Amitriptyline kopen zonder recept

amitriptyline kopen zonder recept

Amitriptyline kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Amitriptyline kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Amitriptyline
Merk(en): Elavil, Endep

Kopen Amitriptyline Zonder recept

Wil je kopen Amitriptyline online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een antidepressivum medicatie voor de behandeling van depressie en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Amitriptyline kopen zonder recept? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Amitriptyline Zonder Recept Prijzen

In onderstaande tabel ziet u waar u kunt bestellen Amitriptyline zonder recept, hebben recensenten van Uniquepharmaceuticals.com alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat: Medpillstore levert de beste Amitriptyline-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Amitriptyline zonder recept.

Wat is amitriptyline?

Amitriptyline heeft bovendien een blokkerende werking op de natrium-, kalium- en NMDA-ionkanalen, elk op de centrale graad en in het ruggenmerg. Dit induceert het analgetische effect binnen de therapie van neuropathische pijn, profylaxe van aanhoudende spanningshoofdpijn en profylaxe van migraine.

Amitriptyline Geneesmiddelaanbeveling

Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum dat voornamelijk is gebaseerd op comorbiditeit, ongemakkelijke bijwerkingen, interacties, expertise en waarde. Wanneer voorgeschreven, normaal observeren, is een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) echt nuttig. Er is een lichte wens naar de SSRI's toe te schrijven aan een nauwelijks extra gunstig neveneffectprofiel. Binnen de gespecialiseerde psychologische welzijnszorg zou ook gestart kunnen worden met een TCA, een SSRI, een niet-selectieve serotonineheropnameremmer (SNRI), mirtazapine of bupropion. Bij klinisch opgenomen patiënten is een TCA het meest geliefd. Bij het gebruik van een TCA wordt de wens uitgesproken voor medicijnen waarmee veel expertise is opgedaan:

 • amitriptyline
 • nortriptyline
 • imipramine
 • clomipramine

De plaats van een antidepressivum binnen de therapie van een depressieve episode van bipolaire disfunctie is grotendeels controversieel vanwege het beperkte bewijs voor werkzaamheid. Als een antidepressivum wordt toegevoegd, zijn SSRI's (naast paroxetine) en bupropion het populairst. Houd alleen rekening met een serotonine-noradrenaline-heropnameremmer (SNRI) of een tricyclisch antidepressivum als verschillende antidepressiva niet hebben bevestigd dat ze effectief zijn. Antidepressiva kunnen een manie veroorzaken. 

Amitriptyline-indicaties

Volwassenen:

 • extreme melancholie;
 • neuropathische pijn;
 • profylaxe van aanhoudende spanningshoofdpijn (CTTH);
 • Migraine profylaxe;
 • offlabel: (diabetische) polyneuropathie.

Met jongeren:

 • enuresis nocturna bij jongeren ≥ 6 jaar, wanneer natuurlijke oorzaken (gelijk aan spina bifida) zijn uitgesloten en bij gebrek aan respons op alle verschillende (niet-medicinale/medicinale) remedies.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Zwanger zijn
  • Amitriptyline en zijn levendige metaboliet nortriptyline passeren de placenta.
  • Teratogenese: diepgaande expertise met amitriptyline tijdens de zwangerschap beveelt geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen aan.
  • Farmacologische impact: Bij aanhoudend gebruik en na toediening in de laatste weken kunnen neonatale ontwenningsverschijnselen optreden
   • prikkelbaarheid,
   • hypertonie,
   • trillingen,
   • onregelmatige ademhaling,
   • slechte opname en huilen en over het algemeen anticholinerge symptomen
    • urineretentie
    • constipatie
  • Aanbeveling: Uitsluitend gebruiken op strikte indicatie. Abrupt stoppen of overschakelen van een antidepressivum tijdens de zwangerschap zou niet echt nuttig moeten zijn. Vanwege het veranderen van de farmacokinetiek tijdens de zwangerschap, is het raadzaam om vaak de plasmabereiken te achterhalen. binnen de tweede een met name de derde etrimester kan het plasmabereik dalen en kan een dosisverbetering ook verplicht zijn.

 2. Borstvoeding
  • Overgang in moedermelk: Zeker, in kleine hoeveelheden (amitriptyline, nortriptyline), vergelijkbaar met 0,6-1% van de maternale dosis.
  • Farmacologische impact: Er was één melding van extreme sedatie en slechte inname bij de peuter bij een dosis van slechts 10 mg/dag.
  • Suggestie: Kan naar alle waarschijnlijkheid veilig worden gebruikt. Om op het beschermde facet te zijn, test de peuter op:
   • slecht slapen
   • slaperigheid
   • prikkelbaarheid
   • vaak huilen
   • slechte inname
   • slechte vooruitgang gedurende de eerste paar weken

 3. Contra-indicaties
  • Overgevoeligheid voor tricyclische antidepressiva;
  • laatste myocardinfarct, coronaire hartblokkade, hartritmestoornissen, coronaire insufficiëntie;
  • extreme leverfunctiestoornis.

Amitriptyline Geneesmiddelinteracties

Amitriptyline is voornamelijk een substraat voor CYP2D6 en CYP2C19. Gelijktijdig gebruik van amitriptyline met MAO-remmers (niet-selectieve en selectieve -A (moclobemide) en -B (selegiline)), toe te schrijven aan de dreiging van het serotoninesyndroom samen met agitatie, verwardheid, tremor, hyperthermie en myoclonus.

Remedie met amitriptyline dient pas 14 dagen na de laatste dosis van een onomkeerbare niet-selectieve MAO-remmer te worden gestart en niet minder dan vroeg of laat na de laatste dosis van de omkeerbare MAO-remmer moclobemide. Begin pas 14 dagen na het stoppen met amitriptyline met de MAOI.

Gelijktijdig gebruik met sympathicomimetica samen met adrenaline, isoprenaline, noradrenaline en fenylefrine kan cardiovasculaire resultaten versterken. TCA's verminderen de bloedstress en verminderen de impact van centraal verschijnende antihypertensiva equivalent aan methyldopa en clonidine.

Gebruik waarschuwing bij combinatie met verschillende medicinale producten die het QT-interval verlengen, wat overeenkomt met:

 • amiodaron
 • kinidine
 • disopyramide
 • sotalol
 • domperidon
 • sommige antipsychotica
 • methadon
 • macrolide antibiotica
 • fluoroquinolonen
 • sommige antimycotica
 • selectieve serotonine 5HT3– receptorantagonisten (granisetron, ondansetron).

TCA's verbeteren de impact van anticholinergica op de aandacht, het centrale zenuwstelsel, de darmen en de blaas. Er is bovendien een verhoogde dreiging van hyperpyrexie, vooral in een verzengend klimaat. Gebruik in gevallen van enuresis nocturna niet tegelijkertijd amitriptyline als een anticholinergicum.

Antimycotica: terbinafine verhoogt het plasmabereik en de secundaire toxiciteit van TCA's door remming van CYP2D6. Syncope en torsade de pointes zijn gemeld. Fluconazol zal het plasmabereik van amitriptyline door talrijke mechanismen verhogen.

Gelijktijdig gebruik met serotonerge geneesmiddelen verhoogt het gevaar van het serotoninesyndroom, dat levensbedreigend kan zijn. Bij gelijktijdig gebruik, vooral bij aanvang en bij elke verbetering van de dosis, moet de aangedane persoon nauwlettend worden gecontroleerd op aanpassingen in de psychologische stand, autonome instabiliteit, neuromusculaire afwijkingen en gastro-intestinale symptomen. Gelijktijdig gebruik met tramadol verhoogt het risico op epileptische aanvallen en het serotoninesyndroom. Gelijktijdig gebruik met de robuuste CYP1A2-remmer fluvoxamine kan de plasmaconcentraties van amitriptyline verbeteren.

Verschillende interacties

Gelijktijdig gebruik met valproïnezuur kan de plasmaconcentraties van amitriptyline verbeteren; wetenschappelijke monitoring is echt nuttig.

De impact van alcohol, barbituraten en verschillende centrale remmers kan ook worden versterkt. Een stijging van de vrije plasmaconcentraties van amitriptyline en nortriptyline is gemeld in aanwezigheid van ethanol.

Een middel tegen elektroconvulsies kan de gevaren van de therapie verbeteren.

Anesthetica kunnen het risico op aritmieën en hypotensie vergroten bij gebruik in combinatie met tri-/tetracyclische antidepressiva. Indien mogelijk, moet deze medicatie slechts een paar dagen eerder worden stopgezet dan de chirurgische ingreep. In het geval van een spoedoperatie moet de anesthesist weten dat de getroffen persoon er waarschijnlijk mee zal worden behandeld.

CYP2D6-remmers kunnen, samen met bepaalde antipsychotica, SSRI's, β-blokkers en anti-aritmica, een aanzienlijke verbetering van de plasmaconcentraties veroorzaken. Voorbeelden van robuuste CYP2D6-remmers zijn bupropion, fluoxetine, paroxetine en kinidine. Houd rekening met het meten van TCA-plasmabereiken bij gelijktijdige toediening met CYP2D6-remmers. Mengen met terbinafine is gecontra-indiceerd.

Verschillende CYP-remmers die equivalent zijn aan cimetidine, methylfenidaat en calciumkanaalblokkers (bijv. diltiazem en verapamil) kunnen de plasmabereiken van TCA's en gerelateerde toxiciteit verbeteren.

CYP-inductoren equivalent aan rifampicine, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine en sint-janskruid (Hypericum perforatum) kan resulteren in een afname van het plasmabereik en een verminderde respons op TCA's, toe te schrijven aan een verhoogd metabolisme van TCA's.

Amitriptyline dosering

Niet alle doseringsschema's kunnen worden bereikt met de toegankelijke sterktes. Selecteer de geschikte energie voor de dosis zal toenemen.

 • Extreme melancholie
  • Volwassenen
   • Aanvangsdosering: 25 mg 2×/dag. Verbeter indien verplicht met 25 mg om de 2 dagen tot maximaal 75 mg 2× per dag; Titreer vervolgens naar de laagste efficiënte dosis.
   • Ga door met de therapie gedurende een adequate tijdsperiode, vaak wel 6 maanden na herstel; vervolgens stap voor stap afbouwen met een interval van een aantal weken.
  • Bejaarde personen (> 65 jaar) en patiënten met cardiovasculaire aandoeningen
   • Voorlopige dosis: 10-25 mg 's nachts. Afhankelijk van de reactie en verdraagbaarheid van een bepaalde persoon, verbetert u de dagelijkse dosis tot 100-150 mg, verdeeld over twee doses, indien verplicht. Gebruik waarschuwing bij doseringen boven 100 mg. Titreer daarna naar de onderste resterende efficiënte dosis.
   • Ga door met de therapie gedurende een adequate tijdsperiode, vaak wel 6 maanden na herstel; vervolgens stap voor stap afbouwen met een interval van een aantal weken.

 • Neuropathische pijn, profylaxe van aanhoudende spanningshoofdpijn (CTTH) en migraine
  • Volwassenen
   • Aanvangsdosering: 10-25 mg 's nachts, stap voor stap verbeteren met 10 of 25 mg/dag om de 3-7 dagen. Echt nuttige doses zijn 25-75 mg/dag. Waarschuwing moet worden uitgeoefend bij doses boven 100 mg. Geef de dosis 1×/dag in de nacht of verdeel in 2 doses; een enkele dosis boven 75 mg zou niet echt nuttig moeten zijn. De onderhoudsdosis is de onderste efficiënte dosis. Het analgetische effect wordt vaak opgemerkt na 2-4 weken toediening.
   • Gebaseerd op de NHG veel voorkomende pijn (2016), voor neuropathische pijn: startdosering: 10-25 mg 's nachts, stap voor stap verbeteren met 25 mg/dag elke 1-2 weken, tot maximaal 125 mg/dag, gebaseerd op impact en ongemakkelijke bijwerkingen.
   • Behandelingsperiode voor neuropathische pijn: vaak is een therapie-interval van een aantal jaren van cruciaal belang, het wordt sterk aanbevolen om dit vaak te evalueren.
   • Remedieperiodeprofylaxe van persisterende spanningshoofdpijn (CTTH) en migraine: het wordt sterk aanbevolen om vaak te overwegen of de therapie nog toepasbaar blijft.
  • Bejaarde personen (> 65 jaar) en patiënten met cardiovasculaire aandoeningen
   • Voorlopige dosis: 10-25 mg 's nachts. Vertrouwend op de reactie en verdraagbaarheid van een bepaalde persoon, verbeter de dagelijkse dosis zoals verplicht. Gebruikswaarschuwing bij doseringen boven 75 mg, deze kunnen ook in 2 doseringen worden verdeeld.
   • Op basis van de NHG-Gebruikspijn (2016), voor neuropathische pijn: bij ouderen beginnen met een lage dosis (10 mg) en langzaam verbeteren.
   • Remedieperiode voor neuropathische pijn: vaak is een therapieperiode van een aantal jaren kritisch, het is sterk aan te raden hier vaak over te oordelen.
   • Remedieperiodeprofylaxe van persisterende spanningshoofdpijn (CTTH) en migraine: het wordt sterk aanbevolen om vaak te overwegen of de therapie nog toepasbaar blijft.

 • Enuresis nocturna
  • Kinderen 6-10 jaar
   • 10-20 mg, 1-1,5 uur eerder dan bedtijd toegediend. Verbeter de dosis stap voor stap. De meeste therapieperiode is 3 maanden; stap voor stap uit. Na medische evaluatie kan een dergelijke therapiecyclus indien verplicht worden herhaald.
   • Op basis van het pediatrische formularium van de NKFK: 1-1,5 mg/kg/dag in 1 dosis.
  • Kinderen vanaf 11 jaar
   • 25-50 mg, 1-1,5 uur eerder dan bedtijd toegediend. Verbeter de dosis stap voor stap.
   • De meeste therapieperiode is 3 maanden; stap voor stap uit. Na medische evaluatie kan een dergelijke therapiecyclus indien verplicht worden herhaald.
   • Op basis van het pediatrische formularium van de NKFK: 1-1,5 mg/kg/dag in 1 dosis.

 • Offlabel: (diabetische) polyneuropathie
  • Volwassenen
   • Gebaseerd op de NVN-richtlijn polyneuropathie (2005): Aanvangsdosering: 25 mg 1×/dag in de nacht voor het slapen gaan. Verbeter elke keer met 25 mg. De meeste 75-125 mg/dag. Bij een groot deel van de patiënten kan therapie gedurende vele jaren ook verplicht zijn.
   • Bij ouderen: aanvangsdosering: 10 mg 1×/dag in de nacht eerder dan naar bed gaan.

 • In geval van CYP2D6-polymorfisme, wijzig de dosis of het geneesmiddel, indien verplicht, in overleg met de apotheker.
 • Samen met robuuste CYP2D6-remmers: rekening houdend met de persoonsrespons van de aangedane persoon en voornamelijk gebaseerd op de plasmagraad, rekening houden met een verlaging van de dosis amitriptyline. Mengen met terbinafine is gecontra-indiceerd. 
 • Verminderde leverfunctie: in het geval van een lichte en redelijke leverfunctiestoornis, is dosering echt nuttig en moet worden bepaald of het plasmabereik haalbaar is. Bij een extreme leverfunctiestoornis is het gebruik gecontra-indiceerd.
 • Verminderde nierfunctie: dosisaanpassing is niet nodig.
 • Toediening: Slik de tabletten door met water.

Tekenen van overdosering

 • Mydriasis
 • urineretentie
 • droge slijmvliezen
 • verminderde darmmotiliteit
 • extreme hypotensie
 • hyponatriëmie
 • hypokaliëmie
 • stuiptrekkingen
 • respiratoire melancholie
 • extreme aritmieën
 • hartshock
 • metabole acidose
 • coma
 • Kinderen zijn met name vatbaar voor cardiotoxiciteit en epileptische aanvallen
 • Verandering in ECG is een cruciale indicator van toxiciteit

Voorzorgsmaatregelen voor amitriptyline

Een CYP2D6-polymorfisme kan ook bezorgd zijn als er een duidelijk gebrek aan werkzaamheid is of als ongemakkelijke bijwerkingen extra frequent of extreem zijn.

 1. Verificaties: Het wordt sterk aanbevolen om het bloed te testen binnen de eerste 10 weken van de behandeling als keelpijn en koorts optreden.

 2. Comorbiditeit: Gebruik met waarschuwing bij hartproblemen, vasculaire problemen, hypotensie, epilepsie, natuurlijke schade aan de geest, urineretentie, prostaathypertrofie, pylorusstenose, hyperthyreoïdie, therapie met schildklierbehandeling, lever- en nierinsufficiëntie.

 3. Cardiovasculaire toxiciteit: Hartritmestoornissen (samen met QT-verlenging) en extreme hypotensie zijn relatief wijdverbreid bij te hoge doses. Ze kunnen ook optreden bij reguliere doses bij reeds bestaande coronaire hartziekten. Gemeenschappelijke controle van de bloeddruk is vereist. Houd vóór aanvang van de therapie rekening met een ECG om een lang-QT-syndroom uit te sluiten (routine uitgevoerd bij de behandeling van enuresis nocturna). Gebruik waarschuwing met bedreigingselementen voor QT-verlenging gelijk aan:
  • hypocalciëmie
  • hypokaliëmie
  • hypomagnesiëmie
  • gerelateerde hartziekte
  • bradycardie
   comedicatie met medicinale koopwaar die het QT-interval verlengen en aangeboren of verworven QT-verlenging; gebruik verdere waarschuwingen bij ouderen, omdat ze pro-aritmische omstandigheden kunnen hebben. Hartritmestoornissen kunnen bovendien optreden in gevallen van hyperthyreoïdie of bij het nemen van een schildklierbehandeling. Voor verschillende interacties die ritmestoornissen veroorzaken. Test bij aanwezigheid van niet-behandelbare bedreigingselementen vaak elektrolyten en beoordeel ECG. Informeer naar het plotseling overlijden van een jonger gezin, aangezien dit een teken kan zijn van een aangeboren verlengde QT-tijd.

 4. Zelfdodingsgevaar: bij eerder suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten, naast bij patiënten jonger dan 25 jaar, is verdere controle erg nuttig, vooral in de eerste weken van de behandeling (wanneer het medicijn onvoldoende effectief blijft) en na toediening veranderingen. Er is een grotere dreiging van zelfmoord binnen de vroege niveaus van herstel. Bovendien mag de getroffen persoon geen gigantische porties antidepressiva tot zijn beschikking hebben. Als de situatie verslechtert, als zelfmoordneigingen optreden of als er verschillende psychiatrische symptomen zijn, overweeg dan om de remedie aan te passen. Lijders (en zorgverleners) moeten goed geïnformeerd zijn om onmiddellijk medische aanbevelingen te kunnen doen als dergelijke tekenen zich voordoen. Gebruik geen TCA's voor melancholie bij personen < 18 jaar; onderzoek heeft geen bruikbare invloed van TCA's op deze leeftijdsgroep aangetoond, en suïcidaliteit en vijandig gedrag waren extra wijdverbreid.

 5. Psychiatrische resultaten: Bij een manisch-depressief persoon kan een verschuiving naar een manische sectie plaatsvinden. Als dit gebeurt, stop dan met de behandeling met amitriptyline.

 6. Oculaire resultaten: Een aanval van acuut glaucoom kan ook worden uitgelokt door pupilverwijding bij patiënten met een ongewone oculaire disfunctie, gelijk aan een ondiepe voorste oogkamer of een smalle kamerhoek.

 7. Enuresis nocturna: Sluit het lange-QT-syndroom uit voordat u begint met de behandeling met amitriptyline door middel van een ECG. Voor deze therapie mag amitriptyline niet worden gemengd met een anticholinergicum. Ook bij deze indicatie kan het gebruik van amitriptyline leiden tot suïcidale gedachten/gedrag; neem in dat geval dezelfde voorzorgsmaatregelen als beschreven onder de paragraaf “Zelfmoord”. Bij enuresis nocturna niet gebruiken bij jongeren < 6 jaar. Een middel tegen elektroconvulsies kan de gevaren van therapie verbeteren.

 8. Leeftijd: gebruik waarschuwing binnen de leeftijd toe te schrijven aan verhoogde gevoeligheid voor orthostatische hypotensie, anticholinerge en cardiovasculaire ongemakkelijke bijwerkingen. Vanwege de verhoogde kans op cariës is tandheelkundige behandeling geïndiceerd.

 9. Lager: ontwenningsverschijnselen gelijk aan hoofdpijn, malaise, misselijkheid, prikkelbaarheid en slaapstoornissen kunnen optreden bij plotselinge stopzetting van de behandeling na langdurige toediening; verlaag daarom de dosis langzaam.

 10. Glucosemetabolisme: Wanhoop en amitriptyline zelf beïnvloeden het glucosemetabolisme. Een aanpassing van de antidiabetische behandeling kan ook verplicht zijn.

 11. Rijvaardigheid: deze geneesmiddelen kunnen een effect hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bijwerkingen van amitriptyline

Er kan ook sprake zijn van een CYP2D6-polymorfisme als de hoeveelheid of ernst van onaangename bijwerkingen aanzienlijk groter is.

 • anticholinerge resultaten
  • gelijk aan droge mond
  • misselijkheid
  • constipatie
  • accommodatie disfunctie
  • hartkloppingen en tachycardie
 • hypotensie
 • Gewicht verwerven
 • verdoving
 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • tremor
 • spraakstoornis
 • Verstopte neus
 • extreme transpiratie
 • agressie
 • cardiovasculaire afwijkingen
  • geleidingsdefect
  • ventriculaire disfunctie
  • atrioventriculair blok
  • onregelmatig ECG gelijk aan:
   • verlengde QT
   • QRS ingewikkeld)
 • Focus disfunctie
 • stijlstoornis
 • paresthesie
 • ataxie
 • verwarring
 • agitatie
 • rusteloosheid
 • Vermoeidheid
 • dorst
 • Verminderd libido
 • erectiestoornis
 • Mydriasis
 • mictieproblemen
 • hyponatriëmie

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Amitriptyline, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve kenmerken en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is amitriptyline?

  Amitriptyline werkt op het centrale zenuwstelsel (CZS) en helpt de symptomen van OCS te verlichten. Dit medicijn behoort tot een klasse van zogenaamde tricyclische antidepressiva.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis amitriptyline heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel amitriptyline gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u Amitriptyline?

  Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Amitriptyline?

  Duidelijke slaperigheid kan optreden vermijd alcoholische dranken alcohol, sedativa en kalmeringsmiddelen kunnen slaperigheid vergroten prikkelbaarheid kan optreden, vooral bij kinderen wees voorzichtig bij het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van machines 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Amitriptyline?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, droge mond, slaperigheid, constipatie, maagklachten, misselijkheid, braken, zweten enz. Angstsymptomen kunnen tijdelijk verergeren wanneer u voor het eerst Amitriptyline gaat gebruiken. 

 • Wat zijn de contra-indicaties?

  Het medicijn kan niet worden gebruikt bij patiënten met overgevoeligheid voor de componenten van amitriptyline, bij patiënten tijdens de acute herstelfase van een myocardinfarct en bij patiënten die worden behandeld met MAO-remmers.


Hoe te kopen Amitriptyline zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe Amitriptyline binnen 5 minuten zonder recept te kopen?

Laatst bijgewerkt op 15 december 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands