Colchicine kopen zonder recept

colchicine kopen zonder recept

Colchicine kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Colchicine kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Colchicine Zonder recept

Wil je kopen Colchicine online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een artritismedicijn om pijn geassocieerd met jichtartritis te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenColchicine kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Colchicine Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Colchicine zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Colchicine-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Colchicine zonder recept.

Wat is Colchiné?

Colchine wordt gebruikt als een therapie van acute jichtaanval en voor het voorkomen van jichtaanval, aanvankelijk als urinezuurverlagend middel.

 • Volwassenen en kinderen: in gevallen van familiale mediterrane koorts om aanvallen te stoppen en amyloïdose te stoppen.

Ontstekingsremmende en pijnstillende beweging bij acute jichtaanval. Colchicine werkt naar alle waarschijnlijkheid door het remmen van de productie en lancering van een chemotactische kwestie, die wordt gevormd door de fagocytose van uraatkristallen door leukocyten. De plasma-urinezuurgraad mag niet worden verlaagd. Colchicine heeft bovendien een antimitotische werking. Bewegingsmodus: begint na 12 uur, max. na 1-2 dagen.

Colchicine Geneesmiddelaanbeveling

Om een einde te maken aan cardiovasculaire en metabole comorbiditeit die verband houdt met jicht en de verergering ervan, moet u een gezonde levensstijl aanmoedigen. Behandel een acute jichtaanval voor een korte tijd met een overmatige dosis orale NSAID's, orale glucocorticoïden of colchicine, afhankelijk van de comorbiditeit en comedicatie van de getroffen persoon. Verander van makelaar als er na 3-5 dagen geen betovering is. Houd rekening met intra-articulaire injectie met corticosteroïden bij onvoldoende effect.

Als de analyse voldoende zeker is, begin dan met allopurinol als urinezuurverlagend middel voor terugkerende jichtaanvallen of jicht-tetophi-profylaxe. Behandel een intermitterende aanval als een acute jichtaanval. Als de frequentie van intermitterende aanvallen excessief is, houd dan rekening met langdurige therapie met een NSAID of colchicine. Wissel naar febuxostat als het effect onvoldoende is of als er onaanvaardbare, onaangename bijwerkingen en aantoonbare uraatafzettingen zijn. Benzbromaron is het derde alternatief.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Zwanger zijn
  • Teratogenese: Betaalbare expertise in mensen betekent geen antagonistische impact. Heeft teratogeen bevestigd in dierproeven.
  • Farmacologische impact: Colchicine heeft antimitotische eigenschappen.
  • Aanbeveling: Bij de behandeling van jicht adviseren tegen het gebruik van colchicine als voorzorgsmaatregel. Weeg binnen de therapie van familiaire mediterrane koorts (FMF) het gebruik van colchicine af tegen de gevaren en houd er rekening mee dat het beloop van een onbehandelde FMF zelf een ongunstige invloed kan hebben op het zwanger zijn.
  • Vruchtbaarheid: Er is een antagonistische invloed op de spermatogenese waargenomen bij mensen en dieren. In de literatuur zijn soms gevallen van reversibele oligospermie en azoöspermie gemeld. Onbehandelde FMF kan bovendien leiden tot onvruchtbaarheid.
  • Verschillend: Een vruchtbaar meisje of man die colchicine gebruikt voor de behandeling van jicht, moet voldoende anticonceptiemaatregelen nemen tijdens en na de behandeling; dames tot 3 maanden en mannen tot maar liefst 6 maanden na de behandeling. Als zwanger worden gebeurt binnen deze sluitingsdata na stopzetting van de remedie, zoek dan genetische counseling.

 2. Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker, in relatief grote porties. De graden in serum en moedermelk zijn ongeveer hetzelfde, maar toch kan er een aanzienlijke variatie zijn tussen personen.
  • Aanbeveling: Langdurig gebruik van dit geneesmiddel of borstvoeding moet worden voorkomen. Voornamelijk op basis van kleinschalig onderzoek lijkt eenmalig gebruik of kortdurend gebruik tijdens de lactatie mogelijk.

 3. Contra-indicaties
  • extreme lever- of nierfunctiestoornis;
  • bloed dyscrasie.

Colchicine Geneesmiddelinteracties

Gebruik waarschuwing bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die een effect op het bloed hebben of een antagonistische invloed hebben op de lever- en/of nierfunctie.

Colchicine is substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne (Pgp):

 • Robuuste CYP3A4-remmers en Pgp-remmers kunnen het bereik van colchicine verbeteren. Colchicine-toxiciteit is gemeld samen met:
  • macroliden
  • ciclosporine (spiertoxiciteit)
  • ketoconazol
  • itraconazol
  • voriconazol
  • HIV-proteaseremmers
  • HCV-makelaars en calciumantagonisten (verapamil en diltiazem; blijf uit de buurt van vermenging met deze makelaars).
   Aanpassing van de dosering van colchicine kan ook nodig zijn. Azithromycine heeft een verlengde eliminatiehalfwaardetijd (2-4 dagen), vanwege dit feit zijn wetenschappelijke follow-up en indien mogelijk colchicine mate van behandeling verplicht tijdens de azitromycinetherapie en na stopzetting.
 • Bij patiënten met lever- of nierinsufficiëntie dient u het gelijktijdig gebruik van robuuste CYP3A4-remmers of Pgp-remmers indien mogelijk uit de buurt te houden, aangezien systemische publiciteit voor colchicine moeilijk te voorspellen is. Alleen in bepaalde gevallen wordt de colchicine-therapie voortgezet tijdens de start van de therapie met P-glycoproteïne-remmers of robuuste CYP3A4-remmers, wordt rekening gehouden met een winst die opweegt tegen het gevaar (overdosis), de dosering van colchicine aanzienlijk teruggeschroefd en nauwgezet gecontroleerd.
 • Drink geen grapefruit/granaatappelsap tijdens de behandeling, aangezien remming van CYP3A4 de systemische publiciteit voor colchicine zou kunnen verbeteren.
 • Cimetidine en tolbutamide kunnen het metabolisme van colchicine verlagen en zo het plasmabereik verbeteren.
 • Het gevaar van myopathie en rabdomyolyse zal samen met statines, fibraten, ciclosporine of digoxine toenemen.
 • Omkeerbare malabsorptie van vitamine B12 kan worden veroorzaakt door een veranderde werking van het darmslijmvlies.

Colchicine Dosering

Drink geen grapefruitsap tijdens de therapie met colchicine; voor extra data zie Interacties deel.

 1. Acute jichtaanval
  • Volwassenen: 0,5 mg 2-3×/dag, waarschijnlijk voorafgegaan door een voordosis van 1 mg.

   Op basis van de fabrikant, stop de therapie wanneer de aanval voorbij is, of eerder als gastro-intestinale symptomen optreden of als er na 2-3 dagen geen effect is. Gebruik een maximum van 6 mg in zijn geheel tijdens een therapiekuur. Als er een geheel nieuwe aanval plaatsvindt na het beëindigen van een therapiekuur, wacht dan niet minder dan 72 uur eerder dan met een geheel nieuwe cursus. Beëindig de therapie onmiddellijk als er een branderig gevoel in de keel, braken of diarree is (eerste tekenen van toxiciteit).

   Op basis van NHG Artritis Gebruikelijk (2017) is de therapieduur maximaal 5 dagen, stop de therapie bij de eerste tekenen van toxiciteit (maagdarmklachten, branderig gevoel in de keel), of als de klachten na 5 dagen niet zijn afgenomen , of als de pijn is verdwenen.

   Bij lichte tot redelijke aantasting van lever of nier opereren: volgens sommige producenten 0,5 mg/dag. Het gebruik van colchicine in geval van extreme lever- of nierinsufficiëntie is gecontra-indiceerd. Op basis van NHG Artritis Gebruikelijk (2017) is voor deze kortdurende, laaggedoseerde therapie (van 0,5 mg 2-3×/dag) geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een nierfunctiestoornis.

 2. Profylaxe van jichtaanval
  • Volwassenen: 0,5-1 mg per dag gedurende de nacht.
   Bij lichte tot redelijke lever- of nierfunctiestoornis: 0,5 mg per dag en nauwlettend controleren op antagonistische reacties. In geval van extreme lever- of nierfunctiestoornis is het gebruik van colchicine gecontra-indiceerd.

 3. Familiaire mediterrane koorts
  • Volwassenen: 1-3 mg per dag. Als er geen wetenschappelijk antwoord is op de gebruikelijke dosis, verbeter dan stap voor stap tot 3 mg/dag om de ziekte onder controle te krijgen. Controleer zorgvuldig op ongemakkelijke bijwerkingen bij elke verbetering van de dagelijkse dosis. Een dagelijkse dosis groter dan 1 mg/dag kan over 2 doses worden verdeeld.

   In geval van lichte tot redelijke lever- of nierfunctiestoornissen: verlaag de aanvangsdosis met 50% en controleer nauwgezet op antagonistische reacties. In geval van extreme lever- of nierfunctiestoornis is het gebruik van colchicine gecontra-indiceerd.

  • Kinderen:
   • 0-5 jaar: 0,5 mg 1×/dag;
   • 5-10 jaar: 1 mg/dag;
   • >10 jaar: 1,5 mg/dag in 1-2 doses.

    In geval van onvoldoende respons, de dosering verhogen, bv. met 0,25 mg/stap zoveel als (bij jongeren met amyloïde nefropathie) maximaal 2 mg/dag.

    In geval van lichte tot redelijke lever- of nierfunctiestoornissen: verlaag de aanvangsdosis met 50% en controleer nauwgezet op antagonistische reacties. In geval van extreme lever- of nierfunctiestoornis is het gebruik van colchicine gecontra-indiceerd.

    Samen met redelijk robuuste en krachtige CYP3A4-remmers of Pgp-remmers: een korting op de dosis is echt nuttig; test zorgvuldig op ongemakkelijke bijwerkingen. In geval van verminderde lever- of nierfunctie, blijf uit de buurt van colchicine samen met deze remmers; zie daarnaast het onderdeel Interacties.

    Toediening: Neem de tabletten in met een heilzame hoeveelheid water.

Tekenen van overdosering

De therapeutische werking is slank en colchicine is extreem giftig bij overdosering. De dodelijke dosis varieert in grote lijnen (7-65 mg in 1×); zie daarnaast het deel Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen.

Tekenen van acute overdosering kunnen ook vertraagd zijn, gemiddeld 3 uur:

 • misselijkheid, braken
 • maagpijn
 • diarree
 • hemorragische gastro-enteritis
 • hoeveelheid uitputting
 • elektrolytafwijkingen
 • leukocytose
 • hypotensie

Na 24-72 uur de tweede sectie:

 • multi-orgaanfalen (MOF)
 • acuut nierfalen na hypovolemie
 • verwarring
 • coma
 • stijgende perifere motorische en sensorische neuropathie
 • myocardiale melancholie
 • pancytopenie
 • hartritmestoornissen
 • ademhalingsinsufficiëntie
 • consumptie coagulopathie

Overlijden toe te schrijven aan respiratoire melancholie en cardiovasculaire collaps. Rebound leukocytose en reversibele alopecia ongeveer 1 week na inname.

Colchicine-voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing! Colchicine heeft een slanke therapeutische werking en hierdoor dreigt toxiciteit. Beëindig de toediening als er giftige verschijnselen optreden die gelijk zijn aan een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Overschrijd niet het uiterste dosering en test op interacties met verschillende medicinale handelswaar (zie deel Interacties). Bewaar colchicine buiten het bereik van anderen. Zie aanvullend deel over Overdosering.

Pas op met:

 • Redelijk extreme lever- en/of nierfunctiestoornis
 • cardiovasculaire aandoeningen
 • gastro-intestinale problemen
 • bloed afhankelijke afwijkingen
 • bejaarde en verzwakte patiënten
 • gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die een effect hebben op het bloed, afhankelijk zijn van of een nadelig effect hebben op de lever en de nieren opereren

Colchicine kan extreme melancholie in het beenmerg veroorzaken. Periodieke controle van het bloed is van cruciaal belang; bij poriëngroei en huidafwijkingen (petechiën of purpura) is snelle controle op agranulocytose en aplastische anemie erg nuttig. In het geval van tekenen die zouden kunnen wijzen op een bloedceldyscrasie, gelijk aan koorts, stomatitis, keelpijn of langdurige bloeding, stop dan onmiddellijk met de behandeling en voer een volledig hematologisch onderzoek uit.

Bij langdurig gebruik, omkeerbare malabsorptie van vitamine B 12(cyanocobalamine) kan gebeuren.

 • Mannelijke vruchtbaarheid: Oligospermie en azoöspermie komen niet vaak voor; dit kan soms resulteren in een lagere mannelijke vruchtbaarheid.
 • Kinderen: er is geen langetermijnbeveiliging vastgesteld.

Bijwerkingen van colchicine

Frequent (1-10%):

 • maagpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree

Verschillende gerapporteerde omstandigheden zijn melancholie in het beenmerg met agranulocytose, aplastische anemie en trombocytopenie, vitamine B 12deficiëntie, perifere neuritis, neuropathie.

 • faryngolaryngeale pijn
 • Kaalheid
 • poriën en huiduitslag
 • Myopathie
 • rabdomyolyse
 • nier schade.
 • Amenorroe
 • dysmenorroe
 • oligospermie
 • azoöspermie

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Colchicine, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Colchicine?

  Colchicine wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van pijn die gepaard gaat met jichtartritis. Het kan ook worden gebruikt voor andere aandoeningen, zoals bepaald door uw arts.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Colchicine heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Colchicine gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Colchicine?

  Bewaar Colchicine bij 77 graden F (25 graden C). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Colchicine?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Colchicine?

  Colchicine kan het kaliumgehalte verhogen, wat in enkele zeldzame gevallen bijwerkingen zoals spierzwakte of extreem trage hartslag kan veroorzaken. 


Hoe te kopen Colchicine zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Colchicine kopen zonder recept binnen 5 minuten

Laatst bijgewerkt op 19 november 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands