Disse brugsbetingelser beskriver, hvordan Uniquepharmaceuticals.com indsamler, gemmer og bruger oplysninger om dig, når du bruger vores service. Disse brugsbetingelser er effektive fra 22. januar 2021.

BRUGSVILKÅR SAMMENDRAG

Dette afsnit opsummerer, hvordan vi indhenter, gemmer og bruger oplysninger om dig. Det er kun beregnet til at give et meget generelt overblik. Den er ikke i sig selv komplet, og den skal læses sammen med de tilsvarende fulde sektioner i disse brugsbetingelser.
    • Hvordan vi indsamler eller indhenter oplysninger om dig:
    • når du giver det til os (f.eks. Ved at kontakte os, placere og bestille på vores hjemmeside og tilmelde dig vores e-mail-nyhedsbrev, fra din brug af vores hjemmeside og brug af cookies).
    • Oplysninger, vi indsamler: navn, kontaktoplysninger, IP-adresse, information fra cookies, oplysninger om din computer eller enhed (f.eks. Enhed og browsertype), information om, hvordan du bruger vores websted (f.eks. Hvilke sider du har set, tidspunktet, hvor du se dem, og hvad du har klikket på, den geografiske placering, hvorfra du åbnede vores websted (baseret på din IP-adresse), firmanavn eller virksomhedsnavn (hvis relevant).
    • Hvordan vi bruger dine oplysninger: til administrative og forretningsmæssige formål (især for at kontakte dig og behandle ordrer, du afgiver på vores hjemmeside), for at forbedre vores forretning og hjemmeside, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, for at annoncere vores varer og tjenester, for at analysere din brug af vores hjemmeside og i forbindelse med vores juridiske rettigheder og forpligtelser.
    • Videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter: kun i det omfang, det er nødvendigt for at drive vores forretning, til vores tjenesteudbydere, for at udføre ordrer fra dig, hvor det kræves ved lov eller for at håndhæve vores juridiske rettigheder.
    • Vi sælger ikke oplysninger om dig til tredjeparter. 
    • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger: ikke længere end nødvendigt under hensyntagen til de juridiske forpligtelser, vi har, ethvert andet juridisk grundlag, vi har for at bruge dine oplysninger. For specifikke opbevaringsperioder i forbindelse med visse oplysninger, som vi indsamler fra dig, se venligst hovedafsnittet nedenfor med titlen Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.
    • Hvordan vi beskytter dine oplysninger: ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske forhold såsom lagring af dine oplysninger på sikre servere, kryptering af overførsel af data til eller fra vores servere ved hjælp af Secure Sockets Layer (SSL) -teknologi, kryptering af betalinger, du foretager på eller via vores hjemmeside ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Sockets Layer), der kun giver adgang til dine oplysninger, hvor det er nødvendigt.
    • Brug af cookies: vi bruger cookies og lignende informationsindsamlingsteknologier såsom web-beacons på vores websted, herunder essentiel, funktionel, analytisk.
    • Overførsler af dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: Vi overfører kun dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvis vi er forpligtet til det ved lov ELLER under visse omstændigheder overfører vi dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til følgende lande: Australien og New Zealand. Når vi gør det, vil vi sikre, at passende beskyttelsesforanstaltninger er på plads, herunder indsæt beskyttelsesforanstaltninger, der bruges til dataoverførsler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. De tredjeparter, vi bruger, der overfører dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har selvcertificeret sig selv som kompatible med EU-AU Privacy Shield.
    • Brug af automatiseret beslutningstagning og profilering: vi bruger ikke automatiseret beslutningstagning og / eller profilering på nogen af vores hjemmesider.
    • Dine rettigheder i forhold til dine oplysninger
    • for at få adgang til dine oplysninger og for at modtage oplysninger om deres anvendelse
    • at få dine oplysninger rettet og / eller udfyldt
    • for at få dine oplysninger slettet
    • for at begrænse brugen af dine oplysninger
    • at modtage dine oplysninger i et bærbart format
    • at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger
    • at trække dit samtykke til brugen af dine oplysninger tilbage
    • at klage til en tilsynsmyndighed
    • Følsomme personlige oplysninger: vi indsamler ikke bevidst eller bevidst det, der almindeligvis kaldes 'følsomme personlige oplysninger'. Indsend ikke følsomme personlige oplysninger om dig til os. For mere information se venligst hovedafsnittet nedenfor med titlen Følsomme personlige oplysninger.


INFORMATION VI SAMLER NÅR DU BESØGER VORES WEBSITE


Vi indsamler og bruger oplysninger fra besøgende på webstedet i overensstemmelse med dette afsnit og afsnittet med titlen Offentliggørelse og yderligere anvendelser af dine oplysninger.

Webservers logoplysninger

Vi bruger en tredjepartsserver til at være vært for vores hjemmeside kaldet Pfebc host. Vores websideserver logger automatisk den IP-adresse, du bruger til at få adgang til vores websted, samt andre oplysninger om dit besøg, såsom de sider, der er adgang til, anmodet om oplysninger, dato og tidspunkt for anmodningen, kilden til din adgang til vores websted (f.eks. websted eller URL (link), der henviste dig til vores websted), og din browserversion og operativsystem. Vores server er placeret i Den Europæiske Union.
Brug af webstedsserverlogoplysninger til it-sikkerhedsformål.
Vi OG / ELLER vores tredjepartshosteleverandør indsamler (e) og opbevarer (e) serverlogfiler for at sikre netværks- og it-sikkerhed og således at serveren og webstedet forbliver kompromisløs. Dette inkluderer analyse af logfiler for at hjælpe med at identificere og forhindre uautoriseret adgang til vores netværk, distribution af ondsindet kode, benægtelse af tjenesterangreb og andre cyberangreb ved at opdage usædvanlig eller mistænkelig aktivitet.
Medmindre vi undersøger mistænkelig eller potentiel kriminel aktivitet, foretager vi ikke, og tillader heller ikke vores hostingudbyder, at forsøge at identificere dig ud fra de oplysninger, der indsamles via serverlogfiler.
Et juridisk grundlag for behandling: overholdelse af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle databeskyttelsesforordning).
Juridisk forpligtelse: vi har en juridisk forpligtelse til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen for vores behandling af oplysninger om enkeltpersoner. Optagelse af adgang til vores hjemmeside ved hjælp af serverlogfiler er sådan en foranstaltning.

Et juridisk grundlag for behandling: vores og en tredjeparts legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Berettigede interesser: vi og vores tredjeparts hostingudbyder har en legitim interesse i at bruge dine oplysninger med henblik på at sikre netværks- og informationssikkerhed.

Brug af webstedsservers logoplysninger til at analysere brug af hjemmesiden og forbedre vores hjemmeside. Vi bruger de oplysninger, der er indsamlet af vores webserver-logfiler til at analysere, hvordan vores webstedsbrugere interagerer med vores websted og dets funktioner. For eksempel analyserer vi antallet af besøg og unikke besøgende, vi modtager, tidspunktet og datoen for besøget, placeringen af besøget og det anvendte operativsystem og browser.
Vi bruger de oplysninger, der er indsamlet fra analysen af disse oplysninger, til at forbedre vores hjemmeside. For eksempel bruger vi de indsamlede oplysninger til at ændre informationen, indholdet og strukturen på vores websted og individuelle sider baseret på, hvad brugerne engagerer sig mest i, og hvor lang tid der bruges på bestemte sider på vores websted.

Berettiget interesse: forbedring af vores hjemmeside for vores webstedsbrugere og at lære vores webstedsbrugeres præferencer at kende, så vores hjemmeside bedre kan imødekomme deres behov og ønsker.


INFORMATION VI SAMLER NÅR DU KONTAKTER OS

Vi indsamler og bruger oplysninger fra enkeltpersoner, der kontakter os i overensstemmelse med dette afsnit og afsnittet med titlen videregivelse og yderligere anvendelser af dine oplysninger.

E-mail-oplysninger

Når du sender en e-mail til den e-mail-adresse, der vises på vores websted, indsamler vi din e-mail-adresse og andre oplysninger, du angiver i den e-mail (såsom dit navn, telefonnummer og oplysningerne i enhver signaturblok i din e-mail). 
Årsag til, at det er nødvendigt for at udføre en kontrakt: hvor din besked vedrører os, der leverer dig varer eller tjenester eller tager skridt på din anmodning inden vi leverer vores varer og tjenester til dig (for eksempel at give dig information om sådanne varer og tjenester), vi behandler dine oplysninger for at gøre det).

Overførsel og opbevaring af dine oplysninger

Vi bruger en tredjeparts e-mail-udbyder til at gemme e-mails, du sender os. Vores tredjeparts e-mail-udbyder er Google. Deres brugsbetingelser er tilgængelige her

Kontaktformular

Når du kontakter os ved hjælp af vores kontaktformular, indsamler vi navn, e-mail-adresse, telefonnummer, webadresse, IP-adresse. Hvis du ikke giver de obligatoriske oplysninger, der kræves i vores kontaktformular, kan du ikke indsende kontaktformularen, og vi modtager ikke din forespørgsel.

Retsgrundlag for behandling: vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Berettigede interesser: besvare forespørgsler og beskeder, vi modtager, og føre fortegnelser over korrespondance.

Retsgrundlag for behandling: nødvendigt for at udføre en kontrakt eller tage skridt på din anmodning om at indgå en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Årsag til, at det er nødvendigt for at udføre en kontrakt: hvor din besked vedrører os, der leverer dig varer eller tjenester eller tager skridt på din anmodning inden vi leverer vores varer og tjenester til dig (for eksempel at give dig information om sådanne varer og tjenester), vi behandler dine oplysninger for at gøre det).

Overførsel og opbevaring af dine oplysninger

Beskeder, du sender os via vores kontaktformular, gemmes i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på vores tredjeparts hosting ELLER e-mail-udbyders servere i USA. Vores tredjeparts e-mail eller hostingudbyder er Google. Deres brugsbetingelser er tilgængelige her


For yderligere information om de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges, når dine oplysninger overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, se afsnittet i disse brugsbetingelser nedenfor med titlen 
Beskeder, du sender til os via vores kontaktformularer, gemmes inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på vores kontaktformularudbyders servere.
For yderligere information om de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges, når dine oplysninger overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, se afsnittet i disse brugsvilkår nedenfor med overskriften Overførsler af dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

telefon

Når du kontakter os via telefon, indsamler vi dit telefonnummer og alle oplysninger, der gives til os under din samtale med os. Vi optager ikke telefonopkald.

Retsgrundlag for behandling: vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning)

Berettigede interesser: besvare forespørgsler og beskeder, vi modtager, og føre fortegnelser over korrespondance.

Retsgrundlag for behandling: nødvendigt for at udføre en kontrakt eller tage skridt på din anmodning om at indgå en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Årsag til, at det er nødvendigt for at udføre en kontrakt: hvor din besked vedrører os, der leverer dig varer eller tjenester eller tager skridt på din anmodning inden vi leverer vores varer og tjenester til dig (for eksempel at give dig information om sådanne varer og tjenester), vi behandler dine oplysninger for at gøre det).

INFORMATION VI INDSAMLER NÅR DU AFGIVER EN BESTILLING

Vi indsamler og bruger oplysninger fra enkeltpersoner, der afgiver en ordre på vores websted i overensstemmelse med dette afsnit og afsnittet med titlen Offentliggørelse og yderligere anvendelser af dine oplysninger.

Oplysninger indsamlet, når du afgiver en ordre

OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

Når du afgiver en ordre på varer eller tjenester på vores hjemmeside, indsamler vi dit navn, e-mail-adresse, faktureringsadresse, leveringsadresse, telefonnummer.
Hvis du ikke leverer disse oplysninger, kan du ikke købe varer eller tjenester fra os på vores websted eller indgå en kontrakt med os.

Retsgrundlag for behandling: nødvendigt for at udføre en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Årsag til, hvorfor det er nødvendigt at udføre en kontrakt: vi har brug for de obligatoriske oplysninger, der er indsamlet i vores checkoutformular for at fastslå, hvem kontrakten er med, og for at kontakte dig for at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder sende dig kvitteringer og ordrebekræftelser.

Retsgrundlag for behandling: overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Behandler din betaling

Når du har afgivet en ordre på vores websted, skal du betale for de varer eller tjenester, du har bestilt. For at behandle din betaling bruger vi Payment Express (NetUniquepharmaceuticals.com) og Stripe (M&R Essentials & The Raw Pharmacist).

Din betaling behandles af disse tredjepartsudbydere. Payment Express og Stripe indsamler, bruger og behandler dine oplysninger, herunder betalingsoplysninger, i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker. Du kan få adgang til deres privatlivspolitikker via følgende link (er): her OG her 
Retsgrundlag for behandling: nødvendigt for at udføre en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning).
Årsag til, hvorfor det er nødvendigt at udføre en kontrakt: at opfylde din kontraktlige forpligtelse til at betale for de varer eller tjenester, du har bestilt fra os.

Marketingkommunikation

Ved kassen har du mulighed for at modtage markedsføringskommunikation fra os.

Vores varer og tjenester
Du kan tilvælge at modtage markedsføringskommunikation fra os i forhold til vores varer og tjenester via e-mail ved at markere et felt, der angiver, at du gerne vil modtage sådan kommunikation.
Vi sender dig kun markedsføringskommunikation i relation til vores varer og tjenester, hvis du vælger at modtage dem.
Retsgrundlag for behandling: samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle databeskyttelsesforordning).

Berettigede interesser: direkte markedsføring og reklame for vores produkter og tjenester.

Samtykke: du giver dit samtykke til, at vi sender dig information om vores varer og tjenester ved at tilmelde dig for at modtage sådanne oplysninger i overensstemmelse med trinnene beskrevet ovenfor.

Brug af web-beacons i e-mails

Vi bruger teknologier som f.eks. Webbeacons (små grafiske filer) i de e-mails, vi sender, for at give os mulighed for at vurdere niveauet af engagement, som vores e-mails modtager, ved at måle oplysninger såsom leveringshastigheder, åbne satser og klikrater, som vores e-mails opnår. Vi bruger kun web-beacons i vores e-mails, hvis du har givet samtykke til, at vi gør det.
For mere information om vores tredjepartsudbydere af postlister, og de bruger web-beacons, se deres privatlivspolitikker, som er tilgængelige her her og her 

SÅDAN SIKRER VI DIN INFORMATION

Foranstaltninger truffet for at sikre dine oplysninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger og beskytte dem mod uautoriseret eller ulovlig brug og utilsigtet tab eller ødelæggelse, herunder:
    • kun at dele og give adgang til dine oplysninger i det mindst mulige omfang, underlagt fortrolighedsbegrænsninger, hvor det er relevant, og på et anonymiseret grundlag, hvor det er muligt;
    • brug af sikre servere til at gemme dine oplysninger
    • verificering af identiteten på enhver person, der anmoder om adgang til oplysninger, inden de giver dem adgang til oplysninger;
    • Brug af Secure Sockets Layer (SSL) -software til at kryptere alle oplysninger, du sender til os via enhver formular på vores websted og eventuelle betalingstransaktioner, du foretager på eller via vores hjemmeside
    • kun at overføre dine oplysninger via lukket system eller krypterede dataoverførsler
Overførsel af information til os via e-mail
Overførsel af information over internettet er ikke helt sikker, og hvis du sender oplysninger til os over internettet (hvad enten det er via e-mail, via vores hjemmeside eller på anden måde), gør du det helt på egen risiko.
Vi kan ikke være ansvarlige for omkostninger, udgifter, tab af fortjeneste, skade på omdømme, skader, forpligtelser eller nogen anden form for tab eller skade, du har lidt som følge af din beslutning om at overføre oplysninger til os på sådanne måder.

OVERFØRING AF DINE INFORMATIONER UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE 

Dine oplysninger overføres og opbevares uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under de nedenstående omstændigheder. Vi overfører også dine oplysninger uden for EØS eller til en international organisation for at overholde juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (f.eks. Overholdelse af en retskendelse). Hvor vi er forpligtet til at gøre det, vil vi sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse er på plads.

Google Analytics

Oplysninger indsamlet af Google Analytics (din IP-adresse og handlinger, du foretager i forhold til vores websted) overføres uden for EØS og lagres på Googles servere. Du kan få adgang til Googles brugsbetingelser her

Opbevaringsland: Amerikas Forenede Stater. Dette land er ikke underlagt en tilstrækkelig beslutning truffet af Europa-Kommissionen.

FØLSOMME PERSONLIGE INFORMATION

Hvad er følsomme personlige oplysninger?

'Følsomme personlige oplysninger' er oplysninger om et individ, der afslører deres race eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller medlemskab af fagforeninger, genetisk information, biometrisk information med det formål at identificere en person entydigt, oplysninger om sundhed eller information vedrørende en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering.

Vores politik om følsomme personlige oplysninger

Vi indsamler ikke bevidst eller bevidst følsomme personlige oplysninger fra enkeltpersoner, og du må ikke sende følsomme personlige oplysninger til os.
Hvis du utilsigtet eller forsætligt overfører følsomme personlige oplysninger til os, anses du for at have udtrykkeligt givet samtykke til, at vi behandler de følsomme personlige oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a), i den generelle databeskyttelsesforordning. Vi bruger og behandler dine følsomme personlige oplysninger med henblik på at slette dem.

ÆNDRINGER VORES VILKÅR FOR BRUG

Vi opdaterer og ændrer vores brugsbetingelser fra tid til anden.

Mindre ændringer i vores brugsbetingelser
Hvor vi foretager mindre ændringer i vores brugsbetingelser, opdaterer vi vores brugsbetingelser med en ny ikrafttrædelsesdato, der er angivet i begyndelsen af den. Vores behandling af dine oplysninger styres af de fremgangsmåder, der er beskrevet i den nye version af brugsbetingelserne fra og med ikrafttrædelsesdatoen.

Større ændringer i vores brugsbetingelser eller til det formål, vi behandler dine oplysninger til

Hvor vi foretager større ændringer i vores brugsbetingelser eller har til hensigt at bruge dine oplysninger til et nyt formål eller et andet formål end de formål, som vi oprindeligt indsamlede dem til, giver vi dig besked via e-mail (hvor det er muligt) eller ved at sende en meddelelse på vores hjemmeside.
Vi giver dig oplysningerne om den pågældende ændring og formålet og alle andre relevante oplysninger, inden vi bruger dine oplysninger til det nye formål.
Hvor det kræves, får vi dit forudgående samtykke, inden vi bruger dine oplysninger til et andet formål end det formål, som vi oprindeligt indsamlede dem til.

Sidst opdateret den 26. juli 2021 af Toni El Clikos

da_DKDansk