Duloxetine kopen zonder recept

kopen Duloxetine zonder recept online moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat bestel Cymbalta online probleemloos en snel.

Duloxetine kopen zonder recept

Wilt u duloxetine online kopen? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot de serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI's) en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u duloxetine kunt kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Cymbalta Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Cymbalta zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Duloxetine-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Duloxetine zonder recept.

Merknamen en doseringen

 • Cymbalta®-capsules (vertraagde lancering): 20 mg, 30 mg, 60 mg
 • Drizalma Sprinkle™ Capsules (vertraagde lancering strooi): 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
 • Duloxetine-capsules (vertraagde lancering): 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg

Generieke identificatie: Duloxetine (doo LOX en tiener)

Wat is duloxetine en waar wordt het voor gebruikt?

Duloxetine is een antidepressivum dat in de geest werkt. Het is goedgekeurd voor de behandeling van depressieve dysfunctie (MDD), gegeneraliseerde angststoornis (GAD), diabetische perifere neuropathische pijn (DPNP), fibromyalgie en spier- en skeletpijn.

Symptomen van wanhoop zijn:

 • Depressief humeur - zich ongelukkig, leeg of in tranen voelen
 • Nugatorisch, verantwoordelijk, hopeloos en hulpeloos voelen
 • Verlies van nieuwsgierigheid of plezier in uw normale acties
 • Slaap en eet een beetje dan normaal (voor de meeste mensen is het veel minder)
 • Lage vitaliteit, moeite met concentreren of ideeën over overlijden (suïcidale overwegingen)
 • Psychomotorische agitatie ('nerveuze energie')
 • Psychomotorische achterstand (het gevoel alsof je verschuift en overweegt in trage beweging)
 • Suïcidale ideeën of gedrag

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) treedt op wanneer een persoon gedurende minimaal zes maanden extreme angst of angst ervaart. Andere tekens belichamen:

 • Rusteloosheid
 • Vermoeidheid (lage vitaliteit, regelmatig uitgeput voelen)
 • Moeite met concentreren
 • Prikkelbaarheid
 • Spierstijfheid
 • Slaapstoornis (probleem met inslapen of midden in de nacht wakker worden)

Wat u moet weten voordat u Duloxetine gebruikt?

Stop niet met het innemen van duloxetine, ook al voelt u zich echt beter. Met uw invoer zal uw zorgverlener beoordelen hoe lang u de medicatie moet innemen.

 • Ontbrekende doses van duloxetine kan uw risico op terugval in uw symptomen vergroten.
 • Stoppen met duloxetine abrupt kan eindigen in een aantal van de volgende ontwenningsverschijnselen: prikkelbaarheid, misselijkheid, duizeligheid, braken, nachtmerries, hoofdpijn en/of paresthesieën (prikkelend, tintelend gevoel in de poriën en de huid).
 • Depressie kan ook deel uitmaken van bipolaire ziekte. Mensen met een bipolaire disfunctie die antidepressiva gebruiken, kunnen ook het risico lopen om van wanhoop naar manie te "overschakelen". Symptomen van manie zijn onder meer een "hoog" of prikkelbaar humeur, zeer buitensporige oppervlakkigheid, verminderde behoefte aan slaap, stress om te blijven praten, race-ideeën, gewoon afgeleid zijn, voortdurend bezig met acties met een groot gevaar voor gevaarlijke straffen (bijvoorbeeld extreem winkelen voor spreeuwen).

Medische overweging moet worden gezocht als het serotoninesyndroom wordt vermoed. Vraag advies aan kritische negatieve effecten voor indicatoren/signalen.

Zijn er specifieke zorgen over duloxetine en zwangerschap?

Als u van plan bent zwanger te worden, neem dan contact op met uw zorgverlener om zo goed mogelijk om te gaan met uw medicijnen. Mensen met MDD die zwanger willen worden, worden geconfronteerd met cruciale selecties. Onbehandelde MDD heeft naast de moeder ook gevaren voor de foetus. Het is van vitaal belang om de gevaren en voordelen van therapie samen met uw arts en zorgverleners te bespreken. Voor meisjes die gedurende week 13 antidepressiva gebruiken op het moment dat ze zwanger zijn (tweede en derde trimester), bestaat het gevaar dat het kind eerder wordt geboren dan het absoluut is ontwikkeld (eerder dan 37 weken).

Voorzichtigheid is geboden bij het geven van borstvoeding, aangezien duloxetine overgaat in de moedermelk.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik Duloxetine inneem?

 • Symptomen van uw situatie waar u in wezen het meeste last van heeft
 • Als je ideeën zou kunnen hebben over zelfmoord of jezelf schade toebrengen?
 • Medicijnen die u eerder in uw situatie had kunnen nemen, ongeacht of ze effectief waren of vijandige resultaten hadden opgeleverd
 • Als u negatieve effecten van uw medicijnen ervaart, richt u daar dan samen met uw leverancier op. Sommige negatieve effecten kunnen na verloop van tijd overgaan, maar voor andere kunnen aanpassingen aan de remedie nodig zijn.
 • Alle verschillende psychiatrische of medische problemen die u zou kunnen hebben, samen met een historisch verleden van bipolaire disfunctie, nier- of leverziekte
 • Alle verschillende medicijnen die u momenteel gebruikt (samen met vrij verkrijgbare producten, natuurlijke en voedingssupplementen) en eventuele allergiesymptomen die u zou kunnen hebben
 • Andere niet-medicamenteuze therapie die u krijgt, vergelijkbaar met therapie voor het spreken van middelen of middelenmisbruik. Uw leverancier kan verduidelijken hoe deze totaal verschillende remedies werken met de remedie.
 • Als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
 • Als u alcohol drinkt of medicijnen gebruikt

Hoe moet ik Duloxetine gebruiken?

 1. Duloxetine wordt vaak 1 of 2 keer per dag ingenomen met of zonder maaltijden.
 2. Meestal beginnen patiënten met een lage dosis medicatie en wordt de dosis gedurende een aantal weken langzaam verhoogd.
 3. De dosis varieert vaak van 20 mg tot 120 mg. Alleen uw zorgverlener kan de juiste dosis voor u bepalen.
 4. De capsule moet volledig worden doorgeslikt. Het mag niet worden gekauwd, geplet of beschadigd.
 5. De capsule met vertraagde lancering van duloxetine (Cymbalta® of generieke duloxetine) moet volledig worden doorgeslikt. Het mag niet worden gekauwd, geplet of beschadigd. Drizalma Sprinkle™-capsules voor vertraagde lancering kunnen desgewenst ook worden geopend en op appelmoes worden gestrooid.

  Overweeg het gebruik van een kalender, pillendoosje, wekker of waarschuwing voor een mobiele telefoon die u kan helpen bij het nemen van uw remedie. U kunt ook een familielid of een goede vriend vragen om u eraan te herinneren of om u te verifiëren om er zeker van te zijn dat u uw geneesmiddel gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis duloxetine mis?

Als u een dosis duloxetine vergeet, neem deze dan zo snel als u in gedachten heeft, totdat het dichter bij het tijdstip van uw volgende dosis is. Bespreek dit samen met uw zorgaanbieder. Verdubbel uw volgende dosis niet en neem niet meer dan is voorgeschreven.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Duloxetine?

Vermijd het gebruik van alcohol of het gebruik van onwettige medicatie als u antidepressiva gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw situatie verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren. Alcohol vergroot de kans op leverproblemen met duloxetine.

Wat gebeurt er als ik een overdosis duloxetine gebruik?

Als er een overdosis optreedt, noem dan uw arts of 911. Mogelijk hebt u dringende medische zorg nodig. U kunt ook contact opnemen met het gifcentrum van het dichtstbijzijnde ziekenhuis

Een geselecteerde therapie om de resultaten van duloxetine om te keren bestaat niet.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van duloxetine?

Veelvoorkomende negatieve effecten

Hoofdpijn, misselijkheid, diarree, droge mond, verminderde drang naar voedsel, verhoogde transpiratie, nerveus, gestrest, vermoeid, slaperig of moeilijk slapen (slapeloosheid). Deze zullen gewoonlijk in de loop van de eerste twee weken verbeteren als u doorgaat met het innemen van de remedie.

Seksuele negatieve effecten, vergelijkbaar met problemen met een orgasme of een vertraagde ejaculatie, en de bloedstress zullen toenemen, nemen meestal niet toe in de loop van de tijd.

Zeldzame/kritieke negatieve effecten

Er zijn ongewone verhalen over leverfalen (meestal dodelijk) met duloxetine. Dit gevaar is verhoogd in deze met aanzienlijk alcoholgebruik of leverziekte.

Orthostatische hypotensie, of een daling van de bloeddruk bij het opstaan of opstaan uit de slaap, is gemeld bij patiënten die duloxetine gebruiken. Het gevaar kan ook groter zijn bij patiënten die bovendien medicijnen voor hypertensie gebruiken.

Verhoogde coronaire hartfrequentie, onregelmatige menstruatiecyclus, verhoogde frequentie van urineren of problemen met urineren, verhoogde leverenzymen, tandenknarsen, laag natriumgehalte (tekenen van een laag natriumbereik kunnen hoofdpijn, zwakke plek, probleem met concentreren en onthouden), glaucoom met gesloten hoeken (tekenen van hoeksluiting glaucoom kan oogpijn, aanpassingen in fantasie en vooruitziendheid, zwelling of roodheid in of rond oog), serotoninesyndroom (symptomen kunnen rillingen, diarree, verwardheid, extreme spierspanning, koorts, toevallen en overlijden omvatten), hypertensieve ramp (ernstig verhoogde bloedstress), myocardinfarct (coronaire hartaanval), Stevens-Johnson-syndroom (uitslag), pancreatitis

SNRI-antidepressiva, samen met duloxetine, kunnen de kans op bloedingen vergroten. Gecombineerd gebruik van aspirine, niet-steroïde anti-inflammatoire medicatie (bijv. ibuprofen, naproxen), warfarine en verschillende anticoagulantia zou dit gevaar kunnen vergroten. Dit kan tandvlees zijn dat extra eenvoudig bloedt, neusgatbloedingen of gastro-intestinale bloedingen. Sommige gevallen waren levensbedreigend.

Zijn er risico's als u Duloxetine gedurende lange tijd gebruikt?

Tot op heden zijn er geen geïdentificeerde problemen met betrekking tot langdurig gebruik van duloxetine. Het is een veilige en efficiënte remedie wanneer het wordt gebruikt zoals aangegeven.

Welke andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Duloxetine?

Duloxetine mag niet worden ingenomen met of binnen 2 weken na inname van monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Deze omvatten fenelzine (Nardil®), tranylcypromine (Parnate®), isocarboxazide (Marplan®), rasagiline (Azalect®) en selegiline (Emsam®).

Hoewel het soms voorkomt, is er een verhoogd risico op het serotoninesyndroom wanneer duloxetine wordt gebruikt met verschillende geneesmiddelen die serotonine verbeteren, vergelijkbaar met verschillende antidepressiva, geneesmiddelen tegen migraine die bekend staan als "triptanen" (bijv. Imitrex®), sommige pijnstillers (bijv. tramadol (Ultram®) ), het antibioticum linezolid (Zyvox®) en amfetaminen.

De volgende geneesmiddelen kunnen de mate en resultaten van duloxetine verbeteren: cimetidine (Tagamet®), ciprofloxacine (Cipro®), fluoxetine (Prozac®), fluvoxamine (Luvox®), paroxetine (Paxil®)

Duloxetine kan de resultaten verbeteren van verschillende geneesmiddelen die bloedingen kunnen veroorzaken (bijv. ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarine (Coumadin®) en aspirine).

Hoe lang duurt het voordat duloxetine werkt?

Slaap, vitaliteit of drang naar voedsel kunnen gedurende de eerste 1-2 weken enige betovering bieden. Verbetering van deze lichamelijke symptomen kan een belangrijk vroeg teken zijn dat de remedie werkt. Een depressief humeur en gebrek aan nieuwsgierigheid in acties kunnen wel 6-8 weken duren om volledig te verbeteren.

Samenvatting van waarschuwingen

Depressie en zeker verschillende psychiatrische problemen zijn zelf gerelateerd aan het gevaar van zelfmoord. Patiënten met een depressieve stoornis (MDD), zowel volwassenen als kinderen, kunnen ervaring hebben met verergering van hun wanhoop en/of het ontstaan van zelfmoordgedachten en -gewoonten (suïcidaliteit) of ongewone veranderingen in gewoonten, ongeacht of ze al dan niet antidepressiva gebruiken . Dit gevaar kan aanhouden totdat belangrijke remissie plaatsvindt.

In kortlopend onderzoek verhoogden antidepressiva de kans op suïcidaliteit bij kinderen, adolescenten en jongere volwassenen in vergelijking met placebo. Onderzoek op korte termijn liet geen toename zien van het gevaar van suïcidaliteit met antidepressiva in vergelijking met placebo bij volwassenen ouder dan 24 jaar. Volwassenen van 65 jaar en ouder die antidepressiva gebruiken, hebben een verminderd risico op suïcidaliteit. Patiënten, hun huishoudens en zorgverleners moeten alert zijn op het ontstaan van hysterie, rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressiviteit en slapeloosheid. Als deze tekenen zich voordoen, moeten ze worden gemeld aan de voorschrijver van de betrokken persoon of de welzijnsdeskundige. Alle patiënten die voor welke indicatie dan ook met antidepressiva worden behandeld, moeten vooruitkijken en hun zorgverlener op de hoogte stellen van verslechterende symptomen, suïcidaliteit en vreemde gewoontes, vooral tijdens de eerste paar maanden van de therapie.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is duloxetine?

  Antidepressivum duloxetine is een selectieve serotonine- en noradrenalineheropnameremmer (SSNRI). Cymbalta duloxetine verandert hersenchemicaliën die mogelijk uit balans zijn bij depressieve personen. Duloxetine kan u helpen zich beter te voelen, beter te slapen, meer te eten, meer energie te hebben en u minder zorgen te maken.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u bent vergeten een dosis duloxetine in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt tot uw volgende dosis. Dit is iets dat u met uw zorgverlener moet bespreken.

 • Wat als u te veel duloxetine gebruikt?

  Als er een overdosis optreedt, bel dan de alarmcentrale. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook direct een Antigifcentrum bezoeken.

 • Hoe bewaart u duloxetine?

  Bewaren uit de buurt van licht en vocht bij kamertemperatuur.

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Duloxetine?

  Als u antidepressiva gebruikt, vermijd dan het drinken van alcohol of het gebruik van illegale drugs. Als u te snel opstaat vanuit een zittende of liggende positie, kunt u duizelig worden. Vermijd autorijden of gevaarlijke activiteiten ondernemen totdat u een beter begrip heeft van de invloed van duloxetine op u.

Hoe te kopen duloxetine zonder abonnement online?

Geschatte kosten : 95,00 EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Cymbalta binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen

Laatst bijgewerkt op 15 september 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands