties en abnormale baarmoederbloedingen.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Medroxyprogesteron heeft gemist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Provera gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Medroxyprogesteron?

  Bewaar dit medicijn bij een temperatuur van 2-30 C (36-86 F) in een strakke container die bestand is tegen licht en vocht.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Medroxyprogesteron?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Provera gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Medroxyprogesteron Provera?

  Bijwerkingen van Provera zijn depressieve gevoelens en slapeloosheid, duizeligheid en hoofdpijn, slaperigheid, asthenie, buikpijn.

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Overgevoeligheid en intolerantie voor de componenten van het geneesmiddel, periode van zwangerschap en borstvoeding.


Hoe te kopen Medroxyprogesteron zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe Provera te kopen zonder recept binnen 5 minuten

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands