In deze gebruiksvoorwaarden wordt uiteengezet hoe Uniquepharmaceuticals.com informatie over u verzamelt, opslaat en gebruikt wanneer u onze service gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 22 januari 2021.

SAMENVATTING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit gedeelte vat samen hoe we informatie over u verkrijgen, opslaan en gebruiken. Het is alleen bedoeld om een zeer algemeen overzicht te geven. Het is op zichzelf niet volledig en moet worden gelezen in combinatie met de overeenkomstige volledige secties van deze gebruiksvoorwaarden.
    • Hoe we informatie over u verzamelen of verkrijgen:
    • wanneer u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, te plaatsen en te bestellen op onze website en u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief, door uw gebruik van onze website en het gebruik van cookies).
    • Informatie die we verzamelen: naam, contactgegevens, IP-adres, informatie uit cookies, informatie over uw computer of apparaat (bijv. Apparaat- en browsertype), informatie over hoe u onze website gebruikt (bijv. Welke pagina's u hebt bekeken, het tijdstip waarop u bekijk ze en waar je op hebt geklikt, de geografische locatie van waaruit je onze website bezocht (op basis van je IP-adres), bedrijfsnaam of bedrijfsnaam (indien van toepassing).
    • Hoe we uw informatie gebruiken: voor administratieve en zakelijke doeleinden (in het bijzonder om contact met u op te nemen en bestellingen te verwerken die u op onze website plaatst), om ons bedrijf en onze website te verbeteren, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om reclame te maken voor onze goederen en diensten, om uw gebruik van onze website, en in verband met onze wettelijke rechten en plichten.
    • Openbaarmaking van uw informatie aan derden: alleen voor zover nodig om ons bedrijf te runnen, aan onze dienstverleners, om eventuele bestellingen van u uit te voeren, indien vereist door de wet of om onze wettelijke rechten af te dwingen.
    • We verkopen geen informatie over u aan derden. 
    • Hoelang we uw gegevens bewaren: niet langer dan nodig is, rekening houdend met eventuele wettelijke verplichtingen die we hebben, elke andere wettelijke basis die we hebben voor het gebruik van uw gegevens. Voor specifieke bewaartermijnen met betrekking tot bepaalde informatie die we van u verzamelen, zie het hoofdgedeelte hieronder getiteld Hoe lang we uw informatie bewaren.
    • Hoe we uw informatie beveiligen: door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals het opslaan van uw informatie op beveiligde servers, het versleutelen van gegevensoverdrachten naar of van onze servers met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) -technologie, het versleutelen van betalingen die u op of via onze website doet met Secure Sockets Layer (SSL) -technologie, waardoor alleen toegang wordt verleend tot uw informatie waar nodig.
    • Gebruik van cookies: we gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van informatie, zoals webbakens op onze website, inclusief essentiële, functionele en analytische.
    • Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte: we zullen uw informatie alleen overdragen buiten de Europese Economische Ruimte als we hiertoe wettelijk verplicht zijn OF in bepaalde omstandigheden dragen we uw informatie over buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief naar het volgende landen: Australië en Nieuw-Zeeland. Waar we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, inclusief voorzorgsmaatregelen die worden gebruikt voor gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte, bijv. De derde partijen die we gebruiken en die uw informatie overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, hebben zichzelf gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de EU-AU-privacyschild.
    • Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering: we maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering op onze websites.
    • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
    • om toegang te krijgen tot uw informatie en om informatie over het gebruik ervan te ontvangen
    • om uw gegevens te laten corrigeren en / of aanvullen
    • om uw gegevens te laten verwijderen
    • om het gebruik van uw informatie te beperken
    • om uw informatie in een draagbaar formaat te ontvangen
    • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
    • om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken
    • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
    • Gevoelige persoonlijke informatie: we verzamelen niet bewust of opzettelijk wat gewoonlijk wordt aangeduid als 'gevoelige persoonlijke informatie'. Geef ons geen gevoelige persoonlijke informatie over u. Zie voor meer informatie het hoofdgedeelte hieronder, getiteld Gevoelige persoonlijke informatie.


INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT


We verzamelen en gebruiken informatie van websitebezoekers in overeenstemming met deze sectie en de sectie met de titel Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

Logboekgegevens van de webserver

We gebruiken een externe server om onze website te hosten, genaamd Pfebc host. Onze websiteserver registreert automatisch het IP-adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, evenals andere informatie over uw bezoek, zoals de bezochte pagina's, gevraagde informatie, de datum en tijd van het verzoek, de bron van uw toegang tot onze website (bijv. website of URL (link) die u naar onze website heeft verwezen), en uw browserversie en besturingssysteem. Onze server staat in de Europese Unie.
Gebruik van loggegevens van de websiteserver voor IT-beveiligingsdoeleinden.
Wij EN / OF onze externe hostingprovider verzamelen (en) en bewaren (en) serverlogboeken om de netwerk- en IT-beveiliging te garanderen en zodat de server en website onbeschadigd blijven. Dit omvat het analyseren van logbestanden om ongeautoriseerde toegang tot ons netwerk te helpen identificeren en voorkomen, de distributie van kwaadaardige code, denial of services-aanvallen en andere cyberaanvallen door ongebruikelijke of verdachte activiteiten te detecteren.
Tenzij we verdachte of potentiële criminele activiteiten onderzoeken, ondernemen we geen poging, en staan we onze hostingprovider ook niet toe, om u te identificeren op basis van de informatie die via serverlogboeken wordt verzameld.
Een wettelijke basis voor verwerking: naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wettelijke verplichting: we zijn wettelijk verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico van onze verwerking van informatie over individuen. Het vastleggen van de toegang tot onze website met behulp van serverlogbestanden is zo'n maatregel.

Een wettelijke basis voor verwerking: de gerechtvaardigde belangen van ons en een derde (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: wij en onze externe hostingprovider hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging.

Gebruik van loginformatie van de websiteserver om het websitegebruik te analyseren en onze website te verbeteren. We gebruiken de informatie die wordt verzameld door de serverlogboeken van onze website om te analyseren hoe onze websitegebruikers omgaan met onze website en de functies ervan. We analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoeken en unieke bezoekers dat we ontvangen, de tijd en datum van het bezoek, de locatie van het bezoek en het besturingssysteem en de gebruikte browser.
We gebruiken de informatie die we hebben verzameld bij de analyse van deze informatie om onze website te verbeteren. We gebruiken de verzamelde informatie bijvoorbeeld om de informatie, inhoud en structuur van onze website en individuele pagina's te wijzigen op basis van waar gebruikers het meest mee bezig zijn en de tijdsduur die op bepaalde pagina's op onze website wordt doorgebracht.

Gerechtvaardigd belang: het verbeteren van onze website voor onze websitegebruikers en het leren kennen van de voorkeuren van onze websitegebruikers zodat onze website beter aan hun behoeften en wensen kan voldoen.


INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte getiteld openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

E-mail informatie

Wanneer u een e-mail verzendt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen we uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en de informatie in een handtekeningblok in uw e-mail). 
Reden waarom nodig is om een contract uit te voeren: wanneer uw bericht erop betrekking heeft dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld, u informatie verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens verwerken om dit te doen).

Overdracht en opslag van uw gegevens

We gebruiken een externe e-mailprovider om e-mails op te slaan die u ons stuurt. Onze externe e-mailprovider is Google. Hun gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar hier

Contact Formulier

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, verzamelen we naam, e-mailadres, telefoonnummer, webadres en IP-adres. Als u niet de verplichte informatie verstrekt die vereist is door ons contactformulier, kunt u het contactformulier niet verzenden en zullen we uw aanvraag niet ontvangen.

Wettelijke basis voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) van de algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang (n): het beantwoorden van vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom nodig is om een contract uit te voeren: wanneer uw bericht erop betrekking heeft dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld, u informatie verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens verwerken om dit te doen).

Overdracht en opslag van uw gegevens

Berichten die u ons via ons contactformulier stuurt, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte op de servers van onze externe hosting- OF e-mailprovider in de VS. Onze externe e-mail- of hostingprovider is Google. Hun gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar hier


Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen die worden gebruikt wanneer uw informatie wordt overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zie het gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden hieronder getiteld 
Berichten die u ons stuurt via onze contactformulieren, worden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van onze contactformulieraanbieder.
Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt wanneer uw informatie wordt overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zie het gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden hieronder getiteld Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte.

Telefoon

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen we uw telefoonnummer en alle informatie die u ons tijdens uw gesprek met ons verstrekt. We nemen geen telefoontjes op.

Wettelijke basis voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming)

Gerechtvaardigd belang (n): het beantwoorden van vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom nodig is om een contract uit te voeren: wanneer uw bericht erop betrekking heeft dat wij u goederen of diensten leveren of op uw verzoek stappen ondernemen voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld, u informatie verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens verwerken om dit te doen).

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die een bestelling plaatsen op onze website in overeenstemming met deze sectie en de sectie met de titel Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

Informatie verzameld wanneer u een bestelling plaatst

VERPLICHTE INFORMATIE

Wanneer u een bestelling plaatst voor goederen of diensten op onze website, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer.
Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen goederen of diensten van ons kopen op onze website of een contract met ons aangaan.

Wettelijke basis voor verwerking: noodzakelijk om een contract uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Reden waarom nodig is om een contract uit te voeren: we hebben de verplichte informatie die wordt verzameld door ons afrekenformulier nodig om vast te stellen met wie het contract is gesloten en om contact met u op te nemen om aan onze verplichtingen onder het contract te voldoen, inclusief het sturen van ontvangstbewijzen en orderbevestigingen.

Wettelijke basis voor verwerking: het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Verwerken van uw betaling

Nadat u een bestelling op onze website heeft geplaatst, moet u de door u bestelde goederen of diensten betalen. Om uw betaling te verwerken, gebruiken we Payment Express (NetUniquepharmaceuticals.com) en Stripe (M&R Essentials & The Raw Pharmacist).

Uw betaling wordt verwerkt door deze externe leveranciers. Payment Express en Stripe verzamelt, gebruikt en verwerkt uw informatie, inclusief betalingsinformatie, in overeenstemming met hun privacybeleid. U kunt hun privacybeleid raadplegen via de volgende link (s): hier EN hier 
Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk om een contract uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming).
Reden waarom nodig is om een contract uit te voeren: om te voldoen aan uw contractuele verplichting om te betalen voor de goederen of diensten die u bij ons hebt besteld.

Marketingcommunicatie

Bij het afrekenen heeft u de mogelijkheid om marketingcommunicatie van ons te ontvangen.

Onze goederen en diensten
U kunt ervoor kiezen om per e-mail marketingcommunicatie van ons te ontvangen met betrekking tot onze goederen en diensten door een vakje aan te vinken om aan te geven dat u dergelijke berichten wilt ontvangen.
We sturen u alleen marketingcommunicatie met betrekking tot onze goederen en diensten als u ervoor kiest deze te ontvangen.
Wettelijke basis voor verwerking: toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: direct marketing en reclame voor onze producten en diensten.

Toestemming: u geeft ons uw toestemming om u informatie over onze goederen en diensten toe te sturen door u aan te melden om dergelijke informatie te ontvangen in overeenstemming met de hierboven beschreven stappen.

Gebruik van webbakens in e-mails

We gebruiken technologieën zoals webbakens (kleine grafische bestanden) in de e-mails die we verzenden om ons in staat te stellen de mate van betrokkenheid die onze e-mails ontvangen te beoordelen door informatie te meten zoals de bezorgpercentages, open tarieven en doorklikpercentages die onze e-mails behalen. We zullen alleen webbakens in onze e-mails gebruiken als u ons toestemming heeft gegeven dit te doen.
Voor meer informatie over onze externe mailinglijstprovider en zij gebruiken webbakens, zie hun privacybeleid dat beschikbaar is >hier >hier en >hier 

HOE WE UW INFORMATIE BEVEILIGEN

Maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beveiligen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en onbedoeld verlies of vernietiging, waaronder:
    • alleen delen en toegang verlenen tot uw informatie voor zover nodig, onderhevig aan vertrouwelijkheidsbeperkingen waar van toepassing, en op anonieme basis waar mogelijk;
    • het gebruik van beveiligde servers om uw informatie op te slaan
    • het verifiëren van de identiteit van elke persoon die toegang tot informatie aanvraagt alvorens hen toegang tot informatie te verlenen;
    • het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) -software om alle informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website en alle betalingstransacties die u op of via onze website doet te versleutelen
    • uw informatie alleen overdragen via een gesloten systeem of gecodeerde gegevensoverdracht
Overdracht van informatie aan ons via e-mail
De overdracht van informatie via internet is niet helemaal veilig, en als u informatie aan ons verstrekt via internet (hetzij per e-mail, via onze website of op een andere manier), doet u dit geheel op eigen risico.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om via dergelijke middelen informatie aan ons door te geven.

OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

Uw gegevens worden overgedragen en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de hieronder beschreven omstandigheden. We zullen uw gegevens ook buiten de EER of aan een internationale organisatie overdragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld naleving van een gerechtelijk bevel). Waar we dit moeten doen, zullen we ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen en beschermingen zijn getroffen.

Google Analytics

Informatie die door Google Analytics wordt verzameld (uw IP-adres en acties die u onderneemt met betrekking tot onze website) wordt overgebracht naar buiten de EER en opgeslagen op de servers van Google. U heeft toegang tot de gebruiksvoorwaarden van Google hier

Land van opslag: Verenigde Staten van Amerika. Dit land is niet onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wat is gevoelige persoonlijke informatie?

'Gevoelige persoonlijke informatie' is informatie over een persoon die zijn raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, genetische informatie, biometrische informatie met als doel om een individu uniek te identificeren, informatie over gezondheid of informatie onthult. betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Ons beleid inzake gevoelige persoonlijke informatie

We verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie van individuen, en u mag geen gevoelige persoonlijke informatie aan ons verstrekken.
Als u echter onbedoeld of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie naar ons verzendt, wordt u geacht expliciet toestemming te hebben gegeven om ons die gevoelige persoonlijke informatie te laten verwerken op grond van artikel 9 (2) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zullen uw gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken om deze te verwijderen.

WIJZIGINGEN IN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We updaten en wijzigen onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd.

Kleine wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden
Waar we kleine wijzigingen aanbrengen in onze gebruiksvoorwaarden, zullen we onze gebruiksvoorwaarden bijwerken met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw informatie wordt beheerst door de praktijken die zijn uiteengezet in die nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden vanaf de ingangsdatum.

Belangrijke wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of de doeleinden waarvoor we uw informatie verwerken

Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze gebruiksvoorwaarden of van plan zijn uw informatie te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen (waar mogelijk) of door een bericht te plaatsen op onze website.
We zullen u de informatie over de betreffende wijziging en het doel en alle andere relevante informatie verstrekken voordat we uw informatie voor dat nieuwe doel gebruiken.
Waar nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voordat we uw informatie gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld.

Laatst bijgewerkt op 15 december 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands