Donepezil kopen zonder recept

donepezil kopen zonder recept

Donepezil kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat koop Aricept zonder gedoe en snel online.

Kopen Donepezil Zonder recept

Wil je kopen Donepezil online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Donepezil zonder recept te kopen? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Aricept Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Donepezil zonder recept kunt bestellen, recensenten van Uniquepharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Donepezil-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Donepezil zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
5 mg30 pillen€ 105.00 Bekijk product
5 mg60 pillen€ 147.00 Bekijk product
5 mg90 pillen€ 173.00 Bekijk product
5 mg120 pillen€ 201.00 Bekijk product
5 mg180 pillen€ 243.00 Bekijk product
10 mg30 pillen€ 109.00 Bekijk product
10 mg60 pillen€ 157.00 Bekijk product
10 mg90 pillen€ 189.00 Bekijk product
10 mg120 pillen€ 221.00 Bekijk product
10 mg180 pillen€ 273.00 Bekijk product

Wat is Donepezil

Donepezil is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Aricept Drugsgebruik

Donepezil wordt gebruikt voor de behandeling van dementie (geheugenverlies en mentale veranderingen) geassocieerd met lichte, matige of ernstige ziekte van Alzheimer. Donepezil zal de ziekte van Alzheimer niet genezen, en het zal niet voorkomen dat de ziekte erger wordt. Het kan echter bij sommige patiënten het denkvermogen verbeteren.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Anesthesie: ARICEPT, als cholinesteraseremmer, zal waarschijnlijk de succinylcholine-achtige spierontspanning tijdens anesthesie versterken.

 2. Cardiovasculaire aandoeningen: Vanwege hun farmacologische werking kunnen cholinesteraseremmers vagotone effecten hebben op de sinoatriale en atrioventriculaire knopen. Dit effect kan zich manifesteren als bradycardie of hartblok bij patiënten met en zonder bekende onderliggende hartgeleidingsafwijkingen. Syncopale episodes zijn gemeld in verband met het gebruik van ARICEPT.

 3. Misselijkheid en overgeven: Het is aangetoond dat ARICEPT, als een voorspelbaar gevolg van zijn farmacologische eigenschappen, diarree, misselijkheid en braken veroorzaakt. Wanneer deze effecten optreden, treden ze vaker op bij de dosis van 10 mg/dag dan bij de dosis van 5 mg/dag, en vaker bij de dosis van 23 mg dan bij de dosis van 10 mg. In een gecontroleerd onderzoek waarin een dosis van 23 mg/dag werd vergeleken met 10 mg/dag bij patiënten die gedurende ten minste drie maanden met donepezil 10 mg/dag waren behandeld, was de incidentie van misselijkheid in de 23 mg-groep opmerkelijk groter. dan bij de patiënten die doorgingen met 10 mg/dag (respectievelijk 11,8% vs. 3,4%), en de incidentie van braken in de 23 mg-groep was aanzienlijk groter dan in de 10 mg-groep (respectievelijk 9,2% vs. 2,5%) ). Het percentage patiënten dat stopte met de behandeling vanwege braken was in de groep van 23 mg aanzienlijk hoger dan in de groep van 10 mg (respectievelijk 2,9% versus 0,4%).

 4. Gewichtsverlies: Gewichtsverlies werd gemeld als bijwerking bij 4,7% van de patiënten die werden toegewezen aan ARICEPT in een dosis van 23 mg/dag, vergeleken met 2,5% van de patiënten die werden toegewezen aan 10 mg/dag. Vergeleken met hun uitgangsgewicht bleek 8,4% van de patiënten die 23 mg/dag innamen een gewichtsafname van ≥7% te hebben aan het einde van het onderzoek, terwijl 4,9% van de patiënten die 10 mg/dag gebruikten een gewichtsverlies van ≥ had. 7% aan het einde van het onderzoek.

 5. Genito-urinaire aandoeningen: Hoewel niet waargenomen in klinische onderzoeken met ARICEPT, kunnen cholinomimetica een obstructie van de uitstroom van de blaas veroorzaken.

 6. Neurologische aandoeningen: aanvallen: Van cholinomimetica wordt aangenomen dat ze enige potentie hebben om gegeneraliseerde convulsies te veroorzaken. De aanvalsactiviteit kan echter ook een manifestatie zijn van de ziekte van Alzheimer.

 7. Longaandoeningen: Vanwege hun cholinomimetische werking moeten cholinesteraseremmers met zorg worden voorgeschreven aan patiënten met een voorgeschiedenis van astma of obstructieve longziekte.

Donepezil Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen kan het zijn dat uw arts de dosis wil wijzigen of dat andere voorzorgsmaatregelen nodig kunnen zijn. Als u dit geneesmiddel gebruikt, is het vooral belangrijk dat uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. Uw arts kan besluiten u niet met dit medicijn te behandelen of sommige van de andere medicijnen die u gebruikt te veranderen.

 • Bepridil
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Fluconazol
 • Ketoconazol
 • mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Posaconazol
 • Saquinavir
 • Sparfloxacine
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Ziprasidon

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen onvermijdelijk zijn. Bij gelijktijdig gebruik kan uw arts de dosis of hoe vaak u dit geneesmiddel gebruikt veranderen, of u speciale instructies geven over het gebruik van voedsel, alcohol of tabak.

 • Bittere sinaasappel
 • Grapefruit SAP

Andere medische problemen Aricept

De aanwezigheid van andere medische problemen kan het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Vertel het uw arts als u andere medische problemen heeft, met name:

 • Astma
 • Longziekte
 • Maagzweren,
 • Epileptische aanvallen
 • Verstopping van de urinewegen of moeilijk plassen
 • Hart problemen
 • Leverziekte
 • Laag lichaamsgewicht (minder dan 50 kilogram of 110 pond)

Correct gebruik van Donepezil

Gebruik dit geneesmiddel precies zoals uw arts u heeft voorgeschreven om uw toestand zoveel mogelijk te verbeteren. Neem er niet meer of minder van en neem het niet vaker of minder vaak in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Donepezil moet voor het slapengaan worden ingenomen, tenzij anders voorgeschreven door uw arts. Het kan met of zonder voedsel worden ingenomen, op een volle of lege maag. Slik de tablet heel door. Niet pletten, breken of kauwen.

Voor patiënten die de orale desintegrerende tabletvorm van dit geneesmiddel gebruiken:

 • Zorg dat je handen droog zijn.
 • Duw de tablet niet door de folierug van de verpakking. Trek in plaats daarvan voorzichtig de achterkant van de folie los en verwijder de tablet.
 • Plaats de tablet onmiddellijk op de tong.
 • Slik de tablet niet in zijn geheel door. De tablet lost binnen enkele seconden op en u kunt hem met uw speeksel doorslikken. U moet een glas water drinken nadat de tablet is opgelost.

Voor patiënten die de drank in de vorm van dit geneesmiddel gebruiken:

 • Schud de fles goed voordat u de dosis afmeet.
 • Gebruik een speciaal gemarkeerde maatlepel, een plastic spuit of een kleine gemarkeerde maatbeker om elke dosis nauwkeurig af te meten. De gemiddelde huishoudelijke theelepel bevat mogelijk niet de juiste hoeveelheid vloeistof.
 • Als uw dosis 5 mg is, moet u 5 ml van dit geneesmiddel innemen.
 • Als uw dosis 10 mg is, moet u 10 ml van dit geneesmiddel innemen.

Donepezil Dosering

De dosis van dit geneesmiddel zal voor verschillende patiënten verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de aanwijzingen op het etiket. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses van dit geneesmiddel. Als uw dosis anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u dat zegt.

De hoeveelheid geneesmiddel die u inneemt, hangt af van de sterkte van het geneesmiddel. Ook zijn het aantal doses dat u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u het geneesmiddel inneemt, afhankelijk van het medische probleem waarvoor u het geneesmiddel gebruikt.

 • voor oraal dosering vormen (orale desintegrerende tabletten, drank en tabletten):
  • Voor milde tot matige ziekte van Alzheimer:
   • Volwassenen - 5 milligram (mg) ingenomen voor het slapengaan. Uw arts kan uw dosis naar behoefte verhogen. De dosis is echter meestal niet meer dan 10 mg per dag.
   • Kinderen—Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.
  • Voor matige tot ernstige ziekte van Alzheimer:
   • Volwassenen - 10 milligram (mg) ingenomen voor het slapengaan. Uw arts kan uw dosis naar behoefte verhogen. De dosis is echter meestal niet meer dan 23 mg per dag.
   • Kinderen—Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit geneesmiddel overslaat, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Aricept-opslag

 1. Bewaar het geneesmiddel in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van hitte, vocht en direct licht. Voorkom bevriezing.
 2. Vraag uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg hoe u geneesmiddelen die u niet gebruikt, moet weggooien.
 3. Buiten bereik van kinderen bewaren.
 4. Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen die niet meer nodig zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor Donepezil

Het is belangrijk dat uw arts uw voortgang bij regelmatige bezoeken controleert. Dit is nodig om dosisaanpassingen mogelijk te maken en eventuele ongewenste effecten te verminderen. Voordat u een operatie, tandheelkundige behandeling of spoedbehandeling ondergaat, moet u de verantwoordelijke arts of tandarts vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van donepezil samen met bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens operaties of tandheelkundige of spoedbehandelingen kan de effecten van die geneesmiddelen versterken en ongewenste effecten veroorzaken.

Dit geneesmiddel kan ertoe leiden dat sommige mensen duizelig of slaperig worden, wazig zien of problemen krijgen met onhandigheid of onvastheid. Zorg ervoor dat u weet hoe u op dit geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden, machines gaat gebruiken of iets anders doet dat gevaarlijk kan zijn als u niet alert, goed gecoördineerd en duidelijk kunt zien.

Sommige mensen die dit geneesmiddel hebben gebruikt, ontwikkelden problemen zoals misselijkheid, ernstig braken, verlies van eetlust, diarree en gewichtsverlies. Praat met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u zich zorgen maakt.

Bijwerkingen van Donepezil

Naast de benodigde effecten, kan een medicijn enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan het zijn dat ze medische hulp nodig hebben als ze zich voordoen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

 1. Diarree
 2. verlies van eetlust
 3. spierkrampen
 4. misselijkheid
 5. moeite met slapen
 6. ongewone vermoeidheid of zwakte
 7. braken

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Donepezil, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Donepezil Aricept?

  Donepezil bevat de werkzame stof donepezilhydrochloride, een remmer van het enzym acetylcholinesterase en blokkeert hierdoor de desintegratie van acetylcholine, dat verantwoordelijk is voor de overdracht van excitatie in het centrale zenuwstelsel. Donepezil vertraagt de voortgang van dementie veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer & #039. 

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Donepezil heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Aricept neemt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Donepezil?

   Bewaren bij kamertemperatuur van 59-86 F (15-30 C) uit de buurt van vocht en zonlicht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Donepezil?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Aricept gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Donepezil Aricept?

  Dit medicijn wordt meestal goed verdragen en bijwerkingen worden niet verwacht. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn of een beklemd gevoel op de borst of keel, tintelingen, blozen, zwakte, duizeligheid, buikpijn, zweten, irritatie van de neus en reacties op de injectieplaats. 

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Aricept kan niet worden gebruikt bij patiënten met overgevoeligheid voor donepezil en derivaten van piperidine.  


Hoe te kopen Donepezil zonder abonnement online?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Aricept binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen?

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands