Dexanil kopen zonder recept

dexanil kopen zonder recept

Dexanil kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Dexanil kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Dexanil Zonder recept

Wil je kopen Dexanil online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een antidepressivum medicatie voor de behandeling van depressie en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe dexanil te kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Dexanil Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Dexanil zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Dexanil-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Dexanil zonder recept.

Dexanil-geneesmiddelaanbeveling

Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum dat voornamelijk is gebaseerd op comorbiditeit, ongemakkelijke bijwerkingen, interacties, expertise en waarde. Wanneer voorgeschreven, normaal observeren, is een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) echt nuttig. Er is een lichte wens naar de SSRI's toe te schrijven aan een nauwelijks extra gunstig neveneffectprofiel. Binnen de gespecialiseerde psychologische welzijnszorg zou ook gestart kunnen worden met een TCA, een SSRI, een niet-selectieve serotonineheropnameremmer (SNRI), mirtazapine of bupropion. Bij klinisch opgenomen patiënten heeft een TCA de voorkeur. Door de hele groep SSRI's wordt met een overmatige expertise een verlangen gegeven naar geneeskunde:

 • citalopram
 • escitalopram
 • fluvoxamine
 • fluoxetine
 • paroxetine
 • sertraline

Bij een angststoornis met een lage ziektelast zijn gegevens en zelfhulpsuggesties voldoende. Als deze niet voldoende effect hebben of als de ziekte extra extreem is, zijn cognitieve gedragstherapie, een antidepressivum of elk geïndiceerd. Er is een lichte behoefte aan SSRI's boven serotonerge TCA's, toe te schrijven aan een afname van de kans op grote antagonistische resultaten. TCA's zouden niet echt nuttig moeten zijn voor sociale fobieën. Na herstel van de angststoornis is het erg belangrijk toezicht te houden op het stoppen met het antidepressivum en om terugval te stoppen. Propranolol kan overigens worden gebruikt bij onderzoeksangst/opzettelijke angstgevoelens.

Indicaties

 • depressieve episodes
 • Paniekstoornis met of zonder agorafobie
 • Sociale angststoornis (sociale fobie)
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Obsessieve-compulsieve disfunctie (OCS)

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Zwanger zijn
  • Teratogenese: Waarschijnlijk een nauwelijks verhoogde dreiging van bepaalde (hart)afwijkingen.
  • Farmacologische werking: De incidentie van aanhoudende pulmonale hypertensie bij pasgeborenen (PPHN) is beschreven bij het gebruik van SSRI's. Observationele kennis geeft een onderscheid van postpartumbloeding van < 2× extra, meestal na publiciteit aan een SSRI/SNRI in de maand voorafgaand aan de start. Na langdurig gebruik van antidepressiva tot de voorraad strekt, kunnen neonatale ontwenningsverschijnselen optreden die gelijk zijn aan:
   • prikkelbaarheid
   • hypertonie
   • trillingen
   • onregelmatige ademhaling
   • slechte inname
   • luid huilen
  • Aanbeveling: Uitsluitend gebruiken op strikte indicatie. Abrupt stoppen of overschakelen van een antidepressivum tijdens de zwangerschap zou niet echt nuttig moeten zijn. Vanwege het veranderen van de farmacokinetiek tijdens de zwangerschap, is het raadzaam om vaak de plasmabereiken te achterhalen. Binnen het tweede en met name het derde trimester kunnen de plasmawaarden dalen en kan een dosisverbetering ook verplicht zijn. Controleer binnen het derde trimester het nieuwe kind op ontwenningsverschijnselen en tekenen van PPHN, wat overeenkomt met blauwe verkleuring en ademhalingsproblemen.
  • Vruchtbaarheid: Er is enig bewijs dat sommige SSRI's het sperma van hoge kwaliteit (omkeerbaar) bij mannen veranderen. Er is geen effect op de vruchtbaarheid bij mensen waargenomen.

 2. Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker wel; in kleine hoeveelheden. Relatieve peuterdosis is ca. 5%.
  • Suggestie: Kan naar alle waarschijnlijkheid veilig gebruikt worden. Om op het beschermde vlak te zijn, moet u de peuter testen op slecht slapen, slaperigheid, prikkelbaarheid, vaak huilen, krampen, slechte inname en slechte voortgang in de eerste paar weken.

Contra-indicaties: Verlengd QT-interval.

Geneesmiddelinteracties van dexanil

Gelijktijdig gebruik met makelaars die het QT-interval verlengen, gelijk aan:

 • klasse Ia en III antiaritmica
 • antipsychotica (fenothiazinen, pimozide, haloperidol)
 • tricyclische antidepressiva
 • bepaalde antibiotica (moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine)
 • antihistaminica (hydroxyzine, mizolastine)

Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers is gecontra-indiceerd om het gevaar van 'serotoninesyndroom' met extreme symptomen gelijk aan:

 • agitatie
 • hyperthermie
 • tremor
 • stuiptrekkingen
 • delirium.

Begin niet met een niet-selectieve MAO-remmer (samen met selegiline, moclobemide en methyleenblauw) binnen zeven dagen na het stoppen met escitalopram. Niet gebruiken binnen twee weken behandeling met een irreversibele MAO-remmer (incl. selegiline); na gebruik van een reversibele MAO-remmer kon ook een korter ontwenningsinterval dan 14 dagen worden opgemerkt. Vermijd gelijktijdig gebruik met de zwakke reversibele MAO-remmer linezolid.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik in combinatie met geneesmiddelen die het risico op bloedingen verbeteren, gelijk aan:

 • vitamine Oke-antagonisten
 • NSAID's
 • acetylsalicylzuur
 • dipyridamol
 • fenothiazinen
 • atypische antipsychotica
 • de meeste tricyclische antidepressiva

Escitalopram is een remmer van CYP2D6; pas op met makelaars die door dit enzym kunnen worden getransformeerd en een slank therapeutisch verschil hebben dat gelijk is aan:

 • flecaïnide
 • propafenon
 • metoprolol
 • clomipramine
 • nortriptyline
 • risperidon
 • haloperidol.

Pas op met CYP2C19-remmers gelijk aan cimetidine en omeprazol; cimetidine kan het plasmabereik van escitalopram redelijk verbeteren (tot 70%) en omeprazol met 50%.

Dosering dexanil

 1. Wanhoop
  • Volwassenen
   • Gewone dosering: 10 mg 1×/dag, indien verplicht verbeteren tot max. 20 mg per dag. Ga door met therapie totdat de getroffen persoon niet minder dan 6 maanden volledig symptoomvrij is.
  • Bejaarde personen > 65 jaar
   • startdosering: 5 mg 1×/dag
   • meeste dosis 10 mg/dag

 2. Paniekstoornis
  • Volwassenen
   • Voorafgaande dosis: 5 mg gedurende de eerste week van de behandeling, daarna verbeteren tot 10 mg per dag, tot maximaal 20 mg per dag. De grootste impact wordt bereikt na ongeveer 3 maanden. De remedie duurt een aantal maanden.
  • Bejaarde personen > 65 jaar
   • startdosering: 5 mg 1×/dag
   • de meeste dosis 10 mg/dag.

 3. Disfunctie van sociale angst
  • Volwassenen
   • standaarddosering: 10 mg 1×/dag, indien verplicht terugschalen naar 5 mg of verbeteren tot max. 20 mg per dag. Symptoomvermindering wordt vaak bereikt na 2-4 weken. Ga door met de therapie gedurende 12 weken om terugval te stoppen. Om terugval te stoppen, kan een therapie van zes maanden ook op een persoonsbasis worden overwogen.

 4. Gegeneraliseerde angststoornis
  • Volwassenen
   • begindosering 10 mg 1×/dag, verbeter naar wens tot max 20 mg per dag. Langdurige therapie werd gedurende zes maanden bestudeerd. De voordelen van therapie en dosering moeten vaak worden beoordeeld.
  • Bejaarde personen > 65 jaar
   • startdosering: 5 mg 1×/dag
   • de meeste dosis 10 mg/dag.

 5. Obsessief-compulsieve disfunctie (OCS)
  • Volwassenen
   • Startdosering 10 mg 1×/dag, indien verplicht verbeteren tot max. 20 mg per dag. De voordelen van therapie en dosering moeten vaak worden beoordeeld.
  • Bejaarde personen > 65 jaar
   • startdosering: 5 mg 1×/dag
   • de meeste dosis 10 mg/dag.

Nierfunctiestoornis: Bij lichte of redelijke nierinsufficiëntie is geen dosisaanpassing vereist. Gebruik waarschuwing in geval van extreme nierinsufficiëntie (klaring < 30 ml/min).

leverfunctiestoornis: In geval van lichte of redelijke leverfunctiestoornis: begindosis 5 mg 1×/dag voor de eerste twee weken van de behandeling, indien verplicht verbeteren tot 10 mg per dag. Gebruik waarschuwing in geval van extreme leverfunctiestoornis.

Administratie gegevens: De druppels kunnen worden gemengd met water, sinaasappelsap of appelsap.

Voorzorgsmaatregelen voor dexanil

 1. CYP2C19-polymorfisme: Een CYP2C19-polymorfisme kan ook bezorgd zijn als er een duidelijk gebrek aan werkzaamheid is of als ongemakkelijke bijwerkingen extra frequent of extreem zijn.
 2. acathisie: Als zich acathisie ontwikkelt, kan een verhoging van de dosis ook gevaarlijk zijn.
 3. serotoninesyndroom: Bij SSRI's is bijna nooit een serotoninesyndroom gemeld; een mix van tekens gelijk aan:
  • agitatie
  • tremor
  • myoclonie
 4. hyperthermie
 5. Psychiatrische resultaten: Een onderliggende manie kan manifest worden of verergeren. De remedie moet worden gestaakt als zich een manie ontwikkelt. Bij paniekstoornissen kan angst ook verergeren, ten eerste door therapie; een lage aanvangsdosis vermindert het gevaar van deze angstaanjagende impact.
 6. Gevaar voor zelfmoord: In het geval van eerder suïcidaal gedrag, naast bij patiënten jonger dan 25 jaar, is verdere controle echt nuttig, vooral in de eerste weken van de remedie (wanneer het medicijn onvoldoende effectief blijft) en na dosisaanpassingen. Er is een verhoogde dreiging van zelfmoord binnen de vroege niveaus van herstel.
 7. seksuele disfunctie: SSRI's en SNRI's kunnen tekenen van langdurige seksuele disfunctie veroorzaken, die aanhouden nadat de therapie is gestopt.
 8. Epilepsie: Beëindig de therapie als convulsies optreden of verergeren. Houd het gebruik bij epilepsie nauwlettend in de gaten en blijf uit de buurt van gebruik bij onstabiele epilepsie.
 9. Verlengd QT-interval: Verlenging van het QT-interval en ventriculaire aritmie (als "torsade de pointes") zijn met name gemeld bij vrouwen, bij hypokaliëmie, een reeds bestaand verlenging van het QT-interval of verschillende hartaandoeningen. Gebruik een waarschuwing als er een verhoogde kans bestaat op het creëren van aritmieën die gelijk zijn aan:
  • bradycardie
  • congestief coronair hartfalen
  • laatste myocardinfarct
  • hypokaliëmie
  • hypomagnesiëmie. Houd bij patiënten met een veilige coronaire hartziekte rekening met een ECG voordat met de therapie wordt begonnen. In geval van tekenen van een onregelmatig hartritme, de therapie stopzetten en een ECG maken.
 10. Metabolische resultaten: Bij diabetes mellitus kan een SSRI de bloedsuikerspiegel verbeteren.
 11. Bloeden: Verhoogde bloedingstijd en/of onregelmatige bloeding, gelijk aan ecchymose, gynaecologische, gastro-intestinale, cutane en mucosale en postpartum bloedingen zijn gemeld bij het gebruik van SSRI's. Voorzichtigheid is geboden in gevallen van verhoogde bloedingsneiging en bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de bloedplaatjeswerking beïnvloeden (zie ook de rubrieken over Interacties en Zwanger zijn).
 12. comorbiditeit: Gebruik waarschuwing in geval van een historisch verleden van onregelmatige bloedingen, in geval van glaucoom van de dunne kamer of een historisch verleden van glaucoom en gelijktijdige ECT. 
 13. Lager: Vanwege ontwenningsverschijnselen mag de therapie niet ineens worden stopgezet, maar de dosis moet minimaal 2-4 weken worden verlaagd, zie het aanvullende gedeelte over Dosering. Doseer niet elke dag tijdens het afbouwen, aangezien ontwenningsverschijnselen kunnen optreden vanwege de relatief korte halfwaardetijd van dit geneesmiddel. Gevaarlijke elementen voor het creëren van ontwenningsverschijnselen zijn: therapie met doses groter dan de minimaal efficiënte dosis; ontwenningsverschijnselen ervaren na een gemiste dosis; eerder mislukte poging om te stoppen.
 14. Analyse kennis: Niet gebruiken bij jongeren en adolescenten < 18 jaar vanwege een verhoogde dreiging van suïcidaal gedrag en vijandigheid, terwijl de werkzaamheid niet voldoende is vastgesteld en er onvoldoende kennis is over de impact op de voortgang en op seksuele, cognitieve en emotionele groei . Bij ouderen is de werkzaamheid niet onderzocht bij disfunctie van sociale angststoornissen. Voorzichtigheid is geboden bij coronaire hartziekte die te wijten is aan beperkte wetenschappelijke expertise.
 15. Het rijden: Dit geneesmiddel kan een effect hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Vraag het advies van “Veilig Rijden met Geneesmiddelen” van IVM.

Bijwerkingen van dexanil

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 • Gastro-intestinaal: Misselijkheid
 • Zenuwstelsel: Hoofdpijn
 • Bloed en lymfestelsel: Trombocytopenie
 • Aderen: Orthostatische hypotensie
 • Endocrien: Onregelmatige secretie van antidiuretisch hormoon
 • coronair hart
  • Torsade de pointes
  • Ventriculaire aritmie
 • Poriën en huid en onderhuids weefsel
  • Angio-oedeem
  • ecchymose
 • Ongevallen, dronkenschap en problemen: Bot fractuur
 • Lever en galwegen
  • Hepatitis
  • Lever werkt onregelmatig
 • Nieren en urinewegen: Urineretentie
 • Psyche
  • Manie
  • Suïcidaal gedrag
 • Metabolisme en voeding: Hyponatriëmie
 • Voortplantingssysteem en borst
  • Galactorroe
  • Priapisme
 • Zenuwstelsel
  • Bewegingsstoornis
  • stuiptrekkingen
 • Zwanger, perinataal en postpartum zijn: Postpartum bloeding

Er kan ook sprake zijn van een CYP2C19-polymorfisme als de hoeveelheid of ernst van onaangename bijwerkingen aanzienlijk groter is. Bij sommige patiënten kunnen ook andere niet vermelde bijwerkingen optreden. Als u andere effecten opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Dexanil, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is dexanil?

  Dexanil 10 mg tablet wordt algemeen voorgeschreven voor de behandeling van depressie en andere psychische aandoeningen zoals angst, paniekstoornis en obsessief-compulsieve stoornis. Het is een type antidepressivum dat bekend staat als een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI).

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Dexanil overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Dexanil gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Dexanil?

  Bewaar Dexanil bij 77 graden F (25 graden C). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Dexanil?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Dexanil?

  Vaak voorkomende bijwerkingen van Dexanil zijn anorgasmie (verminderd orgasme) bij vrouwen, verminderd libido, vertraagde ejaculatie, vermoeidheid, meer zweten, slapeloosheid (moeite met slapen), misselijkheid, slaperigheid.


Hoe te kopen Dexanil zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe dexanil binnen 5 minuten zonder recept te kopen?

Laatst bijgewerkt op 9 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands