Isoniazide kopen zonder recept

isoniazide kopen zonder recept

Isoniazide zonder recept kopen online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Hyzyd . kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: isoniazide
Merknaam: Hyzyd

Kopen isoniazide Zonder recept

Wil je kopen isoniazide online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een antibacterieel medicijn dat wordt gebruikt om tuberculose te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe isoniazid zonder recept te kopen? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Hyzyd Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Isoniazide zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Isoniazid-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Isoniazid zonder recept.

Wat is isoniazide

Isoniazide is een tuberculostaat; in te hoge doses is het bacteriedodend. Het bewegingsmechanisme moet niet volledig worden geïdentificeerd; een van de cruciale noodzakelijke resultaten lijkt de remming van de mycolzuursynthese in de celwand van de bacterie te zijn. Isoniazide is eenvoudigweg efficiënt in het delen van cellen.

Isoniazide Geneesmiddelaanbeveling

De therapie van latente tuberculose en infectie (LTBI) en de preventieve therapie van personen die nauw contact hebben gehad met een persoon met open longtuberculose, bij wie echter geen infectie is vastgesteld (hoofdprofylaxe), bestaat uit Hyzyd, rifampicine of mengselremedie. De gebruikelijke therapie van levendige tuberculose bestaat uit een therapieroutine van maar liefst 6 maanden met:

 • isoniazide
 • rifampicine
 • pyrazinamide
 • ethambutol.

Hyzyd-indicaties

 • remedie van:
  • Energetische tuberculose, samen met verschillende medicijnen tegen tuberculose;
  • Een latente tuberculose een infectie (LTBI).

 • profylaxe van tuberculose als monotherapie binnen de volgende voorwaarden:
  • er is een bovenmatige dreiging van een infectie, maar een dergelijke infectie mag niet (maar) aantoonbaar zijn;
  • er is aantoonbaar een infectie opgetreden, maar manifeste ziekteverschijnselen mogen niet anders zijn dan actueel;
  • onvoldoende medicamenteuze behandeling van tuberculose in het historische verleden;
  • Longafwijkingen ontdekt door waarschijnlijkheid en optimistische tuberculinerespons die wijzen op een vroeger historisch verleden van tuberculose.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt+

 1. Zwanger zijn
  • Isoniazide passeert de placenta. In het begin ligt de serumfocus van isoniazide in de navelstreng tussen 0-66% van die in maternale serum.
  • Teratogenese: Diepgaande expertise bij mensen wijst niet op een verhoogde dreiging van aangeboren afwijkingen.
  • Farmacologische impact: Tijdens de zwangerschap en de bevalling is er een nauwelijks grotere kans op levertoxiciteit bij het zwangere meisje (zie ook het deel Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen).
  • Suggestie: Het niet behandelen van tuberculose tijdens de zwangerschap is extra gevaarlijk voor moeder en baby (samen met een vroegtijdige start en een laag startgewicht) dan het behandelen ervan. Hyzyd kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vanwege de verhoogde kans op neuropathie bij zwangere vrouwen, kan pyridoxine (vitamine B6) moet ook worden gegeven: 20 mg 1×/dag. Als er geen aanwijzingen zijn voor levendige tuberculose, stel dan indien mogelijk het profylactische gebruik van isoniazide uit tot na de zwangerschap.

 2. Borstvoeding
  • Isoniazide gaat over in de moedermelk in relatief grote porties (focus gelijk aan moederlijk plasma), maar er zijn geenszins antagonistische resultaten gemeld bij peuters.
  • Suggestie: Kan worden gebruikt. Let desalniettemin op uitvoerbare levertoxiciteit bij de peuter. Op basis van therapierichtlijn NVALT: toe te schrijven aan verhoogde kans op neuropathie bij vrouwen die borstvoeding geven, daarnaast pyridoxine (vitamine B6): vaak 10-20 mg 1×/dag. Borstvoeding door dames met een co-infectie met hiv wordt gesuggereerd in tegenstelling tot; dat is om de overdracht van hiv te stoppen.

 3. Contra-indicaties
  • acute leverziekte gelijk aan virale hepatitis en symptomatische hepatitis
  • ernstige isoniazide-geassocieerde leverschade, of ernstige Hyzyd-geassocieerde antagonistische gebeurtenissen in het historische verleden, gelijk aan:
   • koorts
   • rillingen
   • reumatische symptomen

Isoniazide Geneesmiddelinteracties

Rifampicine, halothaan, alcohol en eveneens aminosalicylzuur verhogen het gevaar van hepatotoxische reacties. Gelijktijdige toediening met corticosteroïden kan het plasmabereik van Hyzyd verlagen door een stijgende metabole of renale klaring; aanpassing van de Hyzyd-dosering kan ook nodig zijn.

Hyzyd zou de plasmawaarden van carbamazepine kunnen verbeteren tot in het algemeen giftige waarden; controleer bij gelijktijdig gebruik de plasmawaarden van carbamazepine en zoek naar vroege indicatoren van carbamazepine-intoxicatie die overeenkomen met:

 • hoofdpijn
 • ataxie
 • slaperigheid
 • verwarring
 • wazig fantasierijk
 • vooruitziend
 • braken

Fenytoïne plasmabereiken kunnen bovendien verbeteren, dit lijkt vooral nodig te zijn bij geleidelijke acetyleerders. Bovendien is het gebruik van isoniazide in verband gebracht met een stijging van het plasmabereik van fenytoïne, wat met name noodzakelijk lijkt te zijn bij geleidelijke acetyleerders. 

Isoniazide heeft milde tot redelijke MAO-remmende eigenschappen. Gebruik waarschuwing bij combinatie met serotonerge geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn aan serotonineheropnameremmers en test op indicatoren van serotoninesyndroom bij combinatie. Blijf uit de buurt van maaltijden overmatig in:

 • tyramine of histamine
 • toe te schrijven aan remming van monoamineoxidase en histaminase
 • maaltijden die tyramine of histamine bevatten, kunnen leiden tot:
  • hypertensie
  • tachycardie
  • hartkloppingen
  • hoofdpijn
  • extreem blozen
  • misselijkheid

Isoniazide dosering

 1. Remedie van tuberculose (op basis van Handboek Tuberculose 2019, KNCV Tuberculosefonds)
  • Volwassenen en kinderen > 25 kg lichaamsbouw
   • Intensief gedeelte: 5 mg/kg lichaamsbouw gewicht 1×/dag (max. 300 mg per dag).
    • Hersteltermijn: gedurende twee maanden, vastgesteld door de vervolgsectie. De gebruikelijke therapie is samen met rifampicine, pyrazinamide en ethambutol.
   • Vervolg sectie: 5 mg/kg lichaamsbouw (max. 300 mg per dag). In alledaagse therapie samen met rifampicine.
    • Bij intermitterende therapie: een dosis van 15 mg/kg 3 maal per week (max. 900 mg per dag) is haalbaar.
    • Hersteltermijn: voor maar liefst 4 maanden; voorafgegaan door ongeveer 2 maanden gestage behandeling van 5 mg/kg per dag. Als een sputumtraditie na twee maanden therapie optimistisch blijft en er in het begin van de therapie holtevorming kan optreden, wordt het vervolgtraject verlengd tot 7 maanden (hele therapie is dan 2+7 maanden). Bij meningitis tuberculose bovendien rekening houden met verlenging van de therapie tot 9 maanden. Bij meningitis tuberculose, zoals bij pericarditis tuberculose, is het advies om corticosteroïden toe te voegen.
  • Kinderen ≤ 25 kg lichaamsbouw
   • 10 (met een variatie van 7-15) mg/kg lichaamsgewicht 1×/dag (max. 300 mg per dag). De fundamentele ideeën van therapie zijn dezelfde als bij volwassenen, met uitzondering van meningitis tuberculose en osteoarticulaire tuberculose waarvoor 9-12 maanden therapie echt nuttig is.

 2. Tuberculeuze meningitis
  • Gebaseerd op de producent: 10-30 mg/kg lichaamsbouw/dag in 2-3 doses (stabiele therapie).
  • Remedieperiode: bij meningitis tuberculose wordt de vervolgsectie verlengd tot 7 maanden (hele therapie is dan 2+7 maanden). Het advies is om ook corticosteroïden toe te voegen. 

 3. Remedie van latente tuberculose een infectie (LTBI)
  • Volwassenen
   • De doseringen zijn identiek aan die van levendige tuberculose.
   • De remedie is enerzijds gericht op het stoppen van levendige tuberculose bij de getroffen persoon en anderzijds op het voorkomen dat de persoon met LBTI verandert in een besmettelijke voorraad en zo tuberculose verspreidt.
   • Behandelingsduur: De gebruikelijke richtlijn is 6 maanden isoniazide of 3 maanden isoniazide en rifampicine. Als de besmette contact(en) resistentie tegen isoniazide hebben bevestigd, maar gevoelig zijn voor rifampicine: 4 maanden rifampicine. Bij een significant verminderde mobiele immuniteit: eerder dan (of tijdens) anti-TNF-α-remedie, of bij gelijktijdige infectie met HIV, met name als de CD4-afhankelijkheid laag is, of als immunosuppressieve behandeling wordt gebruikt die toe te schrijven is aan transplantatie; in dit geval is therapie gedurende 9 maanden echt nuttig. Deze therapieperiode moet ook worden gebruikt als er fibrotische afwijkingen op de thoraxfoto zijn die in lijn kunnen zijn met eerdere tuberculose die op geen enkele manier is behandeld; of 4 maanden samen met rifampicine.
  • Kinderen
   • De WHO-richtlijn beveelt 10 mg/kg lichaamsgewicht aan voor LBTI-jongeren. Bij monotherapie met isoniazide wordt rekening gehouden met een therapieperiode van 6 mnd. of samen met rifampicine gedurende 3 mnd. De keuze van het geneesmiddel en de periode van LTBI-therapie bij jongeren is vergelijkbaar met die bij volwassenen. De dosis isoniazide voor kinderen < 25 kg is 10 mg/kg lichaamsbouw.

 4. belangrijke profylaxe
  • Volwassenen en kinderen ≥ 5 jaar met verminderde weerstand
   • In geval van verminderde weerstand (bijv. HIV een infectie (met lage CD4-afhankelijkheid), TNF-α-blokkering of gebruik van immunosuppressiva) en als een TB een infectie niet betrouwbaar moet worden aangetoond/mogelijk worden aangetoond en na nauw contact met een sputum ZN-positieve aangedane persoon: volledige preventieve therapie toepassen. Remedieperiode 9 maanden, of als isoniazide wordt gemengd met rifampicine; 4 maanden.

 5. Kinderen van 6 maanden tot vijf jaar
  • Begin zo snel als is vastgesteld dat er sprake was van een nauw contact met een getroffen persoon met "open tuberculose", zelfs wanneer de tuberculineporiën en -huid ongunstig zijn en ongeacht of het kind is ingeënt met BCG.
  • Behandelingsperiode: De eerste profylaxe kan worden stopgezet als er na 2 maanden, op de tweede bol van het contactonderzoek, geen bewijs is van LTBI.

 6. Zuigelingen tot 6 maanden.
  • De gevoeligheid van beoordelingen om LTBI te detecteren neemt af; er kan ook gekozen worden voor volledige preventieve therapie (vaak 4 maanden Hyzyd en rifampicine).

 7. Verminderde nierfunctie: Hyzyd wordt uitgeroeid door hemodialyse en peritoneale dialyse; vanwege dit feit direct na dialyse toedienen. Bij nierinsufficiëntie zonder dialyse is geen dosisaanpassing vereist, maar test op antagonistische reacties.
 8. Verminderde leverfunctie: dosering nauwkeurig op basis van plasmagraad.
 9. Administratie
  • Drank of pil: neem deze minimaal 1 uur eerder of 2 uur na de maaltijd in. Bij buikklachten kunnen deze ook tijdens de maaltijden ingenomen worden. De tabletten kunnen in gelijke doses worden verdeeld.
  • Intraveneuze injectie: toedienen als een geleidelijke iv injectie (3-5 min) of als een iv infusie opgelost in natriumchloride resolutie 0,9% (in 15 min).

Tekenen van overdosering

 • Pupil verwijding
 • zichtbare hallucinaties
 • perifere neuropathie
 • stuiptrekkingen
 • coma
 • extreme metabole acidose
 • acetonurie
 • hyperglykemie

Correct gebruik van isoniazide

Dien Hyzyd iv zo snel mogelijk toe in een hoeveelheid die in grammen gelijk is aan de ingenomen hoeveelheid Hyzyd. De toedieningssnelheid is 500 mg/min. Bij een onbekende dosis is de dosering van Isoniazide:

 • bij volwassenen is 5 g;
 • bij jonge duiven 70 mg/kg (max. 5 g).

In geval van aanhoudende convulsies of het optreden van coma, herhaal Hyzyd elke 5-20 minuten totdat er geen convulsies meer optreden. Toediening van isoniazide kan door isoniazide geïnduceerde coma stoppen. In geval van convulsies en/of extreme verslechtering van de leverfunctie die langer dan 24 uur aanhoudt, dient u bovendien hemodialyse toe te passen, aangezien, indien niet gebruikt, het metabolisme van isoniazide afneemt en de T1/2ook aanzienlijk kan worden uitgebreid. Het gebruik van fenytoïne in gevallen van convulsies moet worden voorkomen, onder andere vanwege de remming van CYP2C9 door Hyzyd.

Voorzorgsmaatregelen voor isoniazide

Pas op met:

 • epilepsie of verschillende neurologische problemen;
 • alcoholisten;
 • AIDS-patiënten;
 • ernstig gestoorde nierfunctie;
 • suikerziekte;
 • aanhoudende leverziekte (bijv. hepatitis);
 • G6PD-deficiëntie (toe te schrijven aan dreiging van hemolyse).

Lever opereren: Controleer op tekenen van hepatitis:

 • misselijkheid
 • braken
 • zwak punt
 • geelzucht
 • donkere urine
 • koorts
 • uitslag
 • paresthesieën

Bepaal het serumtransaminase (ASAT, ALAT) en bilirubinebereik in eerste instantie als remedie. Gemeenschappelijke controle van die bereiken tijdens de therapie is erg nuttig. Test tijdens de zwangerschap elke 2 weken gedurende de eerste 8 weken en daarna van maand tot maand. Toediening staken bij overgevoeligheidsreacties en bij extreme of progressieve leverfunctiestoornis (ASAT en/of ALAT > 5× ULN of bij > 3× ULN en klachten; snel stoppen met alle geneesmiddelen tegen tuberculose. De transaminasen normaliseren vaak bij hepatitis geïnduceerde door Hyzyd en/of rifampicine 10-14 dagen na stopzetting van de behandeling Hervat het mogelijk hepatotoxische geneesmiddel een voor een wanneer het enzymbereik is gedaald tot < 2 × ULN Een sessie met een tuberculose-deskundige is vaak raadzaam als de stopzetting/hervatting van de behandeling tuberculosis-medicatie mag niet worden geïdentificeerd, en evenmin in het geval van monoresistentie tegen rifampicine.Lijders met aanhoudende leverziekte of extreme nierinsufficiëntie hebben meestal de neiging om antagonistische reacties te ontwikkelen.

Pyridoxine profylaxe (vitamine B 620 mg per dag) moet worden gebruikt bij volwassenen in een dosis > 5 mg/kg per dag:

 • in geleidelijke acetylators
 • bij nierfunctiestoornis
 • suikerziekte
 • binnen de leeftijd
 • HIV-geïnfecteerde personen
 • alcoholisten
 • ondervoede jongeren

De hulpstof propyleenglycol, in de drank, kan ernstige onaangename bijwerkingen veroorzaken bij langdurig gebruik en/of gebruik van overmatige doses, vooral in gevallen van een verminderd metabolisme, vergelijkbaar met bij jongere jongeren. 

Hyzyd-bijwerkingen

 • Hepatitis
 • Giftige epidermale necrolyse
 • Verhoogde serumtransaminasebereiken
 • gynaecomastie
 • Hyperglykemie
 • Neurotoxische reacties:
  • perifere neuropathie
  • pyridoxine-deficiëntie
  • oogzenuwontsteking
  • stuiptrekkingen
  • psychologische aanpassingen
  • spiertrekkingen
  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • ataxie
  • verdoving
  • giftige encefalopathie
 • Overgevoeligheidsreacties
  • koorts
  • verschillende poriën en huidreacties
  • vasculitis
  • lymfadenopathie
 • Hypotensie
 • optische atrofie
 • Hematologische reacties
  • agranulocytose
  • eosinofilie
  • trombocytopenie
  • Bloedarmoede
 • Gastro-intestinale problemen
  • misselijkheid
  • braken
  • droge mond
  • epigastrisch ongemak
 • Pancreatitis
 • Metabole acidose
 • Pellagra
 • alopecia
 • Reumatische symptomen, paresthesie, spierzwaktepunt

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Isoniazid, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Isoniazide Hyzyd?

  Isoniazide wordt gebruikt voor de behandeling of preventie van tuberculose (tbc). Als u Isoniazid gebruikt om tbc te behandelen, moet het altijd samen met een ander geneesmiddel worden gebruikt. Isoniazide is een antibacterieel middel. 

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis isoniazide heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Hyzyd gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Isoniazide?

  Bewaar Isoniazide tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van isoniazide?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Hyzyd gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Isoniazid Hyzyd?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn onhandigheid of onvastheid, donkere urine, verlies van eetlust, misselijkheid of braken, gevoelloosheid, tintelingen, branderigheid of pijn in handen en voeten, ongewone vermoeidheid of zwakte en gele ogen of huid.


Hoe te kopen isoniazide zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe Hyzyd binnen 5 minuten zonder recept te kopen?

Laatst bijgewerkt op 14 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands